Download - Penerangan Kolej Vokasional 2011

Transcript
  • 1. Sektor Pendidikan Teknikal & VokasionalBahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Kerangka Kurikulum Kolej Vokasional ON JOB TRAINING,ON JOB TRAINING,KLUSTER KLUSTERAUTHENTIC ASSESSMENT AUTHENTIC ASSESSMENTPROGRAM KV PROGRAM KVCONTOH-CONTOHCONTOH-CONTOH PROGRAM KVPROGRAM KVCIVIL ENG TECH MODUL ELECTRICELECT & ELECTRONICAKADEMIKENG TECHELECTRONICBAHASA MELAYU MECH & TELECOMUNICATIONMANUFACTURING ENG TECHMECHATRONICBAHASA INGGERISBAHASA ICTKVPERNIAGAANMODULMANDARIN / ARAB /DLL BUSINESSTOURISMSEJARAH HOSPITALITY BAKERY & CONFECTIONARYGENERALMATHEMATICSAGRICULTURE FASHION & DRESS MAKING SCIENCESMARINE ENG. TECH CHILD DEV & SERVICESPEND. ISLAM /ARTS & CULTURAL CULINARY ARTSMORAL SUPT SYS COSMETOLOGY & WELLNESS SCHOOLSCHOOL TRANSPORTATION ENTERPRISEENTERPRISE HEALTH SCIENCES EQUINE 3. REKA BENTUK PEMBANGUNAN KURIKULUM KVDOMAINKEY FUNCTIONAL STANDARD Perform, Technical / Task Skills KOMPETENSIPEKERJAANEmployability Employability Demonstrate Knowledge21 st Century SKILLSIntegrate Health, Safety & SecurityPekerjaanCommunication & Environmental SensitivityEntrepreneurTugas EntrepreneurResponse & Solve ProblemDutiPlan, Organize & Team-WorkTechnical TechnicalNOSS, CIDB, C&G,Exhibit Creativity & Innovativeness Know HowKnow How LCCI, EDEXCEL, DLLPractice Positive Values & Attitudes(Level 1 Level 4) PERSIJILANPIRAMIDKOMPETENSISijil IndustriSijil KV Tahap 1 Tahap 4Kreatif & inovatif AplikasiKriteria PencapaianAsas Pentaksiran olehLembaga Peperiksaan 4. Proses Pembangunan Kurikulum KVStep 11 StepCross Check with InternationalCross Check with InternationalMapping KV structural Program to NOSS Mapping KV structural Program to NOSS Standard (eg. C & G, Edexcel etc.)Standard (eg. C & G, Edexcel etc.)Lists of Job Profiles, Duties and Tasks Lists of Job Profiles, Duties and Tasks Development Of Step2Step2Curriculum Standards Categorized Duties and TasksCategorized Duties and TasksContent Standard According to Level of CertificationAccording to Level of Certification (embed with entrepreneurial and(embed with entrepreneurial and Learning Standard employability skills)employability skills) Performance CriteriaStep 33 StepPropose title of Module of each Propose title of Module of eachCategory Of Duties and Task Category Of Duties and Task Step 44Step Allocate Contact hour for EveryAllocate Contact hour for Every Module /Semester/ YearModule /Semester/ Year 5. Standard Kurikulum 6. SISTEM SEMESTER PROGRAM SIJIL & DIPLOMA KV Sistem 4 TahunSistem 3 Tahun Tahun TahapSemesterTahapSemester On-Job-Training (OJT) 12 Minggu (Syarat JPK minimum 3 bulan)Tahap 4Semester 8Tahun 4 (Diploma )Semester Pendek On-Job-Training (OJT) 12 Minggu(Syarat JPKminimum 3 bulan) Semester 7 Semester 7 Tahap 4 Semester PendekSemester Pendek(Diploma)Tahap 3Semester 6 Semester 6Tahun 3 (Sijil) Semester PendekSemester Pendek Semester 5Tahap 3Semester 5 Semester Pendek(Sijil) Semester PendekTahap 2Semester 4 Semester 4Tahun 2 (Sijil) Semester PendekSemester Pendek Semester 3Tahap 2Semester 3 Semester Pendek(Sijil) Semester PendekTahap 1Semester 2 Semester 2Tahun 1 (Sijil) Semester PendekSemester Pendek Tahap 1 Semester 1 (Sijil) Semester 1NOTA : SISTEM FLEXIBEL YANG MEMBOLEHKAN PELAJAR MENAMATKAN PENGAJIAN DALAM TEMPOH 3 TAHUN ATAU 4 TAHUN 7. Jadual SemesterJumlah MingguSEMESTER 1Pendaftaran/Orientasi 1 mingguSesi Pembelajaran 8 mingguJumlah SesiCuti Pertengahan Semester 1 mingguPembelajaranadalah 18 mingguSesi Pembelajaran 8 minggu(termasuk mingguMinggu Peperiksaan2 minggupeperiksaan)Semester Pendek 4 mingguCuti Akhir Semester 2 minggu18 x 2 sem = 36SEMESTER 2minggu/tahunSesi Pembelajaran 8 mingguCuti Pertengahan Semester 1 mingguSesi Pembelajaran 8 mingguMinggu Peperiksaan2 mingguSemester Pendek 4 mingguCuti Akhir Semester 3 mingguJUMLAH MINGGU /TAHUN52 minggu 8. Pembentukan Struktur Kurikulum KV 6 11 modul vokasional setiap tahun (mencakupisetiap duties dan task mengikut tahap) Penentuan jam kredit bagi modul adalahberdasarkan keperluan jam pertemuan setiaptahap Jumlah Jam kredit bagi setiap semestermaksimum 18-20 (termasuk modul akademik) 1 Jam kredit = 1 jam kelas teori / 2 3 jam kelasamali Untuk modul Akademik tambahan 1 jam kelasAmali (di mana perlu) 9. Pembentukan Struktur Kurikulum KV Struktur Ditetapkan Tahap1 234 Modul Akademik 30 %30 % 20 % 20 % Modul Vokasional 70 %70 % 80 % 80 % Keperluan Masa Pertemuan Modul Vokasional(mengikiut keperluan NOSS) SKM Tahap1 234 Masa Pertemuan 600 jam 600 jam 1200 jam 1200 jam 10. Keperluan Semester Pendek Latihan Praktikal (ulangan modul/kompetensi yangtidak dicapai dalam tempoh pengajian semester) Latihan Praktikal untuk mempercepatkan tempohpengajian (melengkapkan pengajian sehingga tahap 2dalam tempoh 1 tahun) Melaksanakan aktiviti Keusahawanan (enterprising) aktiviti tambahan pelajar semasa cuti tambahan 4jam kredit Latihan Praktikal Tambahan/OJT untuk Tahap 3 dan 4(melengkap keperluan masa pertemuan sebanyak1200 jam) 11. Contoh Jadual Waktu Kursus Automotive Technology Semester 1Bilangan Modul dan Jam Kredit Bilangan Modul dan Jam KreditBil ModulT PKR1 AMT 101 - Bahasa Melayu2 1 21 jam kredit =2 AMT 104 - English1 1 11 jam kelas 3 AMT 102/103 - Pendidikan Islam /Moral1 1 1Teori atau 2 -4 AMT 107 - Sejarah1 0 13 jam kelas 5 AMT 108 - Mathematics1 2 2Praktikal 6 AMT 111- Science 1 2 21jam Praktikal8 CMAT 101 - WORKSHOP SAFETY PRACTICES 1 2 2tidak9 CMAT 102 - WELDING PRACTICES 1 2 2diambilkirasebagai jam 10CMAT 103 - BASIC ENGINE REPAIR AND MAINTENANCE 1 2 2kredit11CMAT 104 - FUEL SYSTEM SERVICE 1 2 212CMAT 105- VEHICLE, ELECTRICAL SYSTEM 1 2 2JUMLAH 12 1719 HARI/9.00-10.00-11.00-12.00-8.00-9.001.00-2.00 2.00-3.003.00-4.00 4.00-5.00 MASA 10.0011.00 12.001.00IsninBahasa Melayu CMAT102 R Pend CMAT 104 Islam/MoralSelasaScience CMAT 101 English E Mathematics CMAT103RabuCMAT102 CMAT103CMAT 101 H CMAT 105 Kokurikulum/PJ PK/SukanKhamisMathematicsCMAT104 A Science CMAT105Jumaat Pend Bahasa Sejarah English T Islam/MoralMelayu 12. Kurikulum KVRINGKASAN RINGKASAN CadanganPelaksanaanRintis 2012 2012-2015Bidang12 5Kursus51 16Umum99 13. SENARAI KURSUS KV CADANGANBIL BIDANGBIL KURSUSTAHUNPELAKSANAAN1 CIVIL ENGINEERING 1 Construction Technology (Teknologi Binaan) 2012/2013TECHNOLOGY2 Building Services and Maintenance(Teknologi(Perkhidmatan dan Penyelenggaraan2015Kejuruteraan Awam)Bangunan)3 Timber Processing and Manufacturing 2013(Proses Perkayuan dan Perkilangan)2 MECHANICAL AND1 Industrial Machining (Pemesinan Industri) 2012/2013MANUFACTURING 2 Welding Technology (Kimpalan) (KFL)(2013) 2012/2013ENGINEERINGTECHNOLOGY3 Automotive Technology (Automotif) (AUTO) 20122013(Teknologi4 Air Conditioning Technology (PenyejukanKejuruteraandan Penyamanan Udara) (PPU)2012/2013Mekanikal DanPembuatan)3 ELECTRICAL AND1 Electric (Elektrik)2012/2013ELECTRONIC2 Electronics (Elektronik) 2012/2013ENGINEERINGTECHNOLOGY3 Telecommunication (Perhubungan) 2015(TeknologiKejuruteraan Elektrik 4 Mechatronics (Mekatronik) 2015Dan Elektronik) 14. SENARAI KURSUS KVBIL BIDANGBILKURSUS CADANGANTAHUN PELAKSANAAN4 INFORMATION AND 1 Computer System and Networking (Sistem2013COMMUNICATIONKomputer dan Jaringan)TECHNOLOGY2 Digital Graphic Design (Rekabentuk Grafik2013(Teknologi Digital)Maklumat Dan3 Multimedia Production (Produksi Multimedia) 2015Komunikasi) 4 Application Development - Database Management System (Pembangunan Aplikasi2015 -Sistem Pengurusan Data)5 AGRICULTURE 1 Plants Agroindustry (Agroindustri Tanaman)2012/2013(Pertanian) 2 Poultry Agroindustry2012/2013 (Agroindustri Ternakan- Kaki 2)3 Ruminen Agroindustry2012/2013 (Agroindustri Ternakan- Kaki 4)4 Ornamental Horticulture (Hortikultur Hiasan)2012/20135 Landscape (Landskap)2012/20136 Biotechnology (Biotechnologi)20137 Agro Mechanization (Mekanisasi Agro) 20138 Herb Agroindustry (Agroindustri Herba) 20139 Processing of Agriculture Products2013 (Pemprosesan Hasil Pertanian)10 Aquaculture (Akuakultur) 201311 Florist culture (Floriskultur) 2015 15. SENARAI KURSUS KVBilBIDANGBILKURSUSCADANGANTAHUN PELAKSANAAN6 BUSINESS 1 Business Administration (Pengurusan Perniagaan)2013(Bisnes) 2 Accountancy (Akauntansi) 2013 3 Office Management and Technology (Pengurusan2013 Teknologi Pejabat) 4 Insurance (Insurans) 2015 5 Banking (Perbankan)2015 6 Marketing (Pemasaran)2015 7 Retailing Management2015(Pengurusan Peruncitan)7 HOSPITALITY1 Tourism (Pelancongan) 2013(Hospitaliti ) 2 Culinary Arts (Seni Kulinari)2012/2013 3 Bakery and Confectionary (Bakeri dan2013 Konfeksioneri) 4 Fashion and Dressmaking (Fesyen dan Membuat2012/2013 Pakaian) 5 Child Development and Services (Perkembangan2012/2013 dan Perkhidmatan Kanak-Kanak) 6 Cosmetology and Wellness (Seni Kecantikan dan2012/013 Terapi Kecantikan) 16. SENARAI KURSUS KVBILBIDANGBIL KURSUS CADANGANTAHUNPELAKSANAAN 8 MARINE 1Marine Engine Technology (Teknologi Enjin 2013 ENGINEERING Marin) TECHNOLOGY 2Ship Building Technology (Teknologi Pembinaan2015 Kapal)9 ARTS AND 1 Event Management (Pengurusan Acara) (2015) 2015 CULTURAL2 Broadcasting Technician (Juruteknik Penyiaran) 2015 SUPPORT SYSTEM10 TRANSPORTATIO Aircraft Maintenance - MRO (Penyelenggaraan2015 N Pesawat - MRO) LRT / Locomotive Maintenance Technology2015 (Teknologi Penyelenggaraan LRT/Lokomotif)11 HEALTH1 Medical Laboratory Technology (Teknologi2013 SCIENCES (Sains Makmal Perubatan) Kesihatan)2 Nursing Aide (Pembantu Jururawat)2015 3 Occupational Safety and Health 2015 4 Emergency Aide 2015 5 Forensic Aide2015 6 Emergency Technician 2015 7 Environmental Health 201512 EQUINE (Ekuin) 1Equestrian (Ekuestrian)2013 17. SENARAI KURSUS KVBIL BIDANGBIL KURSUS CADANGAN TAHUN PELAKSANAAN13 MATA 1 Bahasa Melayu PELAJARAN2 Matematik UMUM 3 Pendidikan Islam4 Moral5 Bahasa Inggeris2012/20136 Pendidikan Kesihatan7 Sejarah8 Pendidikan Jasmani9 Sains 18. Senarai KV Rintis 2012BIL NEGERI NAMA SEKOLAH KV KURSUS BILANGAN KELAS MURID1 Perlis SMV Arau1 Teknologi Elektrik 130 2 Teknologi Elektronik 130 3 Pemesinan Industri 130 4 Teknologi Kimpalan 130 5 Teknologi Automotif130 6 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara130 7 Teknologi Binaan 130 Jumlah7 (14) 2102 KedahSMV Sg Petani 1 1 Pemesinan Industri 390 2 Teknologi Kimpalan 390 Jumlah 6(12) 1803 PulauSMV Balik Pulau 1 Teknologi Elektrik 390Pinang 2 Teknologi Elektronik 390 Jumlah 6(12) 1804 PerakSMV Seri Manjung1 Teknologi Elektrik 5 150 2 Teknologi Elektronik 5 150 Jumlah10(20) 3005 Selangor SMV Shah Alam 1 Pemesinan Industri 4 120 2 Teknologi Kimpalan 390 Jumlah 7(14) 2106 WP Kuala SMV Setapak (ERT) 1 Seni Kulinari260Lumpur 2 Fesyen dan Membuat Pakaian 260 3 Cosmetology130 Jumlah 5(10) 150 19. Senarai KV Rintis 2012BIL NEGERINAMA SEKOLAH KV KURSUS BILANGAN KELAS MURID12 Terengganu SMV Kuala 1 Pemesinan Industry 130Terengganu2 Teknologi Kimpalan 1303 Teknologi Automotif1304 Teknologi Binaan 1305 Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara1306 Teknologi Elektrik 1307 Teknologi Elektronik 130Jumlah 7(14) 21013 SarawakSMV Kuching 1 Pemesinan Industri 1302 Teknologi Automotif1303 Teknologi Elektrik 1304 Teknologi Elektronik 1305 Seni Kulinari130Jumlah 5(10) 15014 SabahSMV Beaufort1 Teknologi Automotif2602 Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara2603 Teknologi Elektrik 1304 Teknologi Elektronik 130Jumlah 6(12) 18015 WP LabuanSMV Labuan1 Pemesinan Industri 1302 Teknologi Kimpalan 1303 Teknologi Automotif1304 Teknologi Binaan 1305 Teknologi Elektrik 1306 Teknologi Elektronik 130Jumlah 6(12) 180Jumlah Keseluruhan 103(206)3090 20. Senarai KV Rintis 2012BIL NEGERI NAMA SEKOLAH KV KURSUS BILANGAN KELAS MURID1 Perlis SMV Arau1 Teknologi Elektrik 130 2 Teknologi Elektronik 130 3 Pemesinan Industri 130 4 Teknologi Kimpalan 130 5 Teknologi Automotif130 6 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara130 7 Teknologi Binaan 130 Jumlah7 (14) 2102 KedahSMV Sg Petani 1 1 Pemesinan Industri 390 2 Teknologi Kimpalan 390 Jumlah 6(12) 1803 PulauSMV Balik Pulau 1 Teknologi Elektrik 390Pinang 2 Teknologi Elektronik 390 Jumlah 6(12) 1804 PerakSMV Seri Manjung1 Teknologi Elektrik 5 150 2 Teknologi Elektronik 5 150 Jumlah10(20) 3005 Selangor SMV Shah Alam 1 Pemesinan Industri 4 120 2 Teknologi Kimpalan 390 Jumlah 7(14) 2106 WP Kuala SMV Setapak (ERT) 1 Seni Kulinari260Lumpur 2 Fesyen dan Membuat Pakaian 260 3 Cosmetology130 Jumlah 5(10) 150 21. BILNEGERI NAMA SEKOLAH KVSenarai KV Rintis 2012 KURSUS BILANGAN KELAS MURID7NegeriSmt Dato Lela1 Hortikultur Hiasan1 30 SembilanMaharaja2 Lanskap 1 30 3 Agroindustri Tanaman1 30 4 Agroindustri Ternakan Ruminant1 30 5 Agroindustri Ternakan Poltri1 30 6 Mekanisasi Agro 1 30Jumlah 6(12)1808MelakaSMV Datuk Seri1 Pemesinan Industry2 60 Mohd Zin2 Teknologi Kimpalan1 30 3 Teknologi Automotif 2 60 4teknologi Binaan 1 30 5 Teknologi Elektrik2 60 6 Teknolgi Elektronik 2 60Jumlah 10(20) 3009Johor SMV Kluang1 Pemesinan Industri1 30 2 Teknologi Kimpalan1 30 3 Teknologi Automotif 2 60 4 Teknologi Binaan1 30 5 Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara 1 30 6 Teknologi Elektrik1 30 7 Teknologi Elektronik1 30 Jumlah8(16)24010 PahangSMV Muadzam 1 Teknologi Pembinaan 5150 Jumlah5(10)15011 KelantanSMV Pengkalan 1 Pemesinan Industry2 60 Chepa 2 Teknologi Kimpalan2 60 3 Teknologi Automotif 2 60 4 Teknologi Binaan1 30 5 Teknologi Elektrik1 30 6 Teknologi Elektronik1 30 Jumlah9270 22. Senarai KV Rintis 2012BIL NEGERINAMA SEKOLAH KV KURSUS BILANGAN KELAS MURID12 Terengganu SMV Kuala 1 Pemesinan Industry 130Terengganu2 Teknologi Kimpalan 1303 Teknologi Automotif1304 Teknologi Binaan 1305 Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara1306 Teknologi Elektrik 1307 Teknologi Elektronik 130Jumlah 7(14) 21013 SarawakSMV Kuching 1 Pemesinan Industri 1302 Teknologi Automotif1303 Teknologi Elektrik 1304 Teknologi Elektronik 1305 Seni Kulinari130Jumlah 5(10) 15014 SabahSMV Beaufort1 Teknologi Automotif2602 Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara2603 Teknologi Elektrik 1304 Teknologi Elektronik 130Jumlah 6(12) 18015 WP LabuanSMV Labuan1 Pemesinan Industri 1302 Teknologi Kimpalan 1303 Teknologi Automotif1304 Teknologi Binaan 1305 Teknologi Elektrik 1306 Teknologi Elektronik 130Jumlah 6(12) 180Jumlah Keseluruhan 103(206)3090 23. Terima kasih