Usuluddin - Hedonisme

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  635
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Dengan melakukan beberapa pemerhatian tentang tajuk ini, kami baru meyedari bahawa terlalu banyak terjadinya budaya ini kepada orang Islam di Malaysia. Nauzubillah.

Transcript of Usuluddin - Hedonisme

 • 1. Ahli Kumpulan :Aisyah Najwa Mohd KamalAzizah Muhammad Ikhsan PrayatnaNur Asikin IthnanAimi Rasyida Junedi

2. 1. Berasal dari perkataan Greek : keseronokan /kemeriahan.2. Maksud budaya Hedonisme ; satu fahamanfalsafah bahawa keseronokan merupakanmatlamat utama dalam hidup.3. Menurut Kamus Dewan Edisi 3, iabermaksud pegangan / pandangan hidupyang mementingkan keseronokan /kesenangan hidup. 3. 1) Pertuturan kasar.2) Gaya pemakaian yang menjolok mata.3) Pergaulan bebas.4) Suka dan sibuk dengan hiburan.5) Perkara-perkara yang memuaskan nafsu dianggap baik. 4. 1. Didokong oleh Aristipus (433-335 B.C.), murid kepada Socrates yangmenjadikan nikmat / kesenangan sebagai matlamat akhir hidup.Tokohnya : G.E.Moove (1873)2. Ada 5 prinsip utama dalam aliran sekularisme (cabang hedonisme):Prinsip Vetalisme : Menekankan apa-apa yang menguntungkan dankuat dari segi kebenaran akan dianggap baik.Prinsip Kreativiti : Meletakkan sesuatu yang boleh mencetus dayakreativiti dan menghasilkan ciptaan baru dan akan dianggap baik danbermutu. 5. Prinsip Relative : mennekankan tiada sesuatu konsep dan pemahanamterhadap sesuatu fakta / teori yang bersifat mutlak dan kekal,sebaliknya semua boleh berubah mengikut peredaran zaman danperkembangan ilmu pengetahuan.Prinsip Hedonisme : menggariskan apa-apa sahaja yang bolehmemuaskan nafsu manusia dianggap baik dan yang membawapenderitaan nafsu dianggap buruk.Majoriti rakyat (Demokrasi) : Prinsip terakhir ini menganggapmajoriti masyarakat sebagai pemutus kata. Aliran ini menganggappilihan majoriti adalah baik. 6. 1. Golongan ilmuan : Ia menikmati perkara-perkara berkaitintelektual.2. Golongan sensual (bernafsu) : Nikmat terbatas pada nikmatpancaindera.3. Golongan yang meminati seni : Minat pada nilai estetika.4. Golongan pentingkan moral dan etika : Nikmat terletak padanilai tersebut. 7. 1. Melalui penjajahan pengaruh pemikiran dan gaya hidup moden(pengeropahan dan proses pemodenan).2. Konsep Globalisasi : Nilai, cara berfikir dan bertindak dari satu negarake negara lain dengan mudah. Barat memindahkan nilai mereka dalambidang falsafah, pemikiran, ekonomi, kapitalis dan kebudayaanhedonisme secara serentak. Dunia tanpa sempadan, perkampungandunia dan langit terbuka.3. Peranan media massa :o Melalui penulisan wasilah (jalan) hidup terbaik hedonisme.o Memanipulasikan sifat ingin tahu.o Mahu up-to-date.o Darah muda belia menyebabkan akhlak masyarakat runtuh.4. Melalui hiburan: Boleh tenangkan fikiran dan tekanan. Ledakan hedonisme melalui program hiburan berbentuk realiti. 8. INDIVIDULeka dari tanggungjawabpada tuhan danmasyarakatAgresif dan tidak taatpada ibu bapa.Iman lemah/akidahrosak/amalan tidak diterimaAkhlak runtuh.MASYARAT/NEGARAMenggagalkan usaha kerajaan untukmelahirkan masyarakat yang berwasasandan berilmu pengetahuan.Akhlak masyarakat runtuh akibatpertumbuhan pusat-pusat hiburan .Penyakit berjangkitmenular.Negara mudah dijajah. 9. Hedonisme berintikansekularisme pinggirkanpersoalan akidah, keranaakidah menghalang iadari berkembang bebas.Kesimpulannya, Orangyang menerimahedonisme akan menolakkonsep akidah dan agamaAllah.AKIDAHDalam Islam, orang baikadalah yang baikakhlaknya terhadapTuhan, sesama manusia,haiwan dan alam sekitar.Kesimpulannya, letakkannafsu sebagai alatpenentu sesuatu perkarasupaya akhirnya tidakmenyebabkan hancurnyanilai dan akhlak manusia.AKHLAK 10. Taubat Bertindak selariQuran & SunnahINDIVIDUJaga pergaulan Kawal nafsu 11. Kuatkuasakan undang-undangIslamTingkatkan pendidikanagama anak-anakMasyarakat/NegaraKurangkan nilai negatifmelalui media Hapuskan kelab malam 12. ISLAMKebaikan : Apa-apayang membawa padapembangunanummah berteraskanketuhanan dankerohanian,.Quran &Sunnah sebagaipanduan gayahidup.Nafsu dikawaldan dipimpinoleh wahyu danakal.Matlamat hidup :Ibadah pada Allah. 13. Nafsu mengawalarah kehidupan. Kebaikan : Apa-apaHEDONISMEPentingkankebebasan akaldan keseronokansebagai asasnya.yang seronok.Matlamat hidup :Keseronokan.