Tugasan 7 ~ Tugasan Integrasi

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  231
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Tugasan 7 ~ Tugasan Integrasi

 1. 1. SK TOK PELITA PASIR SALAK,36800 KAMPONG GAJAH, PERAK DARUL RIDZUAN.LAPORAN PENCAPAIANUJIAN PERCUBAAN UPSR
 2. 2. UJIAN PERCUBAAN UPSR 1BIL NAMA MURID BMK GRED BMP GRED BI GRED SAINS GRED MATEMATIK GRED PENCAPAIAN1Nurul Natasya Bt Ismail 85 A 95 A 75 B 90 A 90 A 4A 1B2Nor Syahira Bt Affendi 90 A 87 A 72 B 76 B 81 A 3A 2B3Nur Ainul Sara Bt Ishak 85 A 92 A 72 B 80 A 64 B 3A 2B4Izzuddin Irfan Bin Sukri 83 A 82 A 74 B 84 A 85 A 4A 1B5Muhamad Jasrul B Khairudin 75 B 87 A 64 B 70 B 89 A 2A 3B6Ummi Haliza Bt Zabri 80 A 73 B 63 B 88 A 68 B 2A 3B7Anis Liyana Bt Fadzil 90 A 92 A 76 B 88 A 81 A 4A 1B8Siti Atikah Bt Bt Hasbullah 78 B 88 A 75 B 84 A 80 A 3A 2B9Nisa Damia Bt Abd Rasid 65 B 85 A 44 C 54 C 58 C 1A 1B 3C10Nurul Hidayati Bt Rasid 65 B 73 B 55 C 48 C 51 C 2B 3C11Muhammad Daud B Subki 68 B 78 B 40 C 56 C 40 C 2B 3C12Siti Aishah Bt Rahman 65 B 82 A 51 C 42 C 46 C 1A 1B 3C13Mohamad Najmi B Hamizi 60 B 72 B 43 C 64 B 38 D 3B 1C 1D14Noor Diana Bt Zilkifly 53 C 67 B 39 D 56 C 35 D 1B 2C 2D15Robiatul Aishah Bt Ishak 60 B 63 B 40 C 60 B 54 C 3B 2C16Nurul Atikah Bt Hamid 55 C 72 B 39 D 58 C 65 B 2B 2C 1D17Muhammad Ridzuan B Musa 47 C 27 D 30 D 32 D 32 D 1C 4D18Nur Dina Bt Fahmi 72 B 85 A 40 C 52 C 50 C 1A 1B 3C
 3. 3. STATUSMATA PELAJARAN A B C D E THBMK 6 9 3 - - -BMP 10 7 - 1 - -BI - 8 7 3 - -SAINS 6 4 7 1 - -MATEMATIK 6 3 6 3 - -
 4. 4. UJIAN PERCUBAAN UPSR 1121086420BMK BMP BI SAINS MATEMATIKABCDETH
 5. 5. UJIAN PERCUBAAN UPSR 2BIL NAMA MURID BMK GRED BMP GRED BI GRED SAINS GRED MATEMATIK GRED PENCAPAIAN1Nurul Natasya Bt Ismail 88 A 95 A 83 A 98 A 92 A 5A2Nor Syahira Bt Affendi 81 A 88 A 71 B 80 A 80 A 4A 1B3Nur Ainul Sara Bt Ishak 85 A 90 A 74 B 82 A 80 A 4A 1B4Izzuddin Irfan Bin Sukri 80 A 85 A 69 B 94 A 82 A 4A 1B5 Muhamad Jasrul BKhairudin 63 B 85 A 56 C 82 A 85 A 3A 1B 1C6Ummi Haliza Bt Zabri 75 B 78 B 76 B 84 A 72 B 1A 4B7Anis Liyana Bt Fadzil 80 A 84 A 80 A 84 A 80 A 5A8Siti Atikah Bt Bt Hasbullah 78 B 85 A 80 A 68 B 68 B 2A 3B9Nisa Damia Bt Abd Rasid 68 B 82 A 56 C 56 C 67 B 1A 2B 2C10Nurul Hidayati Bt Rasid 58 C 77 B 46 C 46 C 48 C 1B 4C11Muhammad Daud B Subki 73 B 80 A 43 C 66 B 60 B 1A 3B 1C12Siti Aishah Bt Rahman 63 B 83 A 46 C 48 C 58 C 1A 1B 3C13Mohamad Najmi B Hamizi 63 B 75 B 48 C 58 C 55 C 2B 3C14Noor Diana Bt Zilkifly 48 C 62 B 28 D 30 D 45 C 1B 2C 2D15Robiatul Aishah Bt Ishak 53 C 53 C 39 D 40 C 60 B 1B 3C 1D16Nurul Atikah Bt Hamid 53 C 63 B 33 D 50 C 60 B 2B 2C 1D17 Muhammad Ridzuan BMusa 33 D 38 D 30 D 34 D 30 D 5D18Nur Dina Bt Fahmi 72 B 62 B 45 C 64 B 52 C 3B 2C
 6. 6. STATUSMATA PELAJARAN A B C D E THBMK 5 8 4 1 - -BMP 10 6 1 1 - -BI 3 4 7 4 - -SAINS 7 3 6 2 - -MATEMATIK 6 6 5 1 - -
 7. 7. UJIAN PERCUBAAN UPSR 2121086420BMK BMP BI SAINS MATEMATIKABCDETH
 8. 8. UJIAN PERCUBAAN UPSR 3BIL NAMA MURID BMK GRED BMP GRED BI GRED SAINS GRED MATEMATIK GRED PENCAPAIAN1Nurul Natasya Bt Ismail 83 A 93 A 80 A 82 A 92 A 5A2Nor Syahira Bt Affendi 80 A 80 A 80 A 82 A 94 A 5A3Nur Ainul Sara Bt Ishak 85 A 88 A 67 B 80 A 94 A 4A 1B4Izzuddin Irfan Bin Sukri 88 A 87 A 80 A 70 B 74 B 3A 2B5Muhamad Jasrul B Khairudin 83 A 83 A 71 B 88 A 77 B 3A 2B6Ummi Haliza Bt Zabri 85 A 85 A 75 B 74 B 91 A 3A 2B7Anis Liyana Bt Fadzil 90 A 82 A 67 B 70 B 91 A 3A 2B8Siti Atikah Bt Bt Hasbullah 78 B 76 B 64 B 78 B 90 A 1A 4B9Nisa Damia Bt Abd Rasid 63 B 82 A 50 C 68 B 81 A 2A 2B 1C10Nurul Hidayati Bt Rasid 88 A 83 A 44 C 64 B 51 C 2A 1B 2C11Muhammad Daud B Subki 83 A 80 A 43 C 52 C 54 C 2A 3C12Siti Aishah Bt Rahman 78 B 65 B 55 C 40 C 60 B 3B 2C13Mohamad Najmi B Hamizi 70 B 75 B 60 B 46 C 51 C 3B 2C14Noor Diana Bt Zilkifly 65 B 66 B 41 C 48 C 66 B 3B 2C15Robiatul Aishah Bt Ishak 78 B 65 B 48 C 54 C 46 C 2B 3C16Nurul Atikah Bt Hamid 60 B 68 B 40 C 56 C 59 C 2B 3C17Muhammad Ridzuan B Musa 68 B 60 B 40 C 36 D 55 C 2B 2C 1D18Nur Dina Bt Fahmi 50 C 30 D 24 D 26 D 29 D 1C 4D
 9. 9. STATUSMATA PELAJARAN A B C D E THBMK 9 8 1 - - -BMP 10 7 - 1 - -BI 3 6 8 1 - -SAINS 4 6 6 2 - -MATEMATIK 7 4 6 1 - -
 10. 10. UJIAN PERCUBAAN UPSR 3121086420BMK BMP BI SAINS MATEMATIKABCDETH
 11. 11. PENCAPAIAN KESELURUHANPERCUBAAN LULUS GAGALUJIAN 1 14 4UJIAN 2 14 4UJIAN 3 16 2
 12. 12. 14 144 4216UJIAN 1 UJIAN 2 UJIAN 3GAGALLULUS
 13. 13. AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAH
 14. 14. TAKWIM SEKOLAH
 15. 15. SEKIAN