upsr matematik (A)

download upsr matematik (A)

of 20

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of upsr matematik (A)

1. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1 NAMA : TARKH 1 Dalam satu pertandingan mencari harta karun, seorang peserta mesti berjalan di dalam hutan sejauh 2 km, menyusul anak sungai sejauh 1 km dan melalui tanah berpaya sejauh 550 m.Berapakah jumlah jarak dalam km, yang terpaksa dilalui oleh peserta itu? (ID:1158525574472 /KLON/UPSR/2006/25) A 14.32 B 14.3 C 4.925 D 3.925 ] 2 Jadual 1 menunjukkan jarak bagi 3 lontaran dalam satu acara melontar peluru. Jarak lontaran keempat tidak ditunjukkan. Jadual 1 Purata jarak untuk 4 lontaran ialah 2.05 m. Berapakah jarak, dalam m, lontaran keempat? (ID:1200765243812 /KLON/UPSR/2007/29) 2. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2 A 1.80 B 1.81 C 1.91 D 1.99 3 4.15 l x 15 = (ID:1127216853127 /KLON/UPSR/2001/11) A 62.25 ml B 622.5 ml C 6 225 ml D 62 250 ml ] 4 Antara berikut, yang manakah pertukaran yang betul? (ID:1158506704397 /KLON/UPSR/2006/7) A 105 ml = 0.105 l B 105 ml = 1.05 l C 1 050 ml = 1.5 l D 1 050 ml = 10.5 l 5 Antara yang berikut, yang manakah salah? (ID:1199613070946 /KLON/UPSR/2007/6) A 250 ml = 0.25 l B 4 230 ml = 4 l C 5 030 ml = 5l 30 ml D 6 003 ml = 6.003 l 3. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3 6 Rajah 1 menunjukkan dua bekas, P dan Q, yang berisi minyak tanah. Rajah 1 Jumlah isi padu minyak tanah dalam bekas P dan bekas Q dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol. Berapakah isi padu, dalam ml, minyak tanah dalam setiap botol? (ID:1286650648617 /KLON/UPSR/2010/40) A 325 B 400 C 600 D 650 7 3 jam - 2 jam = (ID:1102321736278 /KLON/UPSR/2002/13) A 50 minit B 40 minit C 30 minit D 20 minit 8 daripada 240 biji coklat telah dimakan. Bakinya dibahagikan sama banyak kepada 3 orang budak.Berapakah bilangan coklat yang setiap budak dapat? (ID:1168162063984 /KLON/UPSR/2000/26) 4. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4 A 10 B 20 C 45 D 60 9 120 x (12 720 30) = (ID:1155772495416 /KLON/UPSR/2004/11) A 5 280 B 50 880 C 51 304 D 424 848 10 Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh Hassan. Rajah 2 Jumlah kereta yang dijual pada bulan Sept, Okt dan Nov ialah 900. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Okt? (ID:1133365902130 /KLON/UPSR/2001/35) 5. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5 A 45 B 85 C 405 D 455 11 Rajah 3 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan ayam yang dijual oleh Md. Zain. Bilangan ayam yang dijual pada minggu yang ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 3 Purata jualan ayam untuk 4 minggu itu ialah 250 ekor. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159086048811 /KLON/UPSR/2006/31) A 650 B 350 C 50 D 7 6. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6 12 Rajah 4 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan telur ayam yang dijual oleh Rama. Bilangan telur ayam yang dijual pada minggu ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 4 Purata bagi jualan telur ayam untuk 4 hari itu ialah 500 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159089240594 /KLON/UPSR/2006/31) A 9 B 90 C 720 D 1 280 13 Rajah 5 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh Manaf. Bilangan cempedak yang dijual pada minggu kedua tidak ditunjukkan. 7. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7 Rajah 5 Purata jualan cempedak untuk 4 minggu itu ialah 200 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu kedua? (ID:1159087805199 /KLON/UPSR/2006/31) A 200 B 40 C 5 D 4 [Atas] 14 Rajah 6 menunjukkan piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan nangka yang dijual oleh Asri. Bilangan nangka yang dijual pada hari Isnin tidak ditunjukkan. Rajah 6 Purata jualan nangka untuk 4 hari itu ialah 36 biji. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada hari In? (ID:1159085400747 /KLON/UPSR/2006/31) 8. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8 A 32 B 8 C 4 D 3 [Atas] 15 71 603 apabila dicerakinkan menjadi (ID:1248613103765 /KLON/UPSR/2003/2) A 70 000 + 100 + 60 + 3 B 70 000 + 1 000 + 600 + 3 C 71 000 + 60 + 3 D 71 000 + 6 000 + 3 [Atas] 16 Rajah 7 menunjukkan masa pada suatu pagi. Rajah 7 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 7? (ID:1286771702490 /KLON/UPSR/2010/4) 9. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9 A B C D [Atas] 17 Pada bulan Februari seorang penoreh getah memperolehi pendapatan sebanyak RM900. Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah 25% daripada bulan Februari. Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan Februari dan Mac. (ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26) 10. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10 A RM225 B RM1 125 C RM2 025 D RM10 125 18 Rajah 8 terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap kad dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 8 Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada kedua-dua kad itu. (ID:1225638609060 /KLON/UPSR/2008/3) A 25 B 50 C 75 D 80 19 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU. Rajah 9 Luas kawasan berwarna ialah 21 cm2. Luas ini adalah daripada luas segiempat tepat itu. 11. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11 Hitungkan panjang, dalam cm, UT. (ID:1225098684847 /KLON/UPSR/2008/37) A 7 B 9 C 14 D 16 20 Rajah 10 menunjukkan jisim sebuah kotak A dan sebuah kotak B. Rajah 10 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim kedua-dua buah kotak itu? (ID:1226002856638 /KLON/UPSR/2008/5) A B 12. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12 C D ] 21 Rajah 11 menunjukkan jualan murah jus buah berkotak. Rajah 11 Ravi membayar RM50 untuk jualan murah itu. Berapakah bilangan kotak air minuman yang diterimanya? (ID:1317251909053 /KLON/UPSR/2011/26) 13. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13 A 25 B 26 C 30 D 35 22 5 km - 135 m = (ID:1317870528357 /KLON/UPSR/2011/16) A 5 km 465 m B 5 km 435 m C 5 km 365 m D 5 km 165 m 23 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor. 863 741 94 526 Rajah 12 Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 2. (ID:1160125079788 /KLON/UPSR/2006/2) A 60 B 600 C 6 000 D 60 000 14. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14 24 Hitung purata bagi km, 2 km, 0.71 km dan 4 km dalam m. (ID:1225405619084 /KLON/UPSR/2008/19) A 545 B 745 C 1 765 D 1 790 [Atas] 25 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada puluh ribu yang terdekat? (ID:1317875888969 /KLON/UPSR/2011/1) A 3 608 241 ---> 3 600 000 B 4 567 032 ---> 4 560 000 C 6 135 780 ---> 6 140 000 D 8 754 321 ---> 8 754 000 ] 26 Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R. Rajah 13 Panjang setiap sisi kuboid itu ialah 5 cm. Hitungkan jumlah isi padu ketiga-tiga kuboid itu. (ID:1225803298054 /KLON/UPSR/2008/38) 15. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15 A 28 cm3 B 180 cm3 C 320 cm3 D 360 cm3 [Atas] 27 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus S? Rajah 14 Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan S? (ID:1127821053315 /KLON/UPSR/2004/26) A 36 B 53 C 67 D 107 16. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16 28 Rajah 15 menunjukkan segi tiga K, T, U, V dan W dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 15 Segi tiga manakah mempunyai ciri yang sama dengan K? (ID:1084607323402 /KLON/UPSR/2003/40) A T B U C V D W 29 Rajah 16 menunjukkan empat kad nombor E, F, G dan H. Rajah 16 Kad manakah yang nilai digit 1 berada pada nilai tempat puluh ribu? (ID:1255894781474 /KLON/UPSR/2009/2) 17. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17 A E B F C G D H 30 0.1 juta - 38 125 = (ID:1155744713480 /KLON/UPSR/2000/7) A 61 875 B 61 885 C 961 800 D 961 875 31 RM469 14 = (ID:1225582258853 /KLON/UPSR/2008/17) A 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen B 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen C 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen D 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen 32 Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Rajah 17 Hitungkan luas dalam cm2 kawasan yang berlorek. (ID:1203743003351 /KLON/UPSR/2007/33) 18. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18 A 24 B 72 C 84 D 96 33 5.709 = (ID:1110024006831 /KLON/UPSR/2002/15) A B C D 34 Rajah 18 menunjukkan dua keping kad nombor. 6.42 7.58 Rajah 18 Cari beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 8 bagi dua nombor itu.(ID:1127313144002 /KLON/UPSR/2005/15) A 0.08 B 0.32 C 0.4 D 0.42 35 Anggaran hasil darab 6 413 dengan 83 ialah antara (ID:1158617982556 /KLON/UPSR/2006/32) A 500 ribu hingga 550 ribu B 450 ribu hingga 500 ribu C 50 ribu hingga 55 ribu D 45 ribu hingga 50 ribu 19. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19 36 Rajah 19 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Rajah 19 Luas tapak kuboid itu ialah 32 cm2. Isipadu air dalam bekas itu adalah sama dengan isipadu sebuah kubus yang bersisi 4 cm. Hitungkan nilai P. (ID:1248759178682 /KLON/UPSR/2003/34) A 2 B 8 C 36 D 128 37 60 % daripada 3 kg (ID:1321982173027 /KLON/UPSR/2011/14) A 1.86 kg B 1.89 kg C 1.92 kg D 1.95 kg 38 Rajah 20 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 20 30% daripada X ialah (ID:1085239834021 /KLON/UPSR/2003/12) 20. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20 A 45 B 60 C 75 D 135 39 Rajah 21 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji jambu dalam sebuah raga. Rajah 21 Purata jisim bagi sebiji jambu ialah 0.04 kg. Hitung bilangan jambu dalam raga itu. (ID:1352948943198 /KLON/UPSR/2012/23) A 20 B 40 C 60 D 90 40 Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata. Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina 41 buah kedai yang sama? ID:1133459188878 /KLON/UPSR/2001/3) A 66 000 hingga 76 000 B 80 000 hingga 90 000 C 350 000 hingga 450 000 D 450 000 hingga 550 000