untuk student je

download untuk student je

of 76

 • date post

  23-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  91
 • download

  22

Embed Size (px)

description

fuvk off

Transcript of untuk student je

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Latihan industri merupakan salah satu syarat wajib yang perlu dilalui oleh setiap pelajar Politeknik seluruh Malaysia sebelum diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik KPTM. Tempoh Latihan Industri Politeknik adalah selama satu semester (22 minggu). Sepanjang tempoh tersebut para pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman dan kemahiran daripada pelbagai bentuk kerja yang dilakukan. Para pelajar juga dapat mengaplikasikan segala teori yang telah dipelajari kepada bentuk praktikal. Di samping itu, ia bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaitkan teori-teori yang dipelajari semasa berada di Politeknik dengan cara kerja yang sebenar. Ia juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi di samping menyemai semangat kerja dengan produktif dan perhubungan yang baik sesama pekerja.

AT401 Latihan Industri01DEP11F2025

1.2 66

1.3 Objektif Latihan Industri

Objektif latihan industri adalah seperti berikut:

1.3.1 Keberkesanan komunikasi

Komunikasi yang berkesan dapat dipupuk semasa menjalani latihan industri. Komunikasi dua hala yang berlaku bukan sahaja antara pelajar dengan pekerja tetapi dari pelbagai pihak iaitu antara pelajar dengan majikan, pelanggan, pembekal, dan pihak lain. Pelajar perlu bersedia menghadapi pelbagai situasi dan berkomunikasi dengan baik supaya maklumat yang tepat dapat disampaikan dan diterima dengan jelas.

1.3.2 Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik

Setiap organisasi mempunyai etika dan peraturan. Pelajar harus melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna dan mengikut masa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kerja yang telah ditetapkan. Pelajar mestilah bersedia menerima arahan dari semasa ke semasa.

1.3.3 Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan

Melalui latihan industri, para pelajar secara tidak langsung dapat merasai dan memahami situasi alam pekerjaan yang sebenar. Pelbagai pengalaman dapat ditimba untuk manfaat pekerjaan di masa hadapan.

1.3.4 Membina personaliti individu

Latihan industri dapat membina keyakinan diri pelajar. Pelbagai situasi dan ragam manusia perlu dihadapi dan skopnya adalah lebih luas jika dibandingkan ketika sesi pembelajaran di dalam kelas. Sedikit sebanyak pola pemikiran pelajar dapat digubal dan perasaan malu untuk berkomunikasi dengan masyarakat dapat di atasi, secara tidak langsung dapat membina personaliti individu yang berjaya.

1.3.5 Menghasilkan laporan Latihan Industri

Penyediaan laporan latihan industri ini dapat melatih pelajar menulis laporan teknikal yang lengkap dan teratur.

1.4 Objektif Laporan Latihan Industri

Objektif laporan latihan industri adalah:

1.4.1 Bukti kepada latihan yang diikuti

Setiap gerak kerja yang dilakukan oleh pelajar direkodkan dalam buku laporan harian sebagai bukti bagi latihan yang diikuti. Dengan terhasilnya laporan tersebut, pihak Politeknik dapat membuat penilaian terhadap pelajar berdasarkan kefahaman dan prestasi pelajar sepanjang tempoh latihan.

1.4.2 Mendokumenkan aktiviti-aktiviti sepanjang latihan

Laporan latihan industri perlu disediakan oleh pelajar sebagai satu cara mendokumentasikan gerak kerja dan aktiviti sepanjang tempoh latihan. Pengalaman serta pengetahuan baru dapat dijana melalui laporan yang dibuat oleh pelajar.

1.4.3 Laporan yang berguna di masa hadapan

Pengalaman adalah satu syarat utama yang dipertimbangkan oleh sesebuah organisasi dalam mencari pekerja. Perakuan daripada pihak organisasi semasa latihan industri boleh dijadikan bukti pelajar tersebut mempunyai pengalaman dalam bidang yang diceburi.

1.5 Kepentingan Latihan Industri

Latihan industri adalah bertujuan memberikan peluang kepada para pelajar untuk lebih memahami alam pekerjaan yang sebenar. Pelajar diberi peluang untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh semasa sesi pembelajaran iaitu teori kepada praktikal. Teori dan praktikal merupakan dua perkara yang sama penting untuk diadaptasi. Para pelajar dapat berfikir diluar kotak pemikiran bahawa teori tidak semestinya sama dengan praktikal, dengan kata lain apa yang kita pelajari tidak semestinya sama dengan situasi sebenar. Antara kepentingan latihan industri adalah:

1.5.1 Pelajar dapat mempraktikkan suasana kerja yang sebenar.

Dengan menjalani latihan industri di sebuah organisasi pelajar dapat mengetahui dan merasai suasana di tempat kerja yang sebenar

1.5.2 Pelajar dapat mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dalam industri.

Pelajar yang menjalani latihan industri di sebuah organisasi akan mempelajari dan mengetahui peraturan-peraturan keselamatan sepanjang menjalani latihan industri.

1.5.3 Dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul dan cara penyelesaian.

Apabila pelajar berada atau menjalani latihan didalam organisasi, pelajar juga turut mengetahui permasalahan yang timbul dan juga turut mempelajari cara menyelesaikanya.

1.5.4 Dapat menambahkan lagi pengalaman dalam bidang yang diceburi.

Pelajar yang menjalani latihan di sebuah organisasi akan peroleh juga pengalaman dalam pelbagai bidang terutama bidang yang pelajar ceburi.

1.5.5 Dapat memperluaskan pergaulan dengan pekerja di organisasi.

Dengan pelajar menjalani latihan di organisasi, pelajar turut dapat memperluasjan pergaulan dan kerjasama dengan pekerja di organisasi.

1.2 LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.2.1PENGENALAN ORGANISASI

a)Sejarah Organisasi

Bagi membolehkan perhubungan atau lebih dikenali sebagai komunikasi dua hala antara pengguna yang berada di dua tempat yang jauh, teknologi komunikasi diperlukan dan dengan terciptanya telefon dan telegraf sejak dari zaman dahulu kala lagi telah dapat merealisasikan matlamat tersebut. Dengan adanya teknologi ini, suatu maklumat dapat di sampaikan dengan mudah dan cepat tanpa sebarang halangan. Menyedari akan kepentingan teknologi ini amat bermakna kepada Negara dan rakyat, kerajaan Malaysia mengambil langkah yang bijak dengan menubuhkan Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1968. Demi mengikut arus peredaran zaman yang kebanyakanya mempunyai kaitan dalam teknologi komunikasi dimana tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan pembangunan Negara, kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk memperbadankan Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1984 dan kini lebih dikenali sebagai Telekom Malaysia Berhad (TM).

Telekom Malaysia Berhad (TM), merupakan sebuah syarikat maklumat dan komunikasi bersepadu yang terkemuka di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara. Syarikat ini menawarkan perkhidmatan dan penyelesaian komunikasi yang menyeluruh dalam bentuk jalur lebar, data dan talian tetap. Sebagai peneraju pasaran dalam perniagaan jalur lebar dan talian tetap, Telekom Malaysia Berhad (TM) sentiasa bergerak kearah memberi nilai terbaik untuk memegang kepentingannya dalam persekitaran yang kompetitif. Selain itu, Telekom Malaysia Berhad (TM) bertanggungjawab untuk sentiasa memberi tumpuan kepada usha-usha peningkatan kualiti dan inovasi khidmat pelangganya.

Dengan rangkaian globalnya yang meluas, Telekom Malaysia mampu untuk meletakkan Malaysia sebagai hab Internet serantau dan gerbang digital bagi Asia Tenggara. Sejajar dengan matlamat itu, Telekom Malaysia Berhad (TM) kini sedang berusaha untuk bergerak maju kea rah menjadi pembekal perkhidmatan rangkaian generasi akan datang dan kini Telekom Malaysia sedang berusaha menyusun strategi untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti sambil menawarkan produk dan perkhidmatan yang menepati cita rasa pelanggan.

b)Sejarah Penubuhan Organisasi

Jabatan Telekom Malaysia (JTM) mula ditubuhkan pada 12 oktober 1984 Telekom Malaysia di perbadankan pada Januari 1987, Selaras dengan dasar penswastaan di negara kita, maka Jabatan Telekom Malaysia juga telah di swastakan dengan perpindahan operasi telekomunikasi Malaysia dari agensi kerajaan kepada identiti koporat. Bermula dari sinilah Jabatan Telekom Malaysia dengan rasminya telah ditukar kepada Syarikat Telekom Malaysia. Penswastaan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi ekonomi, menambahkan kecekapan pekerja-pekerja, peningkatan produktiviti serta terus meningkatkan keupayaan dan kepakaran dalam suasana di mana terdapat peluang-peluang yang terbuka luas dan menghadapi cabaran pasaran yang lebih dinamik.

Perkhidmatan telefon di Malaysia bermula pada tahun 1874 di Kuala Kangsar Perak. Perkhidmatan ini bermula dengan era telegraf yang pertama diantara Kuala Kangsar dengan Taiping ketika zaman pendudukan British di Tanah Melayu ketika itu. Ibusawat Telekom pertama di Malaysia dibina pada sekitar tahun 1891 di Kuala Lumpur, iaitu 7 tahun selepas ibusawat pertama dibina di Great Britain.

Pada tahun 1895, terdapat 21 buah telefon di Kuala Lumpur yang disokong oleh talian perhubungan telegraf dan telefon sejauh 400 batu. Stesen wireless pertama di Malaysia pula dibina pada tahun 1926 di Pulau Pinang yang pada ketika itu dipengaruhi oleh sistem perhubungan tentera British ketika Perang Dunia KeduaSistem perhubungan di Malaysia terus berkembang meliputi rantau yang lebih meluas dengan pembinaan stesen satelit antarabangsa Malaysia pertama di Kuantan pada tahun 1970. Dengan pembinaan ibusawat Jabatan Telekom Malaysia (JTM) yang beroperasi secara elektronik di Taman Pelangi pada tahun 1980, bermulalah era perhubungan secara berkomputer di negara kita. Telekom Malaysia secara rasminya telah diiktiraf sebagai Syarikat Status Koridor Raya Multimedia oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia ( MDC ) pada Disember 1999. Pengiktirafan ini penting bagi syarikat kerana ia akan terus menambah nilai pemegang saham dan turut menggambarkan hubungan baik dengan kerajaan. Sehingga tahun 1999, 55 lokasi bagi operasi rangkaian Telekom telah mendapat peng