Taklimat sbpa 061211

download Taklimat sbpa 061211

of 59

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10.793
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Taklimat sbpa 061211

 • 1. 2

2. SKOPPEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat Struktur Perkhidmatan Semakan Semula Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan3 3. 61PerekayasaanKawalan Saiz Perkemas proses kerja Saiz yang sesuai Pengurusan teknologi maklumat & Mansuh jawatan kosongkomunikasidi gred lantikan Agih semula & tukar ganti5jawatan sedia ada Beku pewujudan jawatan Alih Dayabaru/ pejabat cawangan Diserah urus kepadabaru pihak luar (cth : syarikat swasta)2 Penyediaan makanan Kawalan keselamatanSemakan Skim (kawasan yang tidak digazetkan)Perkhidmatanmulti-skilling & multi-tasking Gubal 11 skim perkhidmatan baru Penambahbaikan :Kenaikan taraf 4Perubahan lapisan gredPindaan syarat lantikan PenjajaranPelantikan terus ke gredkenaikan pangkat Fungsi Utama3PenjumudanKajian Pertindihan FungsiPerkhidmatan Laksana tugas sesuaiSatu agensi satu fungsi dengan perkhidmatan Pejabat perwakilan luar negeri PDRM Pembangunan projek di daerah ATM Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang KKMdagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah) Pendidikan awal kanak-kanak 4 4. 5 5. 1 Penggelaran Gred9Jawatan/Gaji Ijazah - 1Pelantikan Diploma 22LateralSTPM 3 Penggubalan SPM 411 skim perkhidmatanPengurusan Tertinggi PMR - 5P&P 3 Klasifikasi8 PerkhidmatanPindaan21 klasifikasiSyarat4Lantikan Perubahan Nama 15 skim perkhidmatan7Naik Taraf22 skim5perkhidmatan6Perubahan Kaedah Kenaikan Pangkat Lapisan Gred 8 skim perkhidmatan 7 skim perkhidmatan6 6. PemansuhanGred Jawatan 1 hingga 10Menangani isuperbandingan gredPerubahan sistemlantikan/ kenaikanJadual Gaji Matrikspangkat(JGM) kepada Jadual Gaji SebarisPenggelaran Gred Jawatan/ Gred Gaji SBPA7 7. kombinasi Kod Kelayakan MasukMinimum + Kod Gaji Kod Kelayakan Kelayakan SBPA Ijazah1Diploma2 STPM3 SPM 4 PMR 58 8. KelayakanGred SSM Gred SBPAKelayakan Gred SSM Gred SBPA 53/54 1-6 40 3-5 51/52 1-5 37/383-4 47/48 1-4 35/36 IjazahSTPM 45/46 1-3*33/343-3 43/44 1-2 31/323-2 41/42 1-1 27/283-140 2-6 25/264-5 37/38 2-5 23/244-4 35/36 2-4SPM21/224-3Diploma 33/34 2-3 19/204-2 31/32 2-2 17/184-1 29/30 2-1 16 5-3PMR13/145-2 11/125-1*skimperkhidmatan Pensyarah Universiti9 9. Skim perkhidmatan Penggabungankhusus memenuhiperkhidmatan setanding keperluan agensi/dengan peranan dan fungsi perkhidmatan skop tugas diperluas dalamsatu perkhidmatan baru Penggubalan11 skim perkhidmatan 10 10. Bil. Skim Perkhidmatan1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar3. Pegawai Geosains4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan5. Pegawai Latihan Kemahiran6. Penolong Pegawai Geosains7. Pembantu Geosains8. Pembantu Hidupan Liar9. Pembantu Kemahiran10.Pembantu Operasi11.Pembantu Awam 11 11. Bil. Skim Gabungan skim perkhidmatan Perkhidmatan1. Pegawai 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Perkhidmatan Diploma Pendidikan2. Pegawai Perkhidmatan PendidikanSiswazah2. Pegawai Latihan 1. Pembantu Pegawai LatihanVokasional/ KemahiranPenolong Pegawai LatihanVokasional/Pembantu Latihan Vokasional 2. Pengajar Kraf 3. Pembantu Pegawai Latihan 4. Penolong Pegawai Latihan 5. Pegawai Latihan3. Pegawai 1. Pegawai Galian Geosains2. Pegawai Kimia Bumi 3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 12 12. Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan4. Penolong Pegawai1. Penolong Pegawai Galian Geosains2. Penolong Pegawai Kimia Bumi5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian 2. Pembantu Kaji Bumi6. Pembantu Hidupan1. Pembantu Hidupan Liar Rendah Liar2. Pembantu Hidupan Liar7. Pembantu1. Tukang K3 Kemahiran 2. Tukang K2 3. Tukang K113 13. Bil. Skim PerkhidmatanGabungan skim perkhidmatan8. Pembantu Operasi1. Pembantu Am Pejabat 2. Penghantar Notis 3. Pembantu Kamera/Pemandu 4. Penyelia Jeti 5. Pemandu Kenderaan9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam 2. Pekerja Awam Khas 3. Penyelamat 14 14. mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnyaBil.Sedia Ada Baru Kod 1.Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F 2.Pentadbiran dan SokonganPentadbiran N Penyelidikan dan Penyelidikan, 3.Q Pembangunan Pembangunan dan Inovasi Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak 4. KemahiranH Mahir (kod - R) 5.Sosial Sosial dan Kerohanian S 6.Penguatkuasa MaritimPenguatkuasaan Maritim X 7.Polis Polis Diraja MalaysiaY 15 15. Mengiktiraf, meningkatkanMencerminkanmotivasi pegawai keunikan dan fungsi serta imejtugas perkhidmatan perkhidmatan PERUBAHANNAMA(15 Skim Perkhidmatan) 16 16. Bil.SSMSBPA1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan2. Jurukartografi Jurugeospatial Pegawai Perancang Bandar dan3.Perancang Bandar dan Wilayah Desa4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa5. Pemandu Lokomotif SabahPemandu Lokomotif6. Penolong Pegawai PerangkaanPenolong Perangkawan7. Pembantu Wartawan/ WartawanWartawan 17 17. Bil.SSMSBPA8. Penolong Pegawai PerancangPenolong Perancang Bahasa Bahasa9. Penolong PegawaiPenolong Pustakawan Perpustakaan10.Penolong Perancangan Bandar Penolong Perancang Bandar dan dan DesaWilayah11.Juruteknik Perancang Bandar Juruteknik Perancangan Bandar dan Desadan Wilayah12.Tukang MasakPembantu Penyediaan Makanan13.Penolong Pegawai TanahPenolong Pegawai Pentadbiran (pemakaian di Sarawak)Tanah14.Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan15.Ahli FotografiJurufotografi 18 18. KeperluanKompleksitipenyeliaan tugas PERUBAHAN LAPISANGRED(7 Skim Perkhidmatan) 19 19. TambahMansuhBil.Skim Perkhidmatan Gred Sedia AdaGredGred1. Jurugeospatial* J41, J44, J48, J52 J54 - Pegawai Rancangan2. G41, G44, G48, G52 G54 - Tanah3. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52DG54 - Pensyarah DU45, DU51/52, DU53/54,4. -DU45 Perubatan Khas DUG45, DUG51/52,5. Pensyarah Pergigian -DUG45 DUG53/54, Khas Pemandu Lokomotif AA13, AA17/18, AA22,6.A26 AA13, AA36 Sabah AA36 Penolong Pegawai NT17, NT22,NT31/32,7. Tanah (pemakaian diNT27- NT36 Sarawak) * Nama terdahulu adalah Jurukartografi.20 20. TanpaKekosonganKepakaranJawatan Bidang KhususKAEDAH KENAIKAN PANGKAT21 21. Kaedah/Laluan Bil.Skim Perkhidmatan1. Juruterbang/Pemeriksa JuruterbangTanpa2. Pemeriksa Kapal Terbang Kekosongan Jawatan3. Pegawai Sains4. Guru Bahasa5. Pegawai Latihan Kemahiran Kepakaran6. Pegawai PerubatanBidang7. Pegawai PergigianKhusus8. Pegawai Penyelidik 22 22. Modal insanPerluasan skopberpengetahuanfungsi NAIK TARAF(22 skim perkhidmatan)23 23. Kelayakan Bil.SSMSBPA1. Operator LojiOperator LojiDarjah 6 ke PMRPemandu/Pemandu/ Operator2. Operator JenteraJentera Pemunggah PemunggahTamat TingkatanAtendanPembantu Perawatan3. 3 ke PMRKesihatanKesihatan4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan5. Ahli Fotografi Jurufotografi6. Pereka Pereka PMR ke SPM 7. JurusolekJurusolek8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM PemanduPemandu Lokomotif9. Lokomotif Sabah 24 24. Kelayakan Bil.SSM SBPA10.Pembantu PertanianPembantu Pertanian11.Pembantu VeterinarPembantu Veterinar12.Renjer HutanRenjer Hutan13.JuruteknikJuruteknik14.Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur15.Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap SPM ke 16.Juruteknik PerancangJuruteknik Perancangan BandarSTPM Bandar dan Desa dan Wilayah17.Pembantu Pemeriksa Kilang Pembantu Pemeriksa Kilang dan dan Jentera Jentera18.PembantuWartawan Wartawan/Wartawan19.Pegawai KebudayaanPegawai Kebudayaan [Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]25 25. Kelayakan Bil.SSMSBPA 20. Pegawai AngkatanPegawai AngkatanSPM/DiplomaTetap,Tetap, Angkatanke Ijazah Angkatan Tentera Tentera MalaysiaSarjana Muda Malaysia Kepakaran 21. Pensyarah PerubatanPensyarah PerubatanDenganPengalaman 22.Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian26 26. Memenuhi keperluan perkhidmatanCalon yang Perubahankompetenbidang pengajiandi IPTA/ IPTSPINDAAN SYARATLANTIKAN 27 27. PINDAANSYARAT LANTIKANBahasa IndeksMelayuJisim Badan Peningkatan SecaraLantikan28 28. KUMPULAN PELANTIKAN BAKATSECARA TERUS DIPENGURUSANDANGRED KENAIKANTERBAIKPROFESIONALPANGKATPERKHIDMATANAWAM 29 29. Kelayakan MasukSSM SBPAIjazah82 76STPM/Diploma70 72SPM 87 56179137PMR 79Darjah 6 ke bawah 15 0Diploma/Ijazah (Bersepadu)911SPM/Diploma (Bersepadu) 05SPM/Diploma/Ijazah18 2154(Bersepadu)PMR/SPM/Diploma/Ijazah41(Bersepadu) Jumlah Keseluruhan 27923430 30. Faktor fungsi tidak relevan fungsi boleh diambil alih fungsi bolehdiswastakan/ diasingkansaraan/ dialih daya(outsource)Ciri-ciri pengambilan baru tidakdibenarkan Penjumudan Penjumudan jawatan kosongdimansuhkan kecualiDi Bawah SBPASebelum SBPA jawatan kenaikanpangkat dikekalkan bagi 78 skim97 skimkemajuan kerjayaPerkhidmatan perkhidmatan skim perkhidmatan tidak 3,352 penyandang boleh ditambah baik32 31. 33 32. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA(melibatkan 78 skim perkhidmatan)Bil. Skim Perkhidmatan 1.Pembantu Kawalan Trafik Udara 2.Pemandu Lokomotif Sabah 3.Pereka 4.Pegawai Kebudayaan 5.Ahli Fotografi 6.Jurusolek 7.Pegawai Galian 8.Pegawai Kimia Bumi 9.Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)10.Penolong Pegawai Galian11.Penolong Pegawai Kimia Bumi34 33. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil. Skim Perkhidmatan12.Pembantu Galian13.Pembantu Kaji Bumi14.Pegawai Makmal Filem15.Penolong Pegawai Makmal Filem16.Pembantu Makmal Filem17.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah18.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma19.Pensyarah Perubatan20.Pensyarah Pergigian Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/21.Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional22.Pengajar Kraf 35 34. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil.Skim Perkhidmatan23.Pembantu Pertanian24.Pembantu Veterinar25.Renjer Hutan26.Pengajar Membalak27.Pengawas Hutan28.Pembantu Hidupan Liar29.Pembantu Hidupan Liar Rendah30.Tukang K131.Tukang K232.Tukang K333.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah 36 35. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA Bil. Skim Perkhidmatan 34.Operator Loji 35.Pekerja Awam Khas 36.Pekerja Awam 37.Penyelamat 38.Pelukis Pelan 39.Juruteknik Landskap 40.Juruteknik 41.Juruteknik Ukur 42.Juruteknik Perancang Bandar dan Desa 43.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 44.Penguasa Bekalan Air 45.MerinyuTali Air37 36. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil.Skim Perkhidmatan46.Pegawai Perhubungan Preman47.Penyelia Jeti48.Penghantar Notis49.P