SESI 1 · PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 1. ... Pelaksanaan 7 Prinsip APDP Prinsip Keselamatan...

of 66/66
SESI 1 PERSIDANGAN PEMATUHAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010
 • date post

  18-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SESI 1 · PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 1. ... Pelaksanaan 7 Prinsip APDP Prinsip Keselamatan...

 • SESI 1

  PERSIDANGAN

  PEMATUHAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

 • AKTA 709&

  PEMATUHANNYA

 • Terdiri dari 146 seksyen, 11 bahagian.

  Mula berkuat kuasa - 15 November 2013.

  Pengguna Data mula tertakluk kepada Akta dan Subjek Data

  mula dilindungi.

  11 golongan PD [PUA 336] tempoh 3 bulan untuk mendaftar.

  Tempoh pendaftaran dan pematuhan oleh PD(sedia ada)

  berakhir 14 Febuari 2014.

  4

  LATAR BELAKANG AKTA

 • 3 bulan tempoh pematuhan prinsip PD sedia ada.

  Pematuhan sepenuhnya oleh semua PD dalam transaksi

  komersial - 15 Febuari 2014.

  Penguatkuasaan pendaftaran, pemeriksaan sistem (s.101),

  pemantauan, siasatan aduan dll. telah bermula 15 Febuari

  2014.5

  1 tahun 9 bulan

  yang lalu

  LATAR BELAKANG AKTA

 • 6

  BIDANGKUASA UMUM

  AKTA 709

  APDP 2010

  (Akta 709)

  bertujuan

  melindungi

  -DP; dan

  -DP Sensitif

  setiap subjek

  data

  dari sebarang

  bentuk

  prosesan

  oleh

  Pengguna

  Data

  dengan

  mematuhi 7P

  PDP

  -di dalam

  Malaysia

  -kelengkapan

  di Malaysia

  berhubung

  transaksi

  komersial

  selepas 15

  Nov 2013

 • 7

  3 golongan PD di Malaysia :

  1. Dikecualikan kerajaan, proses luar Malaysia, bukan

  komersial

  2. Perlu patuh semua PD selain pihak yang dikecualikan

  3. Perlu patuh dan berdaftar 11 golongan [PUA 336]

 • 8

  3 aspek penting pematuhan Akta 709:

  1. Pendaftaran bagi yang perlu berdaftar 11 golongan

  setakat ini

  2. Patuhi 7 prinsip sepanjang memproses DP semua PD,

  berdaftar/ tidak

  3. Tunaikan hak SD yang diberikan oleh Akta

  4. Penguatkuasaan/ siasatan beri kerjasama

 • TAFSIRAN ISTILAH (s.4)

  9

  DATA PERIBADI

  Apa-apamaklumatberkaitan

  seorang SD

  Diproses berkenaan transaksi komersial

  Direkod secara

  manual @ elektronik

  Dikenal pasti @ boleh

  dikenal pasti

  Termasuk DP Sensitif

  Termasuk pendapat

  tentang SD itu

  Kecualidiprosesoleh APK

 • 10

  Data peribadisensitif

  maklumat peribadi lain seperti rekodperubatan, tahap kesihatan, ideologipolitik, kepercayaan agama dll

  Orang yang

  berkaitan

  SD < 18 Tahun: Ibu,bapa, penjaga

  OTU: Lantikan mahkamah/ diberi kuasabertulis

  SD Biasa: orang diberi kuasa bertulis untukbuat permintaan akses/ pembetulan data bagipihaknya

 • 11

  Penggunadata

  Individu/ organisasi yang proses DP @mempunyai kawalan/ benarkanpemprosesan DP. Tidak termasukpemproses data.

  Proses

  kumpul, rekod, pegang, simpan DP; atau

  Kendalikan DP - termasuk membuatpenyusunan, suaian, ubah, dapatkan kembali,hantar, pindah, sebar, jajar, gabung, padam,musnah

 • Subjekdata

  individu yang menjadi subjek kepadaDP itu.

  Transaksikomersial

  apa-apa transaksi bersifat komersial kontrak/tidak termasuk perkara berhubung pembekalan/pertukaran barang/ perkhidmatan, agensi,pelaburan, pembiayaan, bank dan insuran.

  Tidak termasuk perniagaan pelaporan kredit olehAPK.

  12

 • LAWATANPEMANTUAN :

  SIRI 1

 • SIRI LAWATANCIMB TELEKOM MSIA BHD JESSELTON MEDICAL CENTRE

  ZAMANI &

  CO

  SUTERA HARBOUR

  BANK RAKYAT

  TH TRAVEL

  POS MSIA BHD

  SP SETIA

  ASTRO

 • LAWATANPEMANTUAN :

  SIRI 2

 • KOPERASI PEGAWAI KERAJAAN

  NEGERI KEDAH

  SPORTS PLANET

  PUTRA PALACE

  A FAMOSA GOLF

  RESORT

  MAYFAIRRed ONE

 • TUJUAN LAWATAN

  Fasa II pelaksanaan APDP - tertumpu kepada penyediaan Kod

  Tata Amalan dan penggubalan Standard Keselamatan, Integriti

  Data dan Penyimpanan (standard)

  Kod Tata Amalan dan standard - memperlihatkan penekanan

  Kerajaan kepada aspek pemakaian self-regulatory di kalanganpemain industri pemprosesan data peribadi

 • Hasil lawatan akan digunakan bagi mengenal pasti, merancang,

  dan memantau penguatkuasaan APDP bagi tujuan berikut

  i) Menyediakan Kod Tata Amalan dan standard berkaitan;

  ii) Mengawal selia aspek pematuhan Akta; dan

  iii) Merangka program-program pendidikan dan kesedaran

  di kalangan pengguna data.

  TUJUAN LAWATAN

 • Fokus :

  Langkah-langkah pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi

  (APDP) 2010 oleh pengguna data

  a. Unit/pegawai bertanggungjawab (Focal Point)

  b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  *Prinsip Am

  *Prinsip Notis & Pilihan

  *Prinsip Penzahiran

  SKOP LAWATAN

 • *Prinsip Keselamatan

  *Prinsip Penyimpanan

  *Prinsip Integriti Data

  *Prinsip Akses

  c. Program Kesedaran berkenaan APDP

  SKOP LAWATAN

 • LANGKAH-LANGKAH PEMATUHAN AKTA PERLINDUNGAN

  DATA PERIBADI (APDP) 2010 OLEH PENGGUNA DATA

  a. Unit/pegawai bertanggungjawab(Focal Point)

  Hanya separuh daripada organisasi pengguna data telah

  melantik pegawai pematuhan khusus yang bertanggungjawab

  bagi melihat pelaksanaan dan pematuhan APDP di organisasi

  masing-masing

 • a. Unit/pegawai bertanggungjawab(Focal Point)

  Namun, ada di kalangan pegawai pematuhan tidak benar-

  benar memahami peranan dan tanggungjawab serta

  tindakan yang perlu dilaksanakan bagi memastikan

  pematuhan organisasi masing-masing terhadap APDP

 • PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  1. Prinsip Am [s.6]: PD tidak boleh proses DP SD tanpa persetujuannya

  KECUALI:

  i. Bagi laksanakan kontrak dengan SD;

  ii. Atas permintaan SD bagi membuat kontrak;

  iii. Mematuhi obligasi undang-undang;

  iv. Melindungi kepentingan vital (kehidupan, kematian atau keselamatan)

  SD;

  v. Mentadbir keadilan; dan

  vi. Menjalankan fungsi undang-undang.23

 • 24

  Prinsip Am

  Proses DP

  OTU urus diri

  sendiri dengan

  kebenaran

  Proses DP SD di

  bawah 18 tahun

  dengan

  kebenaran

  1 persetujuan

  hanya untuk 1

  transaksasi

  komersial

  Ada bukti

  persetujuan

  (boleh rekod dan

  disenggara)

  Proses DP

  dengan

  persetujuan SD

  Maksud sah;

  berkaitan

  dengan aktiviti

  PD

  Perlu atau

  berhubung

  langsung dengan

  maksud itu

  Cukup, TETAPI

  tidak lebih dari

  keperluan itu

 • Bagi mematuhi Prinsip Am juga, PD hendaklah mengambil

  kira:

  i. Beban pembuktian persetujuan yang terletak kepada

  mereka [Ptn.3(5)]; dan

  ii. Persetujuan yang nyata telah diperolehi daripada SD

  sekiranya pemprosesan turut melibatkan DP sensitif

  [s.40(1)].

  25

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Am

  Persetujuan subjek data tidak direkod dengan

  sempurna tiada frasa persetujuan, hanya

  tandatangan, dalam bentuk lisan, dan tidak direkod

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Am

  Tiada persetujuan subjek data untuk memproses dan

  menzahirkan data peribadi mereka kepada pihak ketiga

  secara jelas dalam bentuk bertulis

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Am

  Frasa persetujuan subjek data dihubungkait dengan tujuan

  yang lain daripada tujuan asal pengumpulan data

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Am

  Pengumpulan data peribadi yang berlebihan (elemen yang

  berlebihan di dalam borang yang tidak berkenaan dengan

  maksud/tujuan yang dipersetujui oleh subjek data)

 • 2. Prinsip Notis dan Pilihan [s.7]:

  a) PD hendaklah maklumkan SD secepat yang dapat mengenai

  prosesan DPnya;

  b) Notis & Pilihan hendaklah bertulis (kaunter, premis, portal, sms,

  emel dll); dan

  c) Sekurang-kurangnya dalam BK dan BI.

  d) Bentuk tidak ditentukan (frame, poster, flyers, leaflet, booklet dll).

  e) Mengandungi elemen wajib yang telah ditetapkan.

  34

 • 35

  Kandungan

  Notis &

  Pilihan

  DP itu diproses

  oleh atau bagi

  pihak PD

  Jika wajib

  berikan DP itu,

  akibat sekiranya

  tidak diberi

  Sama ada wajib

  atau sukarela

  memberikan DPPilihan dan cara

  yang ditawarkan

  untuk hadkan

  pemprosesan

  Tujuan DP itu

  dikumpul dan

  akan diproses

  lanjut

  Maklumat

  sumber DP itu

  diperolehi

  Hak akses, buat

  pembetulan dan

  hubungi semula

  PD

  Golongan pihak

  ketiga yang

  akan dizahirkan

  DP itu

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Notis & Pilihan

  Notis Privasi-tidak memberikan pilihan pemprosesan data

  kepada subjek data serta tidak menyatakan secara terperinci

  dan jelas perkara-perkara yang sewajarnya dimaklumkan

  kepada subjek data sepertimana yang ditetapkan oleh Akta

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Notis & Pilihan

  Terlalu panjang dan dalam bahasa yang tidak mudah

  Tidak dipaparkan di lokasi yang mudah dilihat oleh subjekdata

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Notis & Pilihan

  Pilihan yang diberikan kepada subjek data bersekali

  dengan perkhidmatan optional (promosi produk dan

  perkhidmatan lain)

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Notis & Pilihan

  Tiada notis dan pilihan kepada subjek data

  Kakitangan di kaunter - tiada kefahaman dan latihan

  berkenaan penerangan berkaitan notis privasi organisasikepada subjek data

 • 3. Prinsip Penzahiran [s.8]: DP tidak boleh dizahirkan kepada

  pihak lain tanpa persetujuan SD melainkan untuk tujuan asal

  dikumpul.

  Peraturan-Peraturan PDP 2013.

  Senarai penzahiran [Ptn.5]:

  Bagi maksud s.8(b) PD hendaklah menyimpan dan

  menyenggara suatu senarai penzahiran DP yang telah atau

  sedang diproses kepada pihak ketiga.48

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Penzahiran

  Subjek data tidak dimaklumkan berkenaan siapakah pihak

  ketiga di mana data mereka dizahirkan

  Tiada senarai penzahiran data peribadi kepada pihak ketiga

  yang sepatutnya disediakan sepertimana ketetapan Akta

 • 4. Prinsip Keselamatan [s.9]: PD ambil langkah praktikal lindungi

  DP hilang, salah guna, ubah suai, akses/ penzahiran tanpa

  kebenaran/ tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.

  Peraturan-Peraturan PDP 2013.

  Polisi keselamatan [Ptn.6]:

  1) Bagi maksud s.9: PD bangunkan dan laksanakan polisi

  keselamatan yang mematuhi Std Keselamatan ditetapkan oleh P.

  2) PD hendaklah pastikan Std Keselamatan turut dipatuhi oleh

  pemproses data bagi pihaknya.

 • Perkara

  yang mesti

  diambilkira

  Pastikan

  pemproses

  ambil langkah

  munasabah

  Pastikan

  pemproses beri

  jaminan

  mencukupi

  Langkah tambahan

  bagi pastikan

  pemindahan

  selamat

  Sifat DP dan

  kemudaratan

  akibat hilang,

  salah guna dllTempat/ lokasi

  penyimpanan

  Langkah

  tambahan

  dalam sistem

  penyimpanan

  Kejujuran, integriti

  dan wibawa

  personel boleh

  akses DP

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Keselamatan

  Keselamatan infrastruktur yang

  digunakan dalam pemprosesan data

  peribadi pelanggan - perlu ditambah

  baik oleh organisasi termasuk yang

  paling asas

  Tiada kawalan dan penetapan akses

  (access privilege and control) ke atas

  data peribadi - kakitangan di bahagian

  lain boleh mengakses data peribadi

  pelanggan

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Keselamatan

  Tiada sebarang log/rekod akses data

  dan tiada penetapan kata laluan bagi

  mengakses komputer dilaksanakan

  Penggunaan perisian Antivirus sebagai

  perlindungan kepada persekitaran

  elektronik

  Pemilikan infrastruktur pemprosesan

  data (in-house/outsource-kontrak)

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Keselamatan

  Pemasangan kamera litar tertutup di

  premis - tiada sebarang notis makluman

  dipaparkan

  Tiada backup/redundancy data-data yang

  diproses

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Keselamatan

  Data peribadi tidak dimusnahkan dengan

  sempurna rincihan fizikal/digital wipe

  dsb.

  Keselamatan fizikal tiada kabinet dan

  bilik berkunci bagi menyimpan data yang

  dikumpul) diletakkan di tempat terbuka

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Keselamatan

  Tiada DRP and BCP

 • 5. Prinsip Penyimpanan [s.10]: DP tidak boleh disimpan lebih

  lama dari tempoh diperlukan. PD wajib memastikan DP dimusnah

  atau dipadam secara kekal setelah selesai tujuan asal DP itu

  diproses.

  Peraturan-Peraturan PDP 2013.

  Standard penyimpanan [p.7]:

  Bagi maksud s.10 DP seorang SD hendaklah disimpan

  mengikut Std Penyimpanan yang ditetapkan oleh P.57

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Penyimpanan

  Penyimpanan data yang melangkaui tempoh

  Tiada rujukan kepada sebarang undang-undang khusus mahupun

  undang-undang berkaitan industri dalam penyimpanan data oleh

  organisasi

  Data yang tidak aktif tidak dimusnahkan (tiada

  justifikasi bagi menyimpan data)

 • 6. Prinsip Integriti Data [s.11]: PD perlu mengambil langkah

  munasabah untuk memastikan DP yang diproses tepat,

  lengkap, terkini dan tidak mengelirukan.

  Peraturan-Peraturan PDP 2013.

  Standard Integriti Data [Ptn.8]:

  Bagi maksud s.11 PD hendaklah memproses DP mengikut

  Std Integriti Data yang ditetapkan oleh P.

  59

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Integriti Data

  Inisiatif serta prosedur dan medium khusus (borang khas, online

  update, contact person dsb.) yang disediakan oleh organisasi

  bagi memastikan data peribadi yang dikumpul dan diproses

  adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini

  Pengemaskinian data - berdasarkan pemintaan

  pelanggan

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Integriti Data

  Hanya sebahagian kecil organisasi pengguna data yang

  kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengemaskinian

  data (melalui bil, surat-menyurat yang berhubung dengan

  data subjek)

 • 7. Prinsip Akses [s.12]: SD hendaklah diberi akses kepada

  DPnya, dan boleh betulkannya jika tidak tepat, tidak

  lengkap, mengeliru atau tidak terkini KECUALI keengganan

  yang dibenarkan oleh Akta [rujuk s.32].

  62

 • b. Pelaksanaan 7 Prinsip APDP

  Prinsip Akses

  Hak subjek data bagi mengakses data peribadi - berdasarkan

  permintaan pelanggan

  Tiada pemberitahuan diberikan kepada subjek data mengenai

  prosedur mengakses data mereka

 • c. Program Kesedaran berkenaan APDP

  Program kesedaran berkenaan APDP kepada kakitangan

  dilaksanakan oleh sebilangan kecil organisasi pengguna data

  Hanya sebahagian organisasi yang proaktif melaksanakan

  program kesedaran berkenaan APDP(e-learning, kursus,

  taklimat dsb) sebagai program tahunan

 • RUMUSAN LAWATAN

  Tahap Pematuhan :

  Keseluruhan Rendah

  Inisiatif pematuhan - Rendah

  Komitmen pengurusan atasan organisasi

  Tahap pematuhan yang baik

  organisasi yang ISMS compliant

 • RUMUSAN LAWATAN

  Organisasi dengan cawangan yang banyak komunikasi ibu

  pejabat berkenaan polisi privasi dan langkah pematuhan yang

  sewajarnya dilakukan kepada cawangan tidak diterima dengan

  jelas/difahami

  Kontrak dengan pemproses data (iaitu salah satu pihak ketiga

  dimana data dizahirkan dalam jumlah yg banyak bagi tujuan

  pemprosesan data) tidak mengambil kira dan memasukkanklausa berkaitan pematuhan terhadap APDP 2010

 • SEKIAN

  TERIMA KASIH