Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

download Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

of 15

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  1/15

  KADAR KELAYAKAN

  KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

  1

  Puan Norhayati Binti Hamzah Ketua Penolong Pengarah

  Bahagian Saraan

  Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  2/15

  KADAR KELAYAKANKEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN

  BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

  2

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  3/15

  KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN

  CUTI REHAT TAHUNAN

  3

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2015

  (PDRM)

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2015

  (APMM)

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  4/15

  4

  LATAR BELAKANG

  DI BAWAH 10 TAHUN PERKHIDMATAN

  Pengurusan Tertinggi

  31 - 54

  KUMPULAN/GRED

  21 - 30

  1 - 20

  30 hari 30 hari

  25 hari

  25 hari 25 hari

  20 hari 20 hari 20 hari

  GENAP 10 TAHUN PERKHIDMATAN

  DAN LEBIH

  35 hari

  30 hari

  25 hari

  30 hari

  25 hari 25 hari

  PP 4/2002

  (lantikan

  sebelum

  1.9. 2005)

  PP 20/2005

  (lantikan

  mulai

  1.9.2005)

  PP

  14/2008

  (terima

  opsyen/

  lantikan

  1.1.2009)

  KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN SEDIA ADA

  (MENGIKUT KUMPULAN/GRED)

  PP 4/2002

  (lantikan

  sebelum

  1.9.2005)

  PP 20/2005

  (lantikan

  mulai

  1.9.2005)

  PP 14/2008

  (terima

  opsyen/ lantikan

  1.1.2009)

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  5/15

  5

  LATAR BELAKANG

  35 HARI 30 HARI

  25 HARI

  KADAR KELAYAKAN CUTI REHAT MAKSIMUM

  Sehingga

  31 Ogos

  2005

  Mulai

  1 September

  2005

  Mulai

  1 Januari

  2009 (PP Bil. 4/2002) (PP Bil. 20/2005) (PP Bil. 14/2008)

  (GENAP 10 TAHUN PERKHIDMATAN)

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  6/15

  6

  PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

  TAFSIRAN 

  Jawatan lain bermaksud jawatan yang mana lantikan pegawai adalah

  melalui kaedah pertukaran pelantikan, pertukaran tetap, atau

  Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)/Peningkatan Secara Lantikan

  (PSL), lantikan terus ( lateral

  entry) atau lantikan ke jawatan baharu;

  ‘Lantikan  terus atau lantikan ke jawatan baharu’  bermaksud

  pelantikan:

  (i) dalam Pihak Berkuasa Melantik yang sama di bawah Perkhidmatan

  Awam Persekutuan; atau

  (ii) daripada satu Pihak Berkuasa Melantik di bawah Perkhidmatan

  Awam Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Melantik yang lain di

  bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan.

  PELAKSANAAN

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  7/157

  PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

  OPSYEN

  PP14/2008

  DILANTIK KE

  JAWATAN LAIN

  KADAR CUTI

  REHAT MULAI

  1 JAN 2009

  KADAR CUTI REHAT

  MULAI 1 JAN 2016

  YA YA LEBIH TINGGI Tarikh Lantikan Tetap

  Pertama/Baharu Mana Yang

  Lebih Tinggi

  YA TIDAK BERKURANGAN Tarikh Lantikan Tetap Pertama 

  TIDAK YA BERKURANGAN Tarikh Lantikan Tetap Pertama 

  TIDAK YA LEBIH TINGGI Tarikh Lantikan Tetap

  Pertama/Baharu Mana Yang

  Lebih Tinggi 

  TIDAK TIDAK TIADA PERUBAHAN (MENGIKUT

  TARIKH LANTIKAN)

  Tarikh Lantikan Tetap Pertama 

  - YA/TIDAK LANTIKAN MULAI

  1 JAN 2009

  Tarikh Lantikan Tetap Pertama 

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  8/158

  KEADAAN DI MANA CUTI REHAT MAKSIMUM BERKURANG – 

  LANTIKAN KEDUA/KPSL/PSL

  Lantikan kedua 

  Lantikan

  Pertama 

  35 HARI

  1/9/2005 hingga

  31/12/2015

  Mulai

  1/1/2016

  25/30 HARI** 35 HARI

  Berdasarkan

  tarikh lantikan

   jawatan baharu

  (lantikan kedua/

  KPSL/PSL*) (PP20/2005 & PP14/2008)

  Mengikut lantikan asal 

  * Kenaikan Pangkat Secara Lantikan atau Peningkatan Secara Lantikan

  ** 30 hari jika dilantik mulai 1 September 2005 atau 25 hari jika dilantik mulai 1 Januari 2009

  Sehingga

  31 Ogos 2005Berdasarkan tarikh lantikan tetap

  pertama

  (PP4/2002) 

  Berdasarkan

  tarikh lantikan tetap

  pertama

  (PP11/2015)

  CONTOH :

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  9/159

  Lantikan

  Pertama 

  35 HARI

  1/1/2009 hingga

  31/12/2015

  Mulai

  1/1/2016

  25 HARI* 35 HARI

  Berdasarkan

  kadar kelayakan

  Cuti Rehat dalam

  PP Bil. 14/2008

  Mengikut lantikan asal 

  * Bagi pegawai yang setuju dengan opsyen untuk kurangkan Cuti Rehat di bawah PP Bil. 14/2008.

  Sehingga

  31 Disember 2008Berdasarkan

  tarikh lantikan

  tetap pertama (PP4/2002 & PP20/2005) 

  Berdasarkan

  tarikh lantikan

  tetap pertama (PP11/2015) 

  Opsyen kurangkan Cuti Rehat maksimum 

  KEADAAN DI MANA CUTI REHAT MAKSIMUM BERKURANG – 

  OPSYEN (PP BIL. 14/2008)CONTOH :

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  10/1510

  Tarikh

  Lantikan

  Pertama/

  Baharu

  Kurang 10 Tahun

  Perkhidmatan

  yang Melayakkan

  Genap 10 Tahun

  Perkhidmatan

  yang Melayakkan

  Gred

  1-20

  Gred

  21-30

  Gred

  31-54

  Pengurusan

  Tertinggi

  Gred

  1-20

  Gred

  21-30

  Gred

  31-54

  Pengurusan

  Tertinggi

  Sebelum

  1 September 2005

  20

  hari

  25

  hari

  30

  hari

  30

  hari

  25

  hari

  30

  hari

  35

  hari

  35

  hari

  Mulai

  1 September 2005

  hingga

  31 Disember 2008

  20

  hari

  25

  hari

  30

  hari

  30

  hari

  25

  hari

  30

  hari

  30

  hari

  30

  hari

  Mulai

  1 Januari 2009

  20

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  25

  hari

  KADAR KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN MULAI 1 JANUARI 2016

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  11/15

  25

  Hari Mulai 5/5/2008

  hingga 31/12/2011

  20  hari

  Mulai 11/12/2002 hingga 31/12/2007

  PP 4/2002

  11

  KELAYAKAN CUTI REHAT

  10 TAHUN PERKHIDMATAN) 

  Gred W17 (Tarikh Lantikan : 11/12/2002)

  Gred W22 (Naik Pangkat 5/5/2008)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  *Catatan : Tertakluk kepada PP 4/2002

  Penentuan 10 Tahun Tempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan

  Untuk Tujuan Pelarasan Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan

  11.12.2012 genap

  tahun ke-10 perkhidmatan

  berdasarkan tarikh lantikan

  tambahan 5 hari tersebut

  tanpa proportionate

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  12/1512

  PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015Perenggan 10

  Tanggungjawab Ketua Jabatan 

  Ketua Jabatan hendaklah merekodkan dalam Buku Rekod

  Perkhidmatan: Kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan di bawah

  PP Bil.11/2015:

  “Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11

  Tahun 2015, maka opsyen dan pemakaian kadar kelayakan Cuti

  Rehat tahunan di bawah PP Bil. 14/2008 adalah terhenti berkuat

  kuasa mulai 1 Januari 2016. Kadar kelayakan kemudahan

  Cuti Rehat tahunan pegawai mulai 1 Januari 2016 adalah ______ hari.” 

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  13/1513

  PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015Perenggan 10

  Pembatalan 

  Lampiran C, perenggan 3 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4

  Tahun 2002 adalah dibatalkan;

  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005 adalah

  dibatalkan; dan

  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 adalah

  dibatalkan.

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  14/15

   

  TERIMA KASIH

  14

 • 8/18/2019 Slide Kadar Cuti Rehat 11_2015

  15/15

  15

  SESI RUMUSAN

   YBhg. Dato’ Yeow Chin Kiong Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan

  Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015