HAMPARAN ELEKTRONIK MICROSOFT...

of 30/30
HAMPARAN ELEKTRONIK MICROSOFT EXCEL 6.1 PENGENALAN Aplikasi hamparan elektronik yang digunakan ialah Microsoft Excel 2000. 6.2 MEMULAKAN APLIKASI EXCEL Untuk mendapatkan aplikasi EXCEL: 1) Klik butang Start ( )di bahagian bawah sebelah kiri tetingkap. 2) Klik Program. 3) Klik Microsoft Excel. Apabila Excel dimulakan, satu hamparan elektronik atau buku kerja kosong akan dibuka Bar Tajuk. Bar tajuk memberitahu apa yang terdapat di dalam tetingkap Excel. Bar Menu. Bar menu mengandungi semua perintah EXCEL. Untuk membatalkan pilihan, klik mana – mana kawasan pada desktop.
 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of HAMPARAN ELEKTRONIK MICROSOFT...

 • HAMPARAN ELEKTRONIK MICROSOFT EXCEL 6.1 PENGENALAN

  Aplikasi hamparan elektronik yang digunakan ialah Microsoft Excel 2000.

  6.2 MEMULAKAN APLIKASI EXCEL

  Untuk mendapatkan aplikasi EXCEL:

  1) Klik butang Start ( )di bahagian bawah sebelah kiri tetingkap.

  2) Klik Program. 3) Klik Microsoft Excel.

  Apabila Excel dimulakan, satu hamparan elektronik atau buku kerja

  kosong akan dibuka

  Bar Tajuk. Bar tajuk memberitahu apa yang terdapat di dalam tetingkap Excel.

  Bar Menu. Bar menu mengandungi semua perintah EXCEL.

  Untuk membatalkan pilihan, klik mana mana kawasan pada desktop.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  2

  Bar Alat Standard. Kedudukannya di sebelah kiri bar. Merupakan cara pintas bagi perintah yang kerap digunakan.

  Bar Alat Pemformat. Kedudukannya di sebelah kanan bar. Juga merupakan cara pintas bagi perintah yang kerap digunakan.

  Bar Formula. Digunakan untuk membina formula bagi proses pengiraan dalam hamparan elektronik.

  Tab tab Helaian. Satu tab mewakili satu helaian kerja. Excel memberikan tiga (3) helaian kerja. Helaian kerja ini boleh ditambah

  dan dikurangkan. Klik tab tertentu bagi mengaktifkan helaian yang

  dikehendaki.

  6.3 TETINGKAP MICROSOFT EXCEL

  Rajah di bawah menunjukkan hamparan elektronik atau buku kerja

  kosong bagi aplikasi EXCEL.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  3

  Jika bar skrol dan bar bar lain yang terdapat pada tetingkap EXCEL

  tidak wujud, ia boleh diwujudkan dengan:

  1) Klik Tools ada Bar Menu. 2) Pilih Options. 3) Klik View dan klik kotak semak yang belum ditanda. 4) Klik OK.

  6.4 MEMBUKA HAMPARAN KERJA

  Untuk membuka hamparan kerja:

  1) Buka menu File. 2) Klik Open.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  4

  3) Kotak dialog Open akan dibuka.

  4) Cari fail yang hendak dibuka.

  i. Klik anak panah menghala ke bawah untuk mencari fail di lokasi

  yang lain.

  5) Klik Open.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  5

  6.5 MEMASUK DAN MENGEDIT DATA Apabila kita memulakan dokumen yang baru, satu helaian kerja kosong

  diberikan. Data perlu dimasukkan ke dalam sel helaian kerja.

  6.5.1 Memasukkan Data

  Untuk memasukkan data:

  1) Pilih sel dengan klik sel yang dikehendaki.

  2) Taipkan input (sama ada nombor atau huruf).

  3) Tekan kekunci ENTER.

  6.5.2 Memasukkan Berbilang Data

  Data yang berbilang sama ada berbilang lajur atau berbilang baris boleh

  dimasukkan dalam helaian EXCEL.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  6

  Untuk memasukkan berbilang data di dalam lajur dan baris:

  1) Pilih sel yang dikehendaki (klik sel).

  2) Taipkan input (sama ada nombor atau huruf).

  3) Tekan kekunci Tab untuk berpindah atau beralih ke kanan di dalam baris yang sama.

  4) Tekan kekunci ENTER untuk berpindah ke baris yang seterusnya.

  6.6 MENCETAK HAMPARAN KERJA

  Untuk mencetak hamparan kerja:

  1) Buka menu File. 2) Pilih Print. 3) Kotak dialog box akan dibuka.

  4) Klik OK.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  7

  6.7 MEMILIH SEL

  Sel sel dalam helaian kerja boleh dipilih sama ada menggunakan

  kekunci atau tetikus. Memilih sel menggunakan tetikus adalah lebih

  mudah berbanding dengan kekunci. Pemilihan sel boleh dibuat kepada:

  Satu sel Klik sel yang hendak dipilih.

  Julat sel Klik sel pertama dalam julat sel. Tekan butang kiri tetikus tanpa lepaskannya, seret tetikus yang merangkumi sel sel dalam

  julat yang dikehendaki.

  Keseluruhan sel

  Klik butang Select All di sebelah kiri label lajur.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  8

  6.7.1 Memilih Julat Sel

  Untuk memilih julat sel:

  1) Klik sel yang pertama dalam julat sel sel yang dikehendaki.

  2) Tekan butang kiri tetikus tanpa melepaskannya.

  3) Seret tetikus merangkumi sel sel yang dalam julat yang

  dikehendaki.

  4) Lepaskan butang tetikus.

  6.7.2 Memilih Keseluruhan Sel / Helaian Kerja

  Untuk memilih keseluruhan sel / helaian kerja klik butang Select All.

  Apabila sel telah dipilih, anda boleh melakukan perkara berikut:

  Mengubah stail fon dan format perenggan menggunakan butang butang toolbar atau menu Format.

  Membuang data Tekan kekunci Delete.

  Mengalih data sila lihat bagaimana mengalihkan data dalam Seksyen 6.9.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  9

  6.7.3 Mengedit Data

  Jika ingin mengemas kini atau mengedit data di dalam sel.

  Pilih sel yang hendak diedit.

  Buat perubahan pada data.

  Mengemas kini data boleh dibuat sama ada pada sel atau pada bar

  Formula.

  Klik sel untuk mengemas kini sel secara terus

  Klik bar Formula dan taipkan perubahan.

  6.8 MENYALIN DATA

  Menyalin data bermaksud membuat salinan pada sel baru tanpa

  membuang data asal.

  Untuk menyalin data:

  1) Pilih data yang hendak disalin (klik sel)

  2) Tekan butang Copy (salin) 3) Pilih sel di mana data hendak disalin.

  4) Tekan butang Paste (tampal)

  6.9 MENGALIH DATA

  Untuk mengalih data:

  1) Pilih julat sel yang hendak dialihkan.

  2) Tunjuk sempadan julat sel dengan menggunakan Penuding.

  3) Tekan tanpa lepas butang kiri tetikus.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  10

  4) Seret ke sel (kedudukan) yang hendak dipindahkan lokasi baru.

  5) Lepaskan butang tetikus.

  6.10 MENAMBAH BARIS DAN LAJUR

  Penambahan baris dan lajur selalunya dilakukan apabila kita perlu

  memasukkan data tambahan kepada helaian kerja yang telah sedia ada.

  6.10.1 Menambah Baris

  Untuk menambahkan baris:

  1) Pilih baris yang berada di bawah baris yang hendak ditambah (klik

  nombor baris).

  2) Klik butang kanan tetikus pada baris yang dipilih.

  3) Pilih Insert dari menu yang dibuka. 4) Lepaskan butang tetikus.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  11

  6.10.2 Menambah Lajur

  Untuk menambahkan lajur:

  1) Pilih lajur yang berada di sebelah kanan lajur yang hendak

  ditambah.

  2) Klik butang kanan tetikus pada lajur yang dipilih.

  3) Pilih Insert dari menu yang dibuka. 4) Lepaskan butang tetikus.

  Baris baru terhasil. Taipkan data ke dalam

  baris yang terhasil

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  12

  6.11 MEMBUANG BARIS DAN LAJUR

  Pembuangan baris dan lajur selalunya dilakukan apabila kita merasakan

  bahawa data yang berada dalam helaian kerja sudah tidak diperlukan lagi.

  6.11.1 Membuang Baris

  Untuk membuang baris:

  1) Pilih baris yang hendak dibuang (klik nombor baris).

  2) Klik butang kanan tetikus pada baris yang dipilih.

  3) Pilih Delete dari menu yang dibuka. 4) Lepaskan butang tetikus.

  Menambah berbilang lajur boleh dilaksanakan dengan melakukan proses yang sama. Hanya dalam langkah 1), pilih julat lajur yang hendak ditambah

  Lajur baru terhasil. Taipkan data ke dalam

  baris yang terhasil

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  13

  6.11.2 Membuang Lajur

  Untuk membuang lajur:

  1) Pilih lajur yang hendak dibuang (klik huruf lajur)

  2) Klik butang kanan tetikus pada lajur yang dipilih.

  3) Pilih Delete dari menu yang dibuka. 4) Lepaskan butang tetikus.

  Membuang berbilang lajur boleh dilaksanakan dengan melakukan proses yang sama. Hanya dalam langkah 1), pilih julat lajur yang hendak dibuang

  Baris yang mengandungi data Munir telah

  dibuang

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  14

  6.12 MEMBUANG SEL

  Untuk membuang sel:

  1) Pilih selyang hendak dibuang (klik sel).

  2) Klik butang kanan tetikus pada lajur yang dipilih.

  3) Pilih Delete dari menuyang dibuka. 4) Lepaskan butang tetikus.

  Lajur yang mengandungi data

  Ujian 2 telah dibuang

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  15

  6.13 MENGUBAH TINGGI BARIS DAN LEBAR LAJUR

  Tinggi baris dan lebar jalur boleh diubah dengan menyeret ke saiz yang

  dikehendaki atau dengan menggunakan kotak dialog.

  6.13.1 Mengubah Tinggi Baris Dengan Menyeret

  Untuk mengubah tinggi baris dengan menyeret:

  1) Halakan penunding pada sempadan bawah nombor baris anak

  panah dwi kepala akan wujud.

  2) Tekan butang kiri tetikus.

  3) Seret sempadan

  i. ke atas (kurangkan tinggi) atau

  ii. ke bawah (tingkatan tinggi)

  4) Lepaskan butang tetikus.

  Mengubah Saiz berbilang baris boleh dilaksanakan dengan melakukan proses yang sama. Hanya dalam langkah 1), pilih julat baris yang hendak diubahkan saiz barisnya (kurangkan atau tingkatkan).

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  16

  6.13.2 Mengubah Tinggi Baris Dengan Menggunakan Kotak Dialog

  Untuk mendapatkan tinggi baris yang tepat kotak dialog perlu digunakan.

  Berikut adalah langkah langkah bagaimana kotak dialog digunakan:

  1) Pilih baris

  2) Buka menu Format. 3) Pilih Row. 4) Pilih Height. 5) Taipkan tinggi baris pada kotak dialog.

  6) Tekan butang OK.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  17

  6.13.3 Mengubah Lebar Lajur Dengan Menyeret

  Untuk mengubah lebar lajur dengan menyeret:

  1) Halakan penunding pada sempadan kanan huruf lajur anak

  panah dwi kepala akan wujud.

  2) Tekan butang kiri tetikus.

  3) Seret sempadan

  i. ke kiri (kurangkan lebar) atau

  ii. ke kanan (tambahkan lebar)

  4) Lepaskan butang tetikus.

  6.13.4 Mengubah Lebar Lajur Dengan Menggunakan Kotak Dialog

  Untuk mendapatkan lebar jalur yang tepat kotak dialog perlu digunakan.

  Berikut adalah langkah langkah bagaimana kotak dialog digunakan:

  1) Pilih lajur.

  2) Buka menu Format. 3) Pilih Column. 4) Pilih Width. 5) Taipkan lebar jalur pada kotak dialog.

  6) Tekan butang OK.

  Mengubah Saiz Berbilang Baris boleh dilaksanakan dengan melakukan proses yang sama. Hanya dalam langkah 1), pilih julat baris yang hendak diubahkan saiz barisnya (kurangkan atau tingkatkan).

  Mengubah Saiz Berbilang lajur boleh dilaksanakan dengan melakukan proses yang sama. Hanya dalam langkah 1), pilih julat lajur yang hendak diubahkan saiz lajurnya (kurangkan atau tambahkan).

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  18

  6.14 FORMULA

  Formula diguna untuk melakukan pengiraan daripada penambahan dan

  penolakan yang ringkas kepada persamaan eksponen yang kompleks ke

  atas data. Pengguna EXCEL boleh mencipta formula yang dikehendaki.

  6.14.1 Mencipta Formula

  Untuk mencipta formula:

  1) Pilih sel yang hendak dimasukkan formula (klik sel).

  2) Taipkan nombor nombor yang ingin dicari hasil tambahnya di

  dalam sel yang berbeza.

  3) Taipkan tanda sama (=) di dalam sel yang lain

  i) Nombor pertama (100).

  ii) Taipkan tanda campur (+).

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  19

  iii) Nombor kedua (300).

  4) Tekan kekunci ENTER.

  6.14.2 Percampuran Otomatik (AutoSum)

  Penggunaan AutoSum bertujuan untuk mempercepat penambahan data

  yang banyak. Fungsi yang digunakan ialah SUM. Oleh sebab operasi tambah sering digunakan maka terdapat butang SUM di bar alat Standard.

  Berikut ialah cara bagaimana fungsi SUM digunakan: 1) Klik sel di mana hasil tambah ingin diletakkan.

  2) Klik butang AutoSum - - pada bar alat piawai. 3) Tekan kekunci ENTER.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  20

  6.15 SEMPADAN DAN CORAK

  Grid yang terdapat pada helaian kerja tidak akan dicetak. Untuk

  menghasilkan garisan grid pada helaian kerja maka sempadan dan juga

  corak perlu ditambahkan.

  Untuk membuat sempadan atau corak:

  i. Pilih sel untuk ditambahkan sempadan atau corak.

  ii. Klik menu Format. iii. Pilih Cells. iv. Kotak dialog Format Cells akan dibuka. v. Pilih sempadan atau corak yang dikehendaki.

  vi. Klik OK.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  21

  6.16 MEMFORMAT SECARA OTOMATIK

  Julat sel boleh diformat dengan menggunakan format yang telah tersedia

  oleh EXCEL. AutoFormat dalam Excel menyediakan 16 format jadual.

  Memformat julat sel secara automatik boleh dibuat dengan mengikut

  langkah langkah berikut:

  i. Pilih julat sel.

  ii. Buka menu Format.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  22

  iii. Pilih AutoFormat. iv. Kotak dialog AutoFormat akan dibuka.

  v. Gerakkan bar skrol menegak (ke bawah) untuk mendapatkan stail

  format yang lain.

  vi. Pilih stail format dari kotak senarai yang diberi.

  vii. Tekan butang OK.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  23

  6.17 PENJAJARAN

  Secara lalai atau tabie (by default), EXCEL menjajar data mengikut jenis

  data (data teks dijajar ke kiri manakala data nombor dijajar ke kanan).

  Dalam Excel, data boleh dijajar sama ada ke tengah, ke kiri atau ke

  kanan. Untuk menjajarkan sesuatu data atau masukan:

  i. Pilih data / masukan yang ingin dijajarkan.

  ii. Klik butang penjajaran yang dikehendaki. Dalam contoh ini penjajaran

  tengah dipilih.

  6.18 MENAMAKAN HELAIAN KERJA

  Untuk menamakan helaian kerja:

  i. Tekan butang kanan tetikus pada helaian kerja yang hendak beri /

  ditukarkan nama.

  ii. Pilih Rename dari menu pintar yang dibuka. iii. Nama helaian kerja yang hendak diberi / ditukar nama di highlightkan.

  iv. Taipkan nama baru bagi contoh ini nama yang diberikan kepada

  helaian kerja ialah Kewangan

  Jajaran ke kanan

  Jajaran ke tengah Jajaran ke kiri

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  24

  6.19 AUTOFILL

  AutoFill dapat mempercepat proses memasukkan dengan mengisi satu siri atau membuat penduaan data.

  Sebagai contoh untuk memasukkan satu siri nombor ganjil menggunakan

  Autofill:

  i. Taipkan nombor 1 dan 3 di dalam dua sel yang berbeza.

  ii. Pilih sel nombor 1 dan sel nombor 3.

  iii. Letakkan penunding tetikus pada pemegang sisi (segi empat kecil di

  sudut kanan bawah sel yang dipilih akan muncul).

  iv. Seret pemegang isi bagi mengisi siri nombor ganjil yang dikehendaki.

  v. Lepaskan pemegang isi (lepaskan butang tetikus).

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  25

  6.20 CARTA

  Carta menukarkan nombor kepada persembahan grafik.

  6.20.1 Membina Carta Menggunakan ChartWizard

  Untuk membina carta menggunakan ChartWizard:

  i. Pilih data atau senarai data (serta tajuk tetapi tidak termasuk jumlah).

  ii. Pilih butang ChartWizard pada bar alatan Standard.

  iii. Kotak dialog ChartWizard bagi langkah 1 ( Step 1 ) dibuka.

  a) Pilih jenis Carta (Chart type) dan sub jenis Carta (Chart sub-type).

  Sebagai contoh : Carta jenis Column dan Clustered Column dipilih. b) Klik butang NEXT.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  26

  iv. Kotak dialog ChartWizard bagi langkah 2 (Step 2) dibuka.

  a) Klik tab Series. b) Klik butang Next.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  27

  v. Kotak dialog ChartWizard bagi langkah 3 (Step 3) dibuka.

  a) Klik tab Titles. b) Klik di dalam petak Chart Title Taipkan : UJIAN BULANAN c) Klik di dalam petak Category (X) axis Taipkan : NAMA PELAJAR d) Klik di dalam petak Value (y) axis Taipkan : Markah. e) Klik butang NEXT.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  28

  vi. Kotak dialog ChartWizard bagi langkah 3 (Step 4) dibuka.

  a) Klik butang As object in.

  b) Klik butang Finish.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  29

  6.20.2 Menggerak dan Mensaizkan Carta 6.20.2.1 Menggerakkan Carta

  Untuk mengelakkan carta:

  i. Klik kawasan carta (Chart Area).

  ii. Penunding akan bertukar kepada anak panah empat kepala.

  iii. Seret carta (garis putus menunjukkan pergerakan carta) dan

  kemudian lepaskan butang tetikus.

  6.20.2.2 Mensaizkan Carta

  Untuk mensaizkan carta:

  i. Letakkan penunding pada bucu carta penunding bertukar menjadi

  dwi anak panah.

  ii. Klik dan seret.

  iii. Petak garis putus menunjukkan saiz carta yang dihasilkan.

  6.20.3 Menukar Jenis Carta

  Untuk menukar jenis carta:

  i. Klik carta.

  ii. Buka menu Chart. iii. Pilih Chart Type. iv. Kotak dialog Chart Type akan dibuka.

 • Penggunaan Teknologi Maklumat

  30

  v. Pilih jenis carta yang dikehendaki. Carta Pie dan sub-jenis Pie with a 3-D visual effect dipilih.

  vi. Klik butang OK.

  6.20.4 Memformat Carta

  Untuk mengedit format carta gunakan Format Data Series:

  i. Dwi-klik carta sebagai contoh carta Pie.

  ii. Kotak dialog Format Data Series dibuka

  iii. Klik tab.