Teknik Menjawab PI K2

download Teknik Menjawab PI K2

of 46

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Teknik Menjawab PI K2

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  1/46

  TEKNIK MENJAWABSPM

  PENDIDIKAN ISLAM( Kertas 2)

  Pn. Hjh. Puspa bt. Adam

  GKMP Kemanusiaan

  SSN SMK Seri Kota , Melaka

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  2/46

  KERTAS 2

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  3/46

  PENDIDIKAN ISLAMKertas 2Nov/Dis1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit

  1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan

  2. Jawab semuasoalan.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang

  dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pegawaspeperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamasamabuku jawapan pada akhirt peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak

  1223/2 @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [ Lihat sebelahSULIT

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  4/46

  SOALAN NO. 1

  KERTAS 2

  SOALAN NO. 2

  SOALAN NO. 3

  SOALAN NO. 4

  SOALAN NO. 5

  20 MARKAH

  20 MARKAH

  20 MARKAH

  20 MARKAH

  20 MARKAH

  KE LIMA-LIMASOALANWAJIB DIJAWAB

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  5/46

  Masa yang diperuntukkan untukmenjawab lima soalan =

  selama 1 jam 40 minit.

  Secara puratanya anda diberi tempoh

  lebih kurang 20 minitbagi menjawab setiap satu soalan

  dan pecahannya.

  KERTAS 2

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  6/46

  SOALAN NO. 1

  KERTAS 2

  1. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4 / 5)

  (b) Hadis

  ( Tingkatan 4 / 5)

  (c) ayat hafazan (isi tempat

  kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4 / 5)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  7/46

  SOALAN NO. 2

  KERTAS 2

  2. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4 / 5)

  (b) Hadis

  ( Tingkatan 4 / 5)

  (c) ayat hafazan (isi tempat

  kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4 / 5)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  8/46

  SOALAN NO. 3

  KERTAS 2

  3. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4 / 5)

  (b) Hadis

  ( Tingkatan 4 / 5)

  (c) ayat hafazan (isi tempat

  kosong/ susun ayat)( Tingkatan 4 / 5)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  9/46

  SOALAN NO. 4

  KERTAS 2

  4. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4 / 5)

  (b) tajwid

  ( Tingkatan 4 / 5)

  (c) Menjawikan tulisan rumi

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  10/46

  SOALAN NO. 5

  KERTAS 2

  5. (a) Soalan Tilawah Kefahaman( Tingkatan 4 / 5)

  (b) tajwid

  ( Tingkatan 4 / 5)

  (c) Merumikan tulisan jawi

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  11/46

  (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih

  daripada kalangan manusia

  (iii) Jelaskan dua pengajaran daripadaayat di atas

  Contoh soalan

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  12/46

  (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripada kalanganmanusia

  (iii) Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas

  Contoh soalan

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  13/46

  SoalanJelaskan sebab rasul dipilih daripada kalangan manusia (2M) 5(a)(iv)

  Jawapan

  - 1. Memudahkan komunikasi semasa berdakwah

  2. Manusia memahami naluri manusia untuk

  memudahkah dakwah

  3. Manusia adalah sebaik-baik kejadian kerana

  manusia ada akal fikiran

  4. Memudahkan rasul menyampaikan dakwah

  5. Boleh menjadi ikutan atau contoh dalammelakukan amalan seharian

  # 1 isi = 1markah 1 huraian = 1markah

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  14/46

  Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas

  (al-Taubat ayat 125) 1(a)(iii)

  1. Kita hendaklah mengamalkan sunnah rasuldalam kehidupan (2M)

  2. Kita hendaklah bertawakal kepada AllahSWT (2M)

  3. Kita wajib membuktikan kasih sayang ke

  atas Rasulullah dengan membanyakkanselawat (2M)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  15/46

  Soalan pengajaran ayat atau hadisTerangkan dua pengajaran hadis yang dapat anda

  amalkan dalam kehidupan seharian. (hadis org

  beriman kekasih Allah) 2(b)(iii)SKEMA1. Kita hendaklah sentiasa meningkatkan iman dengan

  mendekatkan diri kepada Allah (2M)2. Kita hendaklah berusaha sedaya upaya menunaikan

  amalan fardu dengan sempurna @ khusyuk (2M)3. Kita hendaklah melakukan amalan wajib (2M)

  # jawapan dalam bentuk perbuatan atau amalan

  # jawapan dalam bentuk ayat pernyataan dan menepatiperaturan pemarkahan akan diberi 1 markah sahaja1. Menuntut ilmu adalah wajib(1m)2. Membaca al-quran selalu akan menambahkan

  keimanan(1m)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  16/46

  (ii) Jelaskan dua kelebihan al-Quran diturunkan kepada

  manusia

  Contoh soalan

  1. Manusia mampu menyebarkan ajaran al-Quran

  2. Manusia mampu melaksanakan ajaran al-Quran

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  17/46

  Nyatakan dua contoh perbuatan mempersendakanagama

  1. Memperkecil tuntutan agama

  2. Bangga melanggar perintah Alllah

  3. Menyanjung maksiat

  4. Menghina orang soleh (buat ibadat)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  18/46

  1. NYATAKAN/BERIKAN.

  CONTOH : Nyatakan dua perbuatan negatif

  yang dimaksudkan oleh hadis di atas

  Memberi jawapan dalam bentuk

  fakta/jawapan yg. tepat.

  Tidak memerlukan penerangan/

  huraian/contoh/sokongan.

  Contoh soalan

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  19/46

  Soalan

  - Terangkan sebab Islam melarang umatnya

  melakukan perbuatan negatif. (2M) 1(b)(ii)Jawapan

  - 1. Boleh mencetuskan pergaduhan di antarakaum /di antara umat/ dalam masyarakat

  2. Aktiviti-aktiviti masyarakat tidak berjalanlancar kerana sering berlaku perbalahan

  3. Akan membawa pepecahan kepada umat

  Islam

  # Isi = 1markah Huraian = 1markah = 2M

  # Sebab larangan sahaja (negatif)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  20/46

  Jawapan yang salah

  1/ Untuk mengelak berlaku pergaduhan

  2/ Melahirkan masyarakat yang aman damai

  3/ Umat Islam dipandang mulia

  4/ Supaya masyarakat tidak berpecah belah

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  21/46

  S- Jelaskan dua usaha yang boleh andalakukan untuk mengekalkan

  perpaduan di kalangan rakan sebaya

  (2M) 1(b)(iii)J- 1. Memupuk kasih sayang(2m)

  2. Mengamalkan sikap tolong menolong(2m)

  3. Saling memahami(2m)

  # Jawapan mesti dalam bentuk perbuatan shj

  # Jawapan mesti melibatkan dua pihak

  # Jawapan satu pihak dapat 1 markah shj

  Cthnya: 1. Tolong rakan(1m)

  2. Ziarah rakan(1m)

  3. Tidak memfitnah rakan(1m)

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  22/46

  8. JELASKAN ..

  CONTOH SOALAN:

  Jelaskan dua usaha yang boleh anda lakukan untuk

  mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya.

  Memberikan keterangan tentang sesuatu supaya

  mudah difahami/memerlukan jawapan yang

  panjang.

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  23/46

  Contohnya:-

  Dua usaha yang boleh anda lakukan untuk

  mengekalkan perpaduan di kalangan rakansebaya ialah :

  1. Memupuk kasih sayang / di antara rakan2. Mengamalkan sikap tolong menolong.

  3. Memelihara hak orang lain dengan

  menghormati maruah mereka.

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  24/46

  9. Huraikan .Memperihalkan/menceritakan sesuatu dengan panjang

  lebar/terperinci dan teratur.

  Contoh soalan :

  Huraikan persamaan antara kehidupan manusia di duniadengan kehidupan seorang perantau?

  Jawapan

  Tempoh masa di kedua-dua tempat adalah sementara .

  Kedua-duanya memerlukan bekalan

  Kedua-dua situasi tidak boleh lalai dan leka

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  25/46

  Terangkan kebaikan menguruskan masa

  dengan bijak. (4M) 3(b)(iii)

  - 1. Jiwa tenang kerana dapat menyiapkan kerja2. Disayangi Allah SWT kerana solat tepat pada

  waktunya

  3. Disayangi masyarakat kerana sentiasa

  menepati waktu yang dijanjikan4. Melahirkan murid cemerlang kerana berdisiplin

  # 1 isi = 1markah 1 huraian = 1markah = 2M# Jawapan dua lapis biasanya menggunakan kata

  sendi

  seperti kerana, sebab, untuk dll berkaitan

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  26/46

  Jawapan salah

  1. Masa tidak dibazirkan

  2. Masa tidak terbuang dengan sia-sia

  3. Dapat menggunakan masa untukmembuat benda-benda yang berfaedah

  ( cara menggunakan masa )

  Soalan

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  27/46

  SoalanNyatakan dua amalan yang sewajarnyadilakukan semasa sihat (2M) 3(b)(i)

  Jawapan

  1. Solat/ Puasa/ Umrah/ Haji

  2. Sedekah/ Belajar/ Berbuat Baik

  # 1markah untuk amalan wajib

  1markah untuk amalan sunat

  # Jawapan mesti ada 1 amalan sunat dan 1 amalan

  wajib

  Soalan:

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  28/46

  Soalan:

  Nyatakan dua amalan sunat yang dimaksudkandalam hadis. (2M) 2(b)(ii)

  Jawapan 1/ Solat sunat

  2/ Puasa sunat

  3/ Berdoa

  4/ Tasbih

  5/ Tahmid

  # Jawapan merujuk kepada ibadah khusus

  mengabdikan diri kepada Allah sahajaJawapan yang salah

  1/ Selawat

  2/ Sedekah

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2

  29/46

  2. Apakah .

  Contoh soalan: Apakah maksud hidayah ?

  Soalan ini berkisar tentang

  definisi/memberikan maklumat yang

  khusus/spesifik dan mesti tepat ikut keratan.

  JAWAPAN:Petunjuk Allah ke jalan kebenaran/ kepada orang yangdikehendakiNya.

 • 8/2/2019 Teknik Menjawab PI K2