Tentang ISIS

download Tentang ISIS

of 26

 • date post

  22-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Penjelasan mengenai Hakikat ISIS(Dikumpulkan dari FP Misi Medis Suriah)

Transcript of Tentang ISIS

HAKIKAT ISIS YANG DIPIMPIN OLEH ABU BAKAR AL-BAGHDADI (I) :Karakter ISIS dan Hakekat Keyakinannya

Oleh: Syaikh Dr. Thariq Abdul Halim & Syaikh Dr. Hani As SibaiDiambil dari FP Misi Medis Suriah(https://www.facebook.com/misimedissuriah/posts/341376166044979)

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi wa shahbihi wa sallam, wa badu:Fitnah tanzhim (organisasi) yang bernama ISIS ini telah menyebar bagaikan api pada hutan yang terbakar, karena keadaan dan banyak faktor yang telah menyebabkan terjadinya kenyataan pahit ini, sehingga pernyataan ini saja tidaklah cukup untuk menceritakannya. Di antara dampak dari perkembangan ini adalah kehilangan jiwa, para penduduk mengungsi, rumah-rumah menjadi rata dengan tanah, para pemimpin mujahidin yang menurut kami adalah orang-orang yang kapabel dan kuat serta merupakan orang-orang pilihan di antara kaum muslimin terbunuh, nama baik Islam menjadi tercemar dan kebingungan melanda kaum muslimin!Mereka memperlihatkan amalan puncak agama Islam di hadapan seluruh dunia dengan gambaran yang paling buruk! Dan jihad berlepas diri dari pencemaran mereka! Kita menjadi bahan tertawaan oleh bangsa-bangsa lain! Para penjahat yang mengatasnamakan ISIS melakukan pemburukan citra terhadap nama besar negara Islam yang sebenarnya, bahkan terhadap Islam itu sendiri! Barat tidak mampu untuk mewujudkan tujuannya walaupun ia telah berusaha sekuat tenaga! Namun Jamaah Daulah Islamiyah pimpinan Ibrahim Al Awadi yang ditunjuk oleh mereka (para pengikutnya) sebagai khalifah, melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang itu tidak mampu dilakukan oleh barat beserta anteknya, cemetinya dan pisaunya, serta medianya dan kekerasannya, sehingga ia mampu untuk memperburuk citra Islam, dan menuduhkan sesuatu yang bukan dari Islam kepada Islam.Kami telah mencoba melalui puluhan makalah serta ceramah video dan audio untuk menjelaskan hakekat dari organisasi ini, dan ia adalah bentuk yang baru dari sekian macam bentuk sekte yang dikenal dengan nama khawarij atau haruriyah, atau merupakan cabang dari sekian banyak cabang para penganut paham ekstrim, terutama ia keyakinan khawarij yang paling buruk; membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala aman!Namun kami memperhatikan perdebatan mengenai topik ini terus berlanjut di antara orang Islam, maka ini harus diselesaikan dan harus disimpulkan sebuah opini dengan cepat, tanpa ragu-ragu dan menunda-nunda, karena apabila sudah ada pembuktian sifat, maka selanjutnya adalah menetapkan hukum syariat, baik itu dalam urusan meluruskan keyakinan maupun dalam urusan politik syariat. Cukuplah bagi kami sebagai alasan bahwa ia licik dan cerdik, ia menyusup ke dalam tubuh Islam pada era kita yang kontemporer ini, maka para ahli ilmu harus menghadapinya, dan yang harus ditinggalkan oleh para pemuda di Syam dan di tempat lain ketika mereka dalam keadaan bingung adalah: kehati-hatian yang buta setelah pembunuhan terhadap para mujahidin pilihan beserta para pimpinannya mulai menggila! Hanya akan sia-sia jika sikap kehatian-hatian seperti ini terus dipertahankan. Para ahli ilmu harus menjelaskan kebenaran dan tidak menutup-nutupinya, agar jalannya orang yang beriman itu tampak, serta memutuskan hukum dengan tegas terkait kekacauan ISIS beserta senapan-senapannya, pedang-pedangnya dan belati-belatinya yang ditodongkan ke arah leher kaum muslimin, khususnya para mujahidin.Selanjutnya kami memutuskan untuk memperjelas sikap kami terhadap urusan ini, agar kami tidak dikenakan hujjah pada hari kami ditanya di hadapan Allah, apakah kalian telah menjelaskannya kepada manusia? Apakah kalian menjelaskan kebenaran dan memperjelasnya atau kalian menyembunyikan ilmu karena cinta dunia yang fana ini, atau karena takut terhadap ancaman ISIS dan para pendukungnya?.Kami juga ingin menegaskan bahwa penjelasan ini tidak bertujuan mendatangkan hujjah-hujjah fiqh dan hujjah yang parsial, akan tetapi mengedepankan bantahan yang fundamental beserta apa yang dapat mendukungnya dari fiqh dan realita, untuk mencapai hasil yang tak terelakkan, ..Yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula).. [Qs. Al Anfal: 42].

HAKIKAT ISIS YANG DIPIMPIN OLEH ABU BAKAR AL-BAGHDADI (II) : Lanjutan

Pendahuluan penting:PERTAMA:sesungguhnya sesuatu yang penting dan sangat mendasar itu adalah mengikuti kebenaran, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, inilah manhaj sunnah nabawiyah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Radhiyallahu Anhum, dan sebagaimana yang diterangkan oleh para pemimpin umat; yaitu mereka yang telah disepakati oleh umat sebagai rujukan, Allah telah berfirman di dalam Alquran: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui [Qs. An Nahl: 43].

Kebenaran itu dikembalikan kepada para penggenggam kebenaran karena pengetahuan mereka, Allah berfirman: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? [Qs. Az Zumar: 9]Allah juga berfirman: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu) [Qs. Ali Imran: 18], Allah menetapkan kepada makhluk-Nya agar mengikuti para ahli ilmu dan orang yang mempunyai pengetahuan, bukan mengikuti para pengikut hawa nafsu, pedang dan kepalsuan.

Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadits shahih mengenai sifat khawarij; mereka adalah sekte pertama yang muncul pada era beliau SAW sebagaimana dalam hadits Dzi Al Khuwaishirah At Tamimi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam shahihnya, dari Abi Said Al Khudri Radhiyallahu Anhu:

Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di suatu ketika, beliau sedang membagi-bagikan beberapa pembagian. Datanglah kepada baginda Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim dan berkata: Wahai Rasulullah berlaku adillah! Baginda bersabda: Celaka engkau! Siapakah yang akan berlaku adil jika aku tidak adil, dosalah aku dan merugilah jika aku tidak berlaku adil?. Maka Umar berkata: Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya!. Baginda bersabda: Biarkan dia, kerana dia mempunyai teman-teman yang salah seorang antara kamu akan diremehkan shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, dan puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkong mereka, mereka terlepas dari Islam sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya [HR. Bukhari No.3341].Di antara sifat mereka yang hampir tidak pernah dirilis adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ali Radhiyallahu Anhu:

Pada akhir zaman nanti, akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan (tidak meresap dalam hati). Karena itu, dimana pun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi yg membunuh mereka [HR. Bukhari No.4669].

Di antara sifat mereka yang terkenal adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh An Nasai dalam Sunannya dari Abi Said Al Khudri Radhiyallahu Anhu: mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Seandainya aku bertemu dengan mereka pasti aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum Ad dibantai [HR. Nasai No.4032].

Dari daftar hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa mereka adalah: muda usianya: pemikiran mereka sembrono dan tolol, dan bodoh: mereka berani menentang kebenaran sebagaimana pendahulu mereka yang berani menentang Rasulullah SAW dengan berkata kepada beliau: bersikap adillah!, mereka berani menentang para sahabat senior, mereka menentang amirul mukminin Ali bin Abi Thalib dengan penentangan yang sengit, dan mereka mengkafirkan beliau beserta para pemimpin umat ini! Begitu juga di antara sifat mereka adalah: Mereka berkata-kata dengan kebaikan: yaitu mereka membaca Al-Quran dan membacakan sebagian hadits Nabi, namun mereka tidak berhenti kecuali pada apa yang tersirat dari nash! Dan mereka mampu beribadah dengan khusyu hingga pada tingkatan yang shalat dan puasa seorang muslim ahlus sunnah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan shalat dan puasa seorang khawarij! Dan ini semua telah dijelaskan, dijabarkan dan diuraikan oleh para ulama di dalam syarh-syarh dan karangan-karangan mereka.Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh keyakinan haruri terhadap umat, maka para ulama sangat mengingkari para pengikut sekte khariji, contohnya adalah:Al Allamah Al Ajurri yang wafat pada tahun 360 H berkata: Para ulama sepakat menyatakan bahwa khawarij adalah kaum yang jahat dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka shalat, berpuasa, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, namun itu tidaklah memberikan manfaat sedikitpun kepada mereka. Walaupun mereka menegakkan amar maruf dan nahi mungkar, namun itu tidaklah memberikan manfaat sedikitpun kepada mereka, karena mereka telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka dan menyamar di tengah-tengah kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan kepada kita akan bahaya dan kesesatan mereka, sebagaimana Nabi SAW, para khulafa al-Rasyidin, para sahabat Radhiyallahu Anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik turut memberikan peringatan. Khawarij beserta sekte yang sealiran dengannya adalah orang-orang yang jahat, najis, dan kotor. Mereka saling mewariskan pemahaman sesat ini sejak dahulu hingga kini. Mereka memisahkan diri dari para pemerintah umat Islam, dan menghalalkan tindakan membunuh kaum muslimin. [Kitab Syariah, Tahqiq: Syuai