garis panduan permohonan bertugas rasmi di luar negara bagi

download garis panduan permohonan bertugas rasmi di luar negara bagi

of 15

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  308
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of garis panduan permohonan bertugas rasmi di luar negara bagi

 • 1

  GARIS PANDUAN PERMOHONAN BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGARA BAGI

  SEMUA PENJAWAT AWAM DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

  1. TUJUAN

  Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan dan panduan kepada semua

  Ketua Jabatan bagi memastikan penjawat awam di bawah seliaan

  mengemukakan permohonan kelulusan bertugas Rasmi ke Luar Negara

  secara teratur dan menepati peraturan yang ditetapkan.

  2. DEFINISI PERJALANAN TUGAS RASMI

  2.1. Bertugas rasmi bermaksud apa-apa sahaja lawatan ke luar negara yang

  berkaitan dengan tugas hakiki pegawai berkenaan atau jika sesuatu

  tugasan itu merupakan arahan Pegawai Pengawal, ia adalah dikira

  sebagai tugas rasmi pegawai tersebut.

  2.2. Pegawai Pengawal membuat keputusan dengan memastikan pegawai

  yang diberi kelulusan ke luar negara adalah pegawai yang terlibat

  secara langsung dan perjalanan tersebut memberi manfaat kepada

  Kementerian/Jabatan.

  3. TAJAAN OLEH SYARIKAT SWASTA

  3.1 Bahagian Kewangan akan mengemukakan permohonan kepada pihak

  Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan khas selepas mendapat

  kelulusan Pegawai Pengawal.

  3.2. Permohonan kelulusan khas ini termasuk permohonan ke luar

  negara yang mendapat penajaan daripada syarikat swasta yang menaja

  pegawai / jurulatih / guru pengiring ke luar negara berikutan

  tanggungjawab syarikat kepada masyarakat atau Corporate Social

 • 2

  Responsibility (CSR). Contohnya, syarikat yang menaja pegawai KPM

  bagi mewakili KPM ke luar negara untuk menghadiri sesuatu program

  pelajar / pegawai.

  4. BILANGAN PEGAWAI / PESERTA DAN SUMBER PERUNTUKAN

  4.1 Bagi semua lawatan/tugasan rasmi Y.A.B Menteri Pelajaran ke luar

  negara, jumlah pegawai pengiring adalah terhad kepada 2 orang pegawai

  sahaja (termasuk pegawai daripada pejabat Y.A.B Menteri), manakala

  bagi Y.B Timbalan Menteri Pelajaran terhad kepada seorang pegawai

  sahaja. Ketua Setiausaha tidak dibenarkan menyertai bersama

  rombongan Y.A.B Menteri kecuali bagi mesyuarat berjadual tertentu.

  4.2 Kekerapan tugas/lawatan rasmi pegawai ke luar Negara hendaklah

  dikurangkan dan bilangan pegawai dihadkan kepada jumlah yang paling

  minimum bagi setiap lawatan.

  4.3 Bagi lawatan rasmi ke luar negara yang melibatkan murid, jumlah guru

  pengiring adalah mengikut nisbah 5 murid : 1 guru bagi sekolah rendah

  dan nisbah 8 murid : 1 guru bagi sekolah menengah tertakluk kepada

  keperluan dan peruntukan yang mencukupi. Sekiranya terdapat keperluan

  untuk menghantar lebih ramai pegawai, justifikasi dan senarai tugas

  setiap pegawai perlu dikemukakan.

  4.4 Kelulusan khas Perbendaharaan bagi keperluan untuk menambah

  bilangan pegawai terlibat hanya digunapakai sekiranya menggunakan

  peruntukan program khusus luar negara sahaja.

  4.5 Perjalanan bertugas rasmi ke luar negara yang menggunakan peruntukan

  sendiri, peruntukan khas Sekolah Kluster dan peruntukan Sekolah

  Berprestasi Tinggi adalah dikecualikan tetapi hendaklah mendapat

  kelulusan Pegawai Pengawal.

 • 3

  5. LAWATAN SAMBIL BELAJAR

  5.1 Kelulusan perjalanan tugas rasmi ke luar negara bagi pegawai atau

  pelajar untuk lawatan sambil belajar adalah di bawah bidang kuasa

  Pegawai Pengawal.

  5.2 Lawatan yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu kontrak atau

  projek, Bahagian Kewangan akan mengemukakan permohonan kepada

  pihak Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan khas selepas

  kelulusan Pegawai Pengawal diperolehi.

  6. PENYELARAS PROGRAM DAN PERUNTUKAN

  Permohonan peruntukan Program Khusus Bertugas Rasmi di Luar

  Negara bagi semua Jabatan/Bahagian di KPM hendaklah dikemukakan kepada

  Bahagian-bahagian yang dilantik sebagai penyelaras mengikut jenis program

  seperti berikut:

  BIL.

  JABATAN /

  BAHAGIAN

  PENYELARAS

  JENIS PROGRAM

  a.

  Bahagian

  Dasar dan

  Hubungan

  Antarabangsa

  (BDHA)

  Mesyuarat / Persidangan Berkala / Berjadual yang

  wajib dihadiri oleh Y.A.B Menteri / Y.A.B Timbalan

  Menteri / YBhg. KSU / YBhg. KPPM / Pegawai-

  Pegawai Kanan / Wakil KPM.

 • 4

  BIL.

  JABATAN /

  BAHAGIAN

  PENYELARAS

  JENIS PROGRAM

  b. Kokurikulum dan

  Kesenian (BKK)

  Peruntukan bagi pegawai-pegawai KPM / guru

  pengiring / pelatih dan pelajar untuk aktiviti - aktiviti

  seperti pertandingan dan perkhemahan di peringkat

  antarabangsa.

  c.

  Pengurusan Ibu

  Pejabat

  Kementerian

  (BKP)

  i) Peruntukan kemudahan tambang percuma ke luar

  negeri bagi pegawai Jawatan Utama 'A' dan ke

  atas, Gred Khas A serta setaraf di KPM (termasuk

  Y.A.B Menteri / Y.A.B Timbalan Menteri / YBhg.

  KSU / YBhg. KPPM dan YBhg.TKSU).

  ii) Peruntukan bagi Y.A.B Menteri Pelajaran / Y.A.B

  Timbalan Menteri Pelajaran ke persidangan-

  persidangan yang penting dan berkala seperti

  ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan

  Inter-Parliamentary Union (IPU).

  d.

  Perancangan

  dan Penyelidikan

  Dasar

  Pendidikan

  (BPPDP)

  Persidangan dan mesyuarat berhubung

  pembangunan dan penyelidikan di dalam bidang

  pendidikan di peringkat antarabangsa. Contohnya

  Menghadiri Mesyuarat Penyelaras Penyelidikan

  Kebangsaan Trends in Mathematics and Science

  Studies (TIMSS).

 • 5

  BIL.

  JABATAN /

  BAHAGIAN

  PENYELARAS

  JENIS PROGRAM

  e.

  Pengurusan

  Sumber Manusia

  (BPSM)

  Kursus / peningkatan ilmu ke luar negara bagi

  Perkhidmatan Bukan Guru.

  f. Pendidikan Guru

  (BPG)

  Kursus / peningkatan ilmu ke luar negara bagi

  Perkhidmatan Guru. Contohnya Menghadiri

  Mesyuarat dan Kursus National Project Manager,

  National Data Manager dan Assistant Data Manager

  bagi Kajian Antarabangsa Teaching and Learning

  International Survey (TALIS).

  g.

  Bahagian

  Kewangan

  Peruntukan kemudahan tambang percuma ke luar

  negeri bagi pegawai Jawatan Utama 'A' dan ke atas,

  Gred Khas A serta setaraf di KPM:

  a) YBhg. TKPPM (Dasar dan Pembangunan

  Pendidikan) - diuruskan oleh BPPDP dan

  peruntukan dipohon terus daripada Bahagian

  Kewangan.

  b) YBhg. TKPPM (Operasi Pendidikan) diuruskan

  oleh BPSH dan peruntukan dipohon terus

  daripada Bahagian Kewangan.

 • 6

  c) YBhg. TKPPM (Pembangunan Profesionalisme

  Keguruan)-diuruskan oleh BPG dan peruntukan

  dipohon terus daripada Bahagian Kewangan.

  Peruntukan yang disalurkan terus kepada Jabatan /

  Bahagian di KPM bagi lawatan kerja yang penting

  dan tidak berkala / ad hoc.

  7. PERTIMBANGAN PEGAWAI PENGAWAL

  Pertimbangan dan kelulusan Pegawai Pengawal bagi Permohonan Kelulusan

  Bertugas Rasmi di Luar Negara selaras dengan Pekeliling dan Peraturan

  yang masih berkuatkuasa.

  Bil.

  Situasi

  Tindakan

  a.

  Permohonan kelulusan

  Bertugas Rasmi di Luar

  Negara dikemukakan kurang

  daripada 7 hari bekerja dan:

  i) Pegawai masih belum

  melakukan perjalanan ke

  luar negara; dan

  Bahagian Kewangan akan

  mempertimbangkan permohonan

  untuk pertimbangan dan kelulusan

  Pegawai Pengawal.

 • 7

  ii) Mempunyai alasan yang

  kukuh seperti lewat

  mendapat jemputan.

  b.

  Permohonan kelulusan

  Bertugas Rasmi di Luar

  Negara dikemukakan kurang

  daripada 7 hari bekerja

  menggunakan peruntukan

  One-Off Bertugas Rasmi

  di Luar Negara.

  Bahagian Kewangan tidak akan

  mengemukakan permohonan

  kelulusan Bertugas Rasmi di Luar

  Negara kepada Pegawai Pengawal.

  c.

  Permohonan kelulusan

  Bertugas Rasmi di Luar

  Negara dikemukakan kurang

  daripada 7 hari bekerja dan

  pegawai telah melakukan

  perjalanan ke luar negara

  tanpa kelulusan Pegawai

  Pengawal dengan

  menggunakan peruntukan

  One-Off Bertugas Rasmi di

  Luar Negara / ditaja /

  dibiayai sendiri oleh pegawai

  berkenaan.

  Bahagian Kewangan tidak akan

  mengemukakan permohonan

  kelulusan Bertugas Rasmi di Luar

  Negara kepada Pegawai Pengawal

  dan terus dirujuk kepada

  Jawatankuasa Siasatan bagi

  menyiasat perkara tersebut.

 • 8

  8. PERAKUAN KETUA JABATAN / KETUA PERKHIDMATAN

  Semua tugas rasmi yang melibatkan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

  hendaklah mendapat perakuan/sokongan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  (KPPM), manakala bagi pegawai dan kakitangan bukan guru daripada Ketua

  Jabatan sebelum dikemukakan kepada Pegawai Pengawal untuk kelulusan.

  9. TEMPOH PERMOHONAN KEPADA PERBENDAHARAAN

  9.1 Semua permohonan perjalanan tugas rasmi ke luar negara yang

  menggunakan peruntukan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah

  mesti dikemukakan ke Bahagian Kewangan tidak kurang dari 37 hari

  bekerja sebelum tarikh perjalanan untuk mendapatkan persetujuan

  Pegawai Pengawal sebelum diangkat untuk kelulusan Perbendaharaan.

  9.2 Semua permohonan perjalanan rasmi ke luar Negara (termasuk yang

  mendapat tajaan) yang lengkap mesti dikemukakan ke Bahagian

  Kewangan untuk k