Susunan corak psv

download Susunan corak psv

of 11

 • date post

  11-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  618
 • download

  4

Embed Size (px)

description

susunan corak

Transcript of Susunan corak psv

Soalan: Cari Maklumat lanjut tentang susunan corak yang diberi di atas. Cuba anda cari contoh-contoh corak dan kelaskan mengikut jenis susunan corak yang diberikan dan bincangkan bersama rakan. PENGENALAN Pada dasarnya, tanpa rekaan dan corak, hasil seni baik yang tradisional mahupun yang mengikut zaman akan tidak terhasil. Dalam teorinya, corak ialah Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara tertentu atau bebas. Susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Ini bermaksud corak boleh dibahagikan kepada dua cabang iaitu Corak Terancang dan Corak Tidak Terancang. Motif pula merupakan rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan. Motif terdiri daripada motif flora, fauna, geometrical dan organik. Corak Tradisi mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai namanama tertentu yang berunsur tradisional. Contoh yang biasa kita dengan adalah seperti corak bunga buluh,pucuk rebung,bunga kiambang dan sebagainya. Membuat Corak dan Rekaan, juga boleh difenisikan sebagai susunan motif sama ada secara teratur atau secara bebas. Oleh itu, corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Corak juga boleh terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau corak tidak terancang. 13 jenis susunan dalam corak dan rekaan dapat dinyatakan seperti di bawah: 1. Corak ulang sekata 2. Corak berpusat 3. Corak cerminan 4. Corak bertindih 5. Corak selang seli 6. Corak batu bata 7. Corak Jidar 8. Corak timbul 9. Corak berjalur 10. Corak sendeng 11. Corak berombak 12. Corak orgee 13. Corak penuh

Contoh susunan corak:Bil Jenis susunan corak Contoh susunan corak Penuh

Turun separa

Berulang

Orgee

Batu bata

Berpusat

Sendeng

Berombak

Bertindih

Jidar

Berjalur

Cermin

Soalan:

(a) Bagaimana kegiatan membuat rekaan corak boleh dijalankan secara berkesan.

Melalui rekaan corak, murid didedahkan dengan corak yang dihasilkan melalui penggunaan pelbagai bahan.Murid membuat pemerhatian terhadap corak yang dihasilkan dengan menggunakan bahan. Corak yang disusun mengikut kreativiti masing-masing dan ianya telah menghasilkan satu corak yang menarik. Penggunaan bahan dalam menghasilkan corak ini adalah mengambil kira akan kebiasaan dan pengalaman murid tentang sesuatu bahan. Persekitaran murid tidak terpisah dengan pelbagai bahan kerana di sekolah atau di rumah terdapat banyak jenis bahan sama ada daun bunga atau sebagainya. Murid mudah memperolehi bahan untuk menghasil capan. Selain itu, melalui rekaan corak ini juga murid dapat memerhati penggunaan warna yang sesuai bagi menghasilkan satu corak yang menarik. Murid diberi kebebasan dalam memilih warna yang disukai untuk menghasilkan capan yang menarik. Dalam menghasilkan capan adalah mudah dimana murid hanya

memerlukan bahan dan warna air serta kertas lukisan sahaja. Murid perlu menyapu warna air pada daun, kemudian ditekatkan pada kertas lukisan bagi menghasilkan capan ini. Ketelitian amat perlu untuk menghasilkan capan yang menarik dan bermotif. Di samping itu, guru boleh menunjukkkan corak capan yang terdapat pada benda lain seperti tikar getah dan kertas pembalut sebagai pengukuhan tentang capan ini. Karya capan ini tidak menggunakan alat dan bahan yang banyak serta menyulitkan kerana semua ini berada di persekitaran murid. Alat dan bahan yang digunakan ialah daun, warna air, berus dan kertas lukisan. Guru menunjuk cara-cara melakukan kerja-kerja menghasilkan capan ini. Murid menggunakan alat dan bahan yang dikumpul dalam membuat capan ini. Mereka diberi kebebasan memilih warna dan corak yang hendak dihasilkan sama ada susunan berasingan atau bertindih. Susunan dan warna yang berlainan boleh menghasilkan corak yang menarik mengikut kreativiti masing-masing. Corak yang menarik boleh juga dihasilkan dengan menggunakan pelbagai alat dan bahan lain seperti ubi kentang, kacang bendi, pelepah pisang dan sebagainya. Bahan-bahan ini jika diolah dengan baik akan menghasilkan karya yang menarik.

Murid akan berasa bebas dan seronok menjalankan aktiviti ini kerana tidak terikat pada sesuatu corak atau alat sahaja, Mereka bebas menghasilkan corak dengan penggunaan warna , alat dan bahan yang mereka sukai. Murid boleh memilih warna mengikut selera mereka sama ada warna harmoni, penggenap dan sebagainya. Kombinasi warna dan kreativiti murid dapat menghasilkan corak dan rekaan yang menarik.

(b) Tiga cara bagaimana penggunaan bidang rekaan corak boleh meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Pertama, kita lihat dari sudut kepekaan pengamatan. Melalui kemahiran membuat corak dan rekaan, kita membantu kanak kanak meningkatkan pengamatan mereka apabila mereka meneliti corak corak yang dihasilkan melalui motif motif yang diminta. Kanak kanak akan cuba mengkaji dan melihat hubungkait antara motif motif dan rekaan serta corak yang dibuat. Kepekaan pengamatan mereka dapat dilihat andainya corak tersebut menepati dengan motif yang diminta. Contohnya, jika ditugaskan mereka untuk membuat rekaan dan corak bermotifkan flora, kita dapat melihat bagaimana mereka akan melihat alam semula jadi ini sebagai sebuaha motif dan hasil tersebut adalah berdasarkan kepada pengamatan mereka kepada flora. Contoh yang lain pula ialah apabila sesuatu rekaan dan corak itu bermotifkan hidupan laut, maka, kepekaan kanak kanak kepada hidupan laut dapat ditonjolkan seperti corak tapak sulaiman yang berbentuk bintang. Bentuk tersebut adalah berdasarkan pengamatan mereka seterusnya dilahirkan kepada corak yang menarik. Dapat dinyatakan disini, melalui pembelajaran mebuat corak dan rekaan amat membantu kanak kanak meningkatkan daya pengamatan mereka untuk menghasilkan corak yang lebih menarik dan kreatif. Kita tahu, sejak daru dahulu lagi, corak corak terhasil adalah daripada pengamatan pereka perekanya. Seni melayu misalnya mengambil corak corak dari alam flora seperti bunga, pucuk, daun, ranting dan sebagainya. Ini semua adalah berdasarkan pengamatan orang dulu dulu didalam membuat sesuatu corak dan rekaan. Maka tidak dapat disangkalkan lagi bahawa mempelajari seni corak dan rekaan amat membantu kanak kanak di dalam meningkatkan kepekaan pengamatan mereka.

Brown (1980),mendapati bahawa pengalaman kanak kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuan tentang perbezaan perbezaan setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Keduanya, kita lihat pula dari sudut kognitif. Kognitif merujuk kepada akal fikiran atau kemampuan seseorang itu berfikir dengan menggunakan akal fikiran. Melalui aktiviti mencorak dan membuat rekaan, ia banyak membantu kanak kanak untuk meningkatkan kognitif mereka. Melalui jenis jenis susunan corak, ia membantu murid untuk membuat corak yang menarik berdasarkan susunan terancang, tersusun dan mengikut luahan ekspresi mereka. Pemikiran mereka dapat dikritiskan melalui hasilan serta pengamatan mereka di dalam melaksanakan aktiviti mencorak dan membuat rekaan. Apabila mereka menjalankan aktiviti tersebut, kanak kanak akana membuat penerokaan serta mengkaji motif motif yang ingin digunakan, setrusnya mereka akan mencari satu bahagian yang sesuai untuk dijadikan corak dan seterusnya membuat lakaran yang sesuai. Melalui pemikiran pula mereka membuat keputusan yang tepat untuk memilih dan seterusnya mebuat sesuatu rekaan. Ini amat membantu mengembangkan kognitif mereka serta mencetus idea idea baru mereka. Ianya selaras dengan Teori Kognitif Jean Piaget. Pieget ada menyatakan, kanak kanak aktif membentiuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Dua proses penting di dalam membina kefahaman tentang dunia persekitaran ini ialah organisasi dan adaptasi. Contohnya, kebolehan kanak kanak memisahkan antara idea yang utama dengan idea yang kurang penting dan kebolehan mereka untuk membandingkan satu idea dengan idea yang lain. Apabila kanak kanak mendapat maklumat baru, terjadi ketidakseimbangan di dalam pemikirannya, maka untuk mendapat semula keseimbangan, kanak kanak perlu membuat organisasi atau adaptasi pada skemata. Maka, melalui pemikiran dan penerokaan serta aktiviti membuat corak dan rekaan dapat membantu meningkatkan lagi daya pemikiran kognitif kanak kanak terutama di dalam merekacipta serta menghasilkan sesuatu ciptaan yang asli dan hebat. Selain itu ia juga membantu kemahiran berfikir kanak kanak samada berfikir secara kreatif mahupun kritis.

Ketiganya,

mencorak

dan

membuat

rekaan

juga

dapat

membantu

pembelajaran dan perkembangan kanak- kanak. Frank Cizek di dalam Pengenalan Pendidikan Seni Visual, ada menytakan bahawa kanak kanak perlu dibebaskan dari kongkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. Cizek mencadangkan agar kreativti kanak kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. Apabila kanak kanak menggunakan imaginasi dan ekspresi diri, maka wujudlah suasana gembira dan suka riang. Kenyataan ini juga telah membawa ke perkembangan cabang terapeutik seni iaitu cabang kraf untuk kanak kanak bermasalah dan seni menyokong pembelajaran mereka. Dengan kebebasan yang diberikan, mencorak mampu meningkatkan imaginasi dan kreativiti kanak kanak. Corak corak yang baru dihasilkan perlu diberi pujian serta kritikan seni yang membina agar mereka berasa dihargai dan hasil mereka diberi perhatian. Selain itu, melalui corak tidak terancang, kita dapat melihat kanak kanak bebas mengahsilkan corak tersendiri seperti corak batik yang mana meeka dapat bermain dengan warna secara bebas. Ini bertepatan dengan teori Cizek yang mana kanak kanak dapat