CENTRALIZED INFORMATION M SYSTEM (CIMS) .1 carta alir proses penilaian score kontraktor @ HeiTech

download CENTRALIZED INFORMATION M SYSTEM (CIMS) .1 carta alir proses penilaian score kontraktor @ HeiTech

of 13

 • date post

  20-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CENTRALIZED INFORMATION M SYSTEM (CIMS) .1 carta alir proses penilaian score kontraktor @ HeiTech

 • CENTRALIZED INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (CIMS)

  MANUAL PENGGUNA

  PENILAIAN SCORE KONTRAKTOR

  V 1.0

  © HeiTech Padu Berhad, KualaLumpur, 2000. Company Number: 310628-D

 • © HeiTech Padu Berhad, KualaLumpur, 2000.

  Company Number: 310628-D

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian dari

  dokumen ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik,

  duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis (e-mel) daripada

  pemilik.

  Cetakan dan edaran pertama, Februari 2017

 • ISI KANDUNGAN 1 CARTA ALIR PROSES PENILAIAN SCORE KONTRAKTOR ............................................................................ 4

  2 PERMOHONAN SCORE OLEH KONTRAKTOR ............................................................................................ 5

  3 PERMOHONAN RAYUAN SCORE OLEH KONTRAKTOR ............................................................................. 9

  4 APPENDIXES ......................................................................................................................................... 11

  4.1 INVOIS CUKAI .............................................................................................................................................. 11 4.2 SIJIL MAYA ................................................................................................................................................. 12 4.3 SURAT ....................................................................................................................................................... 13

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 4

  1 CARTA ALIR PROSES PENILAIAN SCORE KONTRAKTOR

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 5

  2 Permohonan SCORE oleh Kontraktor

  Proses ini adalah untuk membolehkan Kontraktor membuat penilaian SCORE secara atas talian melalui sistem CIMS.

  Langkah Tindakan

  1. Pengguna

  Sistem

  Masukkan URL seperti berikut di ruang browser anda :-

  cims.cidb.gov.my

  Masukkan ID pengguna dan kata laluan.

  Skrin untuk Kontraktor akan dipaparkan seperti berikut:

  2. Pengguna

  Sistem

  Klik pada SCORE

  Klik pada ‘Apply SCORE Evaluation’

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 6

  3. Pengguna

  Sistem

  Lengkapkan borang ‘Pengakuan’ dan klik ‘Accept & Proceed’

  Skrin akan dipaparkan seperti berikut :-

  4. Pengguna

  Lengkapkan borang permohonan SCORE dengan menjawab semua skop seperti di bawah:

  Skop 1: Prestasi perniagaan

  Skop 2: Keupayaan kewangan

  Skop 3: Keupayaan teknikal

  Skop 4: Pengurusan projek

  Skop 5: Pengurusan perolehan

  Skop 6: Amalan terbaik

  Skop 7: Keupayaan pengurusan

  Nota:

  Untuk setiap Skop, pengguna boleh pilih untuk ‘Save’, ‘Save And Continue’ atau ‘Reset’ jawapan.

  5. Pengguna Sistem akan memaparkan skrin ‘Upload Documents’ untuk memuatnaik dokumen sokongan yang berkenaan mengikut jawapan yang diberikan.

  Lengkapkan semua dokumen dan klik ‘Continue’

  Nota:

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 7

  Sila kembali kepada Skop dan Soalan yang berkenaan sekiranya pengguna ingin mengubah jawapan. Rujuk ‘Scope Name’ dan ‘Question No.’ untuk mengenalpasti jawapan yang ingin di ubah.

  6. Pengguna

  Setelah lengkap memuatnaik semua dokumen, pengguna hendaklah memilih untuk ‘Save As Draft’ atau ‘Proceed Payment and Submit SCORE Application’

  Nota:

  Jika pilih ‘Save As Draft’, notis berikut akan dipaparkan

  Permohonan SCORE masih belum di hantar kepada CIDB untuk pemprosessan.

  Jika pilih ‘Proceed Payment and Submit SCORE Application’ sistem akan memaparkan maklumat pembayaran.

  Permohonan SCORE sudah dihantar dan pengguna tidak boleh mengubah jawapan.

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 8

  7. Pengguna

  Seterusnya sistem akan memaparkan skrin ‘Payment’ untuk membolehkan pengguna membuat proses bayaran.

  Klik pada ‘Print PDF Invoice’. Rujuk Appendix 8.1 untuk melihat paparan Invois Cukai.

  Sekiranya pengguna memilih untuk membuat bayaran secara atas talian (‘Pay Online’), sistem akan disambungkan kepada Payment Management System untuk proses bayaran.

  8. Pengguna

  Berdasarkan Gred kontraktor dan jumlah Bintang yang diperolehi, Kontraktor akan dimaklumkan berkenaan keputusan penilaian SCORE selepas bayaran berjaya dibuat.

  Paparan skrin sekiranya keputusan Penilaian SCORE secara automatic selepas bayaran di buat adalah seperti berikut:

  Paparan skrin sekiranya keputusan Penilaian SCORE memerlukan semakan lanjut selepas bayaran di buat adalah seperti berikut:

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 9

  3 Permohonan Rayuan SCORE oleh Kontraktor

  Proses ini adalah untuk membolehkan Kontraktor membuat rayuan terhadap penilaian SCORE secara atas talian melalui sistem CIMS.

  Langkah Tindakan

  1. Pengguna

  Masukkan URL seperti berikut di ruang browser anda :-

  cims.cidb.gov.my

  Masukkan ID pengguna dan kata laluan.

  2. Pengguna

  Klik pada SCORE

  Klik pada ‘SCORE Appeal Form’

  3. Pengguna

  Lengkapkan borang rayuan dengan mengisi sebab-sebab rayuan dan memuatnaik dokumen sokongan yang berkaitan dengan rayuan permohonan SCORE.

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 10

  4. Pengguna

  Klik ‘Submit to CIDB’ untuk hantar permohonan rayuan kepada CIDB

  Klik ‘Cancel’ jika mahu batalkan permohonan

  5. Pengguna

  Seterusnya sistem akan memaparkan skrin ‘Payment’ untuk membolehkan pengguna membuat proses bayaran.

  Klik pada ‘Print PDF Invoice’. Rujuk Appendix 8.1 untuk melihat paparan Invois Cukai.

  Sekiranya pengguna memilih untuk membuat bayaran secara atas talian (‘Pay Online’), sistem akan disambungkan kepada Payment Management System untuk proses bayaran.

  6. Pengguna

  Skrin akan memaparkan notis berikut selepas bayaran dibuat.

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 11

  4 APPENDIXES

  4.1 Invois cukai

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 12

  4.2 Sijil maya

 • @ HeiTech Padu Berhad Modul Penilaian SCORE Kontraktor

  MANUAL PENGGUNA CIMS (Penilaian SCORE Kontraktor_Kontraktor) V1.0 m/s 13

  4.3 Surat