Taklimat SPS.pdf

download Taklimat SPS.pdf

of 47

 • date post

  10-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Taklimat SPS.pdf

 • Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Jalan Dato Hamzah, 70990 Seremban, Negeri Sembilan | Tel: 606-7653100 | Web: www.jpnns.gov.my

  Taklimat Garis Panduan & Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan

  Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) Kementerian Pendidikan Malaysia

  Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

  Sektor Pengurusan Sekolah

  Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

  Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

 • Arahan Pelaksanaan SPS

  Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2014

  Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

  Nombor Rujukan KP(BPSH-SPDK)201/005/02/Jld.6 (25) Bertarikh 24 Disember 2014

  Ditandatangani oleh

  Dato Haji Sufaat Bin Tumin Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

 • 1. SPS mula dilaksanakan mulai 1 Januari 2015. 2. Satu pangkalan data tunggal bagi sekolah, guru dan murid. 3. Mengelakkan guru melakukan kemasukan data berulang dalam

  pelbagai sistem. 4. Sumber data Dashboard KPM bagi proses menganalisis,

  membuat perancangan, perbandingan & mengenalpasti trend dalam pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara.

  5. Boleh diakses melalui http://sps.moe.gov.my

  Pengenalan

 • Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) terdiri daripada:

  1. MODUL PENGURUSAN SEKOLAH

  2. MODUL PENGURUSAN GURU

  3. MODUL PENGURUSAN MURID

  Modul-Modul

 • Antaramuka SPS

 • http://sps.moe.gov.my

  EMIS

  e-operasi

  APDM

 • Pengurusan

  Guru

  Maklumat Murid

  Maklumat Guru

  Single Data Entry

  Pengurusan

  Murid

  Pengurusan

  Sekolah

  Konsep

 • BIDANG TUGAS

 • 1. Menjadi pengurus dan pemilik data dan maklumat. 2. Melakukan verifikasi data dan maklumat. 3. Mengesahkan semua data dan maklumat. 4. Mengesahkan laporan analisis dan statistik. 5. Memastikan data profil sekolah, guru, staf dan murid sentiasa

  dikemaskini. 6. Menyedia dan mengeluarkan input data sekolah, guru, staf dan

  murid mengikut keperluan semasa bagi semua peringkat pengurusan.

  7. Memastikan proses kerja pelaksanaan pengemaskinian dan verifikasi dilaksana oleh JPN dan PPD.

  Bahagian-Bahagian Di KPM

 • 1. Memastikan data anggota kumpulan pelaksana (AKP) sentiasa dikemaskini.

  2. Menyedia dan mengeluarkan input data AKP mengikut keperluan semasa bagi semua peringkat pengurusan.

  3. Memastikan proses kerja pelaksanaan pengemaskinian dan verifikasi dilaksana oleh JPN dan PPD.

  4. Memastikan permohonan ABM Perjawatan dilaksanakan sepenuhnya dalam sistem.

  5. Memberi kelulusan perjawatan dalam sistem mengikut sekolah, PPD dan JPN.

  6. Melaksanakan verifikasi permohonan ABM Perjawatan. 7. Menyedia sijil kelulusan perjawatan mengikut sekolah, PPD dan

  JPN mengikut tempoh yang ditetapkan.

  BPSM, KPM

 • 1. Memastikan data dan maklumat sekolah, guru dan murid dikemaskini oleh sekolah.

  2. Memastikan semua PPD menyemak dan mengesahkan maklumat dan kedudukan sekolah, guru, staf dan murid.

  3. Melakukan verifikasi data dan maklumat bagi semua modul. 4. Mengesahkan semua data dan maklumat. 5. Mengesahkan Laporan Pengesahan Sekolah yang dihantar ke

  PPD.

  JPN

 • 1. Memastikan data dan maklumat sekolah, guru dan murid di bawah kawalan PPD dikemaskini.

  2. Memastikan semua Pengetua/Guru Besar menyemak dan mengesahkan maklumat sekolah, guru, staf, murid, kelas dan penawaran subjek elektif.

  3. Memastikan penempatan guru baharu, pertukaran guru, penempatan dan pertukaran murid serta pengemaskinian semua maklumat sekolah, guru, staf dan murid dalam SPS dilakukan dari masa ke semasa.

  4. Mengesahkan Laporan Pengesahan yang dihantar oleh sekolah di bawah kawalan masing-masing sebelum ke JPN.

  PPD

 • 1. Bertanggungjawab terhadap keesahan dan kebolehpercayaan data dan maklumat sekolah, guru, staf dan murid.

  2. Memastikan semua Penolong Kanan melaksanakan pengoperasian data dan maklumat dalam SPS.

  3. Mempengerusikan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS).

  4. Mengesahkan Laporan Pengesahan Sekolah sebelum dihantar ke PPD.

  Pengetua / Guru Besar

  Nota Tindakan tatatertib boleh dikenakan sekiranya ada pemalsuan dan manipulasi data.

 • 1. Memantau pengemaskinian dan keesahan segala data sekolah, guru dan murid oleh guru.

  2. Membimbing dan menasihati guru dan pembantu tadbir dalam pelaksanaan modul Pengurusan Sekolah, Pengurusan Guru dan Pengurusan Murid.

  3. Melakukan peranan sebagai pentadbir modul. 4. Menyemak Laporan Pengesahan sekolah sebelum disahkan oleh

  Pengetua/Guru Besar.

  PK Pentadbiran

 • 1. Membantu mengumpul, input data, memproses, menyimpan, mencetak, menghantar maklumat mengikut kaedah yang ditetapkan oleh KPM dalam pengurusan data/modul dalam SPS.

  2. Membantu menyediakan input data/modul berkaitan SPS kepada JPMS. 3. Menjadi Setiausaha kepada JPMS. 4. Membantu memastikan keselamatan dan kerahsiaan data sekolah. 5. Mematuhi aktiviti pengisian data/modul dalam SPS mengikut jadual

  yang telah ditetapkan oleh KPM. 6. Membantu Penolong Kanan dalam pelaksanaan pengurusan data dan

  maklumat dalam SPS.

  Rujukan: Garis panduan Pelaksanaan Rintis Strategi Lautan Biru Kebangsaan Pemantapan Profesion

  Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Pembantu Tadbir Perkhidmatan Rintis Data; Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/2007 bagi Guru Data di Sekolah Menengah dan Rendah

  Guru Data / PT Perkhidmatan Rintis Data (NBOS)

 • 1. Mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di dalam kelasnya dari semasa ke semasa jika ada berlaku sebarang perubahan atau pertambahan maklumat.

  2. Bertanggungjawab terhadap keesahan dan kebolehpercayaan data dan maklumat murid di dalam kelasnya. Sebarang manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelasnya adalah di bawah tanggungjawabnya.

  3. Merekodkan kehadiran murid secara harian bersama-sama dengan Pembantu Tadbir.

  Guru Kelas

 • Semakan maklumat individu.

  Jenis Maklumat Mengemaskini Menyemak Mengesah

  Maklumat Peribadi

  Maklumat Pasangan

  Maklumat Perkhidmatan

  Maklumat Akademik

  Maklumat Ikhtisas

  Maklumat Sejarah Perkhidmatan

  Maklumat Latihan / Kursus

  Maklumat Gaji dan Elaun

  Guru

 • 1. Melaksanakan pengisian kehadiran / keberadaan guru. 2. Melaksanakan pengisian kehadiran murid.

  Pembantu Tadbir

 • PERANAN & TANGGUNGJAWAB

 • SISTEM / MODUL

  BAHAGIAN JPN PPD SEKOLAH

  SPS BPPDP BPM

  Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

  Unit Pengurusan Maklumat & ICT

  Penolong Kanan Pentadbiran

  Pengurusan Sekolah

  BPPDP Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

  Unit Pengurusan Maklumat & ICT

  Penolong Kanan Pentadbiran

  Pengurusan Guru

  BPSM BPSH

  Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (Bukan Guru)

  Sektor Pengurusan Sekolah (Guru)

  Unit Pentadbiran (Bukan Guru)

  Unit Pengurusan Sekolah (Guru)

  Penolong Kanan Pentadbiran

  Pengurusan Murid

  BPSH Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

  Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

  Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

  Peranan & Tanggungjawab

 • Satu pangkalan data Profil Institusi Pendidikan yang menyeluruh di bawah Sektor Pelajaran, KPM.

  Mengandungi Maklumat Asas Pendidikan institusi pendidikan seluruh negara yang berdaftar & mempunyai kod institusi yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

 • SUB MODUL SPMICT SPS SPPK SK2P SPSPK

  Profil Am

  Pengurusan Sekolah

  Kedudukan Sekolah

  Kawasan

  Bangunan

  Bilik

  Kuarters Guru

  Peralatan

  Kemudahan Sukan

  Tandas

  Kenderaan

  Tempat Letak Kenderaan

  Kemudahan MBK

  Asrama

  Petunjuk: SPMICT Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

  SPS Sektor Pengurusan Sekolah

  SPPK Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

  SK2P Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan

  SPSPK Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas

  Peranan & Tanggungjawab Di JPN

 • SUB MODUL UPS UICT UPP USK UPSK UHEM

  Profil Am

  Pengurusan Sekolah

  Kedudukan Sekolah

  Kawasan

  Bangunan

  Bilik

  Kuarters Guru

  Peralatan

  Kemudahan Sukan

  Tandas

  Kenderaan

  Tempat Letak Kenderaan

  Kemudahan MBK

  Asrama

  Petunjuk: UPS Unit Pengurusan Sekolah

  UICT Unit Pengurusan Maklumat & ICT

  UPP Unit Pembangunan & Perolehan

  USK Unit Sukan UPSK Unit Pendidikan Khas & Swasta

  UHEM Unit Hal Ehwal Murid

  Peranan & Tanggungjawab Di PPD

 • SUB MODUL PK1 PK2 PK3 PKPK SUSK GAST

  Profil Am

  Pengurusan Sekolah

  Kedudukan Sekolah

  Kawasan

  Bangunan

  Bilik

  Kuarters Guru

  Peralatan

  Kemudahan Sukan

  Tandas

  Kenderaan

  Tempat Letak Kenderaan

  Kemudahan MBK

  Asrama

  Petunjuk: PK1 PK Pentadbiran

  PK2 PK Hal Ehwal Murid

  PK3 PK Ko-Kurikulum

  PKPK PK Pendidikan Khas

  SUSK Setiausaha Sukan GAST Guru Aset

  Peranan & Tanggungjawab Di Sekolah

 • Satu pangkalan