Soalan dinamik penduduk

download Soalan dinamik penduduk

of 38

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Education

 • view

  297
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Soalan dinamik penduduk

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK

1Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

IAustralia

IIChina

IIIIndia

IVKanada

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

2Ciri X bagi negara di sebelah ialah

Imenerima banyak imigran

IIbanyak tinggal di luar bandar

IIImasalah tempat tinggal

IVjangka hayat tinggi

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

3Kawasan kepadatan penduduk padat yang dipengaruhi oleh sektor perlombongan ialah

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 4 berdasarkan jadual di bawahTahunKadar Kematian Kasar (Setiap 1000 orang penduduk)

19806.4

19855.0

19904.6

19954.4

20004.4

Kadar Kematian Kasar di Malaysia

4Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ?

IPeningkatan kadar kelahiran

IIPendidikan kesihatan

IIIPemakanan berkhasiat

IVKemudahan rawatan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan jadual di bawah

KawasanKeluasan ( km persegi )Jumlah Penduduk ( orang )

I401200

II502000

III10500

IV5350

5Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ?

AI

BII

CIII

DIV

Kadar Kelahiran = Kadar Kematian 6Keadaan di atas menunjukkan jenis pertumbuhan penduduk

ASifar

BPositif

CNegatif

DOptimum

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

7Antara berikut manakah benar tentang kawasan yang berlorek ?

ITahap teknologi maju

IIKadar kenal huruf yang tinggi

IIIKadar pengangguran tinggi

IVKadar pertambahan penduduk rendah

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta di bawah

8Manakah benar tentang fungsi bandar yang ditandakan dalam peta ?

AspekKawasan PKawasan Q

IKepadatan penduduk Tinggi Rendah

IIKadar pertumbuhan pendudukTinggiRendah

IIIMigrasiTinggiRendah

IVKos hidupTinggiRendah

AI, II dan III C I, III dan IV

BI, II dan IV DII, III dan IV

9Kerajaan beberapa buah negara telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah lebihan penduduk iaitu

Imenjalankan transmigrasi

IImenggalakkan migrasi antarabangsa

IIImeningkatkan pembinaan rumah kos rendah

IVmeningkatkan peluang pekerjaan melalui galakkan pelaburan asing

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

10Faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran di sesebuah negara semakin meningkat ialah

Ibilangan lelaki muda yang ramai

IIperkahwinan pada peringkat muda

IIIperancangan keluarga kurang berkesan

IVimunisasi dan pelbagai kaedah pencegahan penyakit

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11Pilih pasangan yang boleh disesuaikan dengan negara X dan Y

XY

APenduduk berlebihanPenduduk optimum

BPenduduk kurangPenduduk berlebihan

CPenduduk optimumPenduduk kurang

DPenduduk berlebihanPenduduk kurang

12Peningkatan taraf hidup penduduk di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripada perkembangan sektor

Apendidikan

Bperdagangan

Cpelancongan

Dperindustrian

13Mengapakah taburan penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak jarang ?

AKos hidup yang tinggi

BKawasan paya air tawar

CKekurangan sumber alam

DBentuk muka bumi bergunung ganang

Soalan 14 berdasarkan jadual di bawah KawasanKeluasan ( km persegi )Jumlah Penduduk ( orang )

I302100

II601800

III10500

IV5375

14Berdasarkan data, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di kawasan

AI

BII

CIII

DIV

Soalan 15 berdasarkan maklumat di bawah

15Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ?

IKewujudan bandar baru

IIMeningkatkan taraf hidup

IIIKemajuan perindustrian

IVPeningkatan pengeluaran makanan

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

16Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

IAustralia

IIBangladesh

IIIBrunei

IVKanada

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

17Pernyataan manakah yang boleh dikaitkan dengan ciri ciri di atas ?

APendapatan penduduk tinggi

BKadar pengangguran rendah

CPeratus buta huruf rendah

DKawasan setinggan meningkat

18Kadar kelahiran yang tinggi di kalangan negara membangun pelbagai masalah seperti

Imigrasi antarabangsa

IIkeperluan makanan

IIIkekurangan peluang pekerjaan

IVpermintaan terhadap rumah meningkat

AI, II dan IIICI, III dan IV

BI, II dan IVDII, III dan IV

Soalan 19 berdasarkan jadual di bawah NegaraKadar Kelahiran setiap 1000 orangJumlah Kematian setiap 1000 orang

I44.222.7

II39.721.4

III35.41.60

IV12.26.5

19Negara yang mengalami kadar pertambahan penduduk tertinggi sekali ialah

AI

BII

CIII

DIV

20Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian ?

IBrazil

IIKanada

IIIAustralia

IVBangladesh

AI, II dan IIICI, III dan IV

BI, II dan IVDII, III dan IV

21Kesan penduduk berlebihan kepada negara negara yang dinyatakan di atas ialah

Ipeluang pekerjaan terhad

IIperumahan tidak mencukupi

IIIpembangunan negara bertambah pesat

IVpelbagai kemudahan pendidikan disediakan

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

22Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburan penduduk ?

KawasanFaktor taburan penduduk

ITaipingRancangan Kemajuan Tanah

IITanah Tinggi GentingSumber mineral

IIIMak MandinKawasan industri

IVDataran KerianTanah Aluvium

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

23Berdasarkan rajah di atas apakah faktor yang menggalakkan pergerakan penduduk tersebut ?

IMendapatkan rawatan perubatan

IIMendapatkan pemilikan tanah

IIIMemperoleh ladar upah lebih tinggi

IVPeluang mendapatkan pendidikan tinggi

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

Soalan 24 berdasarkan peta di bawah

24Migrasi penduduk ke kawasan berlorek disebabkan oleh

Adasar kerajaan

Bbencana alam

Cpeningkatan taraf pendidikan

Dkos hidup tempat yang dituju tinggi

25Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ?

ISuhu semakin meningkat

IIKeluasan tanah bertambah

IIIBanyak kawasan rekreasi dibuka

IVKepupusan flora dan fauna

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

26Pertambahan peratusan wanita bekerja di Malaysia telah menyebabkan

Iperkahwinan lewat

IIkadar kelahiran menurun

IIIkadar kesuburan menurun

IVkadar kematian meningkat

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah

27Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pola petempatan seperti rajah di atas ?

IPertanian kebun kecil

IIRumah tidak tersusun

IIIInfrastruktur lengkap

IVDasar Kerajaan / Governan

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

28Faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk seperti peta di atas ialah

Imengikut keluarga

IIbertukar tempat kerja

IIIpeluang pendidikan

IVmeningkatkan taraf hidup

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

29Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan

Apetempatan setinggan

Bkejadian banjir kilat

Cpembuangan sampah sarap

Dpertambahan bilangan kenderaan

30Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ?

IIklim berubah

IIKualiti air merosot

IIISumber hutan berkurang

IVKesuburan tanih meningkat

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

31Antara yang berikut, yang manakah ciri penduduk negara di atas ?

IKadar kelahiran tinggi

IITaraf kesihatan rendah

IIIKadar kematian rendah

IVKadar celik huruf tinggi

AI dan IICIII dan IV

BII dan IIDI dan IV

Soalan 32 berdasarkan rajah di bawah

32Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah

Ijumlah penduduk bertambah

IItaraf hidup meningkat

IIIpermintaan rumah meningkat

IVwujud bandar baru

AI, II dan IIICI, III dan IV

BI, II dan IVDII, III dan IV

Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah

33Faktor faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rajah di atas ialah

Igovernan ( dasar kerajaan )

IIkadar kelahiran

IIImigrasi penduduk

IVpeluang pekerjaan

AI, II dan IIICI, III dan IV

BI, II dan IVDII, III dan IV

34Antara berikut, ciri ciri kependudukan yang benar mengenai perubahan penduduk ialah

Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk

ITahap teknolo