Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

download Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

of 29

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  1/29

  Teori-teori Kaunseling :

  Teori Pemusatan Insan

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  2/29

  Latar Belakang

  Dilahirkan Januari 8 di Oak Park, lllinois,1902 dan meninggal 1987.

  Berasal dari keluarga yang kuat

  berdisiplin, penuh keagamaan

  dan bermoral tinggi.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  3/29

  Latar Pendidikan

  Universiti of Winconsindalam bidang pertanian

  Union Theological seminary diNew York dalam bidang

  keagamaan

  Teachers College, ColumbiaUniversiti dan mendapat Ph.D

  1928.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  4/29

  Pengalaman bekerja

  Pakar Psikologi bertaraf Pengarah di ChildStudy, Department of the Society for thePrevention of Cruelty to Children, di

  Rochester, New York.

  Profesor Psikologi Klinikal di Ohio StateUniversiti (1940 1943)

  Profesor Psikologi dan Pengarah Kaunselingdi Universiti of Chicago (1945 1957)

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  5/29

  Profesor Psikologi dan Psikiatri diUniversiti of Wisconsin (1957 1963)

  Pengarah di Western BehavioralSciences institute (1963 1968) ;

  Pengarah di Centre for the Studies ofthe Person (1968 1987).

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  6/29

  Pengenalan

  Setiap individu mempunyai sumber bakat untuk

  mengurus diri secara berkesan dalam kehidupan

  serta berupaya menangani masalah yang berlaku.

  Sumber bakat individu ini kadangkala dikaburi,dilupai atau dinafikan,tetapi ia selalu wujud

  bersama dengan potensi untuk perkembangan

  dan pertumbuhan. Jika ada syarat dan peluang yang kondusif

  individu itu akan dapat menuju ke arah diri serta

  mencapai autonomi.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  7/29

  Andaian Teritikal Dalam Pendekatan

  Berpusatan Klien

  Andaian Teoritikal Dalam

  Pendekatan Berpusatan Klien

  Aktualisasi

  TendensiKonsep Kendiri

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  8/29

  Aktualisasi Tendensi

  Aktualisasi Tendensi (Actualising Tendency) ialah

  motivasi dalaman yang sering beroperatif dalam

  setiap individu ke arah merealisasikan potensi

  secara sepenuhnya dan melepaskan dirinyadaripada kawalan daya luaran.

  Halangan-halangan aktualisasi tendensi akanmembawa masalah psikologikal dan tujuan

  kaunseling ialah membantu klien mengatasi atau

  memusnahkan halangan-halangan itu.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  9/29

  Konsep Kendiri

  Konsep kendiri boleh diertikan sebagai

  penilaian, pandangan, tanggapan,

  kepercayaan, termasuk kekuatan dan

  kelemahan terhadap diri sendiri.

  Ia dibentuk daripada hasil interaksi dengan

  keluarga, guru, sekolah, rakan sebaya dan

  warga masyarakat, serta pengalaman dan

  penyesuaian diri dengan persekitarannya.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  10/29

  Konsep kendiri ini sememangnyamempengaruhi segala tingkah laku

  seseorang individu.

  Cara interaksi seseorang individu dalam

  persekitaran biasanya mencerminkan

  konsep kendirinya.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  11/29

  Jenis-Jenis Konsep Kendiri

  Jenis-jenis Konsep

  Kendiri

  Konsep Kendiri

  Positif

  Konsep Kendiri

  Negatif

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  12/29

  Konsep Kendiri Positif

  Mempunyai personaliti yang harmonis dan

  seimbang.

  Bersifat tenang dan penuh keyakinan semasamenghadapi cabaran.

  Bersikap bertimbang rasa dan berpandangan

  terbuka.

  Sedia menerima teguran, kritikan dan

  pendapat daripada orang lain.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  13/29

  Konsep Kendiri Negatif

  Kurang berkeyakinan terhadap diri dan tidak

  berani mencuba sesuatu yang baru.

  Mempunyai perasaan curiga, prasangka dantidak percaya orang lain termasuk diri sendiri.

  Sering menunjukkan wajah muram dan

  masam muka.

  Terlalu sensitif terhadap ajaran, teguran dan

  kritikan daripada orang.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  14/29

  Faktor-faktor yang Mempengaruhi

  Pembentukan Konsep Kendiri

  Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta

  kecerdasan.

  Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.

  Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan

  tingkah laku.

  Emosi mempengaruhi perasaan.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  15/29

  Pengaruh keluarga membentuk sikap

  kepercayaan.

  Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan

  persepsi orang lain terhadapnya.

  Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah

  laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya

  atau gurunya.

  Status sosial keluarga mempengaruhi

  pembentukan sahsiah seseorang.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  16/29

  Syarat Asas Kejayaan Kaunseling

  Berpusatkan Insan

  Syarat Asas

  EmpatiPenghargaan

  Tanpa Syarat

  Keikhlasan dan

  Kongruen

  Bergantung kepada kualiti dan sikap seseorang

  kaunselor yang boleh membawa perubahan

  tingkah laku klien.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  17/29

  Empati

  Kebolehan kaunselor memahami kliennya

  dalam peringkat yang mendalam.

  Ini merangkumi kemahiran mendengar dalam

  setiap sesi kaunseling, termasuk imaginasi

  dan kefahaman kendiri klien yang sebenar.

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  18/29

  Penghargaan Tanpa Syarat

  Menerima dan menghormati klien denganmemberinya penghargaan tanpa syarat,Implikasi penerimaan ialah kaunselor

  menggunakan pendekatan tidak menilai yangjuga bermakna sikap penyayang tanpa syarat.

  Apabila sikap mesra dan penerimaan wujuddalam kaunseling, klien akan sedia menerimabimbingan dan berasa lebih berkeyakinanuntuk menangani masalah yang dihadapinya

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  19/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  20/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  21/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  22/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  23/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  24/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  25/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  26/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  27/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  28/29

 • 7/31/2019 Teori-Teori Kaunseling Pemusatan Klien

  29/29