Panduan menjawap bm upsr bm k2

Click here to load reader

download Panduan menjawap bm upsr bm k2

of 219

 • date post

  02-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  26.450
 • download

  7

Embed Size (px)

description

BM(SK) K2 UPSR mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C

Transcript of Panduan menjawap bm upsr bm k2

 • 1. KERTAS 2 012 BM SKKE ARAH KECEMERLANGAN

2. APA KHABAR SEMUA ? 3. SEBELUM KITA BERMULA, KITASEMUA HARUS TAHU.BAHAWA SETIAP SOALAN YANG DIUJIMERUJUK KEPADA TIGA PERKARA.. BETUL..BETUL..BETUL 4. PERLU DIINGAT KONSEP SOALAN-SOALAN UPSRBERKISAR KEPADA;- KELUARGA & MASYARAKATSEKOLAHDIRI 5. Setelah mengikuti program TERAJU KEJAYAANini, anda akan dapat :-i. Mengenalpasti skop dan teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 - Penulisan 6. KERTAS 2 MASA : 1 jam 15 minit 7. PENGENALANTerbahagi kepada tigabahagianBahagian A BENTUKMemindahkanmaklumat /Apa yang perluMentafsir bahanditulis dalamgrafiktempoh 75 minitBahagian C Bahagian B Membuat ulasanMenulis karangan 8. UPSR (BAHASA MELAYU)FORMAT BAHARU MULAI 2005KERTAS 2Markah. Markah penuh : 60 markah Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 30 markah Bahagian C : 20 markah 9. BAHAGIAN ABAHAGIAN BMentafsirBAHAGIAN CKaranganMembuat Bahan Grafik Ulasan40 minit15 minit 20 minit 10. BAHAGIAN AMentafsir Bahan Grafik(Memindahkan maklumat dalam gambar) 10 markah Tiada had bilanganpatah perkataantetapi terhad kepada5 ayat sahaja. Ayat berdasarkanbahan grafik yangdiberikan 11. APA ITU BAHAN GRAFIK ? Gambar - Tunggal Contoh : [email protected] BersiriTunggal Carta Graf Jadual Peta Pelan 12. PASTIKAN SASARAN KITADI BAHAGIAN AADALAH UNTUK MENDAPAT MARKAH 10/10. 13. SEBELUM MENULIS AYAT, PASTIKAN KITAPERHATIKAN ARAHANNYA TERLEBIH DAHULU. KENAL PASTI DAN TELITIARAHANNYA, 14. TERDAPAT DUA ARAHAN YANG POPULARDALAM PEPERIKSAAN:1. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR.2. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP BERDASARKAN GAMBAR DI BAWAH. 15. UPSR 2005Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam gambar. 16. 2006TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANGGAMBAR DI BAWAH. 17. 2007GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLISANUGERAH KECEMERLANGAN.TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPANTERSEBUT. 18. 2008TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. 19. 2009Lihat gambar di bawah dengan teliti.Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 20. 2010Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 21. PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A1. Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. (2005) - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar/situasi di bawah.(2006) - Gambar di bawah menunjukkan . Tulis lima ayat yang lengkap tentang ..tersebut.(2007)2. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut. 22. 3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi.a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar .(2005) - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja. 23. UPSR 2005Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktivitiyang terdapat dalam gambar. 24. ii. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar /situasi di bawah. (2006) - Maknanya calon boleh membina apa saja perkarayang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira samaada melibatkan kata kerja atau situasi yang adadalam bahan grafik yang diberi.iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat. 25. 2006TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANGGAMBAR DI BAWAH. 26. iii.Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong.Tulis lima ayat yang lengkap tentang gotong-royongtersebut. - Maknanya calon mesti menulis ayat berhubungkaitdengan segala aktiviti/perkara yang ada kaitan dengangotong-royong yang terdapat dalam gambar tersebut.iv. Ayat yang ditulis berfokus kepada aktiviti ataupunsituasi yang terdapat dalam gambar sahaja. 27. 5 ayat yang betul dikira cemerlang 4 ayat yang betul dikira baik 3 ayat yang betul dikira sederhana 2 ayat yang betul dikira tahap minimum Jika terdapat ayat mengikut urutan tetapiwaktu/masa berbeza-beza masih bolehditerima. Calon boleh menulis nama watak ,PakCik ,Mak Cik pada gambar yang telahditetapkan . Jangan menulis isi yang berulang-ulang bagi setiap ayat . 28. BAHAGIAN A 10 MARKAHPENSKORANKRITERIACEMERLANG i. Menggunakan ayat yang lengkap & menepati bahan grafik.( 9 -10 ) ii.Setiap ayat ada subjek & predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas.ii. Penggunaan kosa kata & kata yang meluas serta dan sesuai dengan bahan grafik.iii. Penggunaan ejaan & tanda baca yang betul BAIK i. Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik.ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata yang sederhana(78) serta sesuai dengan bahan grafik.iii. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca & ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.MEMUASKAN i. Menggunakan ayat yang mudah & ringkas sesuai dengan bahan grafik.(46)ii. Penggunaan pelbagai kata & kosa kata tetapi terhad dan sesuai.iii. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca & ejaanPENCAPAIANi. Ayat tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik.TAHAP ii. Penggunaan perkataan yang terhad & tidak sesuai dengan MINIMUM bahan grafik.iii. Tidak menguasai kemahiran tanda baca & ejaan.(13) 29. UNTUK MENDAPAT MARKAH YANGCEMERLANG ATAU BAIK BAHAGIAN A,PARA PELAJAR MESTI MEMASTIKANAYAT YANG DIBUAT HARUSLAH :-A. LOGIK - APA YANG ADA DALAM GAMBARB. GRAMATIS BETUL NAHU / TATABAHASAC. AYAT MAJMUK / ADA PERLUASAN AYAT 30. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 31. CARA MENULIS AYAT1. KENAL PASTI KATA KERJA YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR.2. SENARAIKAN SEBERAPA BANYAK KATA KERJA YANG ADA. 32. menyampaikanberdiri menunggu menerimahadiah giliranhadiah ambil gambarmenurunitanggabertepuktangan 33. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJA APA MANA/TUJUAN/OBJEK/PERKARAAYAT TUNGGAL PENERANG/PELENGKAPAYATMENERIMA HADIAH 34. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJA APA SIAPA KATA KERJA APAAYAT TUNGGALAYAT TUNGGALMENGAMBIL MENERIMA HADIAHGAMBAR 35. CARA MENULIS AYATSIAPA KATA KERJAAPA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARAPELAKUAKTIVITIPERKARAPERLUASAN AYATSIAPA - BERKAITAN DENGAN WATAK/PELAKU YANG TERDAPATDALAM GAMBAR.- Aminah, Seorang budak lelaki, Ali, guru besar.KATA KERJA AKTIVITI ATAU PERBUATAN YANG DILAKUKAN. - Menerima hadiah, menunggu 36. SIAPA KATA KERJAAPA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARA APA OBJEK ATAU BENDA YANG DIPEGANG ATAU APA SAHAJA YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR. - kamera, hadiah, .MANA TEMPAT PERISTIWA/SUASANA DALAM GAMBAR.- di dewan sekolah , tangga, di atas pentas.TUJUAN SEBAB DAN UNTUK APA. - untuk menerima anugerah, ..OBJEK BENDA YANG TERDAPAT ATAU YANG DIPEGANG.- kamera,PERKARA PERLUASAN AYAT/KESAN/HASIL/PERASAAN.- dengan riang gembira, . 37. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.Membersihkan tingkap/mengecat Membersihkan MemasukkanMengikat/ longkang sampahMemasukkan sampahMenghidangkanMengumpulmakanan Membuangsampahsampah mencangkul 38. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambardi bawah. 39. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 40. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 41. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-akiviti yangterdapat dalam gambar di bawah. 42. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 43. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar dibawah. 44. APA YANG PERLU DITULISINGAT -1. SIAPA/KATA KERJA2. APA3. MANA/TUJUAN/OBJEK/ PERKARA. TULIS AYAT DALAM BENTUK AYAT MAJMUK. AYAT YANG DIBINA PERLU MENGANDUNGI KATA HUBUNG/ KATA SENDI/KATA BANTU YANG SESUAI. dan, lalu, manakala, sambil, supaya, dengan, hingga.. 45. Ingat.!!!!!!1. Bina lima ayat sahaja.2. Bina ayat sahaja, bukan tulis cerita. 46. Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibinaseimbang.Tiga ayat daripadagambar pertama ataudua ayat daripada gambarpertama.Dua ayat daripadagambar kedua atautiga ayat daripadagambar kedua. 47. Bagi mendapat markah penuh ataucemerlang dalam Bahagian A ini, andaseharusnya:-a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi.b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi.c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat.d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. Elakkan membina ayat yang mudah. 48. SELAIN ITU, BAGI MEMASTIKAN MARKAH YANGCEMERLANG:-PASTIKAN EJAAN, TANDA BACA DANSTRUKTUR AYATNYA BETUL TANPA ADASEBARANG KESALAHAN.MANA YANG BETUL : PASAR RAYAPENSIL TENGAHARI PASARAYAPENSELTENGAH HARIKERETAPI / KERETA API 49. 1. Gambar di atas menunjukkan persiapan majlis anugerah kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Indah Permai.2. Ahmad dan Halim sedang mengangkat tempat berucapuntuk diletakkan di atas pentas.3. Dua orang budak perempuan menyusun hadiah untukpersiapan hari anugerah kecemerlangan.4. Siti dan Asmah sedang menggantung kain rentang di atas pentas.5. Seorang budak lelaki sedang menggantung gambar padadinding manakala Husin pula memegang tangga. 50. a. Saya dan rakan-rakan saya sedang membuat persediaan untuk hari anugerah kecemerlangan sekolah saya.b. Supian dan Daud mengangkat sofa untuk diletak di hadapan pentas.c. Dua orang budak perempuan sedang menyapu sementara dua budak perempuan yang lain pula sedang menyusun hadiah.d. Maria dan Zaki sedang menghias pentas dengan memasang kain langsir di sekeliling pentas.e. Dua orang budak perempuan sedang menggantung kain rentang. 51. - Pada hari Sabtu yang lalu saya dan beberapa orangrakan saya mengemaskan dewan untuk majlis anugerahkecemerlangan.- Mimi dan Zaleha sedang menyusun hadiah sempena harianugerah kecemerlangan sekolah saya.- Kami semua berasa gembira apabila dapat bergotong-royong membersihkan dewan sekolah.- Dua orang budak perempuan sedang menyapu dewan.- Dua orang budak lelaki sedang meletak pasu bunga diatas pentas. 5