Tugasan Pantun

Click here to load reader

 • date post

  20-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  310
 • download

  9

Embed Size (px)

description

PANTUN

Transcript of Tugasan Pantun

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  1

  1.0 PENDAHULUAN

  Pantun merupakan seni sastera tulen kepunyaan orang Melayu.Inilah warisan tradisi

  Melayu yang secara tidak langsung mempamerkan budaya bangsanya.Pantun juga

  melambangkan jati diri orang Melayu.Pantun adalah pengucapan lisan oleh

  masyarakat Melayu sejak zaman berzaman lagi.

  Wan Abdul Kadir Wan Yusuf(1996) menyatakan bahawa pantun lahir dan

  berkembang di dalam masyarakat Melayu yang buta huruf dan sebagai warisan

  tradisi lisan, penciptaan pantun dilakukan dengan rapi sehingga dapat menghasilkan

  susunan kata-kata yang indah dan menarik.Ianya diminati oleh semua lapisan

  masyarakat.Malah tidak keterlaluan jika dikatakan hampir keseluruhan aspek

  kehidupan masyarakat Melayu terungkap melalui pantun.Pantun diperdengarkan di

  majlis-majlis rasmi rakyat biasa mahupun di sitana atau sekadar usikan dan gurauan

  kawan-kawan serta tetangga.

  Terdapat pantun-pantun yang memperlihatkan aspek pendidikan kepada

  seorang kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa sendiri.Pantun sesuai diucapkan

  oleh orang dewasa mahupun kanak-kanak.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  2

  Menerusi pantun secara tidak langsung terpancar kehalusan budi, falsafah,

  dan pandangan hidup masyarakatnya. Menurut Khadijah Hashim (2005), bait-bait

  pantun bukan sekadar himpunan kata-kata indah, tetapi paparan emosi dan akal budi

  insan. Pantun dilafazkan secara berbalas-balas atau soaljawab yang mengandungi

  nilai estetika yang tinggi dan pemikiran yang mendalam tentang sesuatu

  perkara.Isinya padat dengan nasihat, peribahasa, motivasi, gurauan, luahan hati dan

  seumpamanya.Dalam gelak tawa pantun diucapkan, rupa-rupanya ada sindiran tajam

  menusuk hati atau gurau senda yang mencetuskan gelak tawa.

  Durian segantang dibuat lempuk,

  Buah duku masak segugus,

  Liatnya hutang rebus tak empuk,

  Tahannya malu goreng tak hangus!

  ( Khadijah Hashim, 2005)

  Pantun juga digunakan oleh peniaga dan pengiklan sebagai satu cara untuk

  melariskan jualan, contohnya,

  Kek lapis dan kuih bahulu,

  Menjadi juadah di hari raya,

  Kalau puan-puan ingin tahu,

  Semua perkakasan ada di IKEA.

  ( Utusan Malaysia, 2006)

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  3

  1.1 Objektif

  Objektif penulisan tugasan ini ialah,

  i. Mendefinisikan pantun berdasarkan bahan bacaan dan tokoh-tokoh

  bahasa.

  ii. Menyediakan sebuah rancangan pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 6

  dengan aktiviti berbalas pantun sebagai focus utama.

  iii. Menghuraikan kekuatan dan kelemahan aktiviti berbalas pantun di

  dalam sebuah Pengajaran dan Pembelajaran.

  1.2 Sejarah Pantun

  Pantun adalah genre kesusasteraaan tradisional Melayu yang berkembang di

  seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau (Anwar Ridhwan,

  2004). Pantun adalah simbol artistik masyarakat Nusantara dan ia adalah lambang

  kebijaksanaan berfikir. Pantun sering dijadikan sebagai alat komunikasi.Pantun

  bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan

  lebih jelas.Ia begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat

  Nusantara dan Malaysia.

  Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek.

  Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma, Kepulauan Cocos, Sri

  Lanka, Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan. Ini berlaku kerana pengaruh imigran

  dari Indonesia dan Malaysia.Pantun di Indonesia dan Malaysia telah ditulis sekitar

  empat abad yang lalu. Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti

  tertulis dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu.

  Zabadalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu menjelaskan, Perkataan

  pantun itu pada mulanya dipakai orang dengan makna seperti atau umpama.Ada

  pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau aiti

  panuntun yang bermaksud pembimbing atau penasihat yang berasaskan sastera kisan

  dalam pengucapan pepatah dan petitik yang popular dalam masyarakat tersebut.

  Sehingga hari ini pantun sering digunakan dalam ucapan peminangan dan

  perkahwinan atau sebagai pembuka atau penutup bicara dalam majli-majlis

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  4

  rasmi.Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun

  tidak berkait.

  2.0 DEFINISI PANTUN DAN CIRI-CIRINYA

  Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam

  bahasa-bahasa Nusantara.Dalam bahasa Jawa, misalnya dikenal sebagai parikan dan

  dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan.Lazimnya pantun terdiri atas empat

  larik iaitu empat baris bila dituliskan, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b.pantun

  tidak boleh ditulis dalam pola a-a-a-a, atau a-b-b-a mahupun a-a-b-b. Pantun pada

  mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

  Menurut Kamus Dewan (1986), pantun ialah sejenis puisi lamaa yang terdiri

  daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan

  maksud. Menurut Kamus Sastera Melayu Terkini (200) pula, srtiap rangkap terdiri

  atas sampiran dan maksud.Rima akhirnya a-b-a-b.Ada pantun 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  dan 18 (kerat) baris serangkap serta pantun berkait.Namun, pantun empat keratlah

  yang paling popular.

  Menurut Dr R Brandsetter, seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata

  bahawa pantun berasal dari kata akar nun yang terdapat dalam pelbagai bahasa

  Nusantara. Dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa

  tagalog tonton bererti bercakap mengikut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno,

  tonotn bererti benang dan atuntun yang bererti teratur dan matuntun yang bererti

  memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan dan kehormatan.

  Dalam Bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, itu sajak berbaris empat, dengan

  rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang

  yang bersajak dan diiringi muzik.

  Menurut Harun Mat Piah (1997), Sejarah dan perkembangan pantun Melayu

  amat jelas membuktikan pantun adalah milik bangsa dan tamadun Melayu.

  Pemahaman terhadap pantun Melayu sewajarnya mengambil kira beberapa aspek

  sastera dan budaya Melayu sendiri.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  5

  Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran danisi. Sampiran

  adalah dua baris pertama, kerapkali berkaitan dengan alam yang kebanyakannya

  mencirikan budaya masyarakat setempat dan biasanya tidak punya hubungan maksud

  dengan bahagaian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan

  rima/sajak.Dua baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun

  tersebut.

  2.1 Ciri-Ciri Pantun

  Pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  i. Mengandungi empat kerat atau empat baris.

  ii. Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada

  tiap-tiap baris. Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan

  pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.

  iii. Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.

  Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan

  hingga dua belas suku kata. Pantun yang baik mengandungi jumlah

  suku kata yang sama banyak.

  iv. ada hubungan antara pembayang (dua baris di atas) dan maksud (dua

  baris di bawah). Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama

  setiap rangkap pantun. Pembayang memainkan peranan untuk

  memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud. Pembayang pada

  baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada

  baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  6

  v. Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada

  tiap-tiap baris pantun. Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama

  dalam setiap rangkap pantun. Rima pada baris pertama pembayang

  mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begitulah

  seterusnya Rima pantun yang terbaik ialah a,b,a,b dan ada juga berima

  a,a,a,a .

  Pantun di bawah mengandungi empat patah perkataan dan

  sembilan suku kata setiap baris.Berikut ialah contoh pantun yang baik

  :

  Ba/ik/ ber/galas/ ba/ik/ ti/dak/,

  Bu/li/-bu/li/ ber/ta/li/ be/nang/,

  Ba/ik/ ber/ba/tas/ ba/ik/ ti/dak/,

  A/sal/ bu/di/ sa/ma/ di/ke/nang/.

  vi. Ayat-ayatnya disusun dengan bahasa yang halus, penuh kiasan dan

  sindiran serta banyak menggunakan unsur alam.

  vii. Maksud atau isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap

  rangkap pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang

  hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema). Biasanya maksud

  isinya sarat dengan pengajaran, moral dan falsafah hidup.

  viii. sarat dengan ciri-ciri tradisional-penggunaan rangkap, ada pembayang

  dan maksud, mempunyai nilai hidup masyarakat yang

  menggambarkan perspektif masyarakat yang melahir dan

  menggunakannya.

 • NORAIN BT MOHAMED SUDKI(680621085206001) HBML3103

  7

  3.0 JENIS-JENIS PANTUN DAN FUNGSINYA

  Pantun Melayu boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu jenis pantun dan

  bentuk pantun.

  Pantun adalah salah satu jenis puisi lama, memiliki ke