TUTORIAL SQL PAYROLL - NADICOM || SQL PAYROLL - TUTORIAL v1.pdfآ  1.1.2.Pada bahagian yang...

download TUTORIAL SQL PAYROLL - NADICOM || SQL PAYROLL - TUTORIAL v1.pdfآ  1.1.2.Pada bahagian yang melibatkan

of 29

 • date post

  17-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TUTORIAL SQL PAYROLL - NADICOM || SQL PAYROLL - TUTORIAL v1.pdfآ  1.1.2.Pada bahagian yang...

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 1

  TUTORIAL SQL PAYROLL

  BAHAGIAN 1 : Penetapan Sistem

  1. Membina Database

  2. Memasuki Sistem

  3. Memasukkan Maklumat Syarikat

  BAHAGIAN 2 : Maklumat Kakitangan

  1. Penetapan Asas

  1.1. Kakitangan

  1.2. Payroll

  2. Maklumat Kakitangan

  BAHAGIAN 3 : Transaksi Bulanan

  1. MenyemakTransaksi

  2. Proses Pengiraan

  3. Open Pending

  BAHAGIAN 4 : Report Bulanan

  1. Slip Gaji

  2. EPF

  3. SOCSO

  4. PCB

  BAHAGIAN 5 : Backup & Restore

  1. Backup

  2. Restore

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 2

  BAHAGIAN 1 : Penetapan Sistem

  1. Membina Database

  1.1. Klik ikon ‘SQL Payroll’ untuk memulakan sistem.

  1.2. Klik ikon yang ditunjukkan dalam rajah di bawah untuk membuka senarai database.

  1.3. Klik ‘Create New Database’ untuk membina database yang baru.

  1.4. Sila masukkan pada ruangan berikut :

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 3

  1.4.1. Database – PAY-0003.FDB (Bagi memudahkan anda mengenal pasti database sila masukkan

  ringkasan nama syarikat dibelakang angka seperti contoh di bawah.)

  1.4.2. ‘Company Name’ : Masukkan nama syarikat anda.

  1.4.3. ‘Remark’ : Masukkan apa-apa nilai/nama pendek yang difikirkan sesuai.

  1.4.4. Klik ‘Ok’ untuk menyimpan database yang telah selesai diisi.

  1.5. Pemilihan Versi Database

  1.5.1. Sila pilih versi database ‘Firebird 1.5.6’.

  1.5.2. Setelah itu klik ‘OK’.

  1.5.3. Sistem akan melaksanan ‘generate’ pengkalan data.

  1.6. Data telah siap di bina ditunjukkan seperti dalam imej di bawah.

  1.7. Sila ‘double click’ pada data yang baru di bina bagi memasuki ke dalam sistem.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 4

  2. Memasuki Sistem

  2.1. Setelah anda selesai membina database tadi, imej seperti di bawah akan kelihatan. Sila isikan ruangan

  yang dikehendaki seperti berikut:

  2.1.1. User : Masukkan nama ‘ADMIN’ .

  2.1.2. Password : Masukkan nama ‘ADMIN’ .

  2.1.3. Log On : Klik untuk mula melaksanakan sistem.

  2.2. Paparan dalam sistem akan kelihatan seperti berikut.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 5

  3. Memasukkan Maklumat Syarikat

  3.1. Pada ruangan ini adalah tempat untuk anda memasukkan maklumat berkaitan berikut:

  3.1.1. Maklumat Syarikat.

  3.1.2. Maklumat KWSP

  3.1.3. Maklumat LHDN

  3.1.4. Maklumat PERKESO

  3.1.5. Maklumat Nadicom

  3.2. Langkah untuk memasukkan maklumat dalam 3.1 adalah seperti berikut.

  3.2.1. File > Company Profile

  3.2.2. Paparan sepertimana berikut akan kelihatan.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 6

  3.3. Sila masukan maklumat syarikat anda sepertimana berikut

  3.3.1. Logo Syarikat

  3.3.2. Company Name – Biasanya sudah diisi semasa proses membina database.

  3.3.3. Company Alias – Masukkan jika syarikat mnempunyai nama singkatan.

  3.3.4. Reg. No. – Masukkan no. pendaftaran syarikat.

  3.3.5. Remark - Biasanya sudah diisi semasa proses membina database.

  3.3.6. General – Pada ruangan ini isikan maklumat perhubungan semasai syarikat.

  3.3.7. Bila sudah selesai bahagian ini, sila klik tab ‘EPF’. Sila rujuk bahagian seterusnya.

  3.3.8. Anda hanya perlu ‘Save’ apabila anda telah selesai memasukkan ruangan yang dikehendaki.

  3.4. Memasukkan maklumat EPF

  3.4.1. Klik pada tab EPF

  3.4.2. EPF – Masukan no. rujukan Majikan

  3.4.3. Masukkan pada lain-lain ruangan yang difikirkan perlu.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 7

  3.5. Memasukkan maklumat Tax

  3.5.1. Klik tab ‘TAX’

  3.5.2. Tax Employer No. E – Masukkan no. file cukai syarikat.

  3.5.3. Isikan maklumat yang lain jika berkaitan.

  3.6. Memasukkan maklumat SOCSO

  3.6.1. Klik pada tab ‘SOCSO’

  3.6.2. SOCSO Employer No – Masukkan no. file SOCSO syarikat.

  3.6.3. Isikan maklumat lain jika perlu.

  3.7. Memasukkan maklumat pada ruangan ‘Officer’

  3.7.1. Klik pada tab ‘Officer’

  3.7.2. Sila isikan pada semua ruangan di bawah dengan maklumat pegawai yang membuat proses payroll.

  Kebiasaannya adalah diri anda sendiri.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 8

  3.8. Memasukkan maklumat ‘Dealer’

  3.8.1. Klik tab Dealer.

  3.8.2. Isikan seperti maklumat dalam imej di bawah. Maklumat ini penting bagi memudahkan anda

  mendapatkan maklumat kami.

  3.9. Setelah anda selesai memasukkan maklumat yang dikehendaki seperti di atas. Sila klik pada butang

  ‘Save’.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 9

  BAHAGIAN 2 : Maklumat Kakitangan

  1. Penetapan Asas

  1.1. Sebelum mula memasukkan maklumat kakitangan ada dua hal utama perlu dimasukkan terlebih

  dahulu iaitu :

  1.1.1. Pada bahagian Kumpulan Kakitangan yang meliputi Branch, Department, Group, Category,

  Project, Job, Task & Race.

  1.1.2. Pada bahagian yang melibatkan pengiraan gaji adalah seperti Wages, Frequency,

  Contribution, Allowance, Deduction, Overtime, Claim, Commission & Payment Method

  1.1.3. Walaubagaimanapun jika anda tidak menetapkan 2 bahagian ini terlebih dahulu, anda

  masih boleh memasukkan maklumat kakitangan tanpa sebarang masalah. Hal ini dinyatakan

  bagi memastikan anda mendapat maklumat yang jelas dan tersusun.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 10

  1.2. Langkah bagi menambah kumpulan kakitangan adalah seperti berikut :

  1.2.1. Human Resource > Maintain Branch

  1.2.2. Pada paparan di bawah sila klik ‘New’

  1.2.3. Sila masukkan ‘Code’ dan ‘Description’ dan pastikan ruangan ‘Active’ ditanda bagi

  memastikan item yang dimasukkan ditampilkan dalam ruangan ‘Human Resource’. Setelah

  itu sila klik butang ‘Save’

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 11

  1.2.4. Sila ulangi langkah 1.2.2 dan 1.2.3 bagi memasukkan cawangan yang lain.

  1.2.5. Setelah selesia sila tutup tetingkap kumpulan kakitangan.

  1.2.6. Langkah bagi memasukkan kumpulan kakitangan yang lain adalah sama kecuali pada

  langkah 1.2.1 yang mana anda perlu memilih kumpulan kakitangan lain yang ingin

  dimasukkan.

  1.3. Keterangan berkaitan kumpulan payroll adalah seperti berikut:

  1.3.1. Wages – Penetapan jenis gaji yang melibatkan cukai, kwsp dan socso.

  1.3.2. Frequency – Penetapan kekerapan bayaran gaji dilakukan syarikat. Kebiasaannya adalah

  sekali sebulan.

  1.3.3. Contribution – Penetapan berkaitan bonus, director fee, kadar KWSP, bilangan hari dan

  masa bekerja.

  1.3.4. Allowance – Penetapan jenis elaun sama ada tetap ataupun tidak tetap.

  1.3.5. Deduction – Penetapan jenis potongan yang melibatkan tetap dan tidak tetap.

  1.3.6. Overtime – Penetapan kadar kerja lebih masa.

  1.3.7. Claim – Penetapan jenis tuntutan kakitangan.

  1.3.8. Commission – Penetapan jenis komisyen.

  1.3.9. Payment Method – Penetapan jenis bayaran gaji.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 12

  1.4. Langkah bagi ‘Maintain Wages’ adalah seperti berikut:

  1.4.1. Payroll > Maintenance > Maintain Wages

  1.4.2. Paparan yang baru muncul adalah seperti berikut.

  1.4.3. Pada paparan 1.4.2 terdapat satu senarai (Default Wages) yang telah sedia ada. Sila ‘double

  click’ item tersebut. Paparan akan kelihatan seperti berikut.

  1.4.4. Pada ruangan ‘Code & Description’ adalah bahagian yang mana anda perlu isi dengan nama

  yang sesuai dengan kehendak anda.

  1.4.5. Pada ruangan ‘Active’ pula perlu ditandakan bagi memastikan item ini dipamerkan dalam

  ruangan ‘Maintain Employee’.

  1.4.6. Manakalan pada ruangan ‘contribution’ hendaklah ditandakan mengikut kegunaan syarikat.

  Dalam contoh di dalam rajah 1.4.3 adalah tetapan yang mengikut kehendak kerajaan

  Malaysia.

 • www.nadicom.biz TUTORIAL SQL PAYROLL v1.0

  zam@nadicom.biz | 019 – 99 43 079 13

  1.4.7. Bagi menambah ‘Wage’ yang lain, sila klik butang ‘New’. Setelah itu isikan maklumat baru

  mengikut panduan yang telah diberikan. Apabila telah selesai, sila tekan butang ‘Save’.

  1.5. Langkah bagi ‘Maintain Contribution’ adalah seperti berikut:

  1.5.1. Payroll > Maintenance > Maintain Contribution

  1.5.2. Papar