Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

download Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

of 90

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  1/90

  Bengkel Teknik Menjawab UPSR 2014

  Bahasa Melayu 011Pemahaman

  SK DATO SAGOR,KG GAJAH.

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  2/90

  Pemahaman

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  3/90

  EXIT TERUSKANMENU

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  4/90

  KEFAHAMAN

  PENGENALAN KERTAS

  BAHASA MELAYUPEMAHAMAN

  TATABAHASA

  http://localhost/var/www/apps/conversion/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/BAHAN%20CERAMAH/upsr%20f2%202002/pemahaman%20f2/Tatabahasa.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/BAHAN%20CERAMAH/upsr%20f2%202002/pemahaman%20f2/Tatabahasa.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/BAHAN%20CERAMAH/upsr%20f2%202002/pemahaman%20f2/Tatabahasa.ppt
 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  5/90

  Satu soalan mewakili 2.5 markah.

  Untuk mendapat cemerlang mesti

  betul 32 soalan.

  Untuk lulus mesti betul 16 soalan.

  EXIT TERUSKANMENU

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  6/90

  Soalan Pemahaman

  KefahamanPenggunaan bahasa

  Apakah kertas pemahaman?

  Berapakah soalan yang dikemukakan?

  Apakah bentuk soalannya?Berapa lamakah masanya?

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  7/90

  Oh, begitu!

  Saya dah faham.

  Masa: 50 minit

  Soalan diberi: 40 soalan

  Perlu jawab: 40 soalan

  (Soalan 1 hingga 30

  Tatabahasa dan

  31 hingga 40 -Kefahaman)

  Bentuk Soalan: Objektif

  Aneka Pilihan

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  8/90

  PENGGUNAAN

  BAHASA

  http://localhost/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/My%20Music/Pemahaman%20F2%202002.ppt
 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  9/90

  imbuhan

  penjodoh bilangan

  peribahasakata ganda

  penggunaan kata tepat

  erti kata

  tanda baca

  ayat sama maksud

  kata banyak makna

  membina jawapan

  membina soalan

  kesalahan umum tatabahasa

  kata hubung

  lawan kata

  Aspek penyoalan

  penggunaan bahasa.(tatabahasa)

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  10/90

  30 SOALAN

  ANEKA PILIHAN

  30 MINIT (130)

  KATA KUNCI

  SOALAN

  KECUALI, TIDAK,BUKAN , GAMBAR

  BACA DUA KALI

  UNTUK SETIAP

  SOALANJANGAN JAWAB

  JIKA BELUM

  PASTI JAWAPAN

  SATU ATAU DUA JAWAPAN

  SALAH SATU PENGGANGGU

  SATU JAWAPAN TEPAT

  GARISI JAWAPAN SALAH

  KAJI PENGGANGGU DAN

  JAWAB YANG TEPAT

  TENTUKAN

  PILIHAN

  JAWAPANDITANDA

  DENGAN

  CERMAT

  SOALAN YANG

  SUKAR AKAN

  DIJAWAB DALAM

  PUSINGAN KE 2DAN

  SETERUSNYA

  STRATEGI

  MENJAWABTATABAHASA

  http://localhost/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/My%20Music/Pemahaman%20F2%202002.ppt
 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  11/90

  1. Isi tempat kosong.

  2. Isi tempat kosong

  berdasarkan gambar.3. Aneka pilihan.

  4. Aneka pilihan kompleks.

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  12/90

  A

  B

  C

  D

  hamba

  tuanhamba

  beta

  patik

  Mengapakah tuanku tersenyum?Khabarkan kepada ________ .kata

  Bendahara Tun Tuah kepada Sultan

  Muzafar Shah.

  KATA GANTI NAMA DIRI

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  13/90

  B

  Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

  Setiap tahun sebelum menjelang Hari RayaPuasa, Siti Sarimah akan membantu ibunya

  ________ lemang.

  A memanggang

  C

  membakar

  mengukus

  D menyalai

  KATA KERJA

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  14/90

  A

  B

  C

  D

  manja

  garau

  lunak

  nyaring

  Suara Abdul Jamil sungguh _______

  sehingga mengganggu adik perempuan-

  nya yang sedang tidur lena.

  KATA ADJEKTIF

  Menu Undur Teruskan Tamat

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  15/90

  Rosnah memberikan hadiah itu ________

  rakannya, Salwati.

  A dari

  B pada

  C kepada

  D daripada

  KATA SENDI NAMA

  Menu Undur Teruskan Tamat

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  16/90

  A

  B

  C

  D

  segelintir

  sebilangan

  sebahagian

  kesemua

  Pencapaian kamu sungguh cemerlang

  kerana _________nya mendapat pangkat

  A.

  KATA BILANGAN

  Menu Undur Teruskan Tamat

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  17/90

  Khairi sedang . untukmembeli sebuah komputer.

  A mengangan-angankanB mengangan-anganC terangan-angan

  D berangan-angan

  KATA GANDA

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  18/90

  Fazli dan rakan-rakannya sedang

  berbasikal sambil .................menuju ke

  sekolah.

  A berhimpit-himpitan

  B bersaing-saing

  C kejar-mengejar

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  19/90

  Penjodoh Bilangan

  Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatukata atau nama yang menunjukkan jumlah ataubilangan.

  Kadangkala kata bilangan disertai penjodohbilangan seperti batang, buah, ekor, orang, dansebagainya.

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  20/90

  Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu

  digunakan, bersama-sama dengan kata bilangan seperti

  para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian,setengah-setengah, dan sebilangan. Contohnya:

  (a) para orang pelajar (salah)

  para pelajar (betul)

  (b) segala ekor binatang (salah)segala binatang (betul)

  (c) sekalian orang peserta (salah)

  sekalian peserta (betul)

  (d) seluruh buah negeri (salah)

  seluruh negeri (betul)(e) semua orang gadis (salah)

  semua gadis (betul)

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  21/90

  Abang membawa anggur yang

  baru dipetik.

  A seikat

  B segugus

  C setangkai

  D setandan

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  22/90

  PENJODOH BILANGAN

  C

  B

  A

  D

  segulung...seberkas

  segulung...serumpun

  selembar...sebatang

  Haziq membawa ________tikar manakala

  ayahnya memikul __________ kayu.

  Menu Undur Teruskan Tamat

  segumpal...sebatang

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  23/90

  Puan Fauziah menggunakanbenang

  untuk menjahit.............baju kebaya

  anaknya.

  A seuratsehelai

  B sebuku.sepasang

  C selembar. sepotong

  D segulung sepersalinan

  B

  Penjodoh bilangan

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  24/90

  Deny sedang membawa . rantingkayu untuk memasak air.A seberkasB seikatC selonggok

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  25/90

  Lega sakit kepalaku setelah

  memakan pil dan menyapu

  beberapaminyak gamat.

  A sebijibotolB seketul.secubit

  C seuntil..titik

  D kepaljemput

  C

  Penjodoh bilangan

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  26/90

  Penggunaan ata yang Tidak Tepat1. Dalam bahasa Melayu, ada beberapa kata

  yang seakan-akan sama ejaannya tetapi

  berlainan maknanya.

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  27/90

  Pak Samat sedang sampan

  tuanya untuk dibaiki.

  A memikulB membawa

  C menjunjung

  D memegang

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  28/90

  Munisamy sedang dua baldi

  susu getah balik ke rumahnya.A membawa

  B memikul

  C mengandarD memegang

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  29/90

  Kerja-kerja..rantingpokok teh lakukansupaya pokok teh sentiasa rimbun.

  A memangkas

  B memotong

  C mengerat

  D menghiris

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  30/90

  Zanal sedang bola takraw

  sambil diperhatikan oleh Hakim.

  A menendang

  B menimang

  C menatang

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  31/90

  Kata Sendi digunakan untuk menghubungkankata nama dengan kata atau frasa yang lain.

  Terletak di depan kata nama, frasa nama ataukata ganti nama.

  Contoh: di, kepada, pada, dari, daripada,hingga, sampai

  http://localhost/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/My%20Music/Salah%20Bahasa.ppt
 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  32/90

  Lagu ini saya tujukan .hiburanayah dan ibu yang berada di kampung,kata Anis juruhebah bertugas.A pada daripadaB kepadapadaC untukkepada

  D akan sampai

  Penggunaan kata sendi

  http://localhost/My%20Documents/BAHAN%20CERAMAH/My%20Music/Salah%20Bahasa.ppt
 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  33/90

  Mubin menangis kerana terjatuhbasikal.A dariB daripadaC kepada

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  34/90

  Kata Hubung PenandaWacana Kata Hubung ialah kata yang digunakan

  untuk menghubungkan: Kata dengan kata,atau frasa dengan frasa, atau klausa denganklausa.

  Contoh: apabila, tetapi, j ikalau, semenjak,agar, atau, bahawa, h ingga.

  Penanda Wacana pula digunakan untuk

  menghubungkan dua ayat yang mempunyaiperkaitan.

  Contoh: Selain i tu , Namun demikian,Sehubungan dengan i tu

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  35/90

  Tukang rumah itu sedang memasang atap,

  Pak Amat memerhatikannya.A sementaraB seketika

  C setelah

 • 8/12/2019 Teknik Menjawab Pemahaman SKDS

  36/90

  Ibrahim selalu menda