Download - Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Transcript
Page 1: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

FAKTOR-FAKTOR YANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEMPENGARUHI PERKEMBANGANPERKEMBANGANNURASYIKIN BINTI HASHIMNURASYIKIN BINTI HASHIMROSLINDA BINTI GHAFARROSLINDA BINTI GHAFAR

PISMP 1CPISMP 1C

IPGM KAMPUS BAHASA MELAYUKUALA LUMPUR

Page 2: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

PENGENALANPENGENALAN

►Faktor persekitaran terbahagi kepada Faktor persekitaran terbahagi kepada dua iaitu faktor persekitaran Pralahir dua iaitu faktor persekitaran Pralahir dan faktor persekitaran selepas lahir.dan faktor persekitaran selepas lahir.

►Faktor persekitaran Pralahir terdiri Faktor persekitaran Pralahir terdiri daripadadaripada

Faktor dalamanFaktor dalamanFaktor luaran.Faktor luaran.

Page 3: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

FAKTOR

DALAMAN LUARAN

Page 4: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

UMUR IBU

ZAT MAKANAN IBU

PENYAKIT IBU

EMOSI IBU

FAKTOR DALAMAN

Page 5: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

EMOSI IBUEMOSI IBU► Emosi ibu mengandung seperti takut akan Emosi ibu mengandung seperti takut akan

menyebabkan otak mereka mencetuskan menyebabkan otak mereka mencetuskan pengeluaran hormon dan meyebabkan pengeluaran hormon dan meyebabkan kelenjar adrenal yang mengeluarkan kortison. kelenjar adrenal yang mengeluarkan kortison.

► Perubahan dalam komposisi darah ibu akan Perubahan dalam komposisi darah ibu akan mengalir kepada fetus. Emosi akan membawa mengalir kepada fetus. Emosi akan membawa kepada perubahan darah ibu.kepada perubahan darah ibu.

► Sontag (1944): membuat kajian bahawa fetus Sontag (1944): membuat kajian bahawa fetus seorang ibu mengandung yang beremosi akan seorang ibu mengandung yang beremosi akan lebih aktif dan selalu bergeraklebih aktif dan selalu bergerak. .

Page 6: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

PENYAKIT IBUPENYAKIT IBU► Penyakit yang dihidapi oleh ibu yang Penyakit yang dihidapi oleh ibu yang

mengandung akan memberi kesan kepada mengandung akan memberi kesan kepada fetus atau bayi yang dikandungnya.fetus atau bayi yang dikandungnya.

► Antara penyakit yang memberi kesan Antara penyakit yang memberi kesan kepada kandungan ialah: kepada kandungan ialah: Kencing manisKencing manis Faktor darah RhFaktor darah Rh RubellaRubella Penyakit kelamin: Penyakit kelamin:

SiflisSiflis GonoreaGonorea AIDS (HIV)AIDS (HIV)

Page 7: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

ZAT MAKANAN IBUZAT MAKANAN IBU►Kekurangan zat makanan akan Kekurangan zat makanan akan

menyebabkan pelbagai faktor berlaku menyebabkan pelbagai faktor berlaku kepada ibu dan juga bayi.kepada ibu dan juga bayi.

►Ketidakseimbangan zat makanan akan Ketidakseimbangan zat makanan akan menyebabkan : menyebabkan : CretinismCretinism KeguguranKeguguran Bayi lahir pramatangBayi lahir pramatang Bayi mati semasa lahirBayi mati semasa lahir

Page 8: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

UMUR IBUUMUR IBU►Risiko yang ada dari segi umur ibu sama Risiko yang ada dari segi umur ibu sama

ada umur muda ( 12-18 tahun) atau ada umur muda ( 12-18 tahun) atau umur tua (40 tahun dan ke atas).umur tua (40 tahun dan ke atas).

►Risiko ibu muda akan menyebabkan Risiko ibu muda akan menyebabkan bayi yang dilahirkan mati dan ibu juga bayi yang dilahirkan mati dan ibu juga ada risiko besar mati sekali dengan bayi ada risiko besar mati sekali dengan bayi ketika melahirkan.ketika melahirkan.

►Risiko ibu berumur akan melahirkan Risiko ibu berumur akan melahirkan bayi Sindrom Down dan komplikasi bayi Sindrom Down dan komplikasi kelahiran.kelahiran.

Page 9: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan
Page 10: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

RAWATAN X-RAY / RADIASIRAWATAN X-RAY / RADIASI► Radiasi boleh merubah kromoson ibu dan bapaRadiasi boleh merubah kromoson ibu dan bapa

Oleh itu pemeriksaan X-ray di bahagian bawah Oleh itu pemeriksaan X-ray di bahagian bawah pinggang haruslah dielakkan.pinggang haruslah dielakkan.

► Bayi berkemungkinan mengalami kecacatan anggota Bayi berkemungkinan mengalami kecacatan anggota atau mental.atau mental.

► Kecacatan kepada sistem saraf semasa peringkat Kecacatan kepada sistem saraf semasa peringkat embrio akan menyebabkan kematian sejurus selepas embrio akan menyebabkan kematian sejurus selepas kelahiran.kelahiran.

Page 11: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

MENGHISAP ROKOK.MENGHISAP ROKOK.►Boleh mengakibatkan keguguran, bayi Boleh mengakibatkan keguguran, bayi

mati semasa lahir, ataupun selepas mati semasa lahir, ataupun selepas beberapa hari dilahirkan.beberapa hari dilahirkan.

► Ibu yang menghisap rokok terlalu Ibu yang menghisap rokok terlalu banyak boleh melahirkan bayi yang banyak boleh melahirkan bayi yang menghidap penyakit otak dan jantung.menghidap penyakit otak dan jantung.

Page 12: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

ALKOHOL.ALKOHOL.► Ibu yang mengandung yang meminum Ibu yang mengandung yang meminum

minuman keras berkemungkinan iaitu minuman keras berkemungkinan iaitu 17 peratus akan melahirkan anak 17 peratus akan melahirkan anak yang mati semasa dilahirkan.yang mati semasa dilahirkan.

►Manakala 40 peratus melahirkan anak Manakala 40 peratus melahirkan anak cacat. Jika terus hidup bayi tersebut cacat. Jika terus hidup bayi tersebut berkemungkinan mengalami terencat berkemungkinan mengalami terencat ketinggian ( bantut) berbanding berat ketinggian ( bantut) berbanding berat badannya.badannya.

Page 13: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan

DADAHDADAH► Dalam tahun 1960-an , sejenis ubat tDalam tahun 1960-an , sejenis ubat thalidomidehalidomide

digunakan oleh ibu semasa muntah diperingkat awaldigunakan oleh ibu semasa muntah diperingkat awal► Menyebabkan bayi yang lahir tidak mempunyai tangan dan kaki di Menyebabkan bayi yang lahir tidak mempunyai tangan dan kaki di

samping beberapa kecacatan fizikal yang lain.samping beberapa kecacatan fizikal yang lain.

► Hormon diethylsibestrol ( DES) yang diambil oleh ibu Hormon diethylsibestrol ( DES) yang diambil oleh ibu mengandung untuk mencegah keguguran akan mengandung untuk mencegah keguguran akan melahirkan anak perempuan mengalami penyakit kanser melahirkan anak perempuan mengalami penyakit kanser dan anak lelaki berkemungkinan akan menjadi mandul.dan anak lelaki berkemungkinan akan menjadi mandul.

► Ibu yang menagih heroin akan menyebabkan fetus juga Ibu yang menagih heroin akan menyebabkan fetus juga menjadi penagih.biasanya akan melahirkan bayi yang menjadi penagih.biasanya akan melahirkan bayi yang tidak cukup bulan, saiznya kecil, mudah marah, tidak tidak cukup bulan, saiznya kecil, mudah marah, tidak cergas , sering menangis .cergas , sering menangis .