Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

download Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

of 12

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  1/12

  1

  SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS SATU

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

  1 C 2 C 3 A

  4 B 5 A 6 A

  7 C 8 C 9 D

  10 C 11 B 12 D

  13 A 14 B 15 B

  16 C 17 A 18 D

  19 B 20 D 21 Syirik Khafi

  22 Kafir 23 Ajaran Sesat Taslim 24 Umar B Abdul Aziz

  25 40 kali sebatan 26 Sunat Muakkad 27 Haji Ifrad

  28 Ihsan 29 Gharar 30 Sebab Lian

  31 Harus 32 Larangan menasabkan (membin atau membintikan) anakangkat kepada bapa angkat

  33 Pelaku dosa besar adalah kafir

  34 D/Talak Bain 35 A/Talak Sunni 36 B/Talak Bidi

  37 C/Talak Taklik 38 Imam Abu Hanifah 39 Imam Al-Ghazali

  40 Imam Malik

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  2/12

  2

  BAHAGIAN B

  Nombor

  Soalan

  Jawapan Catatan/markah

  1. a i Dua contoh perbuatan sihir :- Santau- Pukau

  - Ilmu Pengasih / Ilmu Guna-guna- Tilik

  - Pelaris- Susuk

  [ 2 x 1m = 2 m ]

  ii Dua cara mengawal diri daripada perbuatan sihir :- Sentiasa berdoa / agar dijauhkan daripada sihir- Sentiasa membaca al-Quran/ supaya terhindardaripada kejahatan manusia dan jin

  - Beribadat dengan ikhlas kepada Allah SWT/supaya sentiasa sejahtera dan selamat

  - Sentiasa menghadiri majlis ilmu / agar dapatmembezakan antara yang hak dan batil.

  [ 2 x 2m =4 m ]

  Catatan :Isi = 1m ,Huraian = 1m, Isitanpa huraian = 1m

  b i Maksud kufur hakikat :

  - Ingkar atau menafikan rukun iman / menolaksyariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

  [ 1 x 2m =2 m ]

  ii Dua faktor yang menyebabkan berlakunyaperbuatan kufur di atas :- Pegangan agama yang lemah dan tidak dapatmembezakan pahala dan dosa- Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkankeseronokan dan kebebasan

  - Kesempitan hidup hingga sanggup melakukankekufuran

  - Terpengaruh dengan pujukan dan kesenangandunia sehingga menolak ajaran Islam.

  [ 2 x 2m = 4 m ]

  c i Dua ciri ajaran sesat:- mendewa-dewakan pemimpin.- Mengubah prinsip asas dalam akidah Islam.- Mencemarkan kesucian Al-Quran & Hadis.- Menolak Hadis Mutawatir.

  [ 2 x2m = 4 m]

  ii Dua kesan buruk:- Hilang rahmat Allah S.W.T/dibenci Allah.- Rosak akidah/batal iman.- Amalan baik tidak diterima.- Dipandang hina masyarakat.- Jiwa tidak tenang.

  [ 2 x1m = 4 m ]

  iii Langkah menangani ajaran sesat:

  - Menggiatkan usaha dakwah Islam / sepertimengadakan program pemulihan akidah @majlis-majlis ilmu.

  - Mengenakan hukuman kepada pengamalajaran sesat / bagi pihak berkuasa.

  - Kerjasama masyarakat memberi laporantentang kegiatan ajaran sesat / supaya tidakterus berleluasa.

  - Mengedarkan risalah Islam / tentangkeburukan ajaran sesat / balasan azab bagimereka yang mengamalkan ajaran sesat.

  [ 2 x 1m=2 m ]

  Catatan :Isi = 1m ,Huraian = 1m, Isitanpa huraian = 1m

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  3/12

  3

  2 a i Dua rukun sewa:- penyewa- pemberi sewa- bayaran sewa- manfaat

  [ 2 x 1m = 2m ]

  ii Dua sebab kontrak sewa menjadi batal :- Barang yang disewa hilang atau musnah.- Salah seorang membatalkan kontrak sewa.- Barang yang disewa rosak.- Tidak menepati syarat kontrak sewa.- Kontrak sewa telah tamat tempoh.

  [ 2 x 1m = 2m ]

  iii Dua perbezaan khuluk dan talak:

  Khuluk Talak

  - ada bayaran - tiada bayaran- ada bilangan - tiada bilangan- tidak boleh

  rujuk dalamtempoh iddah.

  - boleh rujukdalam tempohiddah.

  [ 2 x 2m = 4m ]

  b i Dua jenis iddah :

  -

  Perceraian hidup- Kematian suami [ 2 x 1m =2m ]ii Dua status isteri dalam tempoh iddah raji:

  - suami boleh merujuk isteri- isteri berhak mendapat nafkah zahir(tempat

  tinggal, pakaian, harta sepencarian)

  - isteri haram berkahwin lain- tidak boleh keluar rumah tanpa keizinan

  dari bekas suami kecuali dibenarkan olehsyarak.

  [ 2 x 2m = 4m ]

  iii Perbezaan tempoh bagi jenis iddah:- bagi tiga kali suci / untuk membersihkan

  rahim perempuan daripadapercampuran benih keturunan bekas

  suami.- Bagi kematian suami / sebagai tanda

  kesedihan suami meninggal dunia.- Bagi yang belum disetubuhi tiada iddah /

  kerana rahimnya bersih dari benih

  suaminya.

  [2 x 1m = 2m]Catatan:* Ada tempoh iddahsahaja tiada markah.

  * Ada huraian sahaja1 markah(yang

  dihitamkan)

  c i- Hukum : sah perkahwinannyaAlasan : menyebut kadar mahar dalamakad adalah sunat.

  ii- Hukum : sah ibadah saiAlasan :berwudu adalah sunat.

  [ 2 x 2m = 4m ]Catatan:

  Hukum = 1mAlasan = 1m

  3 a i Dua pembaharuan yang dibuat oleh Kerajaan BaniUmaiyah dari sudut ketenteraan.

  - Khalifah telah mengemaskini angkatantenteranya / dengan meniru corak gerakantentera parsi.

  - Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkanangkatan perang yang teratur/ dandilengkapi dengan peralatan yang canggih.

  - Mereka dilatih berperang/ pada musimpanas dan musim sejuk.

  [ 2 x 2m = 4m ]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  4/12

  4

  - Angkatan tentera terdiri daripada angkatanberkuda/, pasukan berkenderaan /dantentera yang berjalan kaki.

  - Muawiyah menyusun angkatan tentera laut/berjumlah 1700 kapal perang /danmembina pangkalan tentera laut /yang

  berpusat di Tunisia.- Cara pemilihan tentera pada peringkat awal

  secara sukarela/ kemudian ia menjadi satu

  kerahan tenaga kepada rakyat arab yangmemenuhi syarat.

  - Pelantikan panglima tentera lebihmengutamakan orang-orang arab.

  ii Dua kesan perkembangan pendidikan pada zaman

  Kerajaan Bani Umaiyah kepada bangsa Eropah.

  - Kota Cordova menjadi pusat ilmupengetahuan di Eropah.

  - Al-Hakim kedua telah menubuhkan sebuahperpustakaan besar yang menjadi rujukanpara sarjana.

  - Terdapat beberapa buah kolej dan universitiserta 70 buah perpustakaan di Andalus.

  - Ramai pelajar dari Eropah yang belajar diAndalus.

  - Kegiatan ilmu pengetahuan yang pesat telahmelahirkan ramai sarjana dalam pelbagaibidang antaranya Ibn Hazim dan Ibn Zaiddalam bidang sastera.

  - Karya-karya mereka telah dibawa keEropah dan diterjemahkan ke beberapabahasa seperti Perancis dan Inggeris.

  [ 2 x 2m = 2m ]

  b i Dua sifat peribadi tokoh tersebut:

  Imam Syafie

  - Mempunyai ingatan yang kuat- Berkebolehan tinggi- Dapat mengikuti dan menghafaz kesemua

  pelajaran yang di ajar.- Bersungguh-sungguh mempelajari ilmu.

  As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

  - Suka merantau- Bersikap tekun- Berani memperjuangkan kebenaran-

  Petah berpidato

  Mana-mana jawapan munasabah diterima

  [ 2 x 1m = 2m ]

  Pilih salah satu

  tokoh

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  5/12

  5

  ii Dua sumbangan tokoh tersebut dalam bidang ilmudan pemikiran:

  Imam Syafie

  - Mengasaskan kaedah tertentu dalammensabitkan hukum seperti menggunakanhadith yang sohih untuk mengistinbathkan

  hokum tanpa melihat statusnya.- Tidak menerima kaedah istihsan.- Mempersempitkan penggunaan akal dalam

  mensabitkan sesuatu hukum.- Berijtihad mengikut tempat dan suasana.- Berhujah dengan golongan anti hadith.- Beliau sangat teliti dalam mengutarakan

  pandangan khususnya dalam masalahibadah.

  -As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

  - Merupakan penggerak perjuanganmenentang penjajah.

  - Telah merantau ke beberapa buah negarauntuk menyatukan umat Islam dan

  menentang penjajah.- Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu

  untuk tatapan umat Islam hingga kini.

  [2 x 2m = 4m]

  Pilih salah satu

  tokoh

  c i Dua cara beradab kepada Rasulullah S.A.W:- Berselawat kepada Rasulullah S.A.W.- Tawadhuk dan bersopan santun- Menziarahi makam rasulullah.- Mengasihi para sahabat.- Beriltizam dengan sunnah Rasulullah.

  [2 x 1m = 2m]

  ii Dua cara mengamalkan sunnah Rasulullah S.A.W.dalam kehidupan seharian:

  -

  Sentiasa berselawat- Beradab sesama manusia seperti memanggilorang lain dengan nama atau gelaran yangbaik dan bergaul dengan sopan.

  - Sentiasa berdoa.- Melazimi berzikir.- Selalu membaca dan mempelajari al-Quran.- Sentiasa memberi salam- Melakukan solat sunat dan puasa sunat.

  [2 x 2m = 4m]

  4 a i Dua pembaharuan pada zaman KhulafaAr-Rasyidin:

  - Menubuhkan Majlis Syura- Mewujudkan jawatan baru untuk

  Pentadbiran Wilayah (Gabenor atau Walisebagai wakil khalifah)

  - Penubuhan jabatan baru iaitu Ad-Diwan.

  [2 x 1m = 2 m]

  ii Dua ciri kepimpinan Khulafa Ar- Rasyidin- sebagai sumber rujukan selepas Rasulullah

  SAW.- tidak menggunakan harta Negara untuk

  kepentingan diri sendiri.- tidak mempunyai pengawal peribadi.

  - mengamalkan kehidupan yang sederhana.- member peluang kepada rakyat memberipandangan.

  [2 x 2m = 4 m]

 • 7/29/2019 Trial Negeri Sembilan Pendidikan Islam Pra SPM 2013 SET 1 SKEMA K1 K2

  6/12

  6

  iii Dua akibat membelakangkan kepimpinan KhulafaAr -Rasyidin:- Negara Islam dipimpin secara warisan / seperti

  di zaman Bani Umaiyyah.- Negara terdedah kepada fitnah dan peperangan /

  sesama sendiri.

  - Orang munafik mendapat peluang memecah-belahkan umat Islam.

  - Timbulnya perpecahan aliran pemikiran / kerana

  munculnya berbagai fahaman dan peganganyang berbeza.

  [2 x 2m = 4 m]

  Catatan :

  Isi = 1m ,Huraian = 1m, Isitanpa huraian = 1m

  b i Beliau digelar al-Hakim kerana menghafaz lebih

  daripada 700,000 hadis serta mempunyaipengetahuan yang mendalam terhadap ilmu hadis.

  [1 x 2m = 2m]Jawapan yangdihitamkan sudahmemadai.

  ii Dua sumbangan Imam Ahmad bin Hanbal:- menghasilkan kitab ha