Sejarah perkembangan bm

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  34
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Sejarah perkembangan bm

 1. 1. 1
 2. 2. Pengenalan Evolusi BM lebih kurang 2500 tahun dahulu (sejak abad ke-7 M) BM purba BM kuno BM klasik BM moden BM internet Bukti evolusi batu bersurat, manuskrip raja, surat-surat penjajah, bahasa internet. 2
 3. 3. Asal Bahasa Melayu Rumpun yg mengawal benua Asia keluarga Austris Tiga rumpun i. Keluarga Austroasia (B.Pegan, Khmer, Nicobar) ii. Keluarga Cina - Tibet (Cina, Tibet, Myanmar, Siam) iii. Keluarga Austronesia (B. Kepulauan Nusantara, Polinesia, Melanesia) Bahasa Nusantara bahasa Melayu 3
 4. 4. Rajah Pohon Keluarga Bahasa Melayu Keluarga Austris Keluarga Austroasia Keluarga Austronesia Keluarga Cina Tibet Keluarga Nusantara Keluarga Mikronesia Keluarga Polinesia Keluarga Melanesia 4
 5. 5. Nusantara Sumatera Filipina SulawesiSasakBaliJawaKalimantan Melayu MinangAceh Iban Kenya-KayanBatak Jawa MaduraSunda 5
 6. 6. Bahasa Melayu Purba Wujud sejak 2,500 S.M. Tidak ada bukti sejarah: - Bentuk - Struktur 6
 7. 7. Bahasa Melayu Kuno Bermula abad ke-7 Zaman kegemilangan Sriwijaya Lingua franca dan bahasa pentadbiran Penemuan batu bersurat - Kedukan Bukit,Palembang (683 M) - Talang Tuwo, (684 M) - Kota Kapur, Pulau Bangka (686 M) - Karang Brahi, daerah Hulu Jambi (686 M) 7
 8. 8. sambungan Pengaruh utama dari segi kosa kata Perkataan yang menyentuh aspek budaya termasuk bidang khusus Nama bhgn tubuh, nama binatang, senjata, bidang agama, dll. (neraca, kedai, bahu, muka, bijaksana, gajah, angsa, cendana, delima, dosa, syurga) 8
 9. 9. Bahasa Melayu Klasik Abad ke-12 Masihi Kedatangan Islam Pembentukan sifat bahasa Melayu baharu Karya kesusasteraan Wahana ilmu dan pemikiran saintifik Karya falsafah, undang-undang, perubatan, dsb. 9
 10. 10. Bahasa Melayu Zaman Peralihan Kemuncak kegiatan alam persuratan Melayu Abdullah Munsyi dan Raja Ali Haji Kitab Bustan al-Katibin, Tuhfat al-Nafis Kegiatan keintelektualan Melayu Islam dan perkembangan Islam dan perkembangan BM selanjutnya. 10
 11. 11. 11 PERBANDINGAN BAHASA MELAYU RIAU DGN BAHASA MELAYU SITC Pasif aktif i.Tiada akan datang kepadaku si Zahid tetapi si Umar datang. ii.Si Zahid di atasnya hutang. iii.Telah memukul oleh si Umar akan Zahid.
 12. 12. 12 PERBANDINGAN BAHASA MELAYU RIAU DGN BAHASA MELAYU SITC i.Si Umar datang kepadaku tetapi si Zahid tidak. ii.Si Zahid menanggung hutang. iii.Umar telah memukul si Zahid.
 13. 13. BAHASA MELAYU ZAMAN PENJAJAHAN INGGERIS Pertumbuhan sekolah Melayu - Sekolah vernakular - Sekolah Melayu 1825 di Pulau Pinang - Sekolah di Singapura 1856 - Sekolah di Melaka 1858, 1863 - Sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat - Sekolah Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu (di bwh kuasa Pesuruhjaya Tinggi British di KL- Perak, Selangor, Pahang, N.9) - Sekolah Melayu di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (di bwh Residen British Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor) 13
 14. 14. Bahasa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua BM sebagai bahasa perhubungan Tersebar melalui hasil kesusasteraan Francois Valentijn karangan ttg Kepulauan Melayu (6 jilid) Pegawai-pegawai Eropah di Tanah Melayu perlu lulus BM sah jawatan Selepas perang kemasukan peg baharu mengancam kedudukan dan peranan BM 14
 15. 15. BAHASA MELAYU ZAMAN SESUDAH MERDEKA Kemerosotan BM tidak berterusan Dasar Bahasa Kebangsaan (Fasal (1) Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa : Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukan dengan undang-undang Parlimen 15
 16. 16. sambungan Taraf bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan - Usul Penyata Razak (1956) (Ordinan Pelajaran 1957) - Usul Penyata Rahman Talib (1960) (Akta Pendidikan 1961) Perancangan Taraf dan Perancangan korpus 16
 17. 17. PERANCANGAN TARAF Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu 17
 18. 18. PERANCANGAN KORPUS BAHASA MELAYU Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka - Pembinaan bahasa - Pengembangan bahasa 18
 19. 19. Perancangan Korpus Bahasa : Perancangan bahasa yang ditumpukan pada korpus bahasa, (Heinz Kloss, 1969) Perancangan korpus bahasa sebenarnya ialah pembinaan bahasa, yg melibatkan proses : Pemilihan (selection) Pengekodan (codification) Peluasan fungsi (elaboration of function) Penerimaan (acceptance) 19
 20. 20. KORPUS Secara umum, korpus boleh ditakrifkan sebagai "himpunan makalah (tulisan dsb) mengenai sesuatu perkara tertentu atau kumpulan bahan untuk kajian (seperti kumpulan contoh penggunaan kata dll)" (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1994). Dalam linguistik moden, "korpus" mempunyai pengertian tambahan sebagai bahan yang "terbacakan dan terolahkan komputer". kumpulan teks digital yang boleh diproses dengan teknik dan kaedah linguistik komputeran untuk menampilkan pola dan hubung kait sesuatu perkataan dengan perkataan lain. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Pembinaan Ejaan Tatabahasa Istilah Kamus dan Perkamusan Laras bahasa 22
 23. 23. Pengembangan Bahasa Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa - Kegiatan kebahasaan - Seminar, persidangan, dll - Kursus, ceramah, latihan, dll. 23
 24. 24. KECEMERLANGAN PENDIDIKAN MELAYU Kejayaan perancangan bahasa Melayu dalam dan luar negara - Prasiswazah sarjana bertaraf dunia - Pencapaian siswazah ribuan tesis sarjana dan PhD. 24
 25. 25. Episod baharu dalam sejarah dasar pendidikan kebangsaan IPTA dan IPTS dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris bagi kursus Sains dan Teknologi (22 Jun 1995) Kesan: Semua universiti dalam proses penukaran BM-BI KPM (2003) melaksanakan pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dlm BI mulai tahun satu sekolah rendah. Kesan: Pelajar Melayu di luar bandar. Dasar asal dikembalikan (Julai 2009) 25
 26. 26. KESIMPULAN Kejayaan dan keupayaan dengan acuan sendiri Keyakinan teguh membawa BM ke puncak kegemilangan 26
 27. 27. 27
 28. 28. SEKIAN, TERIMA KASIH 28