TAFSIRAN KESAMARATAAN GENDER MENURUT CEDAW DAN ...

download TAFSIRAN KESAMARATAAN GENDER MENURUT CEDAW DAN ...

of 20

 • date post

  26-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of TAFSIRAN KESAMARATAAN GENDER MENURUT CEDAW DAN ...

 • 370

  TAFSIRAN KESAMARATAAN GENDER MENURUT CEDAW DAN ISLAM

  Mohd Hazuman Bin Zulkifli & Zuliza Mohd Kusrin

  Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam,

  Universiti Kebangsaan Malaysia

  ABSTRAK

  Malaysia adalah salah sebuah negara yang meraktifikasi perjanjian denngan CEDAW

  dengan meletakkan beberapa reservasi kerana terdapat beberapa artikel dalam CEDAW

  yang jelas bertentangan dengan Undang-undang Islam di Malaysia. Hal ini berlaku kerana

  terdapat ketidakselarasan atau perbezaan pandangan tentang tafsiran konsep kesamarataan

  gender dan tidak mendiskriminasi antara CEDAW dan Islam. Artikel bertujuan

  menganalisis tanggungjawab Malaysia sebagai sebuah negara anggota yang mendatangani

  CEDAW. Analisis juga dibuat terhadap tafsiran konsep tersebut menurut perspektif

  CEDAW dan Islam. Data-data terkumpul dianalisis secara diskriptif. Hasil analisis

  mendapati bahawa sebagai sebuah negara anggota Malaysia bertanggungjawab mematuhi

  segala peruntukan yang dinyatakan dalam CEDAW. Seterusnya, konsep kesamarataan

  gender dan tidak mendiskriminasi yang berbeza menurut Cedaw dan Islam menyebabkan

  kerajaan Malaysia perlu memberikan justifikasi terhadap reservasi yang dibuat terhadap

  kepatuhan kepada CEDAW tanpa menjejaskan amalan Perlembagaan serta Perundangan

  Syariah semasa di Malaysia.

  PENGENALAN

  Menurut UNIFEM (United Nations Development Fund for Women South Asia Regional

  Office) pada umumnya, istilah CEDAW (Convention of all forms of Discrimination Against

  Women) digunakan sebagai Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

  Terhadap Perempuan. Setiap artikel adalah tuntutan untuk hak sama rata terhadap wanita

  tanpa mengira status terhadap perkahwinan mereka, penyertaan politik, berkhidmat dengan

  sektor swasta mahupun kerajaan, hak dalam perkahwinan dan termasuk perkara-perkara

  yang berkaitan dengan wanita(UN WOMEN 2015). Menerusi laman web Womens Aid

  Organisation, CEDAW lebih dikenali sebagai Konvensyen Wanita, merupakan satu

  perjanjian hak-hak wanita antarabangsa yang membincangkan mengenai hak-hak wanita

  dan menggesa kerajaan untuk memastikan hak-hak wanita dihormati. CEDAW

  menyediakan rangka kerja untuk membela hak asasi wanita serta platform bagi NGO-NGO

  yang mewakili wanita menyuarakan pendapat (WAO 2015).

  Konvensyen ini memerlukan undang-undang negara yang meratifikasikan CEDAW untuk:

  1. Mengharamkan diskriminasi; mengesyorkan langkah-langkah khas sementara untuk mempercepatkan kesaksamaan sebenarnya antara lelaki dan wanita dan

  2. Tindakan untuk mengubahsuai corak sosial dan kebudayaan yang mengekalkan diskriminasi.

  CEDAW digambarkan sebagai undang-undang antarabangsa yang diwujudkan bagi

  membela hak wanita yang mula berkuat kuasa pada 3 September 1981 dan telah disahkan

  oleh 186 negara. Lebih 50 negara-negara yang telah meratifikasi Konvensyen ini tertakluk

  kepada perisytiharan tertentu, tempahan dan bantahan (Venkatraman 1995:1953). Negara-

  negara Islam yang turut meratifikasikan CEDAW antaranya ialah Pakistan, Bangladesh,

  Indonesia, Afghanistan dan juga Malaysia.Berdasarkan UN Women (United Nations Entity

 • 371

  for Gender Equality and the empowerment of Women), pada asalnya CEDAW ditubuhkan

  pada tahun 1946 sebagai sektor kecil dibawah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, namun ia

  telah mendapat status segera suruhanjaya penuh akibat desakan yang digesa oleh aktivis

  wanita daripada negara-negara anggota. Hal ini kerana mereka memerlukan perhatian

  segera dalam perkara-perkara yang berkaitan hak-hak wanita. Selain itu, ia juga bertujuan

  untuk melaksanakan prinsip bahawa lelaki dan wanita harus mempunyai hak yang sama

  dalam semua bidang (UN WOMEN 2015).

  Pada tahun 1960-an telah mula timbul suatu kesedaran baru mengenai diskriminasi

  terhadap wanita di kebanyakan tempat di dunia. Rentetan itu, berlaku peningkatan terhadap

  sebilangan organisasi yang terlibat untuk memerangi kesan perbezaan sedemikian. Pada

  tahun 1974, pada sesi ke-25 dan bersandarkan laporan terhadap perkara ini, Suruhanjaya

  Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu telah memutuskan bahawa pada dasarnya perlu

  disediakan satu perjanjian yang dapat mengikat undang-undang di peringkat antarabangsa

  bagi menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (UN WOMEN 2015).

  Teks Konvensyen mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita telah

  disediakan oleh kumpulan dalam Suruhanjaya yang terlibat sepanjang tahun 1976 dan

  perbincangan meluas telah dilakukan oleh satu kumpulan kerja Jawatankuasa Ketiga

  Perhimpunan Agung dari tahun 1977 hingga tahun 1979. Penggubalan kerja dalam

  Suruhanjaya telah diwujudkan bagi tindakan perlaksanaan objektif wanita antarabangsa

  tahunan yang telah diterima pakai oleh Persidangan Dunia Tahunan Wanita Antarabangsa

  di Mexico City pada tahun 1975. Ia menggesa kepada konvensyen agar berusaha ke arah

  penghapusan diskriminasi terhadap wanita dengan tatacara pelaksanaannya yang lebih

  berkesan. Gerak kerja ini juga disokong oleh Perhimpunan Agung yang telah mendesak

  Suruhanjaya agar isu status wanita yang didiskriminasi diselesaikan dengan segera (UN

  WOMEN 2015).

  Konvensyen mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita telah

  diterima pakai oleh Perhimpunan Agung pada tahun 1979. Perhimpunan ini mengharapkan

  bahawa konvensyen akan mula berkuatkuasa pada tarikh yang lebih awal dan meminta

  Setiausaha Agung membentangkan teks konvensyen kepada pertengahan dekad Dunia

  persidangan Dekad Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Wanita (UN WOMEN 2015).

  Pada 2 Julai 1979, Sweden merupakan negara pertama memasukkan CEDAW dalam

  perlembagaannya pada majlis khas yang berlangsung di Persidangan Copenhagen. Pada 3

  September 1981, 30 hari selepas negara anggota kedua puluh telah mengesahkannya,

  Konvensyen mula berkuat kuasa dengan lebih cepat daripada mana-mana konvensyen hak

  asasi manusia sebelum. Oleh itu ia membawa kepada klimaks usaha PBB untuk

  menrekodkan secara komprehensif piawaian undang-undang antarabangsa untuk wanita

  (UN WOMEN 2015).

  a) Ratifikasi dan Reservasi Malaysia terhadap artikel CEDAW

  Setelah ratifikasi CEDAW dibuat, kerajaan Malaysia telah membuat reservasi terhadap

  artikel-artikel yang bertentangan dengan perundangan negaranya. Berikut merupakan

  kenyataan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ketika ratifikasi CEDAW dengan

  penambahan dan pengecualian1:

  1 Kenyataan ini boleh didapati dalam laman sesawang http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.

  17/2/2016

  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

 • 372

  The Government of Malaysia declares that Malaysias accession is subject to

  understanding that the provisions of the Convention do not conflict with the provisions of

  Islamic Sharia law and the Federal Constitution of Malaysia. With regards thereto,

  further, the Government of Malaysia does not consider itself bound by the provisions of

  Articles 2(f), 5(a), 7(b), 9 and 16 of the foresaid Convention. In relation to Article 11,

  Malaysia interprets the provisions of his a reference to the prohibition of discrimination

  on the basis of equality between men and women only.

  Kenyataan daripada Kerajaan Malaysia ini menyatakan bahawa persetujuan meratifikasi

  CEDAW adalah dengan syarat selagi perkara-perkara yang terkandung dalam konvensyen

  ini tidak bercanggah dengan perkara-perkara dalam Perundangan Syariah dan

  Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Rentetan kenyataan ini, Kerajaan Malaysia telah

  membuat reservasi terhadap beberapa artikel yang bercanggah dengan Perundangan

  Syariah dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terdapat lima artikel dalam CEDAW

  yang masih direservasi iaitu 9(2), 16(1) (a), 16(1)(c), 16(1)(f) dan 16(1)(g). Artikel 9(2)

  CEDAW adalah berkaitan dengan pemberian warganegara yang mana Kerajaan Malaysia

  perlu memberi hak warganegara terhadap anak yang lahir sekiranya ibunya warganegara

  dan bapanya bukan warganegara. Perihal ini bercanggah dengan Perkara 15(1)

  Perlembagaan Persekutuan yang hanya memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir

  sekiranya ayahnya sahaja warganegara. Seterusnya berkaitan artikel 16(1) (a), 16(1)(c),

  16(1)(f) dan 16(1)(g) CEDAW, artikel-artikel ini adalah berkaitan dengan perundangan

  keluarga yang bercanggah dengan undang-undang keluarga Islam berkaitan hak-hak

  kesamarataan dituntut dalam perkara-perkara berkaitan perkahwinan seperti hak perwalian,

  hak nafkah, poligami dan hak perceraian.

  Reservasi yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia adalah disebabkan artikel-artikel yang

  terkandung di dalam CEDAW bertentangan dengan perundangan Syariah dan

  Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, reservasi yang dibuat mempunyai implikasi

  yang mana ia perlu kepada perlaksanaan dan bukan terhapus begitu sahaja. Hal ini

  dijelaskan dalam Artikel 2 CEDAW dengan menyatakan bahawa:

  Negara-negara Anggota mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, bersetuju

  untuk mengambil semua langkah bersesuaian dan tanpa berlengah-lengah satu polisi

  bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita, menerusi:

  a) Menzahirkan prinsip kesaksamaan lelaki dan wanita dalam perlembagaan atau sistem perundangan yang bersesuaian jika belum lagi, dan memastikan melalui undang-

  undang ataupun cara lain yang ber