Teknik Menjawab Pt3nnn

download Teknik Menjawab Pt3nnn

of 113

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

description

nnnn

Transcript of Teknik Menjawab Pt3nnn

 • *OLEH :HJH BADRIYAH SHAIKH AHMADSMK TUNKU AMPUAN DURAH, SEREMBANGURU CEMERLANG NO. H/P 019 6655202(badriyahbtesheikhahmad@yahoo.com)BA HONS.BAHASA ARAB & TAMADDUN ISLAMUKMTEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAMPENTAKSIRAN TINGKATAN 3badriyah.syeikhahmad@gmail.com

 • HJH BADRIYAH SHAIKH AHMAD

  PENDIDIKANSK Datok Bandar Rasah, Rasah,Negeri SembilanSM Agama AmpanganSMA Sheikh Hj Muhammad Said, Jalan Sikamat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)Diploma Pendidikan UKM Bangi, Selangor.Universiti of Exeter,UK

  PENGALAMAN KERJAGuru Sek. Men. King George V, Seremban 1982 - 1994Guru Sek. Men. Keb. Tunku Ampuan Durah , Seremban 1996 - sekarang

 • *Supaya calon ; Soalan KBATmenjawab dengan tepat dan betul mendapat markah bagi setiap jawapan yang diberikan tahu cara menjawab setiap bentuk soalan yang dikemukakan [jawapan tidak menyeleweng ] boleh menyusun setiap jawapan andaPemeriksa senang..jawapan calonMemeriksa MembacaMemahami

  MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB

 • *DI SEBALIK PEPERIKSAAN P Persediaan awal menjamin kejayaanE Elakkan mengulangkaji pada saat akhirP Peruntukan masa secara bijakE Elakkan perlakuan menipuR Rangka jawapan sebelum jawabI Isi harus disusun aturK Ketepatan, kekemasan dan kualitiS Semak semula kerja andaA Analisa soalan meringankan kekanganA Akur dengan arahan dan kehendak soalanN Nilai prestasi diri anda dari semasa ke semasa

 • *PMR9ASPM21A

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • ASPIRASI MURID

 • PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORANSejarahGeografiUjian BertulisPelbagai InstrumenUjian Lisan & Ujian BertulisBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunBahasa ArabBahasa PunjabSainsMatematikKHBPendidikan Islam2014

 • Pelaksanaan Pentaksiran Pendidikan IslamPeringkat Menengah Rendah

  KOMPONENTINGKATAN 1TINGKATAN 2TINGKATAN 3PENTAKSIRAN SEKOLAH///

  PAJSK///

  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK/ (IMK)/(IMK & AK)

  PENTAKSIRAN PUSATPENDIDIKAN ISLAM/

 • PENTAKSIRAN TINGKATAN 3PELAJAR ISLAM1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • PENDIDIKAN ISLAM : UJIAN BERTULIS

  PENERANGAN1DefinisiTugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektifFORMAT1TempohDua jam2KonstrukPengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran3Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik4Bentuk ujianObjektif atau subjektif5Jenis ItemRespons terhad/ respons terbuka/berstruktur/objektif pelbagai bentuk6TajukTugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan 1, 2 dan 3PENGOPERASIAN1PelaksanaanBerjadual dalam tempoh yang dibenarkan2PemeriksaanDilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran3ModeMurid memberikan respons secara individu

 • BAGAIMANA HENDAK MENGUASAIKERTAS PT3 PENDIDIKAN ISLAM ?

  1. FORMAT SOALAN2. BENTUK SOALAN3. CAKUPAN SOALANCALON PERLU MENGETAHUI;

 • 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABBUKU TEKS TINGKATAN 1En Razali SharifHusaimi UthmanAsrati b Mahdi

  BUKU TEKS TINGKATAN 2 :Muhammad Suki b UthmanMuhammad Nazami b DesaRijaludin b Yahya

  BUKU TEKS TINGKATAN 3 :Muhammad Suki b UthmanMuhammad Nazami b DesaRijaludin b Yahya

 • AYAT DAN HADIS KEFAHAMAN ULUM SYARIYAH; IBADAT: BERSUCI, SOLAT, KHUTBAH AQIDAH: BERIMAN KEPADA ALLAH, RASUL SIRAH: SIRAH NABAWIYAH TOKOH: SAIDINA ABU BAKAR AKHLAK ISLAMIAH: ADAB KEPADA IBUBAPA

  SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3CAKUPAN KONTEKS1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • FORMAT SOALAN PT31. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN A, B DAN C

  UJIAN SUBJEKTIF :

  - STRUKTUR 1. JENIS ITEM1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BENTUK SOALAN

  1) Objektif Pelbagai bentuk - Isi Tempat Kosong - Padanan - Betul atau salah - Perbezaan - Rajah 2) KBAT

 • 2. BILANGAN SOALANBILANGAN SOALAN

  JAWAB SEMUA SOALAN

  BAHAGIAN A SOALAN : TILAWAH AL-QURAN & HADIS

  BAHAGIAN B SOALAN : AQIDAH, IBADAT, SIRAH/TOKOH ADAB

  BAHAGIAN C

  SOALAN : HAFAZAN DAN MENJAWIKAN

 • JUMLAH MARKAH : 100 MARKAH

  TEMPOH UJIAN : 2 JAM3. JUMLAH MARKAH / TEMPOH UJIAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • PENGETAHUAN : 30%

  PEMAHAMAN : 30%

  KEMAHIRAN : 40%4. WAJARAN KONTRUK1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • RENDAH (P) : 5

  SEDERHANA (K) : 3

  TINGGI (C) : 2

  6. ARAS KESUKARAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN A: : SOALAN 1 DAN 2 MENGANDUNGI; 20 markahSOALAN 1SOALAN 2AYAT KEFAHAMANHADIS KEFAHAMAN

  1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN B1. AQIDAH70 MARKAH JAWAB SEMUA SOALAN 2. IBADAH3. TOKOH DAN SIRAH NABAWIYAH4. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN C: : MENGANDUNGI; 10 markahSOALAN 1SOALAN 2AYAT HAFAZANMENJAWIKAN

  1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • KANDUNGAN ITEM*Tenik Menjawab Soalan kertas 12.KANDUNGAN ITEM

  KATA TUGASTUGASAN SOALANSTEM SOALAN DAN TAJUK [KONTEN]KEPADA SIAPABERDASARKAN TAJUK ApakahNyatakanSiapakahDimanakahBerapakahTerangkanHuraikanJelaskanSenaraikanBagaimana KahCadangkanSatu duaTigaempatPengertian/maksud/taarifCiri/tanda/sifatfaktor/Punca/sebabkesan/keburukanakibatSebab Islam suruhSebab Islam Laranghikmah/kebaikan/kepentinganUsaha /peranan /cara / langkah atasi/ bendung/ tanganicontohrukunsyarat wajibsyarat sahperkara wajibhukumhukum dan alasanIndividu/diriSosialMasyarakat/negaraMasalahTajuk dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5

  Tenik Menjawab Soalan kertas 1

 • FORMAT/KEMAHIRAN KERTAS PT3*10KBAT 40 MARKAH 10KP60 MARKAH

  BAHAGIAN AMARKAHKBAT1AL-QURAN104/2 MARKAH2HADIS104/2 MARKAHBAHAGIAN B3AKIDAH208 MARKAH4IBADAT208 MARKAH5ADAB208 MARKAH

  6SIRAH 4/2 MARKAH7TOKOH4/2 MARKAH

  BAHAGIAN C 8HAFAZAN TIADA9MENJAWIKANTIADAJUMLAH 100

 • CONTOH SOALAN KBAT DAN SKEMA*Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANMemasukkan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Menjelang 2016, soalan yang menguji kemahiran ini akan membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada soalan UPSR dan sekurang kurangnya 50% daripada soalan mata pelajaran SPM.Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Bab 4 Pembelajaran Murid, 4-6

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Ringkasan Eksekutif, E -13Guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza.

 • Menyediakan murid kemahiran Abad ke-21

  21st Century Skills

 • 21st Century Skills for a global economyFlattening of the worldGlobalizationCompetitionShift in work patterns and careers

 • 21st Century Skills for a creative economyMoving from information to conceptual age

  Right brain rising (Creativity and innovation)

 • 21st Century Skills for a collaborative economyHarness collective capability and genius to spur innovation, growth, and success.Masses of people will participate in the economy Online communities will transcend social networking to pioneer a new form of collaborative productionForecasts new world of enterprise, collaboration, innovation, and value creation

 • PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN KBAT

 • *Mentaksir Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kerap meliputi prinsip tambahan berikut; Persembahkan item dalam bentuk yang mencabar minda murid berfikir, biasanya dinyatakan oleh stimulus yang relevan dengan permasalahan yang diberi. Gunakan konteks tugasan yang baharu (serta berkaitan dengan kehidupan harian) , tidak pernah ditemui oleh murid dibilik darjah atau buku teks . Prinsip Umum Mentaksir Kebolehan Murid dalam KBAT

 • *MENYELESAIKAN MASALAH

 • TUGASANABCDESoalan KBAT adalah mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan kritis, melampaui buku teks dan menggunkaan pelbagai stimulus dan bahan sokongan. PETA

 • *ARAS KESUKARANDitentukan berdasarkan tiga aspek:Peringkat pengetahuan atau kemahiran (Level of knowledge or skills)Kelaziman (Familiarity)Kerencaman (Complexity)

  KRITERIAARASMUDAHARASSUKARAras Pengetahuan atau KemahiranAsas(Basic)Lanjutan (Advance)KelazimanLazim(Familiar)Baharu(Novel)KerencamanRingkas(Simple)Rencam (Complex)

 • 1. PEMARKAHAN2 MARKAH: SATU ISI DAN SATU HURAIAN

  4 MARKAH SATU ISI , SATU HURAIAN, SATU DALIL DAN KESIMPULAN*

 • 2. CARA MENGESAN KBAT i.TIADA KUANTITI JAWAPAN

  Bagaimanakah anda hendak mengatasinyaApakah tindakan anda.Pada pandangan anda.Berikan hujjah anda berkaitanApakah nasihat anda