1. PELAN LOKASI - apps.water.gov. Komuniti Sg Labu @ Sg... · sempadan lembangan sg langat...

download 1. PELAN LOKASI - apps.water.gov. Komuniti Sg Labu @ Sg... · sempadan lembangan sg langat Lembangan

of 94

 • date post

  16-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. PELAN LOKASI - apps.water.gov. Komuniti Sg Labu @ Sg... · sempadan lembangan sg langat...

Februari 2010 (Pindaan 1)Februari 2010 (Pindaan 1)

Oleh : Rosly Aman

Jurutera Daerah

JPS Daerah Sepang

Selangor.

jps@komunitijps@komuniti

1. PELAN LOKASI

2. MAKLUMAT ASAS DAERAH

3. LEMBANGAN SUNGAI UTAMA

4. PEMILIHAN SUB LEMBANGAN DAN KAWASAN FOKUS

5. ISU MASALAH CABARAN

6. PENYELESAIAN

7. TINDAKAN

8. PENCAPAIAN.

KANDUNGANKANDUNGAN

1. PELAN LOKASI1. PELAN LOKASI

1. PELAN LOKASI DAERAH

U

1. PELAN LOKASI DAERAH

Peta Peta

SelangorSelangor

SEPAN

G

Negeri Negeri

SembilanSembilan

PerakPerak

1. PELAN SEMPADAN MUKIM SEPANG (keluasan 59,996 hektar)

MUKIM DENGKIL, MUKIM LABU & MUKIM SEPANG

Luas = 29,998 Luas = 29,998

hektarhektar

Luas = 10,799 Luas = 10,799

hektarhektar

Luas = 19,199 Luas = 19,199

hektarhektar

1. PELAN SEMPADAN MUKIM SEPANG (populasi 150,500 penduduk)

MUKIM DENGKIL, MUKIM LABU & MUKIM SEPANG

113,370 113,370

pendudukpenduduk

15,050 15,050

pendudukpenduduk

22,080 penduduk22,080 penduduk

1. PELAN SEMPADAN MUKIM SEPANG (GIS)

PELAN DAERAH SEPANG

MAKTAB PERGURUAN ISLAM

KAMPONG

LIMAU

MANIS

KAMPONG

TENGAH

KAMPONG DESA

PUTRA

I NS PEN

MAY BA NK T RA IN IN G

C EN TRE

I NF RA

POR IM

RI SDA

PE TRONA S

(PERMATA)

KAMPONG ABU BAKAR BAGINDA

DESA

PUTRA

KAMPONG SUNGAI BUAH

KAMPO NG GICHING

K OMPL EK AGAMA IS LAM -

MA SJI D (U/ C)

HO TEL SER I

MALAYSIA

RKT LABU L ANJUT

KAMPONG ULU TERIS

RTB TAILONG

KAMPONG ULU

CHUCHOH

SEPANG AGRO-TEK PARK

(U/C)

KAMPONG BUKIT

BANGKONG

KUALA SEPAN G ESTATE (MON OPOLY

ENTERPRISE SDN BH D)

INSTITUT KEMAHIRAN TING GI BELIA N EG ARA

I KRAM INS TITUTEUNIVERSITY

TENAGA NASIONAL (UNITEN)

DESA AIR HITAM

TAMAN MERANTI JAYAMERANTI

JAYA IN DUSTRIAL PARK (U/C)

UNIVERS ITY TENAGA NASIONAL (UNITEN)

SELAT MELAKA

KAMPONG

JENDERAM

INSTITUT LATIH AN ISLAM MALAYSIA

V IST A

UN GGU L

CONDO

(U/ C)

MINT TECHNOLOGY PARK

DESA

JENDERAM

CLU B HOU SE

DESA SAUJANA

(U/C) BY PESAKA SAUJANA

KAMPONG

AMPAR TENANG

KAMPONG DENGKIL

BROOME ESTATE (BOON SIEW DEVELOPMENT SDN BHD)

KLI A M

OSQUE

P OLI CE STA TI ON

PROPOSED FUTURE RUNAWAYS

RUNAWAY 2

FUEL

TER

MI NAL

ENGINEE

RING

COM

PLE X

PROPOSED FUTURE RUNAWAYS

PROPOSED FUTURE RUNAWAYS

RUNAWAY 1

P ETRONA S P UMP STA TI ON

P ET RONA S P UMP ST ATI ON

P ROPOSED T AMA N P RIMA

P UTRA

KG. SUNGAI RASAU

KG. SUNG AI MERANTI

SUNG AI SEMENYIH

SUNGAI LA

NGAT

PROPOSED MULTIMEDIA CITY

KAMPONG JENDERAM HULU

RTB SUNGAI MANIS

PROPOSED DESA

PINGGIRAN PUTRA BY PESAKA SAUJANA JV HIJRAH MURNI

PUTRA MOSQUE

B OMB A & P ENY ELAMAT

H OS P IT A L

P UTR AJAY A D IS TRI CT P OLI CE HQ

B US & T AXI TE RMIN AL

R ES ID ENT IA L

(U/ C)

R ES ID ENTI AL

(U/ C)

S CHOOL

R ESI DE NTI AL

(U/ C)

S CHOOL

RES

IDENT

IAL

(U/C)

TAMAN PUTRA

PERDANA (U/C)

TAMAN

WETLANDS

P R IM E

M IN I S T E R' S

D E P AR TME N T GOV E RNME N T' S

B U I LD I N G

TAMAN WETLANDS

LAKE

LAKE

LAKE

LAKE

LAKE

LAKE

LAKE

PROPOSED MIXED DEVELOPMENT BY INAI PERKASA

PROPOSED MIXED DEVELOPMENT BY SAMK CORP

PROPOSED INDUSTRIAL BY PNSB

KAMPONG

DATO AHMAD

RAZALI

PUTRA INFO PORT

CYB ER IA (U /C )

C YB ERI A

(U/ C)

PROP OSED S MAR T

S CHOOL

UNIVERSITY PUTRA M ALAYSIA

IT COMPLEX (TELEKOM) - U/C

NT T MSC S/ B R& D CE NTR E

MSC OF FICE

C ENT URY

S QU ARE

CYB ER HEI GH TS BY

COU NT RY

HEI GH TS (U /C )

PROPO

SED

RES

IDEN

TIA LPR O

P OS ED

RE S

IDEN

TI AL

PRO

POS

ED

RES

IDEN

TIAL

KAMPO NG

SEMARANG

F U T U R E

P H A SE S

F U T U R E

P H A S E S

C YB ERV IE W

L ODGE

LAKE

SUNG

AI LA NGAT

LAKE

F U T U R E

P H A SE S

FU TURE PHASES OF BANDAR BARU

SALAK TINGGI

FU TURE PHASES OF BAN DAR BARU SALAK TIN GGI

JALAN B 20 - KLIA

KFC'S CHICKEN FARM

COMMERC IA L C EN TRE

CONCORDE I NN

KAMPONG SG BLANKAN

KAMPONG JENDERAM HILIR

SG BUAH

SAKAI

RESERVE

REC

EN TLY

ALIENAT

ED LAN

D

RANCANGAN

KAMPONG TERSUSUN

RECE

NT LY

A LIENA T

E D LA N

D

R E S E R VE D

C E M E T AR Y

A R E A OF

P U T R A JA Y A

RECENTLY

ALIENATED LANDS

RECENTLY

ALIENATED

LAND

SUNG

AI BUKI T TUN

GGU

L

SUNG

AI BUAH

22 46

2247

22 28

KG. TANJONG MAS

KG. JELUTONG INDAH

sg. rasau

sg. gaja

h

sg. langat

sg. semenyih

sg. labu

sg. keroh

sg. sepang besar

sg. chinchang

sg. semarang

sg. langat

sg. jenderam

sg. salaksg. kelinsing

sg. melot

sg. sepang keci l

sg. air hitam

sg. merab

sg. ayer hitam

sg. jelutong

sg. kelembai

sg. linau

sg. m

anggis

sg. jijan

sg. labu

sg. parit ta

mpoi

sg. bukit tunggul

sg. buah

sg. jenderam

sg. padang kerbau

sg. p

al embang

parit buki

t damar

sg. b

erangan

sg. air hitam (Puchong)

MUKIM SEPANG

MUKIM LABU

MUKIM DENGKIL

PUTRAJAYA

1. PETA SEMPADAN PBT

(keluasan 59,996 hektar)

2. MAKLUMAT ASAS2. MAKLUMAT ASAS

DAERAHDAERAH

2. MAKLUMAT ASAS DAERAH

Negeri Sembilan

KELUASANKELUASAN :: 59,996 hektar (150,500 km2)59,996 hektar (150,500 km2)

@ 150,500 penduduk@ 150,500 penduduk

TERBAHAGI KEPADA 3 MUKIMTERBAHAGI KEPADA 3 MUKIM : : DENGKILDENGKIL

LABULABU

SEPANGSEPANG

PIHAK BERKUASA TEMPATANPIHAK BERKUASA TEMPATAN : : Majlis Perbandaran SepangMajlis Perbandaran Sepang

MERCU TANDA UTAMAMERCU TANDA UTAMA :: KLIA, LCCT, CYBERJAYA &KLIA, LCCT, CYBERJAYA &

PUTRAJAYA PUTRAJAYA (LAIN PENTADBIRAN(LAIN PENTADBIRAN))

JUMLAH KAWASAN PARLEMENJUMLAH KAWASAN PARLEMEN

DAN ADUNDAN ADUN : : 1 PARLIMEN1 PARLIMEN

3 DUN (SG PELEK, DENGKIL & SEPANG)3 DUN (SG PELEK, DENGKIL & SEPANG)

AKTIVITI GUNATANAHAKTIVITI GUNATANAH :: > 90% PEMBANGUNAN & PETEMPATAN> 90% PEMBANGUNAN & PETEMPATAN

2. PETA SEMPADAN PARLIMEN & DUN

(P113) YB DATOMOHD ZIN MOHAMED

Alamat Rumah : No. 1, Jalan Firus Empat 7/7D,Seksyen 7, 40000 Shah Alam, SelangorHP : 012-2101199

2. PETA SEMPADAN DUN SEPANG (N54, N55 & N56)

NO.27A, JALAN TIMAH 1, TAMAN TIMAH, 43800 DENGKIL, SELANGOR. TEL : 03-87688771 FAX : 03-87688772

(N55) YB DATO' HAJI MARSUM BIN PAING

(N56) YB YAP EE WAH

Alamat Pejabat : No. 8, Tingkat 2, Jalan ST/C/4 Medan 88,Bandar Baru Salak Tinggi,43900 Sepang, SelangorTel : 03-87065181

Alamat Pejabat : No. 17, Taman Sri Kundang,42800 Tanjung Sepat, Kuala Langat, SelangorTel : 03-31481006 Fax : 03-31481016

(N54) YB Dato Dr Karim bin Mansor

2. MAKLUMAT ASAS DAERAH

PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

JABATAN / AGENSI,

PIHAK SWASTA / NGO

KOMUNITI SETEMPAT.

2. MAKLUMAT ASAS DAERAH

(7 drp 7) ISU BERKAITAN JABATAN DI DAERAH(7 drp 7) ISU BERKAITAN JABATAN DI DAERAH

ISU BERKAITAN SIGNIFIKAN

Banjir

Sungai dan Koridor

Pantai

Sumber Air dan Alam Sekitar

Saliran Mesra Alam

Ramalan dan Amaran bagi banjir dan Kemarau

Pengairan dan Saliran Pertanian

TUJUH (7)

ISU BERKAITAN FUNGSI JABATAN

AMAT

SIGNIFIKAN DENGAN

DAERAH SEPANG @ SG LABU.

3. LEMBANGAN 3. LEMBANGAN

SUNGAI UTAMASUNGAI UTAMA

SEMPADAN LEMBANGAN SG LANGAT

Lembangan Sungai Langat terletak di selatan Negeri Selangor dan utara Negeri Sembilan dengan latitude 2"40'U to 3"20'U dan longitude 101"10'E to 102"00'E dengan keluasan sekitar 2,394.38 km2

Sg LabuSg Labu

ANALISIS ADUAN DAERAH SEPANG

(RINGKASAN DALAM BAR CHART)

BanjirSumber Air & Alam Sekitar

Saliran BandarRamalan &

Amaran Banjir / Kemarau

Sung