Search results for PENGENALAN LAPOR DIRI Jenis-Jenis Cuti Cuti Rehat Cuti Sakit Cuti Tanpa Rekod Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh

Explore all categories to find your favorite topic

PENGENALAN LAPOR DIRI Waktu Bekerja No Pekerja Kad Matrik Emel wwwgmailcom UTMHR https:hrfinutmmysmuhr Isytihar Harta WAKTU BEKERJApptx WAKTU BEKERJApptx WAKTU BEKERJApptx…

CUTI BAHAGIAN III CUTI 1. PENGENALAN ( Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan.…

PERMOHONAN CUTIDIBAWAH PERINTAH AM BAB'C' 1. Nama: (HURUF BESAR) 2. No. Kad Pengenalan: 3. T/Lahir: 4. Jawatan : 5. Kategori/Pangkat :- 6. Tarrikh Mula Dilantik:…

PERMOHONAN CUTIDIBAWAH PERINTAH AM BAB'C' 1. Nama: (HURUF BESAR) 2. No. Kad Pengenalan: 3. T/Lahir: 4. Jawatan : 5. Kategori/Pangkat : 6. Tarrikh Mula Dilantik:…

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 1 2 3 Prinsip Pemberian Kemudahan: 4 Tafsiran „Cuti‟: “sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya…

Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan5. KATA-KATA ALUAN TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI (PENGURUSAN) 6. ISU-ISU BPK 7.1.7 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 7.1.8 PEMBERIAN

SISTEM e-PSM SISTEM e-PSM PANDUAN MAJLIS AGAMA ISLAM MANUAL PENGGUNA SISTEM e-PSM 1 Kandungan 10 Pengenalan…………………………………………………………………………………2…

BUKU REKOD PERKHIDMATAN (BRP) TUJUAN  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2008 bertujuan memberi panduan kepada agensi awam dalam menguruskan Buku Perkhidmatan…

PERINTAH-PERINTAH AM BAB C CUTI TAHUN 1974 CUTI PENGURUSAN KEMUDAHAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM SUMBER DASAR DAN PERATURAN KEMUDAHAN CUTI 1 Perintah-perintah Am Bab C Cuti…

PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM 1 2 3 Prinsip Pemberian Kemudahan: 4 Tafsiran „Cuti‟: “sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya…

TAWARAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI TANPA BIASISWA CBSG TB BAGI PROGRAM SALURAN KEDUA UPU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PPP TAHUN 2014   Tarikh Tutup 31 Disember 2014 Kategori…

1 ISI KANDUNGAN MS 1 TAFSIRAN 5 2 DASAR CUTI REHAT 5 3 KELAS STAF 6 a KUMPULAN GRED b STAF KONTRAK 4 CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN 7 a JENIS CUTI KERANA PERKHIDMATAN…

GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR TANPA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) BAGI ANGGOTA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SESI PENGAJIAN 2017 Disediakan…

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI CBTG TANPA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN HLP BAGI MENGIKUTI KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SEPENUH MASA UNTUK PEGAWAI KUMPULAN…

LOGO TAKLIMAT PENGURUSAN CUTI Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan MPOB Bil. 1 Tahun 2004 - Tatacara Cuti Pegawai Lembaga MPOB Wilayah Selatan 2 Februari 2016 ANITA TAIB UNIT…

1 1 Klik Urusan Individu untuk Permohonan Cuti - RehatTanpa Rekod Gantian Tanpa Rekod Rasmi 1 Klik Profil untuk penerangan mengenai butang-butang dalam profil menu 2 Butang…

Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti…