Ceramah Teknik Menjawab Matematik

download Ceramah Teknik Menjawab Matematik

of 25

 • date post

  10-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Ceramah Teknik Menjawab Matematik

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  1/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  2/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  3/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  4/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  5/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  6/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  7/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  8/25

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  9/25

  Sukatan matematik upsr

  - Nombor bulat- operasi bergabung

  - Pecahan

  - Perpuluhan

  - wang

  - Purata

  - peratus

  - masa dan waktu

  - ukuran panjang

  - timbangan berat

  - Isipadu cecair

  - ruang

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  10/25

  Tulis dalamperkataan bagi

  nombor 30 402

  Perkataan nomborbagi62 057 ialah

  Tulis angka bagi empat puluh duaribu enam

  Lapan belas ributigaPuluh dalambentuk angka

  Apakah nilai tempatbagi digit 8 dalamnombor 38 402 ?

  Nilai digit 4 dalam

  38 479 ialah

  Bundarkan 38 427

  kepada puluh yangterdekat

  29 641 apabiladibundarkankepada ratus yangterdekat ialah

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  11/25

  18 x 246 bahagi 4 =

  134 x 24 bahagi 8 =

  350 + 28 bahagi 7 =

  407 + 36 bahagi 9 =

  219 + 25 x 36 =

  104 + 17 x 42 =

  103 56 bahagi 4 =

  200 45 bahagi 9 =

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  12/25

  Tuliskan satupecahan setarabagi 2/3

  Permudahkan4/8

  Tukarkan 5/3kepada nomborbercampur

  daripada 48 =

  3/7 x 497 =

  + 1/3 =

  2/3 =

  Nyatakan pecahan kawasanyang berlorek

  HIDUP SIHAT

  Tuliskan pecahan huruf Aberbanding keseluruhan huruf

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  13/25

  Tukarkan 35/100

  kepadaperpuluhan

  Tukarkan 2.7kepada pecahan

  4.27 + 12.4 =

  Berapa hasiltambah 38.8 dan7.27 ?

  5.09 + 17.6 =

  73.1 8.04 =

  Berapakah perluditolak daripada8.6 supayamenjadi 3.47 ?

  7.07 0.3 =

  3.46 x 6 =

  Sekampit tepungberatnya 1.25kg.Berapakah berat 8kampit gula yangsama ?

  0.21 bahagi 7 =

  Seutas tali yangberukuran 20.7mtelah dipotongkepada 6 bahagianyang sama.Berapakah ukuransetiap bahagian ?

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  14/25

  RM7 + RM4.35 50 sen

  RM48 75 sen + RM10.30

  Harga sebuah bukucerita ialahRM5.60.Berapakah harga

  bagi 6 buah buku ceritayang sama ?

  Berapakah jumlah harga bagisebuah fail dan 5 keping kadmanila ?

  Jenis BarangJenis Barang Harga seunitHarga seunit

  FailFail RM1.45RM1.45

  K.ManilaK.Manila 60sen60sen

  Berapakah jumlah wangdalam rajah di atas ?

  50sen 50sen

  RM 1

  RM 5

  RM10

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  15/25

  Purata umur 5orang muridialah 12 tahun.Berapakah

  jumlah umurmereka ?Hitungkan purata berat, dalamKg, berat ikan dalam jadual diatas

  IkanIkan HaruanHaruan kelikeli SepatSepat

  BeratBerat

  KgKg

  55 2.92.9 0.350.35

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  16/25

  28/100 kepadaperatus

  30 % daripada 100ialah

  Berapa peratuskah 6 jamdaripada sehari ?

  Berapa peratuskah 50sendaripada RM 1 ?

  Cari nilai peratus kawasan berlorek

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  17/25

  Lukiskan jarum jam danjarum minit untukmenunjukkan pukul 8.15pagi

  Tukarkan pukul 7:30pm dalam

  sisten 24jam

  Pukul berapakah 25 minitsebelum pukul 9:05 pagi ?

  Tukarkan 2/5 jam kepadaminit.

  Encik Harun dankeluarganya melancong keNadinah selama 23 hari.Berapakah bilangan minggudan hari mereka berada disana

  AA II SS RR KK JJ SS

  11 22 33 44 55

  55 66 88 99 1010 1111 1212

  1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

  2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626

  2727 2828 2929 3030 3131

  OGOS

  Nyatakan tarikh bagi harirabu minggu kedua

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  18/25

  Tukarkan 9.4 km kepada m

  56sm dinyatakan dalamunit m

  Hitungkan : 14cm x 5

  ( berikan jawapan dalammeter)

  860 m + 3.2 Km = Km

  18.4 m tali dipotong kepada 4bahagian yang sama panjang.Berapakah panjang, dalam m

  Setiap bahagian tali itu ?

  7 meter kain berharga

  RM 19.20 . Berapakah harga 5meter kain yang sama ?

  Rajah di atas menunjukkankedudukan bandar A, B danC. Berapa beza jarak diantara AB dan BC ?

  A

  C

  B50.4KM

  35 KM

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  19/25

  Berapa berat pisang di atas ?

  Tukarkan 3kg 800g = . G

  Tukarkan 9085 g kepada Kg

  dan gram

  Nyatakan 3.5kg kepada g

  5.67 kg 3.9 kg =

  (nyatakan jawapan dalamgram)

  5 x 11.2 Kg = gram

  Berat sebiji tembikai ialah3.25kg.Berapakah berat 7 bijitembikai yang sama ?

  Berat sebiji durian 750g.Apabilasebiji mangga ditambah beratnyamenjadi 1kg 100g. Berapakah beratmangga itu ?

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  20/25

  Nyatakan 2.05 ldalam ml

  Tukarkan 350 ml kepada

  liter

  3.45 l+ 275 ml=

  4 l 90 ml 2.15 l=

  9 x 125 ml=

  (berikan jawapan dalam l)

  2.48 lbahagi 5 = . ml

  Sebuah bekas mengandungi4.5 lair. daripada airdiminum. Berapakah baki airdalam ml, yang tinggal dalambekas itu ?

  Berapakah jumlah isipaduair dalam lkedua-duabekas itu ?

  450ml 1.3 l

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  21/25

  Lukiskan sebuah segiempattepat pada rajah yangdisediakan

  Nyatakan Bilangan

  a) Sisi

  b) satah

  Namakan pepejal yang mempunyaiciri-ciri berikut :

  Satu permukaan melengkung dandua satah

  Cari perimeter kawasan berlorek

  2cm

  3cm

  Hitungkan luas kawasan yangberlorek di atas

  4cm

  10 cm

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  22/25

  PENYELESAIAN : PURIPURI RIRI RARA PUPU SASA

  33 00 00 00 44

  = Tiga Puluh ribu empat

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  23/25

  PENYELESAIAN :

  PURIPURI RIRI RARA PUPU SASA

  66 77 00 00 22

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  24/25

  PENYELESAIAN :

  PURIPURI RIRI RARA PUPU SASA

  77 66 22 55 99

  = Ratus

 • 8/8/2019 Ceramah Teknik Menjawab Matematik

  25/25

  PENYELESAIAN :

  PURIPURI RIRI RARA PUPU SASA

  33 88 55 77 22

  44 00 00 00 00