Soalan 2q Jpns Pmr 2012 Set 2

download Soalan 2q Jpns Pmr 2012 Set 2

of 26

 • date post

  17-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

soalan sejarah 2

Transcript of Soalan 2q Jpns Pmr 2012 Set 2

 • SULIT 1 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  JABATAN PELAJARAN SELANGOR

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (Set 2)

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

  SEJARAH Kertas I

  Ogos

  I jam Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

  4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap jawapan.

  5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

  Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak

 • SULIT 2 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  1 Senarai berikut merujuk kepada ciri-ciri sumber sejarah.

  Bersifat asli

  Belum diolah

  Belum ditafsir

  Manakah antara sumber sejarah berikut menepati ciri-ciri tersebut?

  A Jurnal

  B Manuskrip

  C Ensiklopedia

  D Laporan tahunan

  2 Jadual berikut menunjukkan penemuan di tapak ekskavasi negara kita

  Peralatan Tempat ditemui

  Kapak Sungai Tembeling, Pahang

  Tulang Mawas Raub, Pahang

  Sabit Lembah Bernam, Selangor

  Apakah yang dapat diketahui berdasarkan penemuan tersebut?

  A Kekuatan kerajaan

  B Pentadbiran negara

  C Kekayaan hasil bumi

  D Peradaban masyarakat

  3 Kerajaan manakah menepati cirri-ciri berikut?

  Ekonomi berasaskan pertanian

  Kerajaan Agraria Mahir membina empangan

  Terletak di kawasan tanah subur

  A Angkor

  B Champa

  C Srivijaya

  D Majapahit

 • SULIT 3 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  4 Rajah berikut menerangkan pemilihan Melaka sebagai kerajaan oleh Parameswara.

  Berhampiran laut tempat laluan kapal dagang

  Faktor Pemilihan Melaka Terlindung dari tiupan angin monsun

  X

  Apakah X?

  A Tanah yang subur

  B Kaya dengan hasil bumi

  C Penduduk berbilang kaum

  D Benteng pertahanan semulajadi

  5 Jadual berikut menerangkan Sistem Cukai Berkeutamaan yang diamalkan di Melaka.

  Pedagang Kadar Cukai dikenakan

  Tempatan (tinggal tetap di Melaka) 3 %

  Barat (Arab dan India) 6 %

  China dan Jepun Tidak dikenakan cukai, tetapi

  memberi hadiah

  Apakah faktor yang membezakan kadar cukai tersebut?

  A Kekayaan negeri

  B Mata wang digunakan

  C Tempat asal pedagang

  D Jenis barang dagangan

  6 Rajah di bawah menerangkan peranan Temenggung dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.

  Ketua polis dan penjara

  Temenggung Penguasa Bandar

  X

  Apakah X?

  A Ketua duta

  B Pemangku sultan

  C Ketua protokol istana

  D Pengawal peribadi raja

 • SULIT 4 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  7 Jadual berikut merujuk ufti yang diterima oleh kerajaan Melaka.

  Kawasan Bentuk ufti

  Klang, Bernam, Perak, Jugra 40 000 calains setahun

  Kampar, Inderagiri, Pahang 40 kati emas setahun

  Lingga, Rokan, Tunggal, Rupat 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang

  Siapakah yang membayar ufti tersebut kepada kerajaan Melaka?

  A Jajahan takluk

  B Negeri naungan

  C Kerajaan setaraf

  D Kerajaan warisan

  8 Garis masa berikut merujuk peristiwa kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.

  24 Ogos 1511 Portugis berjaya menakluki Melaka

  10 Ogos 1511 Portugis berjaya mengalahkan angkatan Melaka

  25 Julai 1511 Portugis menguasai jambatan Sungai Melaka

  Apakah kesan kejatuhan tersebut?

  A Budaya Melayu terhapus

  B Kerajaan Johor diasaskan

  C Amalan agama Islam dimansuhkan

  D Kegiatan persuratan Melayu terhenti

  9 Rajah berikut menerangkan faktor kegemilangan Johor

  Pemimpin berwibawa

  Amalan sistem naungan Kegemilangan Kerajaan Johor

  X

  Apakah X?

  A Kesetiaan orang Laut

  B Naungan negara China

  C Pelaksanaan Sistem Kangcu

  D Peranan orang Minangkabau

 • SULIT 5 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  10 Sejak tahun 1551 sehingga 1564, walau pun angkatan perang Johor bergabung dengan

  angkatan perang Perak, Pahang dan Jawa, kerajaan Johor masih tidak dapat menguasai

  semula Melaka.

  Mengapa?

  A Kelemahan pemimpin

  B Kekebalan A Famosa

  C Pembelotan Orang Laut

  D Pengkhianatan pedagang

  11 Jadual berikut menerangkan peristiwa yang berlaku di negeri Melayu

  Negeri Tarikh Peristiwa

  Johor 1699 Sultan Mahmud Mangkat dijulang tanpa meninggalkan waris

  Pahang 1673 Yam Tuan Muda Johor menguasai pentadbiran negeri

  Apakah persamaan kesan peristiwa tersebut?

  A Menarik campur tangan British

  B Menerima naungan kausa asing

  C Mencetuskan pemberontakan rakyat

  D Menamatkan pemerintahan keturunan Melaka

  12 Rajah berikut menunjukkan sistem pewarisan takhta di negeri Perak.

  Sultan

  Raja Muda

  Raja di Hilir

  Raja Kecil besar

  Mengapakah sistem pewarisan tersebut berbentuk demikian?

  A Mengutamakan kewibawaan

  B Mengikut keturunan

  C Mengamalkan penggiliran

  D Mementingkan pengalaman

 • SULIT 6 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  13 Ilustrasi di bawah merujuk denai penarikan yang menghubungkan Melaka dengan Pahang.

  Apakah kepentingan denai tersebut dalam sistem perhubungan tradisional?

  A Mengelakkan ancaman lanun

  B Memudahkan pengangkutan

  C Memendekkan masa perjalanan

  D Menjamin keselamatan pengguna

  14 Gambar di bawah menunjukkan tarian yang popular di kalangan masyarakat Iban.

  Apakah nilai yang dilambangkan oleh tarian tersebut?

  A Kesyukuran

  B Kemakmuran

  C Kedaulatan

  D Kekuatan

  Sehingga sampai ke

  Sungai Serting di Pahang

  Sampai ke mana kita

  harus menarik perahu

  melalui denai ini.

 • SULIT 7 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  15 Apakah kepentingan pasar tamu di Sabah ?

  I Mengukuhkan kepercayaan tradisi

  II Mempelbagaikan hasil dagangan

  III Mewujudkan semangat muhibah

  IV Meningkatkan pendapatan negeri

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  16 Dialog berikut mungkin berlaku di antara pegawai Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) pada kurun ke-18

  Pegawai SHTI B: Tuan, kedudukan Pulau Pinang di utara Selat Melaka gagal

  bersaing sebagai pelabuhan penting di Kepulauan Melayu.

  Kita perlu menyaingi perdagangan Belanda di Betawi

  Pegawai SHTI A: Jika begitu, masalah ini mesti diselesaikan

  Bagaimanakah SHTI menyelesaikan masalah tersebut?

  A Menaungi Johor

  B Menguasai Melaka

  C Menduduki Singapura

  D Membuka Bangkahulu

 • SULIT 8 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  17 Peta di bawah menunjukkan pembahagian kawasan pengaruh dalam Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

  Apakah peristiwa yang membawa kepada pembahagian kawasan pengaruh tersebut?

  A Surat-surat Kew ditandatangani

  B Stamford Raffles menduduki Singapura

  C Francis Light mengambil Pulau Pinang

  D Kegiatan lanun mengancam perdagangan

  18 Senarai berikut menerangkan tindakan SHTI terhadap Negeri-Negeri Selat.

  Mengabaikan kebajikan pedagang

  Ingin memperkenalkan mata wang rupee India

  Hendak menghapuskan taraf pelabuhan bebas Singapura

  Apakah kesan daripada tindakan tersebut?

  A Sistem Residen diperkenalkan

  B Ibu negeri ditukar ke Singapura

  C Pusat pentadbiran dipindah ke London

  D Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan

  Petunjuk

  British

  Belanda

 • SULIT 9 21/1

  21/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor [Lihat sebelah

  SULIT

  19 Garis masa di bawah menunjukkan peristiwa yang berlaku di negeri Melayu.

  1826 Penubuhan Negeri-negeri Selat

  1824 Perjanjian Inggeris-Belanda

  1819 Pengambilan Singapura

  Apakah kesan peristiwa tersebut ke atas negeri Melayu?

  A Selat Melaka dikuasai Belanda

  B Mengukuhkan kuasa pembesar

  C Bebas daripada penjajahan Siam

  D Menerima campur tangan British

  20 Jadual berikut berkaitan campur tangan British di negeri-negeri Melayu.

  Negeri Peristiwa yang membawa campurtangan British

  Selangor Perang Saudara

  Perak Perebutan takhta

  N.Sembilan Perbalahan pembesar

  Pahang X

  Apakah X?

  A Perbalahan pembesar

  B Pembunuhan pedagang

  C Pemberontakan rakyat

  D Pergaduhan kongsi gelap

  21 Rajah berikut menunjukkan faktor pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB).

  Residen terlalu berkuasa

  Faktor Pembentukan NNMB Krisis kewangan Pahang

  X

  Apakah X?

  A Pergaduhan kongsi gelap

  B Pentadbiran tidak seragam

  C Permintaan pedagang Eropah

  D Perebutan takhta Raja Melayu

 • SULIT 10 2