Upah (ijarah) MARSAH

download Upah (ijarah) MARSAH

of 16

Embed Size (px)

description

IJARAH/UPAH DI DALAM KEWANGAN ISLAM

Transcript of Upah (ijarah) MARSAH

 • 1. JAMAL@AMIRULHAKIM
 • 2. KAMUS DEWAN Wang dan lain-lain yang diberikan kepada seseorang yang diminta mengerjakan sesuatu iaitu bayaran sebagai membalas jasa atau imbalan untuk tenaga orang yang telah digunapakaikan. DEFINISI UMUM Upah dapat diertikan sebagai sejumlah wang yang dibayar mengikut perjanjian atau kontrak oleh seorang pemilik usaha pada seorang pekerja kerana jasa yang telah ia berikan.
 • 3. JUMHUR ULAMA Harus Dalil : - Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya
 • 4. Maksudnya: Salah seorang diantara perempuan yang berdua itu berkata: Wahai ayah, ambilah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah.
 • 5. PENGAMBIL UPAH PEMBERI UPAH PERKHIDMATAN BAYARAN UPAH SIGHAH JUMHUR ULAMA :
 • 6. MAZHAB SYAFIE Kedua-dua pihak baligh dan berakal Kedua-dua pihak yang berakad perlu mempunyai kebebasan memilih Kontrak yang berlaku dengan paksaan adalah tidak sah Kedua-dua pihak mestilah beragama Islam
 • 7. SYARAT UPAH : Hendaklah upah itu bernilai dari segi syarak Hendaklah kadar upah ditentukan dalam akad Hendaklah kadar upah diketahui dan tertentu Hendaklah jelas kadar upah dan masa pembayaran upah akan dibuat. Hendaklah upah itu sesuatu yang suci bukannya dalam bentuk najis seperti bangkai atau susu rosak.
 • 8. JENIS PENGAMBIL UPAH
 • 9. UPAH SEWA GAJI Imbalan/bayaran diatas kerja sebagai membalas jasa dan ucapan terimakasih Bayaran terhadap suatu yang dipinjam daripada pemilik mengikut masa dan persetujuan lain. Bayaran tetap majikan kepada pekerja berbentuk kontrak Membantu mengangkat beras Orang yang membantu diberi upah tanpa makluman nilai upah atau termaklum Penyewa ingin menyewa Pemilik bersepakat dengan penyewa akan harga sewaan dengan nilai tertentu mengikut ketetapan tertentu. Pekerja berkerja selama sebulan/minggu Majikan membayar mengikut perjanjian persefahaman antara majikan dan pekerja
 • 10. JENIS UPAH (ijarah) Ijarah Ain ( ) Ijarah Amal ( ) Ijarah Az-Zimmah ( )
 • 11. 1.1 UPAH MENGAJARKAN AL-QURAN Para Ulama berselisih pendapat (boleh/tidak) Sesetengah Ulama mengatakan boleh mengambil upah mengajar Al-Quran . Dalil Sahih Bukhari : Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar kitab Kitab Al-Bustan (Imam Abu Laits) : Pertama mengajar utk ibadah sahaja tanpa upah (Ibadah) Kedua mengajar dengan mengambil upah (Pendapat pertama tidak boleh tentukan upah & pendapat kedua Kemashalatan) Ketiga mengajar tanpa syarat, kecuali ia idberi hadiah. (Dibolehkan oleh seluruh Ulama)
 • 12. 1.2 UPAH MEMBACA AL-QURAN Dari Abdurrahman Bin SyiblAl-Anshari R.A. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Hendaklah kalian membaca Al-Quran, namun janganlah kamu makan dengan (upah membacanya)nya, jangan pula memperbanyak (harta) dengannya, jangan kamu berpaling darinya dan jangan (pula) kalian berkelebihan dalam menyikapinya. KETERANGAN : JANGAN MEMINTA UPAH MEMBACA ALQURAN KERANA TUJUANNYA IALAH MENCARI REDHANYA, DAN MEMBACA ALQURAN ASALNYA IBADAH. KECUALI DIBERIKAN UPAH TIDAK MENGAPA IA MENERIMANYA
 • 13. 1.3 UPAH BURUH Islam menekankan upah dibayar setimpal dengan bidang kerja dan berasaskan kualiti buruh serta perlu melebihi keperluan bagi menampung perbelanjaan kehidupan diri dan ahli keluarga. 1.4 PEKERJAAN YANG DILARANG MENGAMBIL UPAH Perkhidmatan yang diupah kepada orang lain untuk dilakukan bukanlah satu pekerjaan atau perbuatan yang menjadi Fardhu Ain kepada pengupah. Sebagai contoh, mengupah individu lain untuk mendirikan solat bagi diri pengupah.
 • 14. 1.3 UPAH BURUH Islam menekankan upah dibayar setimpal dengan bidang kerja dan berasaskan kualiti buruh serta perlu melebihi keperluan bagi menampung perbelanjaan kehidupan diri dan ahli keluarga.
 • 15. 1.4 Pekerjaan yang dilarang mengambil upah sebagai mata pencarian Upah Mengajar ilmu sihir. (melanggar syarak) Upah kepada perkhidmatan bukanlah kepada satu perbuatan atau pekerjaan berkaitan Fardhu ain (mendirikan solat).
 • 16. 1.5 Penetapan kadar upah Majikan membayar berdasarkan jam, hari, mingguan atau bulananTerpulang kepada persetujuan antara dua pihak 1.6 Akibat tidak membayar upah Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi Muhammad S.A.W. baginda bersabda, AllahTaala berfirman : Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka : (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah kerana Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang memperkerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberi upahnya. (Hassan dan Fathul Bari)