Smn 3073 Topik 3 Carta Pareto

download Smn 3073 Topik 3 Carta Pareto

of 19

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  1

Embed Size (px)

description

NOTA KAWALAN KUALITI - CARTA PARETO

Transcript of Smn 3073 Topik 3 Carta Pareto

SMN 3073 : KAWALAN KUALITISIJIL MEKANIKAL PEMBUATAN SMN 3073 : KAWALAN KUALITITOPIK 3CARTA PARETOCarta pareto adalah satu kaedah yang berfungsi untuk mengurangkan kadar `reject` barangan. Daripada analisis carta pareto ini dapatlah diketahui kerosakan yang mesti diberi perhatian terlebih dahulu bagi mengurangkan kadar `reject` barangan. Jenis kerosakan yang mempunyai peratusan tertinggi perlu diambil tindakan dahulu diikuti oleh yang lain.TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITICarta Pareto adalah terdiri daripada gabungan dua jenis graf iaitu graf bar dan juga graf garis di mana : Graf bar dilukis secara turutan menurun untuk menunjukkan bandingankekerapan berlakunya sesuatu item jenis!jenis defect" punca" masalah" kosdan sebagainya#. Garisan kumulatif pada rajah ini menunjukkan secara bandingan penambahankenaikan setiap kategori dalam peratusan.TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITI$%&' C'()' P'(*)+ D%G,-'.'- ,ntuk menentukan aspek utama punca bagi sesuatu masalah. ,ntuk meneliti keberkesanan sesuatu pembaikan yang dijalankan. ,ntuk mengesahkan keputusan selepas tindakan pembetulan diambil dengan membandingkan proses sebelum dan selepas tindakan..*G,-''- C'()' P'(*)+ /enentukan keutamaan priority# bagi pelbagai aspek yang dikaji. /enganggar dan mengesahkan keberkesanan sesuatu penambahbaikan masalah kualiti yang dijalankan. /engklasi0kasikan masalah!masalah kualiti.TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITI.'*D'1 /*-2*D%'.'- C'()' P'(*)+ 3. .umpulkan data dalam tempoh tertentu seperti seminggu" sebulan dan sebagainya.4. 5ediakan borang untuk mengumpul data.6. 5usun semula data tersebut daripada nilai terbesar hingga nilai terkecil.7. .ira peratus untuk setiap nilai data menggunakan formula : peratus y 8 bilangan y93:: jumlah;. Jumlahkan bahagian peratus.. /asukkan maklumat yang berkaitan seperti tajuk" sumber" tempoh dan petunjuk.TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITIContoh :$erikut ialah kerosakan gegelung yang dihasilkan oleh kilang 22 5dn.$hd dalam masa seminggu.Bil.Jenis keroskn K!n"i"i3. .erosakan label ;::4. .erosakan pateri 3:::6. )eras dram pecah 36::7. ?ayar longgar 3;::;. )apak 4:::. Pin bengkok 7;:TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITIPenyelesaian :Daripada data yang diberi bilangan kerosakan disusun semula dari kuantiti yang besar ke kuantiti yang kecil.Bil.Jenis KerosknJ!#l$ % kerosknJ!#l$3. )apak 4::: 4@.;> 4@.;>4. ?ayar longgar 3;:: 43.76 ;:.::6. )eras drum pecah36:: 3@.;> 7. .erosakan pateri3::: 37.4A @4.@.37 A6.:::: 3:.:: 3::.::Jumlah kerosakan>::: 3::.::TOPIK 3 : CARTA PARETOSMN 3073 : KAWALAN KUALITIPeratus kerosakan tapak 8 4:::93:: 8 4@.;> B>:::Cara kiraan untuk kerosakan yang lain juga adalah sama seperti di atas : Carta pareto yang diperolehi.TOPIK 3 : CARTA PARETO:;::3:::3;::4:::4;:::.::4:.::7:.::. Pada F)etingkap 5econdary 2 '9isG" pilih tab 5cale@. Dun!tickD 'utomatic pada Check!bo9 /a9imumA. /asukkan nilai ma9imum 8 3::3:. .lik butang +..&angkah 4