MINIT MESYUARAT UOR 3

download MINIT MESYUARAT UOR 3

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of MINIT MESYUARAT UOR 3

  1. 1. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKMTarikh : 17 Mac 2014Masa : 5.00 petangTempat : Bangunan Bale Padjadjaran 4Pengerusi : Muhammad Hafiz YusreeKehadiran : 9 orang- Kehadiran penuh untuk semua ahli Majlis Tertinggi- Kehadiran Ketua-ketua Biro :a) Ketua Biro Kumunikasi : Zuhur Al-Hayatb) Ketua Biro Keselamatan : Amir Thaqiffc) Wakil Biro Acara : Nawal1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dari saudara Muhammad hafiz Yusree danbacaan Al- Fatihah.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa ini perjumpaan kali ini bertujuan untukmembincangkan masalah berkaitan dengan program terdahulu yang telah dipilih.2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan membahaskan masalah berkaitan dengan programperkhemahan yang telah diputuskan dalam perjumpaan kali pertama.2.2 Hal ini kerana, program perkhemahan yang telah diputuskan berdepan dengan krisiskewangan memandangkan program tersebut menelan perbelanjaan yang besar. Ada diantara ahli yang tidak mampu untuk membayar dan menanggung peruntukan untukperlaksanaan projek. Selain itu, program perkhemahan ini turut berdepan masalah berkaitandengan dana dan perlaksanaan.2.3 Setelah dibahaskan, kesemua ahli Majlis Tertinggi bersama-sama Ketua-ketua biro yangturut hadir telah mencapai kata sepakat untuk membubarkan Program Perkhemahantersebut, serta memilih Program Membantu Gelandangan sebagai menggantikan programyang telah dibubarkan. Program mambantu gelandangan, dipilih memandangkan programini lebih rasional dan lebih dekat untuk mencapai konteks objektif dari pihak UniversitiKebangsaan Malaysia. Di samping itu, program ini mudah untuk mendapat sumber dana,memandangkan sifat program yang lebih dekat dengan masyarakat dan berbentukkebajikan. Malahan, program ini juga tidak menelan perbelanjaan yang besar di sampingperlaksanaannya yang lebih mudah.
  2. 2. 2.4 Oleh itu, pembentukan ahli jawatankuasa yang terdahulu mengalami sedikit perubahanbersesuaian dengan keperluan program.Biro Komunikasi1. Zuhur Al-Hayat2. Azizah Omar3. SuhailiBiro Acara1. Syahirah Samsuri2. Wan Nor Shafiqah3. Nawal4. ShakirraBiro Logistik1. Dg. Nur Iznie2. Shahirah Bistamam3. Najihah4. HamiezahBiro Keselamatan1. Amir Thaqiff2. Fauzan3. NiezamuddinBiro Multimedia1. Aiman Najib2. Nadia Farhana3. Siti Khadijah4. SyafiqahBiro Belanjawan1. Ummi2. Farwizah3. Sharifah Nur Syahirah4. Shuhada5. AzuraBiro Makanan1. Nur Nadhirah2. Nur Aqila3. Izzati4. Raja NabilahBiro Pengangkutan1. Dzulkifly2. Latiff
  3. 3. 2.5 Maka, program baru telah dibincangkan. Berikut merupakan maklumat mengenaiprogram tersebut :Nama Projek : Haggard ProjectSasaran Projek : Gelandangan dan orang yang tidak bernasib baikTarikh Perlaksanaan : 12 dan 13 April 2014Tempat Perlaksanaan : Sekitar BandungMisi : Melahirkan generasi yang berfikiran kritikal, penuhkebertanggungjawaban serta memiliki nilai sahsiah yangmantap dan jitu.Visi : 1. Membina semangat berpasukan dalam sesuatuorganisasi2. Mengimplimentasi kemahiran berfikir secara kreatif dankritis3. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiapindividu.2.6 Berkaitan soal lokasi perlaksanaan masih dalam perbincangan serta perincian,memandangkan, Biro Komunikasi dan Keselamatan masih belum memutuskan lokasi yangspesifik.2.7 Pembahagian tugas mengikut setiap biro turut diagihkan seperti berikut1. Biro Komunikasi dan Biro Keselamatan- mencari lokasi dan sasaran kumpulan masyarakat- anggaran sasaran2. Biro Multimedia- publisiti3. Biro Acara- menyusun tentatif program4. Biro Logistik- mencari kotak- meninjau barang-barang keperluan projek
  4. 4. 5. Biro Makanan- meninjau harga makanan dan membuat senarai makanan yang akandiberikan6. Biro Belanjawan- menyediakan surat berkaitan dana- perlaksanaan untuk meraih dana7. Biro Pengangkutan- memikirkan pengangkutan yang diperlukan bersesuaian dengan program- meninjau harga sewa kenderaan3 PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.15 petang.Disediakan oleh,..............................(KU NURMAHIRAH BINTI KU AHMAD NASIR)Setiausaha ProjekDisemak oleh,.......................(MUHAMMAD HAFIZ YUSREE)Ketua Pengarah Projek