Soalan Ujian Bulan Ogos Kssr Sc

download Soalan Ujian Bulan Ogos Kssr Sc

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  14

Embed Size (px)

description

sains

Transcript of Soalan Ujian Bulan Ogos Kssr Sc

UJIAN BULAN OGOS 2014

ABAHAGIANBulatkan jawapan yang betul.

1.Rajah 1 menunjukkan satu Kemahiran Manipulatif Sains.

Apakah kemahiran manipulatif yang ditunjukkan di atas?AMenggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan Sains dengan betul.BMelakarkan spesimen, peralatan dan bahan Sains dengan tepat.CMengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.DMembersihkan peralatan Sains dengan cara yang betul

2.Apakah yang harus dilakukan pada peralatan sains yang telah dibersihkan dan dikeringkan?ALetakkan di atas meja guruBSimpan di dalam sinkiCLetak dibawah meja muridDSimpan di tempat asal

3.Mengapakah kita harus menjaga kebersihan dan kekemasan bilik sains?ASupaya guru tidak marahBSupaya bilik sains kelihatan cantikCSupaya bilik sains bebas daripada lalatDUntuk membantu mengelakkan kemalangan

4.Maklumat berikut menunjukkan langkah yang dilakukan oleh empat orang murid di dalam bilik sains.

Minah membuang sampah sarap ke dalam singki.Nor membuang bahan yang masih bernyala ke dalam tong sampah.Lan mengembalikan radas yang sudah dibersihkan ke tempat asal.Din meletakkan beg sekolahnya di bawah mejanya.

Siapakah yang mematuhi peraturan bilik sains?AMinahBNorCLanDDin

5.Rajah dibawah menunjukkan tiga organ manusia.

peparutrakeahidung

Apakah fungsi organ-organ ini?APertumbuhanBPernafasanCPembiakanDPergerakan

6.Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang proses menarik nafas?IDada terangkatIIDada menurunIIIPeparu mengecutIVPeparu mengembangAI dan IIBI dan IVCII dan IIIDII dan IV

7.Apakah yang dimaksudkan dengan proses perkumuhan manusia?APenyingkiran karbon dioksida daripada peparuBPenyingkiran air kencing daripada ginjalCPenyingkiran hasil perkumuhan daripada badanDPenyingkiran tinja daripada badan

8.Rajah dibawah menunjukkan satu organ perkumuhan manusia. Apakah hasilperkumuhan organ tersebut?

APeluhBWap airCAir kencingDKarbon dioksida

9.Rajah menunjukkan seorang budak melompat terperanjat apabila hon kereta tiba-tibaterbunyi di belakangnya.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan reaksi budak ini?AManusia takut pada bunyi hon keretaBManusia melompat apabila terperanjatCManusia melindungi diri daripada bunyi kuatDManusia bergerak balas terhadap ransangan

10.Apakah kepentingan gerak balas manusia terhadap ransangan?AMengekalkan kesihatan badanBMelindungi diri daripada kecederaanCMengurangkan pengumpulan bahan toksik di dalam badanDMembantu menyingkirkan bahan perkumuhan daripada badan

11.Antara ciri ibu bapa berikut, yang manakah tidak boleh diwarisi oleh anak?AWarna kulit ibuBBentuk rambut bapaCPengetahuan am bapaDSaiz dan bentuk badan ibu

12.Rajah menunjukkan jenis makanan yang di makan oleh Ahmad setiap hari.

IMengganggu tumbesaran yang sempurnaIIMengelakkan jangkitan penyakitIIIMenyihatkan otak dan badanIVMemudaratkan kesihatan

AI dan IIBI dan IIICI dan IVDII dan III

13.Apakah yang diperlukan oleh haiwan untuk menjalankan proses pernafasan?AKarbon dioksidaBCahaya matahariCOksigenDWap air

14.Bahagian ikan yang bertanda di bawah menyerap oksigen yang terlarut di dalam airdan membebaskan karbon dioksida. Apakah nama organ yang bertanda tersebut?

ASpirakelBPeparuCInsangDKulit lembap

15.Antara pengelasan haiwan berikut, yang manakah betul berdasarakn cara pernafasan?

PeparuInsang

APenyu, anjing lautBangau, burung raja udang

BKucing, arnabBelalang, ular

CItik, buayaKuda laut, ikan emas

DLembu, kambingCacing tanah, lipan

16.Rajah menunjukkan seekor kura-kura sedang berenang di dalam air.

Apakah inferens yang menerangkan mengapa kura-kura hidup di dalam air tetapi tidak boleh bernafas dalam air?AKura-kura mempunyai insang yang tidak sempurnaBCengkerang kura-kura menjadi kedap udara apabila terkena airCKura-kura mempunyai peparu yang tidak dapat berfungsi dalam airDSisik badan yang basah menghalang udara masuk ke dalam badan.

17.Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar?ASemua haiwan memerlukan udara untuk bernafas.BKambing bernafas melalui peparuCBelalang bernafas melalui spirakelDCacing tanah bernafas melalui kulit lembap dan peparu

18.Bahagian tumbuhan manakah yang bergerak balas terhadap air?ABatangBPucukCDaunDAkar

19.Rajah menunjukkan pemerhatian yang dapat dibuat pada akhir satu penyiasatan. Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan melalui penyiasatan ini?

anak benihpasu poros

tanah

akar

AAkar bergerak balas terhadap airBAkar bergerak balas terhadap tanahCAkar bergerak balas terhadap pasu porosDAkar bergerak balas terhadap cahaya matahari

20.Rajah berikut menunjukkan pemerhatian yang dibuat pada akhir satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut?IPucuk tumbuh ke arah yang bertentangan dengan tarikan gravitiIIAkar akan tumbuh ke arah yang bertentangan dengan tarikan gravitiIIIPucuk tumbuh ke arah yang bertentangan dengan tarikan gravitiIVAkar tumbuh ke arah tarikan graviti

AI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV

21.Rajah dibawah menunjukkan satu proses hidup tumbuhan.

Apakah nama proses ini?ARespirasiBKondensasiCFotosintesisDPertumbuhan

22.Apakah yang dimaksudkan dengan proses fotosintesis?AProses membuat makanan sendiri oleh tumbuhan hijau.BProses penyingkiran karbon dioksida oleh tumbuhan hijauCProses penyingkiran bahan buangan oleh tumbuhan hijauDProses bergerak balas terhadap cahaya matahari pada tumbuhan hijau

23.Antara tumbuhan berikut, yang manakah tidak boleh menjalankan proses fotosintesis?APokok pisangBPokok kelapaCPaku pakisDKulat

24. Rajah dibawah menunjukkan proses fotosintesis.

Berdasarkan maklumat diatas, apakah yang dihasilkan semasa proses fotosintesis?IAirIIGulaIIIOksigenIVKarbon dioksida

AI dan IIBI dan IIICII dan IIIDII dan IV

25.Haiwan dan manusia menghembus karbon dioksida sepanjang masa. Mengapakahkandungan karbon dioksida dalam atmosfera sentiasa tetap?AKarbon dioksida ditiup oleh anginBKarbon dioksida dilarutkan di dalam air hujanCTumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk membuat makananDManusia mencipta alat khas untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfera

26.Apakah yang dimaksudkan dengan panjang?AJarak di antara dua titikBBesarnya sesuatu ruangCTempoh antara dua ketikaDBesarnya saiz sesuatu permukaan

27.Antara berikut yang manakah unit piawai bagi ukuran panjang dalam sistem metrik?IPenselIIMilimeterIIITapak kakiIVSentimeterAI dan IIBI dan IIICII dan IVDIII dan IV

28.Rajah menunjukkan sekeping jubin yang berukuran 20cm x 20cm.Jika empat puluh keping jubin tersebut diperlukan untuk menutupi satu permukaan meja, berapakah luas permukaan meja itu dalam cm2?A40B400C800D16000

29.Antara unit piawai berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk ukuran sebuah kotak kasut?AMilimeter paduBSentimeter paduCMeter paduDKilometer padu

30.Berapakah isipadu kubus dibawah?

A20cm3B40cm3C50cm3D60cm3

BBAHAGIAN

Jawab soalan di dalam ruangan yang disediakan.

1.Sekumpulan murid menanam pokok kacang hijau dalam tiga jenis tanah. Mereka menyiram pokok-pokok itu setiap hari dengan kuantiti air yang sama. Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan selepas dua minggu.

Jenis tanahTanah liatTanah pasirTanah kebun

Ketinggian pokok kacang selepas dua minggu (cm)121530

Jadual 2

a)Apakah tujuan penyiasatan?______________________________________________________________________________________________________________________________b)Nyatakan :i) pembolehubah yang dimanipulasikan _____________________________________________________________ii) pembolehubah yang bergerak balas _____________________________________________________________c)Apakah corak perubahan untuk ketinggian pokok kacang selepas dua minggu (cm)?_______________________________________________________________d)Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?______________________________________________________________________________________________________________________________

2.Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji kesan air tehadap gerak balas tumbuhan.

kalsium klorida kontangkapas basahkasa dawaianak benih

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?______________________________________________________________________________________________________________________________

b)Apakah pemerhatian yang dapat dibuat pada akhir penyiasatan ini?______________________________________________________________________________________________________________________________

c)Apakah inferens yang dapat dibuat daripada pemerhatian ini?______________________________________________________________________________________________________________________________

d)Nyatakan apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini?_______________________________________________________________

e)Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatan ini?______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Empat orang murid Tahun Empat menggunakan jengkal mereka untuk mengukur panjang papan hitam di dalam bilik darjah. Jadual 1 menunjukksn keputusan penyiasatan ini.MuridBilangan jengkal

Wan Aiman16

Akmal Nizam15

Harishan14.5

Ah Seng16.5

Jadual 1a) Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini?_______________________________________________________________

b)Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini?_______________________________________________________________

c)Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas dalam penyiasatan i