TEKS UCAPAN YB MENTERI - · PDF fileMAJLIS PENUTUP KARNIVAL GERAKAN ... Bagi meringankan kos...

of 23/23
1 TEKS UCAPAN Y.B. DATO’ SRI ISMAIL SABRI YAAKOB MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN MAJLIS PENUTUP KARNIVAL GERAKAN PENGGUNA SISWA (GPS) UNIVERSITI MALAYA DAN PENYERAHAN KADS1M KE1 JUTA PADA 20 DISEMBER 2012 (KHAMIS) 8.15 MALAM BERTEMPAT DI DEWAN SEMARAK, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA
 • date post

  19-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of TEKS UCAPAN YB MENTERI - · PDF fileMAJLIS PENUTUP KARNIVAL GERAKAN ... Bagi meringankan kos...

 • 1

  TEKS UCAPAN

  Y.B. DATO SRI ISMAIL SABRI YAAKOB

  MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

  KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

  MAJLIS PENUTUP KARNIVAL GERAKAN

  PENGGUNA SISWA (GPS) UNIVERSITI MALAYA

  DAN PENYERAHAN KADS1M KE1 JUTA

  PADA

  20 DISEMBER 2012 (KHAMIS)

  8.15 MALAM

  BERTEMPAT DI

  DEWAN SEMARAK, AKADEMI PENGAJIAN

  MELAYU, UNIVERSITI MALAYA

 • 2

  Assalamualaikum Warahmatullahi

  Wabarakatuh, Salam Sejahtera Dan

  Salam 1 Malaysia

  Yang Saya Hormati Saudara/Saudari

  Pengerusi Majlis

  YB Datuk Rohani Abdul Karim

  YB Dato Tan Lian Hoe

  Timbalan-Timbalan Menteri

  Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi

  Dan Kepenggunaan

 • 3

  YBhg. Dato Saripuddin Kasim

  Ketua Setiausaha, Kementerian

  Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi

  Dan Kepenggunaan

  YBhg. Professor Datuk Dr. Rohana

  Yusof

  Timbalan Naib Canselor

  Hal Ehwal Pelajar

  Universiti Malaya

  YBhg. Dato Yusof Abdul Rahman

  Pengarah Urusan Bank Rakyat

  Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian

  Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi

 • 4

  Dan Kepenggunaan Serta Ketua-

  Ketua Agensi Kementerian

  Pegawai-Pegawai Kanan Universiti

  Malaya

  Ketua-Ketua Jabatan

  Para Pelajar

  Rakan-Rakan Media

  Seterusnya Para Hadirin Yang Saya

  Hormati Sekalian

 • 5

  Pendahuluan

  1. Pertamanya, saya ingin

  merakamkan kesyukuran ke

  hadrat illahi atas limpah kurnia

  dan izinNya dapat kita bersama-

  sama berkumpul di Majlis

  Penutup Karnival Gerakan

  Pengguna Siswa (GPS)

  Universiti Malaya Dan

  Penyerahan KADS1M Ke1

  Juta

  2. Terlebih dahulu saya ingin

  merakamkan ucapan setinggi-

  tinggi penghargaan dan terima

 • 6

  kasih kepada Universiti Malaya

  khususnya pihak Hal Ehwal

  Pelajar (HEP) dan ahli-ahli GPS

  yang telah menjadi penggerak

  utama program ini. Tidak

  dilupakan kepada Bank Rakyat

  yang menjadi penaja bersama

  program ini.

  Meringankan Kos Sara Hidup

  Hadirin Dan Hadirat Sekalian,

  3. Bagi meringankan kos sara

  hidup, kerajaan pada hari ini telah

  menyalurkan pelbagai jenis

  bantuan kepada rakyat yang

 • 7

  tidak asing lagi di kalangan

  siswa IPT ialah Bantuan Buku

  1Malaysia (BB1M). Pada tahun

  2012, kerajaan telahpun memberi

  bantuan Baucar Buku 1Malaysia

  (BB1M) sebanyak RM200.00

  seorang melibatkan peruntukan

  sebanyak RM260 juta dan pada

  tahun 2013 jumlah ini akan

  ditingkatkan kepada RM250.00

  seorang dengan jumlah

  peruntukan keseluruhan

  mencecah RM325 juta. Selain itu,

  kerajaan juga telah mewujudkan

  Kedai Rakyat 1Malaysia

  (KR1M) dan Menu Rakyat

 • 8

  1Malaysia (MR1M) di IPT-IPT.

  Kedua-dua produk berkenaan

  juga telah ada disediakan di UM

  ini.

  Kad Diskaun Siswa 1Malaysia

  (KADS1M)

  Hadirin Dan Hadirat Sekalian,

  4. Sukacita saya maklumkan

  bahawa KADS1M yang kita

  saksikan pada hari ini merupakan

  inisiatif baru yang diwujudkan

  oleh kerajaan bagi membantu

  meringankan beban rakyat

 • 9

  khususnya siswa-siswi IPT. Ianya

  bertitik tolak dari cadangan

  yang dicetuskan oleh siswa

  semasa Mesyuarat Majlis

  Perundingan Pelajar Kebangsaan

  (MPPK) pada 21 November 2011

  yang lalu.

  5. Sehingga kini, sebanyak 313

  syarikat (2,755 outlet) telah

  menyertai KADS1M dengan

  menawarkan diskaun antara 1

  hingga 60 peratus bagi

  pembelian barangan dan

  perkhidmatan terpilih di premis-

  premis perniagaan mereka.

 • 10

  6. Saya difahamkan bahawa para

  siswa telahpun menggunakan

  kemudahan KADS1M. Setakat

  ini, KPDNKK menerima

  maklumbalas positif termasuklah

  permintaan-permintaan daripada

  kumpulan pelajar-pelajar yang

  mengikuti Pengajian Jarak Jauh

  (PJJ) dan juga pelajar Malaysia

  luar Negara untuk mendapatkan

  KADS1M. Perkara ini sedang

  dalam pertimbangan KPDNKK

  dan insyaAllah akan

  dilaksanakan pada fasa

  seterusnya.

 • 11

  7. Para pelajar yang ingin

  mendapatkan maklumat lanjut

  mengenai KADS1M seperti

  senarai syarikat, kadar diskaun,

  terma dan syarat-syarat yang

  dikenakan oleh syarikat-syarikat

  yang mengambil bahagian,

  bolehlah melayari laman web

  www.1pengguna.com.

  8. Sukacita saya maklumkan

  bahawa, KPDNKK dengan

  kerjasama MAMPU sedang

  membangunkan mobile

  application bagi membolehkan

  para pelajar untuk mengakses

  maklumat KADS1M dengan lebih

  http://www.1pengguna.com/

 • 12

  pantas menerusi telefon pintar.

  Saya difahamkan aplikasi ini

  akan siap sepenuhnya selewat-

  lewatnya pada awal tahun

  hadapan.

  9. Pada hari ini, kita akan saksikan

  penyerahan KADS1M yang ke-1

  juta kepada saudari Pandelela

  Rinong. Saudari Pandelela

  Rinong dipilih sebagai penerima

  KADS1M ke-1 juta kerana beliau

  telah mencipta sejarah dan

  mengharumkan nama negara di

  mata dunia apabila memenangi

  pingat gangsa dalam acara 10

  meter platform individu wanita di

 • 13

  Sukan Olimpik London 2012.

  Beliau juga merupakan seorang

  siswa yang melanjutkan

  pelajarannya di UM. Tahniah dan

  syabas saya ucapkan kepada

  saudari Pandelela. Terima kasih

  saya ucapkan kepada Bank

  Rakyat yang merupakan

  penyumbang terbesar yang

  membolehkan KADS1M

  dijayakan. Ini kerana seperti yang

  kita semua tahu, kos cetakan dan

  edaran KADS1M dibiayai

  sepenuhnya oleh Bank Rakyat

  melalui program CSR. Saya

  berharap agar badan-badan

 • 14

  korporat yang lain juga dapat

  tampil dan bersama-sama

  kerajaan dalam membantu

  meringankan bebanan rakyat.

  GPS dan Isu Kepenggunaan

  Melibatkan Siswa

  Hadirin dan hadirat sekalian,

  10. Sehingga kini, sebanyak 149 IPT

  telah menubuhkan GPS dengan

  penyertaan melebihi 11,000

  orang ahli. Kumpulan ini

  merupakan catalyst kepada

  gerakan kepenggunaan di IPT

 • 15

  yang mampu menyebar luas

  maklumat kepengunaan kepada

  lebih kurang 1.5 juta pelajar

  seluruh negara.

  11. Saya difahamkan bilangan ahli

  GPS UM telah meningkat

  daripada 120 orang pada awal

  tahun, kepada 350 orang. Saya

  berharap bilangan ahli GPS UM

  dapat terus ditingkatkan lagi

  kepada 1,000 orang pada tahun

  hadapan.

  12. Ahli-ahli GPS boleh

  melaksanakan pelbagai program

  dengan fokus kepada

 • 16

  pemeliharaan dan

  pemuliharaan alam sekitar,

  pemakanan sihat dan

  pengurusan kewangan. Ini

  kerana mengikut statistik yang

  pernah dikeluarkan, jumlah belia

  muflis meningkat sebanyak 40

  peratus berlaku setiap lima

  tahun. Selain itu, kita dapat lihat

  bahawa terdapat pelbagai

  laporan mengenai mahasiswa

  yang menjadi mangsa

  penipuan dalam proses jual

  beli, mahasiswa terlibat

  dengan skim-skim kepentingan

 • 17

  atau pelaburan palsu, belia

  yang muflis dan banyak lagi.

  13. Melalui penubuhan GPS,

  mahasiswa dapat merangka

  pelbagai aktiviti serta program

  bukan hanya di peringkat IPT,

  bahkan turut melibatkan komuniti

  atau masyarakat. Sebagai

  contoh, ahli GPS boleh

  melaksanakan program-program

  seperti Bakti Siswa bagi

  mendekatkan diri dengan

  masyarakat.

  14. Bagi memacu pelaksanaan

  program GPS, pihak KPDNKK

 • 18

  sendiri turut menyediakan

  bantuan kewangan sebanyak

  RM3,000 kepada setiap IPT

  awam dan swasta yang

  menubuhkan GPS, iaitu RM1,000

  bagi penubuhan GPS dan

  RM2,000 bagi pelaksanaan

  program kepenggunaan. Saya

  harap peruntukan ini digunakan

  sebaiknya dan suka saya

  maklumkan bahawa peruntukan

  ini akan diberi lagi oleh

  KPDNKK pada tahun hadapan.

  15. Selain insentif kepada ahli-ahli

  GPS yang telah saya nyatakan

  sebentar tadi, sukacita juga saya

 • 19

  maklumkan bahawa KPDNKK

  turut menyediakan platform lain

  kepada ahli-ahli GPS, antaranya:

  (i) ruangan khas di akhbar

  bagi membolehkan siswa

  berinteraksi dan

  memberikan sumbangan;

  (ii) saluran suara siswa siswa di

  portal, facebook dan

  twitter; dan

  (iii) penglibatan pemimpin-

  pemimpin GPS dalam

  program Latihan Untuk

  Jurulatih (TOT) pada tahun

  hadapan.

 • 20

  Karnival Gerakan Pengguna Siswa

  (GPS)

  16. Saya difahamkan bahawa

  karnival ini telah bermula pada

  15 Disember 2012 yang lalu dan

  sarat dengan pelbagai pengisian

  seperti Pertandingan UM

  Battlefield Live Challenge, Street

  Soccer, Women Basketball 3 on

  3, Counter Strike Challenge,

  Explorace, Rekacipta Bahan Kitar

  Semula dan pelbagai lagi.

  17. Antara yang menarik perhatian

  saya adalah Pertandingan

  Rekacipta Bahan Kitar Semula

 • 21

  yang pada pandangan saya

  merupakan sebuah inovasi. YAB

  Perda