BAHAGIAN B- AKHIR TAHUN 2014 -SAINS TAHUN 4.docx

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAHAGIAN B- AKHIR TAHUN 2014 -SAINS TAHUN 4.docx

[ SULIT

BAHAGIAN B( 20 markah)

Jawab semua soalan pada ruangan yang diberikan. Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 30 minit.

1(a)Beberapa ketul ais diletakan di dalam corong turas. Rajah 18 menunjukkan perubahan yang berlaku selepas 10 minit.

airKetulan aisRajah 18

Namakan satu kemahiran proses Sains yang terlibat ?

____________________________________________________________________________

( 1 markah )

(b)Rajah 19 menunjukkan seorang murid matanya terkena percikan bahan kimia.

Rajah 19

Nyatakan satu tindakan yang perlu kamu lakukan.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( 1 markah )

(c)Rajah 20 menunjukkan maklumat tentang kitaran hidup katak.

Ada berapa peringkat kitaran hidup katak ?

_____________________________________________________________________________( 1 markah )

(d)Jadual di bawah menunjukkan maklumat yang dikumpulkan tentang tempoh perjalanan dari bandar raya Johor Bahru ke Kuala Lumpur dengan menggunakan jenis pengangkutan yang berbeza.

Jenis pengangkutanTempoh perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur

Kereta 4 jam

Bas ekspress5 jam

Kereta api8 jam

Kapal terbang1 jam

(i)Irfan bertolak ke Kuala Lumpur dari Johor Bahru pada pukul 8.00 pagi. Apakah jenis pengangkutan yang paling sesuai digunakan oleh Irfan jika dia hendak sampai ke Kuala Lumpur sebelum pukul 10.00 pagi ?

_______________________________________________________________________

(ii)Berikan satu inferens bagi menerangkan mengapa kereta api mengambil masa perjalanan yang paling lama ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________( 2 markah )

2Satu penyiasatan telah dijalankan untuk membuktikan hipotesis bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan.

Jadual 3 di bawah menunjukkan hasil penyiasatan yang direkodkan.

Jenis aktivitiBilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu minit

Membaca60

Bermain boling70

Berlari95

(a)(i) Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi ?

_________________________________________________________________________

(ii) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas ?

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________( 2 markah )

(b)Apakah corak perubahan bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu minit apabila tahap aktiviti semakin lasak ?

_____________________________________________________________________________ ( 1 markah )

3Rajah 21 menunjukkan satu penyiasatan tentang hubungan panjang tali dengan bilangan ayunan bandul dalam satu minit.

Rajah 21

Jadual 4 menunjukkan pemerhatian yang direkodkan.

Panjang tali bandul ( cm )Bilangan ayunan lengkap dalam satu minit

1020

1518

2016

(a)(i) Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi ?

_________________________________________________________________________

(ii) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas ?

________________________________________________________________________ ( 2 markah )

(b)Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.

____________________________________________________________________________( 1 markah )

(c)Apakah corak perubahan bilangan ayunan bandul dalam satu minit jika panjang tali bandul bertambah ?

_____________________________________________________________________________( 1 markah )

(d)Ramalkan bilangan ayunan bandul dalam satu minit jika panjang tali bandul ialah 25 cm.

_____________________________________________________________________________( 1 markah )

4Rajah 22 menunjukkan susunan radas eksperimen bagi menguji kehadiran air dan udara boleh menyebabkan pengaratan.

Rajah 22

Jadual 5 menunjukkan pemerhatian yang direkodkan.

Tabung ujiKeadaan paku besi selepas seminggu

ATidak berkarat

BTidak berkarat

CBerkarat

(a)Cadangkan satu hipotesis untuk penyiasatan ini.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 1 markah )

(b)Nyatakan satu inferens tentang paku besi tabung uji A tidak berkarat selepas seminggu .

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( 1 markah )

(c)i) Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi ?

_________________________________________________________________________

(ii) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas ?

________________________________________________________________________ ( 2 markah )

5Rajah 23 menunjukkan planet-planet pada saiz orbit yang berbeza.Masa yang diambil untuk planet tersebut beredar mengelilingi Matahari direkodkan.

Rajah 23

(a)(i) Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi ?

_________________________________________________________________________

(ii) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas ?

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________( 2 markah )

(b)Apakah corak perubahan masa yang diambil oleh planet untuk beredar mengelilingi Matahari apabila saiz orbit semakin bertambah.

_____________________________________________________________________________( 1 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

Muka surat 22PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 / SAINS TAHUN 4