skala pH

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Science

 • view

  126
 • download

  6

Embed Size (px)

description

chemistry form 4

Transcript of skala pH

 • 1. Kekuatan AsidDan Alkali

2. HasilPembelajaranPengenalanIsiKandunganLatihanKekuatan Asid DanAlkali 3. HasilPembelajaranPengenalanIsiKandunganLatihanHasil PembelajaranDi akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :Menyatakan kegunaan skala pH dengan betul.Menghubungkaitkan nilai pH dengan sifatkeasidan atau kealkalian sesuatu bahan denganbetul.Membina peta pemikiran mengikut kreativitimasing-masing dengan betul.Membandingbeza antara nilai pH bagi asid danalkali dengan betul. 4. HasilPembelajaranPengenalanIsiKandunganLatihanPengenalanBagaimana anda menentukansama ada sesuatu larutan ituberasid atau beralkali? Kertaslitmus hanya menunjukkanperubahan warna, tetapiberapakah nilai keasidan dankealkalian larutan itu??? 5. HasilPembelajaranPengenalanIsiKandunganLatihanIsi KandunganSkala pHAsid Kuat dan Asid LemahAlkali Kuat dan Alkali Lemah 6. Skala pH Skala bernombor terdiri daripada nilai pH 0 14. Digunakan untuk mengukur darjah keasidan dankealkalian sesuatu larutan akueus.Semakin kecil nilai pH larutan, semakin tinggikeasidannya. Semakin besar nilai pH larutan,semakin tinggi kealkaliannya. 7. Asid Kuat dan Asid LemahAsid Kuat Asid LemahLarut dalam air. Larut dalam air.Mengion sepenuhnyamenghasilkan kepekatan ionhidrogen yang tinggi.Mengion separa menghasilkankepekatan ion hidrogen yangrendah.Darjah penceraian asid dalam airtinggi.Darjah penceraian asid dalam airrendah.Contoh: HCl, HNO3, H2SO4 Contoh: CH3COOH dan H2CO3 8. Alkali Kuat dan Alkali LemahAlkali Kuat Alkali LemahMengion sepenuhnya salam airmenghasilkan kepekatan ionhidroksida yang tinggi.Mengion separa dalam airmenghasilkan kepekatan ionhidroksida yang rendah.Darjah penceraian adalah tinggi. Darjah penceraian adalahrendah.Contoh: NaOH, KOH, Ca(OH)2 Contoh: NH3, Al(OH)3 9. HasilPembelajaranPengenalanIsiKandunganLatihanLatihan 10. Soalan 1Antara larutan berikut, larutan manakah yangmempunyai pH lebih tinggi daripada 7?A.Bromin di dalam airB.Natrium oksida di dalam airC.Karbon dioksida di dalam airD.Hidrogen klorida di dalam air 11. Soalan 2Antara larutan berikut, larutan manakah yang akanmenukarkan kertas litmus biru kepada merah?A.Etanol di dalam airB.Ammonia di dalam airC.Sulfur dioksida di dalam airD.Hidrogen klorida di dalam air 12. Soalan 3Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan alkalikuat?I. Mempunyai nilai pH rendahII. Mengion dengan lengkap dalam airIII.Wujud sebagai molekul di dalam airIV.Mempunyai kepekatan ion hidroksida yang tinggiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IVD. III dan IV 13. Soalan 4Hidroksida T ditambahkan kepada larutan ammonium klorida didalam tabung uji. Antara berikut, manakah yang bolehdiperhatikan apabila tabung uji dipanaskan?A. Gas yang dibebaskan akan menukarkan air kapur menjadikeruh.B. Gas yang dibebaskan akan menukarkan kertas litmus birulembap kepada merah.C. Gas yang dibebaskan akan mempunyai nilai pH sama dengan7 apabila larut dalam air.D. Gas yang dibebaskan akan membentuk asap tebal denganasid hidroklorik pekat. 14. MaafSilaCuba Lagi 15. Tahniah!!!!!!Jawapan AndaBetul!!!