SYARAT KEMASUKAN PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK) Kumpulan Mata...

download SYARAT KEMASUKAN PROGRAM  TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK) Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata

of 13

 • date post

  17-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of SYARAT KEMASUKAN PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (ACUAN SUNTIKAN PLASTIK) Kumpulan Mata...

 • SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA

  BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKAN

  1 T31 DSB DIPLOMA SENIBINA LEPASAN SPM

  DIPLOMA IN ARCHITECTURE Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian

  dalam mata pelajaran berikut:

  2 T32 DSD DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 1) Matematik

  2) Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain

  (DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN) DAN

  3) Lulus Bahasa Inggeris

  4) Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual /Lukisan

  Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM;

  ATAU

  * Lulus Ujian Portfolio bagi mereka yang tidak berkelayakan

  atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual

  /Lukisan Kejuruteraan atau setara pada peringkat SPM.

  * Tertakluk kepada perubahan semasa.

  LEPASAN STPM

  Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya

  Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran

  serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

  1) Matematik

  2) Bahasa Inggeris

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

  LEPASAN STAM

  Lulus STAM pangkat maqbul; serta kepujian di peringkat

  SPM dalam subjek Matematik.

  LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN

  KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain /

  KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  dalam bidang berkaitan, dengan CGPA 2.50.

  ATAU

  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 CGPA < 2.50 dan

  sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

  PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

  Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3

  dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara

  DAN

  Lulus SPM.

  BIL KLUSTER

  1 ALAM BINA

  DIPLOMA

  KKTM Pasir

  Mas

  KKTM Rembau

 • BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKANBIL KLUSTER

  DIPLOMA

  LEPASAN SPM

  DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

  Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian

  (DIPLOMA IN AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY) dalam mata pelajaran berikut:

  1) Matematik

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (SISTEM TERMAJU) 2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut

  Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  (DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ADVANCED SYSTEM)) Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lainDIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (GEO-STRUKTUR) DAN

  4) Lulus Bahasa Inggeris.

  LEPASAN STPM

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (FORENSIK BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya

  Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran

  (DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (BUILDING FORENSIC AND serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

  MAINTENANCE)) 1) Matematik

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (TURAPAN DAN JALANRAYA) 2) Bahasa Inggeris

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan

  (DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (PAVEMENT AND HIGHWAY) Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN (PERKHIDMATAN BANGUNAN DAN Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  PENYELENGGARAAN)

  LEPASAN STAM

  Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat

  *JANUARI 2017

  DIPLOMA IN CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY (VIRTUAL DESIGN)

  *JANUARI 2017

  DIPLOMA IN CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY (GREEN ENERGY AND EFFICIENT

  BUILDING)

  DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN SPM subjek berikut:

  1) Matematik

  (DIPLOMA IN BUILDING ENGINEERING TECHNOLOGY ) 2) Bahasa Inggeris

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan

  Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN POLIMER KOMPOSIT Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  (DIPLOMA IN POLYMER COMPOSITE PROCESSING TECHNOLOGY)

  LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN

  KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain /

  KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN SERAMIK

  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  (DIPLOMA IN CERAMIC PROCESSING TECHNOLOGY) dalam bidang berkaitan, dengan CGPA 2.50.

  ATAU

  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN PLASTIK Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 CGPA < 2.50 dan

  (DIPLOMA IN PLASTIC PROCESSING TECHNOLOGY) sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

  PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

  Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara

  DAN

  Lulus SPM.

  4 PEMPROSESAN BAHANKKTM Masjid

  Tanah

  11 Q42 DTS

  9 C61 DBN

  3 AWAM

  KKTM Pasir

  Mas

  6 C44 DTF

  7 C45 DTH

  4 C42 DTC

  DTLQ4312

  2 AUTOMOTIF 3 A61 DAFKKTM Masjid

  Tanah

  8 C46 DTM

  (DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE))

  5 (DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (GEO-STRUCTURE) )DTGC43

  DTPQ4110

  KKTM Sri

  Gading

 • BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKANBIL KLUSTER

  DIPLOMA

  4 PEMPROSESAN BAHANKKTM Masjid

  Tanah

 • BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKANBIL KLUSTER

  DIPLOMA

  DIPLOMA KEJURUTERAAN INSTRUMENTASI BIOPERUBATAN (TERAPEUTIK) LEPASAN SPM

  Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian

  (DIPLOMA IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION ENGINEERING (THERAPEUTIC)) dalam mata pelajaran berikut:

  1) Matematik

  DIPLOMA KEJURUTERAAN INSTRUMENTASI BIOPERUBATAN (DIAGNOSTIK) 2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut

  Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  (DIPLOMA IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION ENGINEERING (DIAGNOSTIC)) Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

  DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (RADIOLOGI DAN DAN

  PENGIMEJAN) 4) Lulus Bahasa Inggeris.

  (DIPLOMA IN BIOMEDICAL ELECTRONICS ENGINEERING (RADIOLOGY AND

  IMAGING)) LEPASAN STPM

  DIPLOMA KEJURUTERAAN INSTRUMENTASI BIOPERUBATAN (MAKMAL)

  Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya

  (DIPLOMA IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION ENGINEERING (LABORATORY)) Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran

  serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran berikut:

  DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN 1) Matematik

  KOMUNIKASI) 2) Bahasa Inggeris

  (DIPLOMA IN BIOMEDICAL ELECTRONICS ENGINEERING (INFORMATION AND 3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan

  COMMUNICATION TECHNOLOGY)) Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  LEPASAN STAM

  Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat

  SPM subjek berikut:

  1) Matematik

  2) Bahasa Inggeris

  3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan

  Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /

  Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) /

  Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

  LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN

  KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain /

  KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  dalam bidang berkaitan, dengan CGPA 2.50.

  ATAU

  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

  dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 CGPA < 2.50 dan

  sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

  PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

  Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3

  dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara

  DAN

  Lulus SPM.

  * Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam

  kluster Bioperubatan:

  TIDAK RABUN WARNA

  5 BIOPERUBATAN

  13 B51 DKT

  17 B55 DKB

  14 B52

  KKTM Ledang

  DKD

  15 B53 DKG

  16 B54 DKL

 • BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKANBIL KLUSTER

  DIPLOMA

 • BIL KOD SINGKATAN NAMA PROGRAM KKTM/IKM SYARAT KEMASUKANBIL KLUSTER

  DIPLOMA

  DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) LEPASAN SPM

  (DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (POWER)) Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian

  dalam mata pelajaran berikut:

  DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI) 1) Matematik

  2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut

  (DIPLOMA IN ELECTRICAL