SUBMODUL SEKURITI .Gabungan huruf besar dan kecil (abjad) dan nombor (nombor perlu sekurang-kuranya

download SUBMODUL SEKURITI .Gabungan huruf besar dan kecil (abjad) dan nombor (nombor perlu sekurang-kuranya

of 27

 • date post

  18-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SUBMODUL SEKURITI .Gabungan huruf besar dan kecil (abjad) dan nombor (nombor perlu sekurang-kuranya

PELAKSANAAN

HRMIS

STRONG PASSWORD

SUBMODUL

SEKURITI

HRMIS

Mengukuhkan kata laluan akaun pengguna dan

sekuriti HRMIS bagi mematuhi Dasar

Keselamatan ICT Jabatan Perkhidmatan Awam

Malaysia (DKICT JPA) dan Malaysian Public

Sector ICT Management Security Handbook

(MyMIS)

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

Pengesanan Internet Browser

Pengesanan Keaktifan VBScript/

JavaScript

Pengukuhan Kata Laluan

Paparan Log Masuk Terakhir

PENGESANAN

INTERNET

BROWSER

Fungsi dibangukan bertujuan untukmengesan dan menghalang aplikasi HRMISdilayari menggunakan pelayar web selaindaripada Internet Explorer versi 7 dan keatas

Fungsi ini telah dilaksanakan di dalamaplikasi HRMIS pada September 2011

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

Gambar rajah 1 : Mesej Pesanan memaklumkan penggunaan Aplikasi

HRMIS di luar pelayar Internet Explorer

PENGESANAN

KEAKTIFANVBSCRIPT/JAVASCRIPT

Pembangunan Aplikasi HRMIS terdiridaripada beberapa jenis bahasapengaturcaraan dan di antaranya adalahskrip Visual Basic (VB) dan Java

Bagi mengelakkan daripada fungsi-fungsidi dalam HRMIS terganggu, skrip-skriptersebut perlu diaktifkan oleh pengguna didalam pelayar web Internet Explorer

Fungsi pengesanan ini dibangunkanbertujuan bagi menghalang penggunauntuk log masuk ke dalam Aplikasi HRMISmelainkan skripskrip VB dan Java inidiaktifkan

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

Klik pada hyperlink untuk melihat kaedah

untuk mengaktifkan skrip VB dan Java di

dalam pelayar web Internet Explorer

Gambar rajah 2 : Mesej pesanan yang mengesan

Skrip VB/Java tidak diaktifkan

PENGUKUHAN

KATA

LALUAN

Fungsi pengukuhan kata laluan HRMISmerupakan fungsi utama kepadapelaksanaan HRMIS Strong Password dimana ia akan meningkatkan lagi kekuatansekuriti dan integriti Aplikasi HRMIS

Fungsi ini akan mengesan dan menggesapengguna untuk mengubah kata laluankepada yang kukuh ataupun sederhanakukuh

Ciri-ciri kata laluan yang kukuh : Panjang kata laluan sekurang-kurangnya

lapan (8) aksara

Gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol (alphanumerical)

Pengguna yang masih menggunakan katalaluan yang lemah adalah dilarang olehsistem untuk log masuk ke dalam AplikasiHRMIS

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

*Contoh adalah sebagai rujukan sahaja, para pengguna HRMIS adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan contoh-contoh Kata Laluan seperti yang dinyatakan di bawah

Kata Laluan Lemah (Rendah)

Contoh Bil. Aksara Ciri-ciri

1234567 7 Bilangan aksara kurang daripada lapan(8)

abcdefg 7 Bilangan aksara kurang daripada lapan(8)

abc123# 7Bilangan aksara kurang daripada lapan(8) walaupun terdapat gabungan huruf(abjad), nombor dan simbol

810101015010 12Nombor Kad Pengenalan tiada gabungan huruf(abjad), nombor dan simbol.

katalaluansaya 14 Tiada gabungan huruf(abjad), nombor dan simbol.

hrmisa12 8Bilangan nombor di dalam gabungan kurang daripada tiga(3).

hrmisaa# 8Bilangan simbol di dalam gabungan kurang daripada dua(2).

*Contoh adalah sebagai rujukan sahaja, para pengguna HRMIS adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan contoh-contoh Kata Laluan seperti yang dinyatakan di bawah

Kata Laluan Sederhana Kukuh (Sederhana)

Contoh Bil. Aksara Ciri-ciri

hrmis123 8

Gabungan huruf(abjad) dan nombor.Bilangan aksara sekurang-kuranya lapan(8). Bilangan nombor sekurang-kuranya tiga(3) aksara.

hrmisa#@ 8Gabungan huruf(abjad) dan simbol.Bilangan aksara sekurang-kuranya lapan(8).Bilangan simbol sekurang-kuranya dua(2) aksara.

8101010150100101 16Bilangan nombor perlu sekurang-kurangnya enam belas(16) aksara.

katalaluankatalaluansaya 24Bilangan huruf(abjad) perlulah sekurang-kurangnya dua puluh empat(24)aksara.

*Contoh adalah sebagai rujukan sahaja, para pengguna HRMIS adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan contoh-contoh Kata Laluan seperti yang dinyatakan di bawah

Kata Laluan Kukuh (Tinggi)

Contoh Bil. Aksara Ciri-ciri

Hrm!s123 8Bilangan aksara sekurang-kuranya lapan(8).Gabungan huruf besar dan kecil (abjad), nombor dan simbol.

Hrmis12345 10

Bilangan aksara sekurang-kuranya sepuluh(10).Gabungan huruf besar dan kecil (abjad) dan nombor (nombor perlu sekurang-kuranya 3).

810101015010010101010101 24Bilangan nombor perlu sekurang-kurangnya dua puluh(24) aksara.

PENGUKUHAN

KATA

LALUAN

HRMIS VERSI KLASIK

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI PENGESANAN KEKUKUHAN KATA LALUAN)

Pengguna Kata Laluan yang lemah akan digesa

oleh sistem untuk ditukarkan kepada Kata Laluan

yang kukuh atau sederhana kukuh

Klik butang OK untuk menukar

kepada Kata Laluan kukuh

Gambar rajah 3 : Mesej pesanan bagi mengesan Kata Laluan yang

lemah dan menggesa pengguna untuk menukarkan kepada Kata

Laluan yang kukuh

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI MENUKARKAN KATA LALUAN)

Pengguna perlu memasukkan Kata Laluan yang kukuh merangkumi ciri-ciri

yang dinyatakan

Pengguna perlu memasukkan Kata Laluan yang kukuh merangkumi

ciri-ciri yang dinyatakan

Pengguna perlu memasukkan Kata Laluan Baru yang kukuh/sederhana

kukuh merangkumi ciri-ciri yang dinyatakan dan klik butang Hantar setelah

selesai

Gambar rajah 4 : Antaramuka bagi menukarkan Kata Laluan.

Disediakan satu hyperlink bagi melihat contoh-contoh Kata Laluan

Hyperlink kepada contoh-

contoh Kata Laluan yang

kukuh/sederhana kukuh

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI MENUKARKAN KATA LALUAN )

Sekiranya Kata Laluan Baru yang

dimasukkan masih lemah (Rendah),

sistem tidak akan membenarkan

pengguna untuk log masuk ke dalam

sistem. Pohon supaya pengguna mengisi

semula Kata Laluan yang baru.

Gambar rajah 5 : Mesej pesanan sekiranya pengguna masih

menggunakan Kata Laluan yang lemah

PENGUKUHAN

KATA

LALUAN

HRMIS VERSI MyHRMIS

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI PENGESANAN KEKUKUHAN KATA LALUAN - MyHRMIS)

Pengguna Kata Laluan yang lemah

akan digesa oleh sistem untuk

ditukarkan kepada Kata Laluan yang

kukuh atau sederhana kukuh

Klik butang Tutup untuk menukar

kepada Kata Laluan yang kukuh

Gambar rajah 6 : Mesej pesanan bagi mengesan Kata Laluan yang

lemah dan menggesa pengguna untuk menukarkan kepada Kata

Laluan yang kukuh (MyHRMIS)

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI MENUKARKAN KATA LALUAN - MyHRMIS)

Gambar rajah 7 : Antaramuka bagi menukarkan Kata Laluan. Disediakan

satu hyperlink bagi melihat contoh-contoh Kata Laluan (MyHRMIS)

Hyperlink kepada contoh-

contoh Kata Laluan yang

kukuh/sederhana kukuh

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

(FUNGSI MENUKARKAN KATA LALUAN - MyHRMIS)

Gambar rajah 8 : Mesej pesanan sekiranya pengguna masih

menggunakan Kata Laluan yang lemah (MyHRMIS)

Sekiranya Kata Laluan Baru yang dimasukkan

masih lemah (Rendah), sistem tidak akan

membenarkan pengguna untuk log masuk ke

dalam sistem. Pohon supaya pengguna mengisi

semula Kata Laluan yang baru.

PAPARAN

LOG

MASUK

TERAKHIR

Paparan log masuk terakhir dibangunkanbertujuan untuk memaklumkan masa dantarikh terakhir pengguna memasuki keAplikasi HRMIS

Fungsi ini akan meningkatkan kesedaranpengguna Aplikasi HRMIS dalammengenalpasti sekiranya berlaku sebarangpencerobohan kepada akaun HRMISmereka

Fungsi ini diletakkan di sebelah kiri (atas)menu utama HRMIS dan di sebelah kanan(tengah) di MyHRMIS (sila rujuk gambarrajah seterusnya untuk mengenalpastikedudukan fungsi ini)

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

Gambar rajah 9 : Kedudukan Paparan Log Masuk Terakhir

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

Paparan log masuk terakhir di dalam

Menu Utama MyHRMIS

Gambar rajah 10 : Kedudukan Paparan Log Masuk Terakhir (MyHRMIS)

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :

HELPDESK HRMIS

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

03-83211400

hrmis_helpdesk@jpa.gov.my

| PELAKSANAAN HRMIS STRONG PASSWORD |

mailto:hrmis_helpdesk@jpa.gov.my