Search results for KSSR (Borang Band)

Explore all categories to find your favorite topic

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang…

Band 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Kemahiran Mendengar dan bertutur Band 1 Pernyataan Standard Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca…

8202019 Laporan Kssr Muzik Ikut Band 131   PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK SK KSSR TAHUN D1   Nama Murid : AHMAD IRFAN BIN AB…

Nama : Kelas : B3D2E1 - Bermain perkusi mengikut detik Arahan: 1. Carta ikon detik . 2. Guru memperdengarkan lagu pilihan iaitu “Tidurlah Adik”. 3. Alat perkusi terpilih…

1. Nama : Kelas : B3D2E1 - Bermain perkusi mengikut detik Arahan: 1. Carta ikon detik . 2. Guru memperdengarkan lagu pilihan iaitu “Tidurlah Adik”.…

8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 4 1/23CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1ITEM PERNYATAAN ITEMBand 4Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran…

8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 6 1/21CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1ITEM PERNYATAAN ITEMBand 6Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran…

8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 5 1/[email protected] - @ D, - @ - 9 @D- ,D @ [email protected] , 9 - @ - @ ,ff f 9 f , ff f f f f f f f f f f f ff f f f f f f n f f ff f f f f ff f f f f , f f…

8/3/2019 KSSR Muzik Tahun 1 - Band 3 1/16INSTRUMEN STANDARD PRESTASIDUNIA MUZIK TAHUN 1ITEM PERNYATAAN ITEMBand 3Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran sertamengaplikasikannya…

BAHASA MELAYU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA NAMA GURU : PN. ZAHRIAHTUL KEBTIAH BINTI JEMAKUN KELAS : 2 DAMAI 2 BIL NAMA MURID PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN - BAND BAND 1 BAND…

8/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2 1/30B1 DL1 E1 B1 DL2 E1B1 DB1 E118/3/2019 SOALAN BAND Bahasa Arab Kssr THN 2 2/30B1 DT1 E1B2 DL1 E1 28/3/2019 SOALAN BAND Bahasa…

8/3/2019 KSSR B MELAYU TAHUN 1 BAND 2 1/14Band 2Instrumen Pentaksiran Standard PrestasiBahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA…

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 1 Standard Prestasi Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah Deskriptor B1D1 Mengenal pasti…

7/29/2019 Evidens Pentaksiran Band 2 Pendidikan Islam (KSSR) Tahun satu 1/147/29/2019 Evidens Pentaksiran Band 2 Pendidikan Islam (KSSR) Tahun satu 2/147/29/2019 Evidens…

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU NAMA MURID………………………………………………………………………………………….…

DATA MAKLUMAT MURID PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4 NAMA SEKOLAH: Valued Acer Customer: Isikan NAMA SEKOLAH SJK(C) SAN YUK ALAMAT SEKOLAH: Valued Acer…

MUKA SURAT 1 MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID TAHUN PERSEKOLAHAN: LP: Isikan tahun semasa NAMA SEKOLAH: LP: Isikan nama dan alamat sekolah KELAS: LP: Isikan…

SK DUYONG 21300 KUALA TERENGGANU PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : BIL NAMA MURID JANTINA MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA…