SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

download SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

of 36

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  1/36

  [Lihat sebelah 3755/1 2009 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah) SULIT

  SULIT 3755/1

  3755/1

  Perdagangan

  September 2009

  1 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

  PERDAGANGAN

  KERTAS 1

  Satu Jam Lima Belas Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan .2.

  Jawab

  semuasoalan.

  3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.4. Hitamkansatu ruangan sahaja bagi setiap soalan.5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

  hitamkan jawapan yang baru.

  6. Anda boleh membuat kerja mengira di ruangan kosong pada kertas soalan.7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

  ______________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

  j2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  2/36

  SULIT 2 3755/1

  1 Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai keperluan?

  A Perkhidmatan yang dihasilkan untuk keselesaan hidup

  B Barang yang dihasilkan untuk kesempurnaan hidup

  C Sesuatu yang diingini untuk hidup mewah

  D Sesuatu yang diperlukan untuk hidup

  2 Maklumat berikut berkaitan aktiviti Encik Aziz Khan.

  Beliau telah membina sebuah kilang karpet di Kulim

  dan membuka kedai mencuci karpet di Sungai Petani.

  Apakah cabang pengeluaran yang terlibat?

  A Ekstraktif dan perniagaanB Ekstraktif dan khidmat terus

  C Ekstraktif, perusahaan dan khidmat terus

  D Perusahaan, perdagangan dan khidmat terus

  3 Rajah 1 adalah berkaitan pengkhususan.

  Rajah 1

  Jenis Pengkhususan

  Profesion X YKawasan

  Mengapakah wujud pengkhususan X dan Y dalam pengeluaran?

  I Wujud pembahagian tugas

  II Wujud pengeluaran secara besar-besaran

  III Terdapat perbezaan iklim dan keadaan geografi

  IV Tingkat kemahiran dan kebolehan manusia yang berbeza

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  3/36

  SULIT 3 3755/1

  4 Maklumat berikut berkaitan dengan bantuan perniagaan.

  Meluaskan pasaran Mengekalkan permintaan

  Apakah bantuan perniagaan tersebut?

  A Promosi

  B Komunikasi

  C Pergudangan

  D Pengangkutan

  5 Gambar 1 menunjukkan sejenis perkhidmatan.

  Gambar 1

  Apakah jenis saluran agihan yang sesuai digunakan?

  A Pengeluar pengguna

  B Pengeluar ejen penggunaC Pengeluar peruncit pengguna

  D Pengeluar ejen peruncit pengguna

  6 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan perniagaan dalam negeri?

  I Beras dibawa masuk dari Thailand

  II Lada hitam dibeli dari Sarawak oleh pemborong di Ipoh

  III Sharil membekalkan belacan ke pasar raya di sekitar Kulim

  IV Seorang jurutera dari India bekerja di kilang Perwaja Gurun

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  4/36

  SULIT 4 3755/1

  7 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis peruncit besar-besaran.

  Mempunyai banyak cawangan Mempunyai nama dan logo yang sama

  Di bawah kawalan dan pentadbiran ibu pejabatApakah jenis peruncit tersebut?

  A Gedung aneka jabatan

  B Pasar raya besar

  C Koperasi runcit

  D Kedai sejaras

  8 Apakah dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila barang dipulangkan

  kerana rosak?

  A Nota debit

  B Nota kredit

  C Nota serahan

  D Nota kiriman

  9 Maklumat berikut berkaitan pemborong berfungsi terhad.

  Mengawasi pergerakan stok barang Ruang niaga disediakan oleh peruncit Hak milik barang dipegang oleh pemborong

  Apakah jenis pemborong tersebut?

  A Pemborong jober para

  B Pemborong bayar dan bawa

  C Pemborong pesanan berwakil

  D Pemborong perkhidmatan pengangkutan

  10 Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi pemilihan kaedah jualan?

  I Saluran agihan

  II Tingkat teknologi

  III Kemampuan pembeli

  IV Keperluan aliran tunai

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  5/36

  SULIT 5 3755/1

  11 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai maksud perniagaan

  antarabangsa?

  A Kegiatan jual beli oleh penduduk di sesebuah negara

  B Kegiatan jual beli dalam kalangan penduduk negara sendiri

  C Kegiatan jual beli antara penduduk dalam sempadan negaraD Kegiatan jual beli antara penduduk sebuah negara dengan negara lain

  12 Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebab kewujudan perniagaan antarabangsa?

  I Perbezaan mata wang

  II Perbezaan sumber alam

  III Perbezaan tahap teknologi

  IV Perbezaan bilangan penduduk

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  13 Maklumat berikut adalah butiran dokumen perniagaan antarabangsa yang diterima oleh

  seorang ejen.

  Anggaran harga barang Cara pembungkusan dan pelabelan Jenis dan kuantiti barang yang dipesan Tarikh serahan dan syarat pembayaran Nama syarikat pengeluar dinyatakan

  Apakah dokumen tersebut?

  A Invois eksport

  B Inden tertutup

  C Inden terbuka

  D Invois konsular

  14 Pernyataan yang manakah benar tentang Industri Kecil dan Sederhana (IKS)?

  A Jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa tidak

  melebihi 150 orang

  B Jualan tahunan melebihi RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa tidak

  melebihi 150 orang

  C Jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa

  melebihi 150 orang

  D Jualan tahunan melebihi RM25 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa melebihi

  150 orang

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  6/36

  SULIT 6 3755/1

  15 Rajah 2 menunjukkan kaitan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan industri berat.

  Syarikat Vendor Syarikat

  Anchor

  Syarikat A(membekal tayar)

  Syarikat D

  ( Pembuat

  kereta

  tempatan)Syarikat B

  (membekal kusyen)

  Rajah 2

  Apakah bentuk jalinan kerjasama antara kedua-dua industri tersebut?

  A Subkontrak

  B Pengaturan kontrak khas

  C Pembangunan pemasaran

  D Program pembangunan infrastruktur

  16 Rajah 3 menunjukkan cara memulakan perniagaan.

  Rajah 3

  Francais

  Syarikat C

  (membekal bateri)

  X Memulakan sendiri

  Cara Memulakan Perniagaan

  DiundangMengambil alih

  Apakah X?

  A Warisan

  B Koperasi

  C Perkongsian

  D Milikan tunggal

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  7/36

  SULIT 7 3755/1

  17 Rajah 4 menunjukkan perubahan sebuah agensi kerajaan akibat dasar penswastaan.

  Rajah 4

  Syarikat

  Telekom

  Malaysia Berhad(STMB)

  Jabatan Telekom

  Malaysia (JTM)

  Apakah kelebihan dasar tersebut?

  A Mengurangkan kadar bayaran kemudahan awam

  B Mengurangkan persaingan antara syarikat

  C Mengurangkan beban kerajaan

  D Mengurangkan kuasa monopoli

  18 Maklumat berikut berkaitan data kewangan Syarikat Al-Amin sehingga 31 Disember 2008.

  Jualan

  Belian

  Pulangan jualan

  Belanja runcit

  Kos jualan

  RM 10 000

  RM 5 000

  RM 100

  RM 100

  RM 5 000

  Berapakah untung kasar syarikat tersebut?

  A RM 4 800

  B RM 4 900

  C RM 5 000

  D RM 5 100

  19 Maklumat berikut berkaitan dengan spekulator.

  Membeli syer yang baru diterbitkan oleh syarikat dengan harapan

  menjualnya pada harga yang lebih tinggi apabila syer itu diniagakan di

  bursa saham.

  Apakah jenis spekulator tersebut?

  A Penelah turun

  B Penelah naik

  C Stok

  D Stag

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  8/36

  SULIT 8 3755/1

  20 Apakah pulangan yang akan diterima oleh seorang pelabur daripada pelaburannya dalam

  saham?

  I Dividen

  II Faedah

  III Syer bonus

  IV Keuntungan modal

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  21 Antara yang berikut, yang manakah fungsi bank pusat?

  A Menggerakkan tabungan ke sektor pertanian

  B Membiayai peniaga, pengguna dan sektor swasta

  C Sebagai jurubank kepada semua bank perdagangan

  D Menerima simpanan daripada orang ramai dan korporat

  22 Antara yang berikut, perkhidmatan manakah yang disediakan oleh Bank Rakyat?

  I Memberi pinjaman kepada ahli dan orang ramai

  II Menerima simpanan daripada orang ramai

  III Mengendalikan akaun semasa

  IV Mendiskaunkan bilA I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  23 Antara yang berikut, yang manakah bukan perbezaan sistem perbankan konvensional dan

  sistem perbankan Islam?

  Sistem Perbankan Konvensional Sistem Perbankan Islam

  A Berlandaskan undang-undang sivil Berlandaskan hukum Islam

  B Berasaskan kadar faedah Berasaskan kongsi untung

  C Bebas daripada unsur maisir Bebas daripada unsur gharar

  D Mementingkan keuntungan maksima Mementingkan keadilan dan saksama

  2kk

 • 8/14/2019 SPM Trial 2009 Pdg Q&A (Kedah)

  9/36

  SULIT 9 3755/1

  24 Rajah 5 menunjukkan sekeping cek.

  01 05008STAMP DUTY PAID

  BANK JAYA BERHAD

  Caw