Teknik Menjawab Sejarah Stpm

download Teknik Menjawab Sejarah Stpm

of 13

 • date post

  16-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  263
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Teknik Menjawab Sejarah Stpm

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  1/13

  TEKNIK

  MENJAWABSEJARAH STPMRONI GIPINKETUA UNIT SEJARAH TINGKATAN 6

  SMK TUN FUAD STEPHENS, TUARAN

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  2/13

  LATAR BELAKANG SISTEMPENTAKSIRAN BARU STPM

  MESYUARAT JEMAAH MENTERI 4 JANUARI 2012MELULUSKAN PERLAKSANAAN SISTEMPENTAKSIRAN BARU STPM SISTEM MODULAR

  PERUBAHAN

  SUKATAN SISTEM PENGGAL

  KAEDAH PENTAKSIRAN

  BERPUSAT SUMATIF/UJIAN BERTULIS

  KERJA KURSUS - FORMATIF

  TEKNIK MEMERIKSA/RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILL) DITERAPKAN

  DLM KURIKULUM.

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  3/13

  RUBRIK BAHARU9! SEJARAH STPM

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  4/13

  PENILAIAN TERHADAPJAWAPAN

  BERBENTUK IMPRESSION

  MESTI ESEI BERFORMAT PENDAHULUAN,

  PENGEMBANGAN ISI DAN KESIMPULAN.

  FAKTA YANG TEPAT DAN JELAS AYAT PERTAMA

  MEMPERLIHATKAN KEMATANGAN CALON

  BERHUJAH, MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN, ADA

  DAYA KRITIK, PERBANDINGAN, PANDAGAN AHLI

  SEJARAH DLL.

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  5/13

  "IRI-"IRI PENDAHULUAN YANG BAIK

  WAJIB ADA MARKAH KOMUNIKASI

  MEMPERLIHATKAN PEMAHAMAN "ALONTERHADAP KEHENDAK SOALAN.

  MENGGAMBARKAN LATARBELAKANG TAJUK/ISU

  YANG DISOAL MENGGAMBARKAN ISI-ISI YANG BAKAL

  DIHURAIKAN

  # PERENGGAN SAHAJA

  SOALAN $ NEGARA/ASPEK KEDUA-DUA MESTIDINYATAKAN

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  6/13

  PENGEMBANGANISI/FAKTA SETIAP PERENGGAN MESTI MEMPUNYAI FAKTA

  FAKTA MESTI DI AWAL PERENGGAN/AYAT PERTAMA BERKAITAN KEHENDAK SOALAN.

  MESTI JELAS DAN TEPAT

  SETIAP FAKTA MESTI DIHURAIKAN DALAM SATUPERENGGAN SAHAJA.

  "ONTOH-"ONTOH BEBERAPA CONTOHYANGTEPAT DAN RELE%AN BERTUJUAN MENYOKONGFAKTA.

  SOALAN FAKTOR/SEBAB, KESAN& PERLU PENEGASAN. PENDAPAT AHLI SEJARAH AMAT PENTING'

  - FAKTA PALING IDEAL.

  PANJANG PERENGGAN 6- AYAT

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  7/13

  KESIMPULAN

  WAJIB MARKAH KOMUNIKASI

  BERSIFAT RUMUSAN

  TIDAK MENYENARAIKAN ISI SAHAJA

  PENEGASAN FAKTA

  FAKTA YANG DOMINAN

  KESAN PERISTIWA/ISU TEKNIK KAJIAN MASADEPAN

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  8/13

  KELEMAHAN-KELEMAHAN"ALON JAWAPAN TIDAK MENEPATI KEHENDAK SOALAN

  FAKTA TEPAT TETAPI HURAIAN TIDAK MENJAWABKEHENDAK SOALAN.

  "ALON HANYA MENJAWAB SEBAHAGIAN

  KEHENDAK SOALAN SAHAJA PERBANDINGAN, $NEGARA/ASPEK DLL.

  TAAKULAN LEMAH - JAWAPAN TERLALU RINGKASDAN UMUM TANPA "ONTOH.

  "ALON TIDAK MEMAHAMI ISTILAH SOALAN/KATATUGAS

  ARAS RENDAH - HURAIKAN, GALURKAN,JELASKAN,NYATAKAN&

  ARAS SEDERHANA - BIN"ANGKAN, SEJAUHMANAKAH,

  BANDINGKAN& ARAS TINGGI ANALISISKAN, NILAIKAN&.

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  9/13

  KELEMAHAN-KELEMAHAN"ALON KOMUNIKASI LEMAH FAKTA TIDAK TERSUSUN*

  PENTING KEPADA KURANG PENTING

  HIERARKI/SUSUNLAPIS

  PROSES/KRONOLOGI/TIME FRAME

  "TH* SEBAB PEPERANGAN SEBAB SERTA MERTA MESTI ISI

  TERAKHIR. KESALAHAN BAHASA EJAAN, AYAT TIDAK DRAMATIK

  HURAIAN LONGGAR/TIDAK FOKUS TIDAK ADA PERKAITAN DIANTARA AYAT.

  TEKNIK PENGENALAN DAN KESIMPULAN LEMAH

  MASA MENJAWAB TIDAK DIURUS DENGAN BAIK # SOALAN+! MINIT RANGKA JAWAPAN WAJIBADA

  TERLALU BERGANTUNG KEPADA BUKU RUJUKAN DAN NOTAGURU TIDAK BUAT PENGAYAAN, LATIHAN KENDIRI DLL&

  TERLALU BERGANTUNG KEPADA KERTAS RAMALAN TIDAKMENJAWAB KEHENDAK SOALAN.

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  10/13

  JANGAN BUAT'

  JAWAPAN BENTUK POIN/NOTA RINGKAS

  AYAT TIDAK LENGKAP

  "TH* K0 1230. S453 404 78120&.

  GAMBARAJAH, "ARTA, PIRAMID HIERARKI

  SEBARANG GRAFIK.

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  11/13

  SEKIANSELAMAT MENJAWAB

  S H 42 : : : :

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  12/13

  S0* H87420 5::-5:: ;0:. S? 538 @237 ;0 0;::20 3850; P70

  D804 P73 4? 20 5453 1230. P230375:83 4? T741 A40 ;0 =4034 ?

  J70, A85374-H807; 573 I34 =0 T741 E0303;0 =4034 ? B74340, P7045 =0 R854. S4531230 404 :73880 80382 04:04 285 =4

  E71?. W8 :40180 5453 404 =42320 34=24 5584 1= := 2-$!. I04 =45::20 17540007-07 E71? 80382 0=1320 1078? =47038 B20 53? 78038?0; 1;7 T8724U3?04;?. H 404 8 =45::20 ? 2:4:00B74340 37?=1 1:570 3037 83 J70.

  U50 17425 34=2 0

 • 7/23/2019 Teknik Menjawab Sejarah Stpm

  13/13

  KBAT* "474-474 5453 204 I5 ;0 =420=4 M;54 1= 5 2404 =? 7400 21=5453 204 I5 C0 K58300 M;8M2. B40020.

  T82 8=? * TEMA $.#.#

  "474-474

  B75520 870 =0 ?=45

  A234434 204 =? 4:=?

  T4=2 45?20 037 2:0=0 =0 27?040 B75520 2=40 =0 2:420

  A4?0 22;0

  P0?70 80587 1040=50

  U50 17425 0 178

  ?4/03?84 =00 5 474-474204 55 =4 M;54.

  P7:0=400 1750 178 =43808220.

  J