Soalan Latih Tubi T4 08.doc

download Soalan Latih Tubi T4 08.doc

of 80

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Soalan Latih Tubi T4 08.doc

PAGE 7

TINGKATAN 4

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2)

AManusia masih belum mempunyai kepercayaan

BManusia masih belum mengenali sistem tulisan

CManusia masih belum mengenali alat batu

DManusia masih belum mempunyai petempatan

2. Ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik ialah (Hlm.2)

IHidup secara nomad

IIBerdagang secara system barter

IIIMembuat peralatan daripada logam

IVBergantung kepada sumber makanan yang tumbuh liar

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

3. Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Paleolitik? (Hlm.2)

A

Memburu binatang

B

Menanam padi huma

C

Menjual hasil-hasil hutan

D

Membuat barangan tembikar

Manusia pada zaman Paleolitik berpindah randah

4. Berdasarkan pernyataan di atas, kenapakah mereka berpindah randah? (Hlm.2)

AMereka berpegang teguh kepada kepercayaan

BMereka bergantung kepada binatang buruan

CMereka tidak tahu bercucuk tanam

DMereka tidak mempunyai tanah

2. Apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat sebelumnya?

(Hlm.2)

IBercucuk tanam

IIHidup bermasyarakat

IIITinggal di gua batu kapur

IV.Tahu menghasilkan tembikar

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

6. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik? (Hlm.2)

AAlat Kayu

BAlat Batu

CAlat logam

DAlat tembikar

Civilization berasal daripada bahasa Greek dan

mempunyai kaitan dengan makna tamadun

7. Apakah makna sebenar civilization ? (Hlm.4)

ABandar

BDaerah

CKawasan

DPerkampungan

8. Menurut masyarakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah.

Apakah unsur-unsur lahiriah yang dititikberatkan? (Hlm.5)

IPenulisan

IIKesenian

IIIKepercayaan

IVPembandaran

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

9. Mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh ? (Hlm.5)ABerasaskan ilmu logik

BMenggalakkan persaingan ilmu

CMengutamakan pembangunan lahiriah

DMengimbangi pembangunan rohaniah dan fizikal

10. Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang sesebuah masyarakat yang bertamadun ?

(Hlm.5)IKeunikan senibina

IIKetinggian tatasusila

IIIKeluhuran kebudayaan

IVKemajuan perkampungan

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

11. Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan. (Hlm.6)

Akestabilan politik

Bkeluasan kawasan

Ckepakaran penduduk

Dkelangsungan bekalan makanan

12. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? (Hlm.8)

AMengelakkan ancaman binatang

BMenyediakan sumber pengangkutan

CKelangsungan bekalan makanan

DMengalakkan perdagangan antarabangsa

Tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai

13. Manusia memilih kawasan lembah sungai kerana sungai (Hlm.8)

Idianggap keramat

IIdijadikann jalan perhubungan

IIIdigunakan untuk pertanian

IVdigunakan untuk penternakan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

14. Antara berikut yang manakah ciri-ciri penting untuk mencapai ketamadunan? (Hlm.5-8)IPersamaan taraf sosial

IIPetempatan kekal

IIIPeningkatan ekonomi

IV.Kehidupan berorganisasi

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Peningkatan penduduk membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih besar

15. Apakah yang diperlukan dalam mengendalikan masyarakat besar yang dimaksudkan di atas ?

(Hlm.6)

APetani

BPendeta

CArtisan

DPemimpin

.Sumeria . Assyria

.Akkad . Chaldea

16. Apakah persamaan senarai di atas ? (Hlm.11)

ATamadun awal dunia

BKerajaan Mesopotamia

CNegara kota Mesopotamia

DPelabuhan antarabangsa

17. Setiap negara kota di Mesopotamia mempunyai kerajaan yang berasingan tetapi mereka saling bersatu tenaga untuk (Hlm.11)

A menentang musuh dari luar

Bmembina system pengairan

Cmemajukan perdagangan

Dmengukuhkan kedudukan raja

Kish Nippur Lagash Ur

18. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada Negara kota di atas ? (Hlm.11)

IKawasan utama mempunyai pusat kota,tembok kota,luar kota dan pelabuhan

II Di dalam istana terdapat istana,rumah kediaman dan rumah kedai

IIIRumah ibadat menjadi lambing kekayaan negara kota

IVSetiap Negara kota mempunyai kubu pertahanan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

19. Mengapakah Raja Narasmin dari kerajaan Akkad mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Alam (Hlm.13)

ABaginda wakil tuhan di bumi

BBaginda berjaya membina ziggurat

CBaginda berjaya menguasai wilayah yang luas

DBaginda berjaya membina Taman Tergantung Babylon

20. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan epik Gilgamesh ? (Hlm.15)

AFalsafah hidup

BKemajuan ekonomi

CRamuan perubatan

DKesan peperangan

Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia berbentuk teokrasi

21. Apakah yang dimaksudkan dengan teokrasi ? (Hlm.12)

ARaja berkuasa mutlak

BRaja dianggap sebagai tuhan

CRaja dilantik secara warisan

DRaja dibantu oleh golongan bangsawan

22. Apakah prinsip utama Undang-undang Hammurabi ? (Hlm.14)

AHukuman yang sama untuk semua lapisan masyarakat

BHukuman yang dikenakan setimpal dengan kesalahan

CHukuman yang keras untuk mengawal tingkah laku manusia

DHukuman dikenakan tanpa bukti yang sah

23. Apakah fungsi ziggurat ? (Hlm.13)

IPusat ibadat

IIPusat perdagangan

IIIPusat petempatan kerabat diraja

IVPusat menyimpan khazanah negara

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Zigurat Piramid

24. Apakah persamaan kedua-dua senarai di atas ? (Hlm.13)

AKubu pertahanan

BTempat tinggal raja

CTempat pemujaan tuhan

DTempat menyimpan khazanah Negara

25. Antara yang berikut ,manakah berkaitan dengan firaun ? (Hlm.19)

IMempunyai kuasa mutlak

IIMerupakan anak Tuhan Matahari

IIIMemegang jawatan di zigurat

IVMewarisi jawatan secara turun temurun

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

26. Bagaimanakah perkembangan ilmu matematik dan astronomi membantu masyarakat Mesir mengendalikan Sungai Nil ? (Hlm.22)

AMengawal pelayaran kapal

BMeramalkan arah tiupan angin

CDapat meramalkan kejadian banjir

DMembantu meningkatkan peningkatan petani

27. Mengapakah makam mayat orang Mesir purba dipenuhi dengan peralatan dan kelengkapan harian ? (Hlm.20)

APercaya akan kekuasaan firaun

BPercaya akan kata-kata pendeta

CPercaya kehidupan selepas mati

DPercaya kewujudan banyak tuhan

Masyarakat Lembah Indus telah menjalin

Hubungan perdagangan dengan Mesopotamia

28. Bukti pernyataan di atas ialah penemuan (Hlm26)

Acap mohor

Bgading gajah

Cbarangan logam

Dbarangan tembikar

29. Golongan atasan di Lembah Indus terdiri daripada(Hlm.25)

Ipujangga

IIpetani

IIIpendeta

IVpedagang

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

30. Penemuan apakah yang membuktikan bahawa masyarakat tamadun Indus mempunyai amalan

agama ? (Hlm.26)

ACap mohor

BGading gajah

CBarangan logam

DPatung proto-Siva

31. Bagaimanakah masyarakat Indus menghasilkan batu bata? (Hlm.27)

AMenggunakan ceper

BMenggunakan tanah liat

CMembakar dengan suhu tinggi

DDijemur dengan panas matahari

32. Penempatan awal penduduk Hwang Ho bermula di tapak (Hlm.29)

ABanpo

BLoyang

CTeluk Bo Hai

DSelatan Sungai Kuning

33. Mengapakah Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok? (Hlm.29)

AMengawal banjir

BMenghalang pencerobohan musuh

CMenjadikan kawasan kediaman raja

DMengasingkan kawasan kediaman dengan kawasan pertanian

34. Golongan hamba dalam dinasti Shang berfungsi sebagai (Hlm.30)

Ipemilik kota

IIpekerja buruh

IIItentera paksaan

IVkorban upacara penyembahan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

35. Mengapakah raja-raja Shang tidak perlu mendapat pengesahan politik untuk memerintah?