Taklimat Go Lantikan, Kenaikan Pangkat Dan Bergaji Hari Dis 2010

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  502
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Taklimat Go Lantikan, Kenaikan Pangkat Dan Bergaji Hari Dis 2010

TAKLIMAT PERINTAH-PERINTAH AM DAN PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KERAJAAN 1961BAGI PEPERIKSAAN PEGAWAI-PEGAWAI DALAM BAHAGIAN 2 & BAHAGIAN 1 DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN BRUNEI (BAS) DISEMBER 2010

TAKLIMAT MENGENAIPERINTAH-PERINTAH AM DAN PERATURAN PERATURAN KERAJAAN 1961LANTIKAN/KENAIKAN PANGKAT DAN PENGAMBILAN KAKITANGAN BERGAJI HARI

MEMANGKUKONTRAK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

1

PERINTAH-PERINTAH AM DAN PERATURAN PERATURAN KERAJAAN 1961LANTIKAN KENAIKAN PANGKAT PENGAMBILAN KAKITANGAN BERGAJI HARI

LANTIKAN-LANTIKAN DAN KENAIKAN-KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN

Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal 83 berkuatkuasa pada 1 Januari 1962

Mengawal hal ehwal lantikan dan kenaikan pangkat bagi Perkhidmatan Tetap dan Sementara, kecuali lantikan gaji hari

2

LANTIKAN-LANTIKAN

TUJUAN LANTIKAN: UNTUK MENGISIKAN JAWATAN JAWATAN KOSONG DI KEMENTERIAN DAN JABATAN KERAJAAN

3

JAWATAN-JAWATAN KOSONG AKAN DI IKLANKAN 3 CARA PENGIKLANAN BAB 7(a) BAB 38(a) BAB 38(b)

CARA PERTAMAi. BAB 7(a) JAWATAN KOSONG YANG PERLU DIPENUHI; JAWATAN TERSEBUT BOLEH DIISIKAN SECARA LANTIKAN BARU ATAU KENAIKAN PANGKAT; IKLAN DIBUKAKAN KEPADA ORANG RAMAI YANG BERKELAYAKAN ( TERMASUK PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN ); IKLAN DISIARKAN MELALUI SURAT KHABAR (SEPERTI PELITA BRUNEI).

4

KANDUNGAN IKLANi. BAB 7(c) NAMA JAWATAN; TINGKATAN GAJI; RAKYAT KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA; SYARAT KELAYAKAN DAN KEWAJIPAN ASAS; TARIKH PERMOHONAN DI TUTUP; ALAMAT KE MANA PERMOHONAN DIHANTAR DAN DARI MANA MAKLUMAT LANJUT DI PEROLEHI; CARA MENGHANTAR PERMOHONAN.

5

CONTOH-CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN1. Peraturan lain yang juga digunakan bagi maksud mengisikan jawatan kosong ialah Peraturan 7(a). Senaraikan perkara-perkara yang perlu dinyatakan di dalam iklan jawatan selaras dengan kehendak Peraturan yang berkenaan. [ June 2008 ] 2. Di dalam Peraturan Peraturan Am pegawai-pegawai kerajaan menyatakan bahawa pengiklanan kekosongan jawatan secara terbuka boleh dibuat atau dijalankan selain pengiklanan secara Dalaman .Sila senaraikan butir-butir yang dimasukkan dalam iklan Secara Terbuka itu [ Jun 2008 /Jun 2007 ] 3. Dalam Peraturan 7 ( c ), bahagian Lantikan dan Kenaikan Pangkat adalah mengenai pengiklanan kekosongan jawatan Secara Terbuka. Apakah butir-butir yang perlu dimasukkan dalam iklan Secara Terbuka itu? [ Disember 2007 /Jun 2004 ]

CONTOH-CONTOH SOALAN DAN JAWAPANJawapan: Perkara-perkara yang perlu dinyatakan dalam iklan ialah seperti berikut: i. Nama Jawatan; ii. Tanggagaji; iii. Pemohon-pemohon hendaklah terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam; iv. Kelayakan-Kelayakan dan Kewajipan Asas; v. Tarikh Permohonan Ditutup; vi. Alamat ke mana permohonan sepatutnya dihantar dan dari mana penerangan yang lebih lanjut boleh diperolehi; vii.Cara-cara menghantar permohonan.

6

CARA KEDUAii. BAB 38(a) JAWATAN KOSONG YANG PERLU DIPENUHI; DIPENUHI SECARA KENAIKAN PANGKAT; IKLAN DISIARKAN MELALUI PELITA BRUNEI DAN SURAT PEMBERITAHUAN SPA; IKLAN DIBUKAKAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT DI KEMENTERIAN-KEMENTERIAN DAN JABATAN-JABATAN KERAJAAN.

7

CARA KETIGAii. BAB 38(b) JAWATAN KOSONG YANG PERLU DIPENUHI; DIPENUHI SECARA KENAIKAN PANGKAT; IKLAN DISIARKAN MELALUI PELITA BRUNEI DAN SURAT PEMBERITAHUAN KEMENTERIAN/JABATAN BERKENAAN; IKLAN DIBUKAKAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT DI KEMENTERIAN ATAU JABATAN ITU SENDIRI.

8

CONTOH-CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN1. Bahagian Lantikan-Lantikan dan Kenaikan Pangkat di dalam Akta perkara-perkara yang terkandung di dalam peraturan peraturan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Penggal 83 ada memperuntukan Peraturan 38(a) dan Peraturan 38(b). Sila butirkan Peraturan tersebut. [Jun 2006]

2 . Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Penggal 83 ada memperuntukan Peraturan 38(a) dan Peraturan 38(b) berkaitan dengan Lantikan-lantikan dan Kenaikan kenaikan Pangkat . Sila berikan perkara-perkara yang terkandung didalam Peraturan-peraturan tersebut . [Disember 2008]

Jawapan : i). Bab 38(a) a). Jawatan kosong yang perlu dipenuhi; b).Dipenuhi secara kenaikan pangkat; c).Iklan dikeluarkan melalui Pelita Brunei ; Surat pemberitahuan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. d).Iklan dibukakan kepada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di Kementerian-Kementerian / Jabatan Jabatan Kerajaan

9

38(b)

a).Jawatan kosong yang perlu dipenuhi; b).Dipenuhi secara kenaikan pangkat; c).Iklan dikeluarkan melalui Surat Pemberitahuan Kementerian / Jabatan berkenaan; d).Iklan dibukakan kepada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di Kementerian / Jabatan itu sendiri.

Perkara perkara yang terkandung Dalam Pengiklanan Tersebut: a). Nama Jawatan b). Tingkatan Gaji; c).Pemohon rakyat Kebawah DYMM d).Tarikh tutup permohonan dihantar e). Alamat ke mana Permohonan dihantar f). Cara menghantar permohonan

10

CONTOH-CONTOH SOALAN1. Bahagian Lantikan-Lantikan dan Kenaikan Pangkat di dalam Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Penggal 83 ada memperuntukan Peraturan 38(a) dan Peraturan 38(b) . Sila jawab soalan yang berkaitan mengenai: [ Disember 2004 & Jun 2006 , Jun 2008 ] a) Apakah sebenarnya peruntukan 38 (a) dan peruntukan 38 (b) b) Apakah kandungan peruntukan 38 (b) c) Apakah yang dimaksudkan dengan Peruntukan 38(b)

Jawapan : a). Bab 38 (a) 38 (b) ialah pengiklanan jawatan kosong secara Dalaman dalam Perkhidmatan Awam b)Kandungan 38 (b) 1. 2. 3. 4. Jawatan kosong yang perlu di penuhi di penuhi secara kenaikan pangkat Iklan dikeluarkan melalui Surat Pemberitahuan Iklan dibukakan kepada Pegawai pegawai yang sedang berkhidmat di Kementerian-Kementerian dan Jabatanjabatan itu sendiri.

11

PENGIKLANAN JAWATAN KOSONGSURAT KELILING JPM BIL: 14/2005 Tarikh: 23 Syawal 1426 / 26 November 2005 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEMUA PENGIKLANAN JAWATAN KOSONG BERKUATKUASA PADA 1 DISEMBER 2005

JENIS-JENIS LANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM Perkhidmatan Tetap Perkhidmatan Secara Sebulan Ke Sebulan Perkhidmatan Kontrak Perkhidmatan Open Vote Perkhidmatan Bergaji Hari

12

BAB 12PEMERIKSAAN KESIHATAN Sebelum Dilantik Seseorang Calon Akan Dikehendaki Lulus Pemeriksaan Doktor Yang Dijalankan Oleh Seorang Pegawai Perubatan Yang Dibenarkan

BAB 21TARIKH LANTIKANLantikan Seorang Pegawai Yang Baru Sahaja Diambil Bekerja Ke Perkhidmatan Awam Biasanya Akan Dikira Dari Hari Ianya Menjawat Jawatan Dan Dia Hendaklah Mendapat Gaji Dari Tarikh Itu

13

BAB 22TARIKH KENAIKAN GAJI BAHAGIAN I DAN IITarikh Kenaikan Gaji Tahunan Jatuh Pada Tarikh Permulaan Pegawai dilantik

BAHAGIAN III, IV DAN VTarikh Kenaikan Gaji Jatuh Pada Tarikh Hari Pertama Dalam Bulan Berikutnya

BAB 23(a)PERCUBAAN APABILA MULA-MULA DILANTIKTiap-Tiap Pegawai Apabila Mula-mula Dilantik Ke Satu Jawatan (Berpencen), Dikehendaki Berkhidmat Dalam Percubaan Selama Tiga Tahun Sebelum Ditetapkan Dalam Jawatan Kecuali Dipersyaratkan Sebaliknya

14

BAB 23(b)PERCUBAAN APABILA MULA-MULA DILANTIKPenamatan lantikan pegawai dalam percubaan:

tidak berjaya menamatkan tempoh percubaan tidak disokong untuk ditetapkan dalam jawatan oleh Ketua Jabatan

BAB 24PENETAPAN JAWATANSeorang Pegawai Yang Dilantik Dalam Percubaan Yang Telah Berjaya Menamatkan Tempoh Percubaan Asal / Dilanjutkan, Telah Lulus Peperiksaan (Jika Berkenaan) Dan Disokong Oleh Ketua Jabatan, Adalah Layak Untuk Ditetapkan Dalam Jawatan

15

BAB 25BERBALIK KE JAWATAN LAMASeorang Pegawai Yang Dalam Tempoh Percubaannya Gagal Ditetapkan Dalam Jawatan Adalah Boleh Dibenarkan Berbalik Semula Ke Jawatan Lama Atau Ke Satu Jawatan Yang Serupa Di Tingkatan Gajinya Yang Lama

BAB 30LANTIKAN PEREMPUAN YANG BERKAHWIN Seorang Pegawai Perempuan (Perkhidmatan Tetap) Boleh Dikehendaki Berhenti Bekerja Selepas Berkahwin Tetapi Bolehlah Diambil Semula Secara Sebulan Ke Sebulan

16

SURAT KELILING JABATAN PERDANA MENTERI Bilangan 2/2009 bertarikh 22 Safar 1430H / 11 Februari 2009M PENIADAAN PERKHIDMATAN SEBULAN KE SEBULAN BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN PEREMPUAN YANG TELAH BERKAHWIN

Pegawai / kakitangan perempuan dalam Sebulan Ke Sebulan yang terlibat akan dilantik semula dalam perkhidmatan tetap dan di bawah Skim Tabung Amanah Pekerja (TAP) dan SCP; Perubahan ini mula berkuatkuasa pada 13 Disember 2008.

17

KENAIKAN PANGKAT

BAB 36PILIHAN MENGIKUT KEBAIKAN (MERIT)

Pilihan Kenaikan Pangkat Mengikut KelayakanKelayakan Rasmi, Pengalaman Dan Kebaikan (Merit);

Jika Terdapat Dua Calon Yang Mempunyai Kebaikan (Merit) Yang Sama, Maka Keutamaan Akan Diberikan Kepada Calon Yang Lebih Kanan.

18

KAKITANGAN BERGAJI HARI

KAKITANGAN BERGAJI HARIPENGAMBILAN LEPASAN IJAZAH DAN DIPLOMA TERTINGGI KEBANGSAAN SURAT KELILING JPM BIL. 2/2007 PENGAMBILAN KAKITANGAN BERGAJI HARI

19

PENGAMBILAN KEBANGSAAN

LEPASAN

IJAZAH

DAN

DIPLOMA

TERTINGGI

SK JPM BIL 2/2007 Tujuan: Untuk Mengisikan Kekosongan jawatan di Kementerian / Jabatan Secara Bergaji Hari

Kandungan Iklan yang dikeluarkan oleh SPA mengandungi: Nama jawatan Tanggagaji Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Kelayakan Akademik Minima Serta Huraian Tugas Dan Tanggungjawab Tarikh Permohonan Ditutup Alamat Ke Mana Permohonan Patut Dihantar Dan Dari Mana Penerangan Lanjut Boleh Diperolehi

PENGAMBILAN LEPASAN IJAZAH DAN DIPLOMA TERTINGGI KEBANGSAAN

Menubuhkan Satu Jawatankuasa Pengambilan Gaji Hari Pengerusi : Ketua Bahagian Pentadbiran Di Kementerian / Atau Ketua Jabatan Keahlian : Sekurang-kurangnya 5 Orang Ahli

Huraian Bidang Tugas

Memastikan Calon Terdiri Daripada R