Teknik Menjawab Bm Penulisan

download Teknik Menjawab Bm Penulisan

of 22

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teknik Menjawab Bm Penulisan

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  1/22

  Bahasa Melayu Penulisan

  012

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  2/22

  Bahagian

  A

  Memindahkan

  Maklumat

  Bahagian

  B

  Menulis

  Karangan

  Bahagian

  C

  Merumus

  Petikan

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  3/22

  Memindahkan Maklumat: (10 markah)

  1. Baca dan fahami arahan soalan.Tulis lima ayat yang lengkap tentanggambar di bawah.Tulis lima ayat yang lengkap tentang

  aktiviti dalam gambar di bawah.Tulis lima ayat yang lengkap tentangsituasi dalam gambar di bawah.

  2. Kenal pasti eleman dalam bahangrafik. (Unsur keseluruhan)

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  4/22

  3. Kenal pasti idea dalam bahan grafik.

  5. Luaskan subjek.Penga

  as ang bertanggung ja ab itu.Lelaki ang bert ngkat itu

  4. Bina 5 a at gramatis.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  5/22

  6. uaskan predikat.

  Murid perempuan yang rajin itumenyapu lantai (agar, untuk, supaya,kerana, sambil, sementara, manakala )

  8. Semak ejaan dan tanda baca.

  7. Beri perhatian terhadap kosa kata,imbuhan, kata ganda, kata majmuk danstruktur ayat.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  6/22

  Tip

  untukperhatia

  n:

  Nisbah ayat mestiseimbang bagigambar bersiri.

  Jika tidakseimbang, jatuh

  aras B.

  Ayat mestiadasubjek

  atau

  pelaku

  (manusia).

  .

  Bina 5 ayatsahaja. Jika ada

  2 ayat dalam 1n mb r, ayat

  ke-2dikira n mb r

  berikutnya.JJangan

  gunakanfrasa

  keterangandalam

  bahan

  Jangangunakan

  sebahagian

  daripadaayatarahan.

  1

  4

  5

  3

  2

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  7/22

  2 : 3 atau 3 : 2

  1 : 2 : 2 atau 2 : 1 : 2 atau 2 : 2 : 1

  Pemarkahan:

  5 Ayat = 9 10 markah.4 Ayat = 7 8 markah.2 3 Ayat = 4 6 markah.

  1 Ayat = 1 3

  markah.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  8/22

  Menulis Karangan:

  (30 markah)

  1.Fahami tajuk. Pilih tajuk

  yang anda tahu.

  2.Buat rangka yang ringkas.

  3.Beri 3 isi, pendahuluan dan

  penutup.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  9/22

  4. Mula dengan ayat isi.

  5. Beri 2 huraian atau 1 huraiandan 1 contoh atau lebih.

  6. Kelompokkan isi denganhuraian-huraiannya dalam 1

  perenggan. Olahan yangbercampur aduk menjatuhkanaras.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  10/22

  7. Gunakan penanda wacanabagi karangan fakta.

  Selain itu, Seterusnya,

  Akhir sekali, Sebagai konklusi,

  8. Penggunakan simpulanbahasa atau peribahasa amat

  digalakkan.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  11/22

  9. Gunakan kosa kata ataurangkai kata yang menarik.

  10. Semak ejaan dan tandabaca.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  12/22

  Tipuntuk

  peringatan:Bagi karangan berformat, jika

  format tidak lengkap, ditolak 2

  markah maksimum.

  Bagi karangan memulakan cerita,

  jika calon mengubah, menukar ataumenambah penutup, ditolak 1markah. (TAA)

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  13/22

  Bagi karangan pengalaman, jika calonmenggunakan pengalaman orang lain,didenda turun ke aras Baik.

  Bagi karangan yang tiada kaitan

  dengan tajuk (terpesong), maksimum 5markah.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  14/22

  Calon menyalin soalan sahaja, diberi 1markah.

  Calon mengolah 1 isi dengan pelbagaihuraian yang lengkap, layak mendapat

  markah cemerlang.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  15/22

  Merumus Petikan: (20 markah)

  1. Baca arahan. Hati-hati terhadap jumlahperkataan yang ditetapkan.

  2. Baca petikan dan fahami.

  3. Garis 5 pernyataan baik atau 5 pernyataantidak baik.

  4. Jelmakan nilai berdasarkan pernyataantersebut.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  16/22

  5. Jangan ciplak nilai atau ambil nilai yang tertera

  dalam petikan. Nilai yang diciplak tidakdiambil kira.

  6. Rumus petikan dengan 5 nilai berserta contoh(pernyataan) yang merujuk petikan.

  7. Gunakan kata bantu.

  Kita mestilah haruslah

  hendaklah wajarlah perlulah patutlah

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  17/22

  8. Gunakan penanda wacanauntuk kesinambunganayat rumusan.

  Jangan Sesekali Ingat Semua Nilai Agak Susah.

  juga, Selain itu, Seterusnya, Akhir sekali,

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  18/22

  Contoh Rumusan:

  Kita mestilah

  N 1 H1

  Kita juga N2 H2______________________________________Selain itu, N3 H3_______________________________ ______

  Seterusnya, N4 H4______________________________________

  Akhir sekali, N5 H5

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  19/22

  Panduan Pemarkahan:

  5 Nilai = 18 20 markah4 Nilai = 15 17 markah3 Nilai = 12 14 markah2 Nilai = 06 11 markah

  1 Nilai = 01 05 markah

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  20/22

  1.Jangan ciplak nilai yang tertera dalampetikan. Nilai tidak diambil kira.

  2. Setiap nilai mesti disertai dengan hurianberdasarkan petikan. Jawapan denganhuraian di luar petikan turun arasmemuaskan.

  3. Calon yang merumus kurang daripada 50patah perkataan, olahan dianggap tidakcemerlang.

  Tip untuk

  peringatan:

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  21/22

  4. Calon memberikan semua nilai yang

  salah, markah maksimu

  m 03.

  5. Calon yang menyalin petikan mendapatmarkah maksimum 02.

 • 8/9/2019 Teknik Menjawab Bm Penulisan

  22/22

  Semoga Berjaya MeraihA

  Puan Norzehan Binti HanafiahSekolah Kebangsaan Sungai Bunyi,Km 56, Jalan Johor,

  Pontian, Johor.