Bab 2 Kurikulum

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  140
 • download

  1

Embed Size (px)

description

plan strategik smklandas

Transcript of Bab 2 Kurikulum

 • 1. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010 Bab 2- Bidang Kurikulum1. Fasa 1- Pra- perancangan 1.1. Pendahuluan Pendidikan yang cemerlang memang menjadi hasrat semua pihak. Kerajaan telah memperuntuk sejumlah wang yang banyak bagi merealisasikan pendidikanselaras dengan kehendak masa kini iaitu pembangunan modal insan. Untuk memastikan pelaksanaan dan viable, pelbagai pendekatan telah dicadangkan di antaranyaialah Pelan Pembangunan Sekolah atau School Development Planning. Kementeria Pelajaran telah melancarkan PIPP bagi mengawal sistem pendidikan berpusat.Sekolah- sekolah telah diarahkan menyediakan satu kerangka perancangan strategik untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisapersekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamt, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi dan pelan pelaksanaan strategi.1.2. Tujuan:-Perancangan strategik bertujuan :1. Membolehkan sesebuah organisasi mengkaji persekitaran di mana ia wujud dan beroperasi2. Membolehkan organisasi meneroka faktor- faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan mereka3. Mampu memenuhi mandat dan misi organisasi4. Mampu mengena lpasti isu- isu strategik yang perlu ditangani5. Menjulang dan mengekalkan organisasi di tahap kegemilangan. Ini akan dapat dilakukan apabila perancangan strategik yang dibina adalah action oriented sertadihubungkait dengan pelan taktikal dan pelan operasi.1.3. Latar belakang Unit Kurikulum Sekolah Unit kurikulum berfungsi sebagai unit untuk pencerapan dan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah. Unit ini juga merancang, menyelarasdan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah serta menyelaras dan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidangyang ditentukan bagi jangka pendek dan sederhana. Unit kurikulum juga bertindak sebagai pemantau pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkahpemulihan disamping bekerjasama dengan PPD, JPN, PKG dan PSPN dalam aspek teknologi pendidikan dan pelaksanaan kurikulum sekolah1.4. Enrolmen PelajarLelakiPerempuanJUMLAH2006 20072008 20062007 2008200620072008Tingkatan 1 9473 48 73 73 45167 146 93Tingkatan 2 8188 45 77 77 58158 165 103Tingkatan 3 9077 81 91 76 74181 153 155Tingkatan 4 6874 46 79 68 45147 142 91Tingkatan 5 6272 75 70 50 69132 122 144Tingkatan 6 2210 24 92 42 76114 52100JUMLAH 417 394319482386 367 899 780 686 (2)-1

2. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010 Bab 2- Bidang Kurikulum Enrolmen Pelajar 2006- 2008200150Bilangan 10020062007502008 0 Tkt 1 Tkt 2 Tkt 3 Tkt 4 Tkt 5 Tkt 6 Tingkatan 1.5. Prestasi Unit Kurikulum Sekolah TahunJenis AnugerahPeringkatKategori Pencapaian2007 Pencapaian CemerlangWilayah KETENGAH 2A Peratusan 2A Tertinggi Sekolah dalam Keputusan STPM 20072004 Anugerah Khas, Sektor JPN Pengurusan Akademik Tahun 2004- STPM2007 Pencapaian CemerlangWilayah KETENGAH Peratus Lulus Semua MP Sekolah dalam Keputusan STPM 20072007 Pencapaian CemerlangWilayah KETENGAH Lonjakan Prestasi Pendidikan Sekolah dalam KeputusanTerbaik STPM 2007(2)-2 3. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010Bab 2- Bidang Kurikulum1.6. Kemudahan FizikalBil Kemudahan FizikalJumlah Bil Kemudahan FizikalJumlah1 Bangunan (Blok) 8 20Bilik ERT 12 Bilik Darjah 40 21Bilik Peperiksaan 13 Bilik Pengetua1 22Bilik Disiplin14 Bilik PKP 1 23Bilik Kaunseling15 Bilik PKHEM 1 24Bilik Stor Sekolah46 Bilik PKKO1 26Bilik Cetak 17 Bilik Ketua Bidang4 27Koperasi18 Bilik Guru3 28Bilik SPBT19 Bilik Pejabat Am1 29Bilik Kesihatan 110Dewan 1 30Bilik Sukan 111Bilik Mesyuarat 1 31Musalla 112Makmal Sains6 32Kantin113Bilik Pusat Sumber1 33Tandas614Bilik Audio-visual1 34Pondok Pengawal 115Bilik BBM 116Makmal Komputer 317Bilik MPV 318Bengkel KHB 219Bilik Seni1(2)-3 4. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010 Bab 2- Bidang Kurikulum1.7. Ahli Jawatankuasa Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum/ Akademik Sekolah.Penasihat:Tuan PengetuaPengerusi:Penolong Kanan PentadbiranNaib Pengerusi :GPK HEMSetiausaha :Setiausaha JKS GKMP Sains Puan Latifah bt. Abd. GhafarAhli Jawatankuasa:1. Azizah bt. Md. Salleh -Ketua Bidang Bahasa 19. Noor Azmi b. Sulaiman -Mata Pelajaran2. Mohd b. Embong-Ketua Bidang VokasionalKemanusiaan 20. En. Mazlan b. Mohd Hassan -Projek STPM3. Latifah bt. Abd. Ghafar -Ketua Bidang Sains21. Zakaria b. Muhamed-Projek SMA/ Skim4. Manan b. Mat Min-Ketua Bidang TeknikTuisyen Felda& Vokasional22. En. Saifolbahri b. Hamzah -Projek SMR/ Kelas5. Pn. Noor Shamsuri bt. Daud-KesusasteraanIntervensiMelayu23. Sabariah bt. M Tamamuddin -Projek KRK6. Cik Rohaida Aizam bt. Yusoff-Bahasa Inggeris 24. Mohd Haseli b. Daud -Pusat Sumber7. En. Johar b. Musa -Pengajian Am25. En. Mohd Azman b. Abd. Manan-Penilaian danTerengganu Peperiksaan SPMTerbilang 26. Engku Mohd Mubin b. Che Ku Zainal -Penilaian dan8. Mohd Kamal b. Harun -Sains/ PPSMI Peperiksaan STPM9. Pn. Nor Akmalia bt. Abdul Rahman-Matematik 27. Nurul Asilati bt. Abd. Aziz -Penilaian dan10. Azman b. Awang -SejarahPeperiksaan PMR11. Sariza bt. Zakaria -Geografi28. Nur Faridatul Akmal b. RamliPeperiksaan12. Maharani bt. Abas-Pendidikan Islam dan Dalaman (T1)Tasawwur29. Mohd Zainuddin b. Muda-Peperiksaan13. Mohd Rasidi b. EmbongSeni Visual Dalaman (T2)14. Khairul Anuar b. Mohamed -Pend. Jasmani & 30. Maliaman b. Kassim-PeperiksaanKesihatan Dalaman (T3)15. Ashri b. Mamat-Sivik & 31. Azman b. Awang-PeperiksaanKewargenegaraan Dalaman (T4)16. Mohd Yusoff b. Embong-Sains Sukan 32. Junaida bt. Johan -Peperiksaan17. En. Ishak b. Othman-Kemahiran HidupDalaman (T5)18. Umi Azlina bt. Wahab -Perdagangan/ P. 33. Nik Amran b. Nik Salleh -PeperiksaanAkaun & Eko. Asas Dalaman (T6)34. Alimein b. Muda -Jadual Waktu(2)-4 5. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010 Bab 2- Bidang Kurikulum2. Fasa 2- Hala Tuju: Misi, Visi & Visi dan Misi Implisit 2.1. Mengenalpasti Mandat2.1.1. Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002-Akta Pendidikan 1996 2.1.2. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997-Akta Pendidikan 1996 2.1.3. SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran. 2.1.4. SPI Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. 2.1.5. SPI Bil 3/1987 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah2.2. Visi Unit Kurikulum Unit Kurikulum SMKL Terbilang Tahun 20102.3. Misi Unit Kurikulum Membangunkan modal insan berkualiti melalui peningkatan kecemerlangan sahsiah pelajar ke arah mencapai hasrat pendidikan berkualiti untuk semua.2.4. Piagam Pelanggan Kami guru- guru unit kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Landas dengan penuh kesedaran dan dedikasi akan menjamin dan memastikan bahawa semua pelajar: Kurikulum sekolah yang berkualiti. Penerangan yang tepat dan jelas tentang kurikulum Bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti Maklum balas terhadap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tiga hari bekerja, dan Layanan profesional dan mesra sepanjang masa (2)-5 6. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010Bab 2- Bidang Kurikulum3. Fasa 3- Analisis Persekitaran Bidang Kurikulum 3.1. UmumKekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) S1. Pengetua dan GPK yang berpengalaman.W1.Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. S2. Guru Bimbingan Kaunseling yang komitedW2.Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran S3. Guru terlatih yang mencukupi anak-anak. S4. Sumber kewangan mencukupi kometmen guru tinggi. W3.Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. S5. Pengurusan kewangan tanpa teguran.W4.Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik S6. Disiplin pelajar terkawal. S7. Sekolah satu sesi. S8. Semangat sepasukan yang tinggi S9. Bilik darjah mencukupi memiliki bilik- bilik khas. S10. Terdapat pemeriksa kertas PMR & SPM. S11. Sistem analisa peperiksaan yang baik. S12. Fail panitia diurus dengan baik. S13. Guru dibekalkan dengan alat tulis dan pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES - O) CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T) O1. Sokongan daripada wakil rakyat setempat.T1. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negatif anak. O2. Sokongan daripada PIBG. T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak- O3. Hubungan baik dengan agensi luar. anak. O4. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran FELDA, KETENGAH & MARDIT3. Tahap sosio ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana dan lemah. O5. Terletak berhampiran dengan PKG T4. Ada pusat hiburan kafe siber dan pusat permainan video. T5. Pengaruh perubahan persekitaran / budaya yang drastik.(2)-6 7. Pelan Strategik Pengurusan SMKL 2008 2010 Bab 2- BidangKurikulum3.2.Panitia Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu KEKUATAN (STRENGTH - S) KELEMAHAN (WEAKNESS - W)S1. Pengetua dan GPK yang berpengalaman W1.Peratus pencapaian PMR dan SPM masih lemah dari segi kualitidan kuantiti.S2. Guru dan pelajar dibekalkan bahan rujukan yang mencukupiW2.Ramai guru terlibat dalam program luar sekolah (P&P terjejas).S3. Guru berpengalaman yang mencukupi W3.Terdapat pelajar yang ponteng kelas, ponteng sekolah, tidak hadir kelasS4. Sumber kewangan yang mencukupi komitmen guru yang tinggi tambahan dan tidak menyiapkan kerja rumah.S5. Pengurusan kewangan tanpa teguran W4.5% pelajar tidak menguasai 3M.S6. Sekolah satu sesi W5.Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.S7. Semangat sepasukan yang tinggiW6.Pelajar bising walaupun guru ada dalam kelasS8. Fail panitia diurus dengan baikS9. Terdapat pemeriksa kertas PMR dan SPMS10. Guru dibekalkan dengan alat tulis pengajaran yang lengkap PELUANG (OPPORTUNITIES - O) CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T) Sokongan daripada PIBG.T1. Keluarga kurang mampu mengawal tingkah laku negativ anak. Hubungan baik dengan agensi luar.T2. Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak- Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.anak.O4. Sekolah te