Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR - Murid Cemerlang

download Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR - Murid Cemerlang

of 58

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  123
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR - Murid Cemerlang

Transcript of Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR - Murid Cemerlang

INFERENS

TEKNIK MENDAPATKAN JAWAPAN BAGI SOALAN BAHAGIAN A

Contoh soalan 1

Maklumat di atas berkaitan dengan satu interaksi antara hidupan .Susun mengikut urutan rantai makanan yang betul.

AML K N J

BJ N M K L

CJ N K M L

D J N K L M

JAWAPAN : D

Cara mengenalpasti jawapan

1. Kenalpasti perkataan dalam pernyataan yang diberikan iaitu dimakan dan memakan '

2. Bentukkan rantai makanan berdasarkan pernyataan

JN (dimakan )

LM (memakan )

KL (dimakan )

NK (memakan)

3. Bentukkan rantai makanan yang lengkap

J N

K L M

Contoh soalan 2

Antara berikut yang manakah bukan cara tumbuhan menumpang pada tumbuhan yang lain ?

A.Mempunyai akar yang panjang ke dalam tanah

B.Melilit dengan batang

C.Mencengkam dengan akar

D.Mencangkuk dengan duri

JAWAPAN : A

Cara mengenalpasti jawapan

1.Mengenalpasti kehendak soalan dengan merujuk kepada

perkataan bukan2.Mengenalpasti cara tumbuhan menumpang pada pokok

lain dan yang bukan menumpang pada pokok lain.

3.Memilih jawapan yang bukan menumpang pada pokok

lain.

Contoh soalan 3

Apakah organ-organ respirasi yang digunakan dalam satu kitaran hidup seekor katak ?IPeparu

IIInsang

IIIKulit

IVLiang pernafasan

AI dan II

BII dan III

CI , II dan III

DI , III dan IV

JAWAPAN : C

Cara mengenalpasti jawapan

1. Memahami soalan dengan merujuk pada perkataan

respirasi dan kitaran hidup.

2. Mengenalpasti organ yang terlibat iaitu semasa berudu

dan katak dewasa.

3. Memilih organ yang sesuai berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.Contoh soalan 4

Rajah di atas menunjukkan bayang-bayang sebatang kayu tegak yang diletakkan di tengah padang. Kedudukan bayang-bayang itu menghala ke timur. Nyatakan waktu pada ketika itu.

A.9.00 pagi

B.12.00 tengahari

C.3.00 petang

D.6.00 petang

JAWAPAN : D

Cara mengenalpasti jawapan

1. Mengenalpasti arah terbit matahari iaitu timur (pagi) dan bayang yang terbentuk adalah bertentangan iaitu barat.

2. Bayang-bayang akan semakin pendek menjelang tengahari dan bertambah panjang semula apabila menjelang petang.

3. Berdasarkan soalan waktu ketika itu ialah petang dan waktu yang sesuai ialah pukul 6.00 petang.INFERENS1. Dalam satu penyiasatan yang dijalankan, Daniel dan

Asmah telah mendapati air batu dalam bikar P

mengambil masa yang lebih cepat untuk mencair

berbanding air batu dalam bikar Q.

a. Dari pemerhatian yang diperolehi Daniel dan Asmah

cadangkan dua inferens yang sesuai untuk bikar P dan

bikar Q.

( jawapan yang dikehendaki adalah dalam bentuk inferens berbanding )Contoh jawapan yang diterima (2 markah)i

kerana saiz air batu dalam bikar P lebih kecil berbanding bikar Q.iikerana bikar P diletakkan di tempat yang mempunyai suhu yang lebih tinggi berbanding bikar Q.

Contoh jawapan diterima (1 markah )

i

kerana saiz air batu dalam bikar P lebih kecil berbanding bikar Q.

iikerana saiz air batu dalam bikar Q lebih besar berbanding bikar P.

(jawapan yang diberi merupakan maklumat yang berulang )Contoh jawapan yang ditolak ( 0 markah )

i.kerana air batu dalam bikar P lebih cepat cair daripada bikar Q.

ii.kerana air batu dalam bikar Q lambat cair daripada bikar P

(jawapan yang diberikan merupakan mengulang semula maklumat dalam pemerhatian)

JENIS KESALAHAN MENULIS JAWAPAN INFERENS.

1. Inferens tidak munasabah.

2. Jawapan tiada perbandingan antara dua pemerhatian.

3. Jawapan yang berulang

4. Jawapan tidak tepat, kurang tepat, terlampau umum atau tiada berkaitan dengan inferens.

HIPOTESIS

Dari Maklumat INFERENS dan PEMERHATIAN.

1. Dalam satu penyiasatan yang dijalankan, selepas 3 jam perjalanan, Lori M bergerak sejauh 150 km dan lori N bergerak sejauh 200km.

a.Dari maklumat yang ditunjukkan di atas, cadangkan satu inferens yang sesuai.

Kerana lori M membawa beban yang lebih banyak/ berat berbanding lori N

(maklumat pembolehubah yang dimanipulasi merupakan inferens)

JAWAPAN HIPOTESIS YANG DITERIMA

a. Berdasarkan jawapan di (a), cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

Semakin bertambah berat/ banyak beban yang dibawa

Semakin berkurang/ dekat jarak yang dilalui selepas 3 jam.

JAWAPAN HIPOTESIS LOGIK TETAPI TIDAK DITERIMA

b. Berdasarkan jawapan di (a), cadangkan satu hipotesis yang sesuai.

Semakin bertambah laju lori dipanduSemakin berkurang jarak yang dilalui selepas 3 jam.

JENIS KESALAHAN MENULIS JAWAPAN HIPOTESIS DARI MAKLUMAT INFERENS DAN PEMERHATIAN

Tidak memahami maklumat inferens adalah pembolehubah manipulasi dan pemerhatian adalah pembolehubah bergerakbalas.

RUMUSAN dan KESIMPULAN

( Format jawapan tidak sama seperti hipotesis )

1. Maklumat berikut diperolehi oleh Akob dan Man selepas

menjalankan satu eksperimen.

Berat baja

(gram)1015202530354045

Bilangan kuntum bunga357911111111

Jadual 1

a.Dari maklumat yang ditunjukkan dalam jadual 1 di atas,nyatakan satu kesimpulan yang sesuai.Contoh jawapan.

1Jika jumlah baja yang dibekalkan lebih dari 30 gram

maka bilangan kuntum bunga tidak akan berubah/ sama banyak.

2.Jika jumlah baja yang dibekalkan lebih daripada lebih dari 30 gram

maka bilangan kuntum bunga adalah paling banyak

2. Hasil dari satu penyiasatan yang dijalankan ditunjukkan dalam jadual 2 di bawah.

Suhu (C )35373941434547495152

Bilangan telur ayam yang menetas(biji)5070859090906030105

Jadual 2a. Dari maklumat yang ditunjkkan dalam Jadual 2 di atas, tuliskan satu kesimpulan yang boleh dibuat.

Contoh jawapan

1. Jika suhu lebih 51 CMaka bilangan telur ayam yang menetas paling sedikit.

2. Jika suhu 41 C hingga 45 CBilangan telur ayam yang menetas paling banyakMENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH

Jika kuantiti baja yang digunakan sebanyak 20 gram, bilangan bunga yang dihasilkan sebanyak 3 kuntum, 25 gram baja digunakan menghasilkan 5 kuntum bunga, 30 gram baja pula menghasilkan 7 kuntum bunga dan 35 gram baja menghasilkan 7 kuntum bunga

a. Nyatakan maklumat yang perlu dikenalpasti berdasarkan pernyataan di atas

Jawapan yang diterima

1. Kuantiti baja/ berat baja / jumlah baja/ banyak baja ( pembolehubah manipulasi )

2. Bilangan bunga/ banyak bunga/ jumlah bunga/ kuantiti bunga ( pembolehubah bergerakbalas)

Cara kenalpasti jawapan.

Apabila soalan merujuk kepada maklumat yang perlu dikenalpasti, jawapan adalah menjurus kepada

1. Pembolehubah manipulasi.

2. Pembolehubah bergerakbalas.

Langkah kenalpasti kedua-dua pembolehubah.

1. Pembolehubah manipulasi

Perkara/ bahan/ objek/ kuantiti yang menentukan keputusan ujikaji

2. Pembolehubah bergerakbalas.

Keputusan ujikaji

b. Apakah pembolehubah yang dimalarkan.

Langkah kenalpasti pembolehubah dimalarkan.

Merujuk kepada saiz/ kuantiti/ bilangan/ panjang/ tinggi/ luas/ bentuk ( dan lain-lain ) yang dikenalpasti sama/ atau tidak berubahJawapan yang diterima

Jenis baja/ jenis bunga/ isipadu air/ jenis tanah.

POLA DAN CORAKMENAIK MENURUN SEKATA

Contoh 1

1234567

MenaikContoh 212 cm15 cm16 cm19 cm22 cm25 cm28 cm

MenaikContoh 3

23 C29 C32 C36 C42 C42 C42 C

Menaik

Sekata

Contoh 4

23 C29 C32 C36 C42 C40 C38 C

Menaik

Menurun

Contoh 5

23 C29 C32 C32 C32 C36 C40 C

Menaik Sekata Menaik

Contoh 6

10141822263034383634323232

Menaik Menurun Sekata

Contoh soalan

Bilangan biji benih yang bercambah daripada 80 biji benih yang ditanam pada suhu 20 C adalah 10 , pada suhu 25C adalah 20, pada suhu 30 C adalah 40 , pada suhu 35 C dan 40 C adalah 70, pada suhu 45 C adalah 10 dan tiada biji benih yang bercambah pada suhu 50 C.

Maklumat di atas adalah catatan tentang satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid

a. Nyatakan corak perubahan bilangan biji benih yang

bercambah apabila suhu bertambah.Langkah untuk mendapatkan jawapan.

1. Pindahkan maklumat di atas dalam bentuk jadual.

Suhu / C20253035404550

Bilangan biji benih yang bercambah1020407070100

Meningkat Sekata Menurun

Jawapan lain yang diterima.

Bertambah / Menaik , sama / tidak berubah / tetap , berkurang

Jawapan yang tidak diterima/ditolak

Tidak menyatakan ketiga-tiga tahap perubahan yang berlaku.

TUJUAN EKSPERIMEN/TUJUAN PENYIASATAN

TAJUK EKSPERIMEN/TAJUK PENYIASATANContoh soalan

Sekumpulan murid Tahun 5 Cemerlang telah melaksanakan satu eksperimen tentang hubungan antara bilangan sel kering dengan nyalaan mentol. Mereka telah menggunakan mentol yang sama jenis bagi setiap ulangan eksperimen.

Keputusan

Bilangan sel keringNyalaan mentol

1Malap

2Terang

3Sangat terang

a. Nyatakan tujuan eksperimen yang mereka jalankan.Jawapan yang diterima.1.Untuk mengkaji / menyiasat hubungan antara bilangan sel kering dengan nyalaan mentol.2.Untuk