Search results for Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas

Explore all categories to find your favorite topic

PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas Cetakan Pertama Ogos 2010 © Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan…

Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 3232 /2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti…

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIBKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAUnit IntegritiKementerian Kesihatan MalaysiaiiPRAKATA & SEKAPURSIRIHPRAKATAKETUA UNIT…

8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas 1/13P1TATACARA KESTIDAK HADIRBERTUGASTATACARA KESTIDAK HADIRBERTUGAS8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas 2/13P2KETIDAKHADIRANPERATURAN…

DISED DIAKAN OLEH N H SEKTOR K KHIDMAT PEN NGURU USAN D DAN BANGU UNAN PEMB JABA ATAN P PELAJA ARAN P PERAK PRAKATA Kesalahan tidak hadir bertugas merupakan di antara kesalahan…

Page 5 PANDUAN MENGURUS STAF TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPA TERLEBIH DAHULU MENDAPAT KEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANG MUNASABAH 10 Tindakan 1 – Pemerhatian Selama…

PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas Cetakan Pertama Ogos 2010 Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan…

PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas Cetakan Pertama Ogos 2010 © Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan…

HEBAHAN PENDAFTAR BIL. 32 TAHUN 2020 : SISTEM KEHADIRAN KERJA FLEKSI SKKF BAGI STAF PENTADBIRAN MULAI 1 JUN 2020 Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di…

LAPORAN TAHUNAN CIAST 2013 K an du ng an KATA ALUAN KETUA PENGARAH JPK PERUTUSAN PENGARAH CIAST PROFIL KORPORAT CIAST • Visi, Misi dan Objektif CIAST • Fungsi Program…

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Unit Integriti Kementerian Kesihatan Malaysia ii PRAKATA & SEKAPURSIRIH PRAKATA KETUA…

SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR KIT PANDUAN MENGURUS STAF TIDAK HADIR BERTUGAS PROSES TINDAKAN STAF TIDAK HADIR BERTUGAS ATAU PONTENG KERJA DAN DAPAT DIKESAN…

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner

SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEJABAT PENDAFTAR KIT PANDUAN MENGURUS STAF TIDAK HADIR BERTUGAS PROSES TINDAKAN STAF TIDAK HADIR BERTUGAS ATAU PONTENG KERJA DAN DAPAT DIKESAN…

JADUAL BERTUGAS TAHUN 3 BESTARI 2013 AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS

SUSUN MEJA MUAZ MUSTAQIM SUSUN MEJA AIMAN AQIL SUSUN MEJA PAPAN PUTIH MUHD RAYYAN MUAZ MUSTAQIM PAPAN PUTIH ALIF MUZAMIL SUSUN KASUT NURUL HIKMAH PAPAN PUTIH MUHD IZZAT SUSUN…

kpi mped (2) PENETAPAN SASARAN KPI SUBJEK PENDAWAIAN DOMESTIK TINGKATAN 5 MPV GURU MATA PELAJARAN : PN CIK SAPIAH BINTI CHE KHALIB TARIKH KEMASKINI : 20 JAN 2015 BIL NAMA…

PowerPoint Presentation