Nota ting 5

download Nota ting 5

of 59

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  615
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Nota ting 5

Nota Sejarah Tingkatan 5BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Tajuk Soalan Struktur

:

Keistimewaan rantau Asia Tenggara serta perkembangan yang berlaku di Eropah telah mendorong kuasa-kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme mereka untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 3 ) Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu [2 x 1m = Mak. 2 markah] (b) Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong imperialis Barat menjalankan dasar imperialismenya di rantau tersebut. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 5 ) Kedudukannya strategik antara China dengan India Dekat dengan kawasan pasaran di India dan China Tanah yang subur Kaya dengan bahan mentah [4 x 1m = Mak. 2 markah] (c) Sebutkan kesan-kesan perkembangan dalam sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 6 ) Penggunaan kapal wap dan Pembukaan Terusan Suez Muatan lebih banyak Mempercepatkan perjalanan Timur-Barat Memendekkan jarak perjalanan Perjalanan lebih selamat Menjimatkan kos

Penciptaan Telegraf Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur Urusan perdagangan lebih mudah Perdagangan antarabangsa lebih pesat [8 x 1m = Mak. 3 markah] (d) Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat hingga menyebabkan menguasai negara-negara Asia Tenggara. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 6 ) persaingan antara mereka untuk

Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan Mereka lebih maju dan bertamadun Beban Orang Putih / Bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kesejahteraan. Tugas menyebarkan tamadun / Tanggungjawab mentamadunkan orang Timur Bertanggungjawab menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan [6 x 1m = Mak. 3 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

1

Nota Sejarah Tingkatan 5Tajuk : Perubahan Sistem Politik Soalan Struktur Bagi merealisasikan cita-cita imperialisme yang bertujuan untuk menguasai ekonomi di rantau ini, pihak imperialis telah melaksanakan perubahan dalam pentadbiran di Asia Tenggara. (a) Nyatakan perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Belanda dalam sistem tempatan di Indonesia. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 9) pemerintahan tradisional

Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Penubuhan jabatan kerajaan Penubuhan Dewan Tempatan [5 x 1m = Mak. 2 markah]

(b)

Nyatakan tiga ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di negara-negara Asia ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms.8 ) Penubuhan kerajaan pusat Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro Pengenalan undang-undang Barat

Tenggara.

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(c) Nyatakan tugas-tugas Encomiendero di bawah Sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Filipina. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 9 ) Menjaga keamanan Mengutip cukai Mengkristiankan penduduk barangay

Sepanyol di

[3 x 1m = Mak. 2 markah]

(d)

Berikan tiga kesan akibat daripada penguasaan British terhadap Burma selepas Perang Inggeris - Burma III. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 10 - 11 )

-

Berakhirnya Dinasti Konbaung Institusi raja tersingkir Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma Pentadbiran tradisional lenyap Sistem undang-undang Barat diperkenalkan. Majlis Perundangan diperkenalkan Beberapa jabatan ditubuhkan [8 x 1m = Mak.3 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

2

Nota Sejarah Tingkatan 5Tajuk : Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Soalan Esei (a) Huraikan sistem pemerintahan di IndoChina sebelum dan selepas kedatangan Perancis ke (Ruj : Buku Teks Sejarah ms.11 12) negara tersebut.

i.

Sebelum Kedatangan Perancis Mutlak Pembesar Mandarin China Peperiksaan Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak Memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin Dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China Dipilih melalui peperiksaan

ii.

Selepas Kedatangan Perancis Gabenor Terus Leftenan Residen Indochinoise Undang-undang Tempatan Bayar - Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral - Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan diParis - Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah jajahan / naungan - Gabenor Jeneral dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah - Menubuhkan kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise - Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis - Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat - Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga [13 x 2m = Mak. 12 markah]

(b)

Apakah perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh Raja Mongkut dan Raja mengekalkan kemerdekaan Thailand (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 12 13) i. Pembaharuan Raja Mongkut Penasihat Britain Amerika Perancis -

Chulalongkorn untuk

Melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan pelabuhan Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan

ii.

Pembaharuan Raja Chulalongkorn Majlis Juruaudit Pentadbir Raja Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap pendidikan Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak (8 x 2m = Mak. 8 markah)

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

3

Nota Sejarah Tingkatan 5Tajuk : Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Soalan Esei Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. (a) Huraikan sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 8 9)

Pusat G/Jeneral Datuk Bandar G/Kecil Tempatan Encomienda Encomiendero Tugas

-

Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi Melantik Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir wilayah Gabenor Kecil menjadi pentadbir Bandar Pentadbiran peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda Barangay-barangay digabungkan membentuk Encomienda Encomienda diperintah oleh Encomiendero Tugas Encomiendero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai dan mengkristiankan penduduk barangay [8 x 1m = 8 markah] Tenggara.

(b)

Jelaskan kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 8 13) Kuasa Penaung Hapus Pemerintah Nasihat Pengaruh Pusat Bahagi Undang-undang -

Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha di Burma diambil alih oleh undangundang Terhapusnya institusi raja , contohnya di Burma Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi menggantikan raja sebagai pemerintah tertinggi Raja menerima nasihat daripada penasihat Barat dalam hal pentadbiran Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan Pengenalan sistem undang-undang Barat [9 x 1m = mak. 8 markah]

Tajuk(a)

:

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme

Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme ? (Ruj: Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 14) perasaan cinta akan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air dalam segi politik, ekonomi dan kebudayaan asing. [2 markah]

(b)

Nyatakan dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh penjajah hingga timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat negara-negara Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Lima ms. 16) Sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan Mengutamakan sekolah yang berpengantar bahasa penjajah Memberikan pendidikan pada tahap rendah Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar Anak Golongan bangsawan diberi pendidikan berasingan daripada anak orang kebanyakan Lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan [6 x 1m = Mak. 3 markah]

Rujukan Rosman Pardi SMKL JU-Sejarah

4

Nota Sejarah Tingkatan 5(c) Sebutkan akhbar-akhbar di negara-negara Asia Tenggara yang memainkan peranan menanamkan perasaan antipenjajah. (Ruj :Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 17) Tribune Indigene Cloche Felee al-Ikhwan Saudara Warta Malaya Majlis [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(d)

Nyatakan kepentingan sistem perhubungan dan pengangkutan dalam kemunculan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. (Ruj: Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 ms. 17) Telefon dan telegraf memudahkan hubungan di kalangan nasionalis Jalan kereta api dan jalan raya menghubungkan kawasan yang dulunya terpisah Memudahkan rakyat dan pemimpin bertemu dan berbincang [3 x im = Mak. 2 markah]

Tajuk

:

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme / Perkembangan Nasionalisme

Soalan Esei (a) Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 14 16) i. Dasar Penjajah Dasar Birokrasi Ekonomi Sosial Imigran