Tugasan PJK

Click here to load reader

 • date post

  05-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  95
 • download

  9

Embed Size (px)

description

pjk

Transcript of Tugasan PJK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWARSEREMBAN

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANAMBILAN JUN 2013

KESIHATAN DAN KECERGASAN DIRI

NAMA PELAJAR: SUKI HA CHI WEI950713-13-5730:WONG YU WEN950720-13-5632:OOI SEOK HUI950422-09-5070KUMPULAN/UNIT: PPISMP/PENDIDIKAN SENI VISUAL (SJKC)KOD KURSUS: GKK 1043NAMA KURSUS: KESIHATAN DAN KECERGASAN DIRINAMA PENSYARAH: EN. SYED ZULKARNAIN BIN SYED MAHAMUDTARIKH SERAHAN: 26 SEPTEMBER 2013

PENGAKUAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.Tandatangan:Nama pelajar: OOI SEOK HUITarikh: 26 September 2013

Tandatangan:Nama pelajar: SUKI HA CHI WEITarikh: 26 September 2013

Tandatangan:Nama pelajar: WONG YU WENTarikh: 26 September 2013PenghargaanDalam usaha menyediakan tugasan kerja kursus ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberi bantuan yang berharga kepada saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Segala bantuan, bimbingan, dan tunjuk ajar yang diberi oleh pihak-pihak tersebut agak saya hargai sehingga saya mampu menyiapkan tugasan kerja kursus ini dengan berjaya dan lancar. Pertamanya, saya bersyukur kepada Tuhan kerana telah memberi saya tenaga, kekuatan, kesihatan dan juga masa untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini dalam masa yang ditetapkan dan yang dikehendaki. Seterusnya, ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah bagi kursus kesihatan dan kecergasan diri saya iaitu, Tuan syed Zulkarnain Bin Syed Mahamud dan Puan Darinda Binti Asari yang telah memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat kepada saya semasa menjalankan tugasan ini. Tunjuk ajar yang dikeluarkan oleh beliau agak saya hargai dan tidak akan saya lupakan. Saya akan berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam kajian ini. Dengan ini, saya tidak akan sia-siarkan jasa beliau untuk membantu saya.Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa Ibu bapa saya telah memberi pandangan mereka yang berharga tentang kepentingan permakanan seimban. Selain itu, mereka juga memberi dorongan kepada saya semasa saya menghadapi kesusahan. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan pakcik yang saya hormati sekalian. Seterusnya, ribuan terima kasih juga ingin saya tunjukkan kepada rakan-rakan sekelas saya. Rakan-rakan sekelas saya telah banyak memberi cadangan dan nasihat kepada saya semasa saya menlaksanakan tugasan kerja kursus ini. Mereka telah meluangkan masa untuk memberi idea-idea yang berguna kepada saya supaya menyiapkan tugasan kerja kursus ini.

SENARAI KANDUNGANKANDUNGAN MUKA SURATHALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1. PENDAHULUAN11. LAPORAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN2-26PROGRAM LATIHAN KECERGASAN(LATIHAN LITAR1. BROSUR BERKAITAN ASPEK PERMAKANAN SEIMBANG27 1. RUMUSAN 281. REFLEKSI 29-31RUJUKAN 32LAMPIRAN 1:GAMBAR SEPULUH PESERTA 33-36 MEMBUAT AKTIVITILAMPIRAN 2

1. PENGENALANKecergasan fizikal merupakan aspek yang penting bagi setiap induvidu. Kecergasan fizikal adalah kemampuan dan kebolehan seseorang melakukan aktiviti seharian tanpa berasa letih serta masih mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti kesenggangan. Menurut Davis (1991), kecergasan fizikal dalam konteks sukan ialah keupayaan seseorang individu untuk memenuhi pelbagai keperluan fizikal dan fisiologi dalam melakukan aktiviti sukan tanpa menyebabkan keadaan keletihan yang keterlaluan. Apabila menjalankan latihan fizikal, seseorang harus mengetahui secara mendalam tentang prinsip-prinsip latihan iaitu memanaskan badan, ansur maju, intensity, pengkhususan, kekerapan latihan dan masa latihan. Hal ini supaya latihan dapat dijalankan dengan berkesan dan mendapatkan manfaat pada diri.Untuk tujuan kerja kursus ini, kumpulan kami telah memilih tajuk latihan litar untuk membuat kajian. Latihan litar merupakan latihan yang diperkenalkan oleh R.E.Morgan dan G.T.Adamson pada tahun 1953. Latihan ini adalah antara satu latihan yang digunakan untuk menguji kecergasan fizikal. Latihan litar mempunyai stesyen-stesyen yang berbeza aktiviti dan dijalankan dalam jangka masa yang ditentukan. Satu litar dilakukan jika pelaku telah melakukan semua aktiviti secara bersiri atau dalam satu litar. Contoh aktiviti latihan litar ialah tekan tubi, bangun tubi, lari ulang-alik, angkat kaki, lompat bintang dan lentik belakang.Rasional bagi latihan litar adalah latihan ini berasaskan prinsip lebihan beban dan aktivitinya boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian. Kebaikan latihan ini ialah jangka masa latihan pendek, tidak memerlukan alatan yang banyak, tidak memerlukan ruang yang besar dan keputusannya mudah diperolehi. Selain itu, latihan ini telah memberi kebebasan kepada pelaku mengikut kemampuannya. Selepas memahami tentang latihan litar, kumpulan kami pun telah merancangkan aktiviti-aktiviti latihan untuk dijalankan oleh para peserta.

Laporan Tentang Penyediaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program Latihan Kecergasan dan Kesihatan Diri.Selepas saya kami mendapat tugasan Kesihatan dan Kecergasan Diri, kami telah bercadang untuk menganjurkan satu latihan fizikal iaitu latihan litar. Objektif kami melancarkan latihan litar sebagai sumber kajian adalah untuk membina daya tahan kardiovaskular. Dengan ini, kami telah menjemput sepuluh orang untuk membuat latihan latihan litar. Latihan litar yang telah kami anjurkan bermula pada hari 28 Ogos 2013, higga hari 22 September 2013, pukul 3 petang untuk kali pertama dan pukul 8 malam untuk kali kedua di gymnasium. Tepat pukul 3 petang, sepuluh orang yang telah kami jemput datang tepat masa. Selepas itu, kami telah memulakan dengan aktiviti memanaskan badan iaitu membuat akitiviti kelonggaran. Kemudian, sepuluh orang yang telah kami jemput telah berpasangan masing-masing dan bermula membuat aktiviti yang telah disediakan dalam latihan litar. Contohnya, kami telah memilih aktiviti lari ulang alik 20 meter, tekan tubi, bangun duduk tubi, lompat bintang, lentik belakang, dan angkat kaki. Enam aktiviti yang telah kami pilih telah dijalankan dengan lancar. Masa sasaran yang telah kami ambil adalah 1 kepada 2 untuk kali pertama dan 1 kepada 1 untuk kali kedua dalam hari yang sama. Ini bermaksud sepuluh orang peserta membuat aktiviti latihan litar dalam tempoh masa satu minit dan selepas itu berehat untuk dua minit. Masa sasaran yang kami ambil ini adalah untuk kali pertama. Kali kedua adalah dengan kali pertama adalah pengurangan masa rehat iaitu masa untuk para peserta membuat akitiviti mengambil masa 1minit dan berehat untuk 1 minit sahaja. Dengan ini, kami boleh melihat tentang kadar nadi latihan para peserta selepas melakukan aktiviti latihan litar yang telah disediakan. Latihan litar ini telah Berjaya dilancarkan dengan adanya kerjasama sepuluh orang peserta dan ahli kumpulan kami. Kami telah membuat latihan litar ini sebanyak 4 minggu untuk mendapat data yang diperlukan demi menyiapkan tugasan. Melalui tugasan ini telah membantu kami memahami tentang objektif latihan litar dan cara melaksanakan. Laporan Disediakan Oleh,23 September 2013____________________( WONG YU WEN)Minggu 1

Kedua-dua Graf Menunjukkan Latihan Pertama yang Dibuat Dengan Sasaran Masa 1:2 Dalam Satu Minggu

Minggu 1

Kedua-dua Graf Menunjukkan Latihan Kedua Yang Dibuat Dengan Sasaran Masa 1:1 Dalam Satu MingguKedua-dua graf di atas ini telah menunjukkan jumlah bilangan aktiviti yang telah dibuat oleh sepuluh orang peserta dalam masa sasaran 1:2 iaitu mengambil masa 1 minit untuk membuat aktiviti latihan litar dan mengambil 2 minit untuk berehat. Sebaliknya, kedua-dua graf di bawah pula menunjukkan jumlah bilangan yang dibuat oleh sepuluh orang peserta dalam sasaran masa 1:1 iaitu mengambil masa 1 minit melakukan aktiviti dan mengambil masa 1 minit untuk berehat. Hal ini adalah untuk mengkaji kecergasan peserta semasa membuat latihan litar. Melalui graf ini boleh menunjukkan para peserta telah berasa letih semasa membuat akitiviti ke kali kedua kerana bilangan yang dibuat oleh mereka telah semakin kurang berbanding dengan kali pertama pada hari yang sama. Di samping itu, jumlah bilangan yang dibuat oleh sepuluh orang peserta menunjukkan sedikit peningkatan pada hari yang berbeza. Ini telah menunjukkan kecergasan sepuluh orang peserta telah meningkat.

Minggu 1

Kedua-dua Graf Menunjukkan Kadar Nadi Maksima Sepuluh Orang Peserta Selepas Membuat Latihan untuk Kali Pertama(atas) dan Kali Kedua(Bawah) Pada Hari Yang Sama.

Kedua-dua Graf Menunjukkan Kadar Nadi Maksima Sepuluh Orang Peserta Selepas Membuat Latihan Untuk Kali Pertama(atas) dan Kali Kedua(Bawah) Dalam Satu MingguKedua-dua graf di atas menunjukkan kadar nadi maksima sepuluh orang peserta selepas membuat latihan litar untuk kali pertama. Sebaliknya, kedua-dua graf di bawah pula menunjukkan kadar nadi maksima sepuluh orang peserta selepas membuat latihan litar untuk kali kedua. Melalui empat graf di atas boleh menunjukkan kadar nadi maksima sepuluh orang peserta tersebut mempunyai sedikit penurunan. Namun, dalam hari yang sama pula menunjukkan kadar nadi maksima meningkat. Ini pula menunjukkan keletihan sepuluh orang peserta tersebut. Bukan itu sahaja, Ini juga menunjukkan mereka belum m